Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Konstfack
   • IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
   • Institutionen för Bildpedagogik (BI) (Upphörd 2015-07-01)
   • Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)
   • Grafisk design & illustration
   • Industridesign
   • Inredningsarkitektur & Möbeldesign
   • Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst (DKK) (Upphörd 2015-12-31)
   • Experience Design (Upphörd 2015-12-31)
   • Grafisk Design & Illustration (Upphörd 2015-12-31)
   • Industridesign (Upphörd 2015-12-31)
   • Inredningsarkitektur & Möbeldesign (Upphörd 2015-12-31)
   • Keramik & Glas (Upphörd 2015-12-31)
   • Textil (Upphörd 2015-12-31)
   • Ädellab/Metallformgivning (Upphörd 2015-12-31)
   • Institutionen för Interdisciplinära Studier (IS) (Upphörd 2010-06-30)
   • Institutionen för Konst (K)
   • Institutionen för konsthantverk (KHV)
   • Keramik & Glas
   • Textil
   • Ädellab
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
  • Och
   Ämne / kurs
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Bildlärarutbildning, inriktning Design (Upphörd 2003-06-01)
   • Bildlärarutbildning, inriktning Konst (Upphörd 2003-06-01)
   • Bildlärarutbildning, inriktning Media (Upphörd 2003-06-01)
   • Bildpedagogik med inriktning mot bild, 61-80 p. (Magister) (Upphörd 1999-06-01)
   • Bildpedagogik med inriktning mot konst, media och design, 41-60 p (Upphörd 2000-06-01)
   • CRAFT! - Keramik och glas (Master)
   • CRAFT! Smycke och corpus
   • CRAFT! - Textil (Master)
   • CRAFT! - Ädellab (Master) (Upphörd 2021-09-01)
   • Design Ecologies (Master)
   • Design - Individuell studieplan i design (Master)
   • Design - Rumslig gestaltning (Master)
   • Experience Design (Master)
   • Formgiving Intelligence (Industridesign, Master)
   • Fortsättningskurs i pedagogik med inriktning mot bild, 21-40 poäng (Upphörd 1997-06-01)
   • Fördjupningskurs i bildpedagogik, 41-60p (Kandidat), Allmän inriktning (Upphörd 2007-06-01)
   • Fördjupningskurs i bildpedagogik, 61-80p (Magister), Allmän inriktning
   • Fördjupningskurs i bildpedagogik, 61-80 p (Magister), Konstnärlig inriktning (Upphörd 2005-06-01)
   • Förkortad lärarutbildning, 60 p (Upphörd 2003-06-01)
   • Gestaltande forskningsprocesser
   • Grafisk design & Illustration (Kandidat)
   • Grundskollärarutbildning, inriktning Design (Upphörd 2004-06-01)
   • Grundskollärarutbildning, inriktning Konst (Upphörd 2004-06-01)
   • Grundskollärarutbildning, inriktning Media (Upphörd 2004-06-01)
   • Industridesign (Kandidat)
   • Inredningsarkitektur & Möbeldesign (Kandidat)
   • InSpace (Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Master)
   • Jewellery + Corpus (Ädellab/Metallformgivning, Master)
   • Kandidatkurs i bildpedagogik (C, 61-90 hp)
   • Kandidatprogram
   • Keramik & Glas (Kandidat)
   • Keramik & Glas (Master)
   • Konst (Kandidat)
   • Konst (Master)
   • Konst i offentligheten (Konst, Master)
   • Kurser för yrkesverksamma
   • Lärarutbildning
   • Lärarutbildning - Design
   • Lärarutbildning - Konst
   • Lärarutbildning - Media
   • Magisterkurs i bildpedagogik (D, 91-120 hp)
   • Masterprogram
   • Påbyggnadskurser i pedagogik med inriktning mot bild, 41-60 p (Upphörd 1995-06-01)
   • Påbyggnadsutbildning i bildpedagogik, konstnärlig inriktning, 61-80 p
   • Självständigt arbete för magisterexamen i bildpedagogik (30hp)
   • Smycke och corpus: Ädellab (Kandidat)
   • Storytelling (Grafisk design & Illustration, Master)
   • Textil (Kandidat)
   • Textil i det utvidgade fältet (Textil, Master)
   • WIRE - Critical Writing and Curatorial Practice (Upphörd 2010-05-31)
   • Visuell kommunikation (Master)
   • Visuell kultur och lärande - Bildpedagogik (Master)
   • Visuell kultur och lärande - Bildpedagogik NoVA (Master)
   • Ädellab/Metallformgivning (Kandidat)
   • Ädellab (Kandidat) (Upphörd 2021-09-01)
   • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - Bild och slöjd
   • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Bild och design
   • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Bild och media
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram