Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Bondeson, Malin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Nya perspektiv på Historiska Museet?: Historiska museets metoder för att lägga till nya perspektiv iutställningsverksamheten.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har Historiska Museets utställningsverksamhet undersökts och jag finner att degenom perspektivbyte vill ge makt åt besökarna och att betona samtal, dialog och på så sätt förhandling.I arbetet med utställningen History Unfolds försöker Historiska museet bryta med dentraditionella museiverksamheten. Detta görs bl.a. genom att använda sig av dialogvisningar medakvariesamtal som metod. De bjuder in utomstående för museet intressanta personer som belyser ettspeciellt tema. De teman som museet har tagit upp har varit: Kolonial historia/postkoloniala perspektiv,HBTQ-perspektiv på historia, museers roll i skapande av nationell identitet, nationalism,migration, och religion och andligt kulturarv.När besökaren möter museets tolkning av ett objekt i en utställning kan detta ses som att en dialogoch förhandling uppstår. I denna förhandling får besökaren möjlighet att acceptera eller förkasta denpresenterade tolkningen. I den undersökta utställningen ges istället besökaren fler möjligheter tilltolkningsföreträde för att bli mer delaktig och inkluderad, men hur delaktig kan en besökare få varapå ett museum? I dialogen diskuteras hur ett föremål på ett museum, vilket tas från sin historiskakontext, kan få en ny roll och betydelse i ett nytt narrativ.Gestaltningen består av stora virkade ansikten i olika färger som är spikade direkt på väggen, mattorpå golvet och olika trådar löst hängande. Överallt i kanterna av virkningen sitter det virknålar färdigaatt användas. Återbruk är ett perspektiv som jag ser som intressant på ett museum, man skullekunna säga att ett museum är ett hus fullt med sopor, men genom att de tagits tillvara och visas upppå ett statligt museum har de blivit kulturarv. De har alltså återanvänds med ny etikett. Alla sakeråterbrukas ju inte så lätt genom att byta namn, speciellt inte utslitna kläder men genom att klippadem i remsor och virka av den så blir de något nytt. Verket syftar till att skapa en diskussion ochdialog med besökaren. Där besökaren bjuds in till en förhandling där syftet är att göra besökaren tillmedproducent av verket och därmed berättelsen. Om verket fanns på Historiska Museet skulle detvara ett erbjudande att få göra det man vanligtvis inte gör på ett museum vilket är att ta, känna ocharbeta vidare. Tillsamman gör vi en narration, berättelse och ett avtryck. På samma sätt som museetsätter upp ramarna för dialogvisningen med akvariesamtalen, har jag satt upp ramarna för vad somkan ske genom att presentera de virkade ansiktena, och erbjuda ett material i form av tyg klippta tillremsor som kommer från återbrukade kläder och virknålar. Besökarna kan ta, sitta eller till ochmed virka eller sy vidare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Boreson, Cecilia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad gör konsten i skolan?1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53.
  Boström, Rajja
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Öppna väggar: En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. Dessa hämtade från kreativa praktiker inomtraditionell graffiti för att utveckla min kunskap genom kroppslig upplevelse.Undersökningens frågeställning är: På vilka sätt kan graffiti som praktik förstås genom ettkonstnärligt praktiskt undersökande, i ett utvecklingsdidaktiskt syfte?Genom A/R/Tography som metodologiskt förhållningssätt har jag under studien agerat somkonstnären, forskaren och läraren (Artist - Researcher - Teacher) och undersökt graffiti somvisuell kultur . Under den gestaltande redovisningen och examensutställningen, menar jag attförsöka återskapa platsen för min studie, och synliggöra de förutsättningar som styrt minkreativa praktik och individuella lärprocess . Syftet med den slutgiltliga gestaltningen är attbjuda in till en interaktiv installation med en öppen vägg i ständig förändring. Här jag vill gebesökare möjlighet att få ny kunskap och själva få uppleva en graffiti inspirerad kreativprocess.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Boustedt, Marga
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En lärare ser tillbaka på sitt liv och berättar om ett utvecklingsprojekt i bild2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 55.
  Brandels, Agnes
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Drömrummet: Ett designpedagogisk projekt kring barns rum2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete som undersöker barns och vuxnas tankar kring barns rum, med frågan:

  Hur skulle barns rum utformas om barnen fick bestämma och hur tänker barnens föräldrar om utformningen?

  Syftet med undersökningen är att belysa barns rum hemma. Med utgångspunkt i drömrum och genom designpedagogiska workshops med vuxna och barn, undersöks miljön som skapas i barns rum och på så sätt kan också en barnrumsdiskurs utkristalliseras. I förlängningen kan denna undersökning ge ny insikt i hur vi ordnar rum för barn och låter barn vara medskapare av miljö. Det är viktigt att betona att det bara är en barnrumsdiskurs bland många. Undersökningen är gjord med barn mellan 3-9 år och deras föräldrar, som alla kommer från en kulturell medelklass i Stockholm. Tolkning och resultat bearbetas med socialkonstruktionistiska glasögon och med hjälp av en diskursanalys. I undersökningen togs gemenskap och närhet upp som en stor del i hur barnen vill bo. Den har sett ut på lite olika sätt, men gemensamt har varit att barnen gärna delar säng med sina föräldrar och att det är i närhet av familjen som de trivs bäst. I det skapades idén till gestaltningen. Ritningen till våningssängen kom till under den sista workshopen där flickan berättade att hon tyckte att det vore smart med fler våningar än två i en våningssäng. Hon ville att hela hennes familj skulle få plats att sova. Hennes mamma och pappa, mormor, farmor och farfar, familjevännerna och katterna. Gestaltningen, en nästan fem meter hög våningssäng med sex våningsplan och turkos stege, var en tolkning av flickans idé och ritning. Gestaltningen är ett försök att koppla ihop barnens drömmar och fantasi med föräldrarnas tankar kring funktion och estetik.

  Download full text (pdf)
  Drömrummet
  Download (pdf)
  Bilaga material
  Download (pdf)
  Bilaga workshop 2
  Download (pdf)
  Bilaga workshop 3
 • 56.
  Brink, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vara som det alltid vart: En studie av ritualer i skolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur ritualer i olika pedagogiska miljöer formges och upprätthålls samt vilken funktion de fyller för de vuxna som förvaltar dem. De ritualer som studeras är skolavslutningar på tre olika platser, ett pridefirande samt en manifestation som ordnats i samband med Förintelsens minnesdag. Studiens huvudfokus är de skolavslutningar som arbetet omfattas av. Resultatet av den bearbetning och analys som gjorts av den för studien producerade datan påvisar att de ritualer som undersöks pendlar mellan att fungera implicit bevarande och explicit framåtsyftande. Delar av studien har även bearbetats för utställningssammanhang. Representationer för olika delar av den skolavslutningsritual som undersökts bildade då en installation. I anslutning till installationen tolkade en kör den skolavslutningsritual som undersökts vid tre tillfällen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Brodén, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vem är du? Vem är jag? Levande charader: Ett försök till att synliggöra en konstnärlig forskningsprocess samt de dolda kunskaperna som tillkommer2014Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  Utställning
 • 58.
  Bruhn, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ”A beautiful thing I saw today”: Om inspiration och kreativitet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En vanlig arbetsmetod i bildämnet är kreativitet. Eleverna ska enligt skolverket bl.a. ges möjligheti undervisningen att utveckla förmågan att: arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck.Som blivande bildpedagog i ämnena Bild och Design önskar jag kunna ge dessa förutsättningartill elever som en god grund att stå på i sitt eget fortsatta skapande.Metoden i sig kan angripas från olika håll, på många sätt, med olika syften. Min studie handlar omatt undersöka inspiration i relation till kreativitet ur ett lärarperspektiv.Frågeställning: Vad kännetecknar inspiration i en arbetsprocess av keramiska föremål och påvilket sätt kan ögonblicksbilder synliggöra detta?Med en introspektiv metod har jag utgått från stunder i vardagen som får mitt sinne att oväntatväckas till liv, dessa stunder har dokumenterats med en polaroidkamera. Med utgångspunkt ifotografierna har de sedan agerat som minnen i en skapande arbetsprocess med lera där jagförhållit mig till form. Fotografierna har varit inspirationskälla i det skapande arbetet med lerandär formerna på bilderna fått inspirera mig till att skapa nya former. De nya formerna har sedanbearbetats i ett gestaltande processarbete där uttryck och färg har fått experimenteras fram medhjälp av glasyrer, uppbyggnad av rumslighet, adderande av kompletterande material såsom metalloch växter samt ljussättning.Genom teorier, metoder och begrepp relaterat till min process analyserades bearbetningen.Resultatet av studien visar på metoder som är förenliga med kreativt skapande och att de mycketväl kan vara fördelaktiga i bildundervisning i kombination med en lärare som är angelägen om attlära känna sina elever som på individnivå.Den gestaltande delen visar tjugoåtta keramiska objekt presenterade på en kopparplåt (ärgad medsalt, ketchup och ättika) som i sin tur presenterades på ett lågt podium med grå betongliknandestruktur. I två av de keramiska objekten placerades växtlighet, i ett av objekten adderades vatten.Ca en och en halv meter ovanför objekten hängdes fem vita pioner uppochner i fiskelina.Ljussättningen bestod i två spotlights, en placerad direkt ovanför riktad ner mot objekten, denandra lampan riktades snett mot de tretton lite högre objekten så att skuggor bildades bakom.Det självständiga arbetet presenteras i två delar, dels som en uppsats, dels genom en gestaltandedel som presenterades på Konstfacks vårutställning 2017 och här presenteras med bilder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Bruvik Kindestam, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Violation or perfectly legal: Möjliga metoder för skapande i offentlig miljö2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag undersökt vilka möjligheter och metoder som finns för att skapa konst i utemiljö. Hur kan skapande i offentlig miljö utföras inom skolan? Vad går att göra med hänsyn till olika regler och lagar? Syftet med studien är att synliggöra tillvägagångssätt för skapande i offentlig miljö som kan utföras som platsspecifikt görande tillsammans med elever. Empirin består av flera olika delar; en intervjustudie, litteraturstudie och dokumentation från konstnärlig forskning. Som komplement till detta undersöks telefonsamtal och mejlkorrespondens med olika företag och myndigheter. Den konstnärliga forskningens empiri består av en skriftlig och en visuell dokumentation från när jag prövat olika praktiker som gatukonst eller land art, och undersökt skapandeprocessen genom mitt eget görande. Dessa experiment är gestaltningar i sig själva, men fotodokumentation från dessa försök ligger till grund för gestaltningen som visades på Konstfacks vårutställning. Där sammanställs de olika försöken och sorteras i två olika grupper, lagliga metoder eller olagliga. Resultatet av projektet visar att det trots den juridiska gråzonen kring skapande i utemiljö finns goda möjligheter att genomföra undervisning lämplig att genomföra tillsammans med elever i skolan, med hjälp av flera användbara metoder från land art och gatukonst. Gestaltningen visar fotodokumentation på några av dessa möjliga metoder och kan även användas som diskussionsunderlag tillsammans med elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Bybro, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Visuell gestaltning som praktisk tillämpning i matematik2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om och hur visuell gestaltning kan användas för att konkretisera, levandegöra och skapa sammanhang och mening i matematik.

  Utifrån ovanstående syfte har följande forskningsfråga formulerats:

  Hur beskriver en grupp lärarstudenter sitt lärande och sin förståelse för matematik när de arbetar med matematik genom tredimensionell gestaltning?

  I studien används en kvalitativ metod med en etnografiskt orienterad studie av ämnesövergripande arbete med laborationer i bils och matematik. Som empiri används observationer och skrivna reflektionstexter knutna till detta ämnesövergripande moment. Även ett kollektivt minnesarbete har genomförts inom kursen som innehåller det undersökta moment. Även ett kollektivt minnesarbetehar genomförts inom kursen som innehåller det undersökta momentet. Intryck fråndetta har gett bilder åt studenternas tidigare matematiska erfarenheter och relationer till matematiksom skolämne.

  Resultatet presenteras beskrivande i teman kopplade till lärande OM, I, MED och GENOM visuell gestaltning av matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Bäckvik, Felicia
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Utmana Klassrummet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks vilken betydelse platsen har för skapandeprocessen. Genom tecknandesom utforskande verktyg intar jag fyra olika platser som diskuterats fram i intervjuer med fyraolika deltagare. Svaren från intervjuerna transkriberas och genom en tematisk analysmetodsynliggörs olika teman som sorteras in i kategorier. Syftet är att med hjälp av tecknandet, finnaalternativa platser för skapande och undersöka om det finns något samband mellan skapandetsprocess och platsen det äger rum på, och hur detta kan appliceras på bildundervisningen för attkunna göra en utvidgning av klassrummet. Frågeställningen lyder; Vilken betydelse har platserför skapandeprocessen? Hur kan platser förstås genom tecknande som utforskande verktyg? Påvilka sätt kan en utvidgning av klassrummet ske i bildundervisningen?Studien visar att det snarare handlar om gemenskap och att ingå i ett sammanhang som skaparrummet och skapar förutsättningar för kreativiteten, mer än platsen i sig. Rummet som begreppfår därmed en ny definition som fokuserar på skapandet av rummet, gemenskapen och det somsker inom dess ramar, snarare än den som fysisk plats.Resultatet spinner ut i ett verk uppfört på fönstren och fasaden in till galleriet i Tellusgången, ochen workshop i samband med Konstfacks Vårutställning 2018 där besökarna utmanas att intaandra platser än klassrummet genom tecknande med gatukritor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Callen, Annika
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vem får vara med?: En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. Jag har utgått från dessa frågeställningar:

  • Hur kan olika skrift- och ordval möjliggöra inkludering i text?

  • Hur kan litteratur göras tillgängligt för flera olika lässätt?

  • Hur ser representation av icke normativa människor ut i barn och ungdomslitteratur?

  Jag har valt att arbeta med just dessa frågeställningar eftersom vi i skolan arbetar med berättelser, texter och sagor under hela skolgången och har skyldighet att ge våra elever en demokratisk grund och material som de kan känna igen sig i och relatera till. Material och metoder som vi väljer måste vara tillgängliga för alla oberoende av funktionsvariationer. Undersökningen har resulterat i en bok som är skriven på ett sätt där alla karaktärerna är avidentifierade, utan några fysiska, biologiska eller funktionella attribut. Genom denna avidentifiering får läsaren möjlighet att läsa in sin egen karaktär eller sig själv i berättelsen och skapa egna bilder. Boken är tillgänglig, inte bara utifrån inkludering i läsningen och berättelsen, utan även genom att en kan ta till sig texten med hjälp av olika lässätt. Den är skriven i alfabetsskrift, i punktskrift och finns som ljudbok.

  Under undersökningen, med avseende på lässätt, har det blivit allt tydligare att barn- och ungdomslitteratur kan vara svårt att få tag på som inläst material och att det är nästan omöjligt om en inte har tillgång till appar som till exempel Legimus. Angående representation i det begränsade antal sagor, biografier, berättande faktaböcker eller påhittade berättelser som jag använt, så finns sällan personer som anses utanför normen, inte ens i litteratur som utger sig för att vara inkluderande.

  Download full text (pdf)
  Vem får vara med? Annika Callen
 • 63.
  Cardelús, Olof
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Den svenska skolan: En mediakonstruktion i text och bild2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64. Casanova, Yanina
  Identity - who am I?: Cultural identity, learning processes and image creating2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my BA-thesis I examine how young Gambian students´ creation of identity can be expressed in a learning environment, through image creating. I did my field study in Banjul, the Gambia, by teaching in a school.With this project I wanted to give the students a chance to focus on themselves and feel like active participants of creating their identity. I wanted to find out how Gambian students identity work could be expressed in a learning environment, through image creating and if exploring of identity and identity formation could be an entry to intercultural teaching. I wanted to show that it can be both giving and suitable to let students work with their identities through image creating. Most societies have students with a foreign background and it is important to acknowledge that we all might understand, act and express ourselves in different ways, and none of them are more accurate than the other. To have a positive attitude towards groups, such as school classes, with a versatile cultural background or students with a multiple cultural affiliation, instead of focusing on problems connected to multiculturalism, will not only help the students with their identity creating process by developing a healthy self-image, but also change the attitudes of the social and cultural environment. I hope that this essay can contribute to knowledge and reflection about intercultural teaching and cultural awareness, and I wish that it can be used as an inspiration in teaching – learning situations.In the identity project my students represented themselves in writing, visually through photographic portraits and orally. I have chosen to visualize the result of my study in a book where the portraits and written texts are presented together. Furthermore, in the exhibition I displayed 91 photographs with quotes from the students texts on the back, in a see-through plastic with pockets, that allows the visitor to pick up, have a closer look, turn, read and move around the photographs – an interactive collage.

  Download full text (pdf)
  Identity - who am I?
  Download (jpg)
  Gestaltning 1
  Download (jpg)
  Gestaltning 2
  Download (jpg)
  Gestaltning 3
  Download (jpg)
  Gestaltning 4
  Download (jpg)
  Gestaltning 5
 • 65.
  Casanova, Yanina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Interkulturell bildpedagogik: en studie om inkludering, mångkulturalitet och identitetsskapande i bildundervisning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av globaliseringen, vårt mångkulturella samhälle och den visuella kulturen som kommit att spela allt större roll i våra vardagliga liv synliggör studien vikten av att utveckla interkulturella metoder för lärande inom det bildpedagogiska fältet. Sverige ligger efter länder som Storbritannien, USA och Canada där forskning och utveckling inom bildämnen med mångkultur, mångfald och identitet i fokus pågått under längre tid. Då den forskning på området som finns i Sverige mestadels behandlar interkulturell pedagogik i allmänhet undersöker studien hur interkulturell pedagogik kan appliceras specifikt på bildämnet.

  Utifrån en fältstudie i två mångkulturella skolor undersöks på vilka sätt ett interkulturellt perspektiv kan användas i bildundervisning och hur man kan skapa inkluderande bildundervisning genom interkulturell pedagogik. Fältstudien bearbetas och diskuteras utifrån teorier om interkulturell pedagogik, kritisk pedagogik, visuell kultur och identitetsskapande. Resultatet av undersökningen ger flera exempel på interkulturell och inkluderande bildundervisning, som man skulle kunna arbeta vidare med.

  Studien visar både likheter och skillnader mellan de två skolorna men illustrerar framförallt hur mångkulturalitet kan vara olika. I vidare forskning skulle det vara intressant att se på mångkulturalitet utifrån teorier om intersektionalitet, vilket skulle betyda att studera hur faktorer som klass och genus spelar roll i hur mångkulturalitet skapas, struktureras och uppfattas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Ceder, Simon
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Towards a posthuman theory of educational relationality2019Book (Refereed)
 • 67.
  Chirgwin, Keith
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gränstrakt: ett konstnärligt utvecklingsarbete i bild1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Chlapowska, Anita
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  På vilket sätt kan bilden bli hela skolans verktyg?: undersökning av samarbetsformer i Bild på högstadiet1991Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 69.
  Corin- Lindroth, Ulla
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  MED LERA I HANDEN OCH BLICKEN PÅ SKÄRMEN: En studie om keramiskt arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Keramiskt arbete idag är ett konsthantverk som ofta utförs med metoder som använts sedan länge. Idéer, information och kunskap sprids snabbt och lätt och oftast utan att begränsas av tid eller rum i dagens digitaliserade värld.

  Syftet med detta arbete är att synliggöra vad ett urval keramiker berättar att de gör och vilka frågor de ställer under sitt arbete, samt hur de använder och förhåller sig till digitala kunskapskällor.

  De undersökningsfrågor som ställs är: Vad beskriver några keramiker att de gör och undersöker i sitt arbete? Hur använder de digitala källor och internet?

  Det empiriska underlaget har samlats in genom att använda etnografisk metod som frågeformulär, intervjuer, informella samtal och observationer. Sammanlagt tolv informanter har deltagit i undersökningen.

  Den teoretiska metod som använts för bearbetning och analys av det empiriska materialet, är diskursteori. Den har kombinerats med en analys av den estetiska produktionen- och processen utifrån Drotners modell med tre olika nivåer: - individuell nivå – social nivå och - kulturell nivå. Åtskilliga diskurser som synliggörs genom informanternas beskrivningar av det de gör och undersöker. Det de gör formuleras i det diskursiva fältet som är keramiskt konsthantverk med diskursordningarna keramisk konst och keramiskt hantverk. Övriga diskurser som beskrivs har sammanställts och grupperats i tre övergripande diskurser: - kommunikationsdiskurs -emotionell diskurs och -ideologisk diskurs. Dessa sammanfalller i stort också med den analys som gjordes utifrån Drotners modell. Det som informanterna berättar att de undersöker är diskurser som kommunikation med sig själva och andra, känslor- och emotionella reflektioner samt hantverksprocessen – Making.

  Svaren på frågan om hur digitala källor och internet används beskriver en kunskapsdiskurs och en inspirationsdiskurs. Den största förändringen som digitaliseringen inneburit beskrivs i intervjuerna, det som nämns främst är den stora tillgången på kunskap. Flera nämner också att internet ger många möjligheter att låta sig insprieras. Yrkesmässiga kontakter oavsett tid och rum nämns också som en stor fördel med digitaliseringen. Genom observationerna var det också uppenbart att såväl digitala källor som digitala- verktyg och utrustning är en självklar del av dagens keramikverkstad och det keramiska arbetet. Leran är alltjämt materialet men många verktyg är nya.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Dahlberg, Anders
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilden av stormen: fotografiets minnesfunktion och mediebildens iscensättning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min undersökning har jag intresserat mig för bilder från en katastrof. Jag har valt en katastrof som jag själv har upplevt, stormen Gudrun som 2005 svepte in över södra Sverige. Min frågeställning har varit: Hur berättar privata bilder respektive mediebilder om stormen Gudrun och vilka funktioner fyller de olika bildtyperna? Jag har valt att undersöka dels den mediala bilden, men också den privata bilden i form av fotografier av stormen Gudrun. Jag har kategoriserat mediebilder från stormen Gudrun utifrån olika semiotiska modeller. Jag har fått syn på hur bilder iscensätts och dramatiseras av media och hur man kan se mönster i medias bildrepresentationer från katastrofer i ett vidare perspektiv. Anledningen till att jag ville göra en undersökning om mediebilden, är att bilder redigeras av tidningar och ges en viss form beroende av vilken känsla eller information som ska förmedlas. Mediebilden påverkar vår uppfattning om hur vi förstår och ser på världen. Jag har också undersökt den privata bilden av stormen Gudrun utifrån privata fotografier och intervjuer och har på så sätt fått syn bildens minnesfunktion och som ett verktyg för berättande. Ur ett didaktiskt perspektiv som blivande medielärare är det viktigt att fördjupa mina kunskaper om bilders olika funktioner, samt hur bilder verkar på oss. Bilder är en stor grund på vad vi bygger vår förståelse om saker. Jag har i mitt gestaltande arbete laborerat med faktiska bilder som skapar en illusorisk bild. Jag ska vid utställningen/examinationen visa en film där jag har filmat samma händelse med två kameror, fast med en liten förskjutning. Det är förskjutning som skapar 3d effekten när man betraktar de båda filmerna. Efter att ha undersökt mediebilden och den privata bilden av stormen blir mitt eget gestaltande arbete en tredje mer personlig undersökning.

  Download full text (pdf)
  Bilden av stormen
  Download full text (pdf)
  Visuell dokumentation
  Download (jpg)
  Framifrån
  Download (jpg)
  Helbild
  Download (jpg)
  Närbild
  Download (zip)
  film
 • 71.
  Dahlqvist, Therese
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Deltagande design i skolan: En undersökning om samlärning i ett deltagande designprojekt i gymnasieskolan.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att utforska hur deltagande design kan möjliggöra samlärande mellan elever i gymnasieskolan. Underlaget för studien är ett designpedagogiskt projekt som jag utformat vid namn Design Lab. Inom Design Lab arbetade en grupp gymnasieelever med pedagoger och barn på en närliggande förskola. Design Lab är utformat efter metoden deltagande design och ramverket participatory prototyping cycle. Undersökningen har ett elevperspektiv och försöker svara på frågorna: På vilka olika sätt sker samlärande inom det deltagande designprojektet Design Lab? Hur möjliggör ramverket participatory prototyping cycle samlärande för eleverna inom det deltagande designprojektet Design Lab?

  Pia Williams myntade begreppet samlärande och menar att begreppet innefattar lärandet mellan människor, mellan kollektiv, kulturer, miljöer och diskurser. Då forskning kring elevers samlärande främst inriktats på naturvetenskapliga ämnen och inom läs- och skrivinlärning ämnar jag studera elevers samlärande inom det avgränsade designområdet deltagande design. Jag hoppas därmed att undersökningen lyfter hur samlärande kan förstås utifrån ett vidgat kunskapsbegrepp. Undersökningen avser även introducera hur participatory prototyping cycle kan användas som didaktiskt förhållningssätt inom designundervisning. Resultatet visar att elevernas samlärande inom det deltagande designprojektet Design Lab består av ett växelspel av olika verktyg som: bild, praktiska handlingar, skrift, tal och rörlig bild. Eleverna intog olika läranderoller inom projektet vilket skapade situationer för samlärande mellan elev-elev, elev-barn, elev-förskolpedagog och elev-artefakter. Undersökningen synliggör samlärandets praktiska dimensioner genom att visa hur eleverna samlär tillsammans med andra medverkande aktörer när de designar och formger artefakter och tjänster.

  Den gestaltande delen av examensarbetet består av två utställningar. Den första utställningen presenterades på ett bibliotek i närheten av gymnasieskolan där projektet drevs. Den andra utställningen visades i januari 2015 under examensutställningen på Konstfack. Min intention var att visa elevernas arbetsprocess i installationsform.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 72.
  Dahlström, Madeleine
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Varumärken och identitet i konsumtionskulturer: – En undersökning om ungas identitetsuttryck genom varumärken2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Title: Trademarks and identities in consumption cultures-A survey about young people’s identity expression through trade marksI undersökningen behandlas frågeställningen: Hur och vilka varumärken använder ett urval ungdomar för att uttrycka identitet? Denna frågeställning behandlas eftersom det har funnits ett intresse för varumärken, konsumtion och identitet hos ungdomar.Under en workshop som genomfördes tre gånger, fick elever i en grundskola i Västerås en uppgift. I uppgiften skulle informanterna dokumentera och skriva ned sina varumärkeskonsumtioner under en hel dag. Därefter presenterades en ritad fiktiv person utifrån varumärkesdokumentationen de skapat. Intervjuer har skett vid ett av tillfällena med informanterna, för att få reda på mer information om den fiktiva personen och dennes varumärkeskonsumtion.Undersökningen resulterade även i en visuell gestaltning. Vid gestaltningen användes en spånskiva på 150x240 meter. På spånskivan sattes elevernas fotografier på varumärken och teckningar på de fiktiva personerna upp. Min intention var att rama in teckningarna och fotografierna. Därför målades spånskivan i ett vitt och gråtonigt fält. Fotografierna sattes på det vita fältet medan teckningarna sattes på det gråtoniga, för att rikta uppmärksamheten på det visuella materialet. Förhoppning var även att förstora fotografierna, vilket gjordes i skalan 15x15. Teckningarna var i originalstorlek det vill säga A4 ark.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Dahlström, Madeleine
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Varumärken och identitet i konsumtionskulturer: En undersökning om ungas identitesuttryck genom varumärken2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I undersökningen behandlas frågeställningen: Hur och vilka varumärken använder ett urval ungdomar för att uttrycka identitet? Denna frågeställning behandlas eftersom det har funnits ett intresse för varumärken, konsumtion och identitet hos ungdomar.

  Under en workshop som genomfördes tre gånger, fick elever i en grundskola i Västerås en uppgift. I uppgiften skulle informanterna dokumentera och skriva ned sina varumärkeskonsumtioner under en hel dag. Därefter presenterades en ritad fiktiv person utifrån varumärkesdokumentationen de skapat. Intervjuer har skett vid ett av tillfällena med informanterna, för att få reda på mer information om den fiktiva personen och dennes varumärkeskonsumtion.

  Undersökningen resulterade även i en visuell gestaltning. Vid gestaltningen användes en spånskiva på 150x240 meter. På spånskivan sattes elevernas fotografier på varumärken och teckningar på de fiktiva personerna upp. Min intention var att rama in teckningarna och fotografierna. Därför målades spånskivan i ett vitt och gråtonigt fält. Fotografierna sattes på det vita fältet medan teckningarna sattes på det gråtoniga, för att rikta uppmärksamheten på det visuella materialet. Förhoppning var även att förstora fotografierna, vilket gjordes i skalan 15x15. Teckningarna var i originalstorlek det vill säga A4 ark.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Dalesjö, Monika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En bildprocess växer fram: ett utvecklingsarbete, som belyser ett pedagogiskt processinriktat arbete inom tillvalet "Data, Bild, Musik", på Djäkneskolan i Skara 1993-19941994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 75.
  Danielsson, Josefin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Det är ju friheten att välja som vi ska kämpa för: - Hur lärare kan främja kritiskt tänkande genom bildundervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur lärare kan arbeta för att främja ett kritiskt förhållningssättbland eleverna genom bildundervisning. Ett kritiskt förhållningssätt innebär inte endast enförmåga att kritiskt granska och bedöma information, utan handlar även om problemlösning,självinsikt och att våga formulera sina egna åsikter, och det handlar om förmågan att kunna se sakerur någon annans perspektiv.Med utgångspunkt i att hitta en ingång till bildundervisning som handlar omkommunikation, tolkning och analys, snarare än praktiska hantverkskunskaper, så utforskas detkritiska tänkandet. Vad det egentligen innebär, varför det är nödvändigt att lära ut, de storamöjligheterna att koppla det till bildämnet. Omständigheter som först verkar som hinder för attarbeta med kritiskt tänkande blir till ingångar att reflektera över vad som prioriteras iundervisningen. Studien består av uppsatsen och en gestaltning, som visades underlärarprogrammets examensutställning på Konstfack under januari 2019.Gestaltningen är ett utforskande av det begränsade perspektivet. Det är inte alltid lätt atttänka kritiskt kring en situation och försöka se den ur någon annans perspektiv. Genom att fysisktbegränsa betraktarens perspektiv med beskurna bilder och en objekt gömt i en låda ville jag tvingafram en medvetenhet om hur inskränkta ens perspektiv på omvärlden kan vara.Uppsatsen är baserad på en fokusgruppintervju med bildlärare och studenter. Syftet är attbidra till att hitta nya sätt att uppmärksamma och jobba med kritiskt tänkande i bilden, genom attbesvara följande tre frågeställningar:- Hur definierar fokusgruppen, bestående av två bildlärare och en bildlärarstudent, kritiskttänkande?- Vilka möjligheter respektive svårigheter ser fokusgruppen med att utveckla ett kritisktförhållningssätt bland elever - genom bildundervisningen samt undervisning som helhet?- Hur kan man utveckla arbetet med kritiskt tänkande i bildundervisningen?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Daun, Linnèa
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Serieteckningens möjligheter: En studie som undersöker serieteckningar som multimodal instruktion i skolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker serieteckning som multimodal instruktion i skolan med syfte atttillgängliggöra kunskap om, undersöka och utveckla, alternativa undervisningsmaterial medmultimodalitet som utgångspunkt och serieteckning som metod. Delar av arbetet hargenomförts som ett kollegialt lärande tillsammans med en annan lärarstudent, samt isamverkan med en undervisande lärare i grundskolan (åk 7 – 9). I studien ställs frågan hur ensom lärare kan använda sig av serieformatet som multimodal kommunikationsform i skolansundervisning, med specifik avgränsning till serier som uppgiftsinstruktion. Detta har skettgenom, och resulterat i, skapande av serieinstruktion samt prövande av serieinstruktion därelever och lärare uttrycker sina uppfattningar av mötet med serie som instruktion. Resultatfrån studien visar att text integrerat i bild kan vara problematiskt, men att bilder som bildstödtill text - samt i kombination med seriens struktur av rutor, effektivt kan användas somytterligare ett steg i en multimodal kommunikation- och instruktionsform. Delar av studiensresultat gestaltas i form av en interaktiv installation under namnet ”Tear down the walls oftext! Let’s build up a world of trilingual learning – text, pictures and squares” på Konstfacksvårutställning vårterminen 2019.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 77.
  de Beer, Mostyn
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Out of Place: Resistance, Creativity and Play in Visual Studies Lessons2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Both the Visual Studies classroom, and the subject of Visual Studies itself, may open possibilities for solving problems in creative, challenging ways, that in other contexts might be regarded as disruptive. My study deals with transgressive behaviour in Visual Studies lessons, and how such behaviour is understood and received by teachers.

  It grows out of my own experience of incomprehension and unease around surprising work produced by students in my own Visual Studies workshops, and my hypothesis that behaviour like this is a form of resistance to control. I carry out a focus group interview with children that I know from workshops that I have been holding every Saturday for two years, using visual elicitation to encourage them to talk about Visual Studies lessons in general.

  My intention with the interview is to develop insights into why children do things that are different from their teacher’s expectations, with the aim of increasing my understanding of the work that children do in Visual Studies lessons, benefitting my own teaching practice, and being useful to colleagues. Ideas from other studies that have to do with imaginative play and creativity help me to conceive of children’s unexpected behaviour less as of a reaction against rules and authority, and more as a response to the possibilities of a Visual Studies workshop.

  The visual component of my study, where I install a ping-pong table in Konstfack’s Vita Havet gallery, can be regarded as a correlative to the written part. Through placing signs on the table, and changing how it is arranged, I draw attention to the way that it seems to be regarded differently from other objects placed in public spaces around Konstfack. The work is implicitly concerned with decisions about which objects, behaviours and people are regarded as acceptable in which spaces. As in the written study, through focussing on elements that don’t seem to fit in, my intention is to better understand the system as a whole.

  Download full text (pdf)
  Mostyn de Beer - Out of Place
 • 78.
  de Frumerie, Amanda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  När människor ser på TV är de någon annanstans: En konstnärlig undersökning av TV:s representationsformer i bilderböcker2013Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  Bilderbok
 • 79.
  de Verdier, Katarina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Hur kunskap samverkar med upplevelsen av ett konstverk2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 80.
  Del Balio, Bianca
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Tillsammans kan vi flyga: Interaktion genom samtidskonst2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier pekar på att skolan upprätthåller segregerande diskurser trots motsatta intentioner. Idetta projekt har deltagare i olika åldrar med skild kulturell härkomst och kunskap i svenskasamlats för att i en workshop bygga drakar som vi sedan flyger tillsammans efter engemensam lunch. Hur möjliggörs interaktion mellan deltagare i projektet? Hur utvecklargruppen gemenskap och/eller samhörighetskänsla genom det konstnärliga arbetet? Hurpåverkar de valda pedagogiska strategierna förutsättningarna för mellanmänskliga möten?Här skapas ett mellanrum där vanliga normer sätts ur spel med hjälp av bildpedagogiskamedel för att påvisa alternativa handlingsmöjligheter till de rådande beteendemönstren.Samtidskonsten har genom bildämnet en naturlig plats i skolundervisningen och projekt somdetta kan därför ingå i undervisningen. På så vis skulle ett rum som inte införlivar skolansinstitutionella begränsningar kunna beredas eleverna. I resultatdelen synliggörs depedagogiska greppens betydelse för interaktionen. I slutdiskussionen reflekteras det dels överhur lärare kan använda liknande projekt för att tillsammans med elever lyfta ochproblematisera olika oönskade företeelser och vinna förståelse för hur vi är delaktiga ikonstruerandet av dessa, dels över microtopins möjlighet till världsförändrande effekter.Den gestaltande delen av undersökningen inviterar besökaren att själv tolka och ge verketdess mening genom att ta del av filmmaterialet som genererats under projektdagen. Dettavisas som en installation med tre stora projektioner i ett rum som ”ramas in” av deltagarnasdrakar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Den Juan Olsson, Ben
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att bygga en skyskrapa: Från det abstrakta ordet till en vidare kunskapsförståelse, med bildskapandet som verktyg2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då jag själv har ett annat modersmål än svenska och därigenom har lärt mig svenska som andraspråk har jag reflekterat mycket över min egen språkinlärning och vilka faktorer som är avgörande för att man ska lära sig det nya språket. Det jag minns från undervisningen är den del där bildskapande i någon form fanns med som moment. Jag har därför valt att studera bildskapandet som redskap för undervisning av svenska som andraspråk. Att bygga en skyskrapa är utförd som en deltagande observation i form av en undersökande undervisning. Jag har även utfört kvalitativa intervjuer. Min frågeställning för arbetet har varit: hur kan bilder och bildskapande användas som pedagogiskt verktyg för inlärning av svenska som andraspråk? Jag har utgått från det sociokulturella perspektivet som övergripande teori och jag har fördjupat mig tidigare forskning om inlärning av språk som andraspråk samt forskning om bild och språkinlärning. Här finns det en uppsjö av forskning att fördjupa sig i där jag har valt att fokusera på Pauline Gibbons tidigare forskning om inlärning av språk som andraspråk och Carin Jonssons avhandling om bild och språkinlärning. Skapandemomenten i min undersökande undervisning engagerade eleverna både i reproduktivt skapande och kreativt skapande. Där det kreativa skapandet engagerar eleverna i att knyta ihop tidigare erfarenheter med ny kunskap och egen kreativitet och fantasi. Bildskapandet startar en tankeprocess hos eleven, i tankeprocessen utvecklas både skapandet och språket. Bildskapandet fungerar som ett redskap att kommunicera kring och skapa dialog. I dialogen får eleven lyssna till hur andra uttrycker sig och höra hur ord och begrepp används i olika sammanhang samt öva sin egen förmåga att uttrycka sig. Som gestaltning kommer jag att återskapa en skyskrapa genom att använda mig av ord som uppkommit i den bildskapande undervisningen. Min gestaltning symboliserar förförståelsen eleverna i gruppen behöver för att få en förståelse för ordet skyskrapa och kunna relatera till det och sätta det i ett sammanhang.

 • 82.
  Distler, Agnes
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vitt på svart: Svarta tavlan och undervisningen i waldorfskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan svarta tavlan stå sig i konkurrens med whiteboard ,smartboard och andra digitala medier?

  Vilka möjligheter  har jag att uttrycka mig visuellt genom att använda krita på tavlan med min hand?

  Jag undersöker sättet att förhålla sig till eget skapande inom ramarna för waldorfskolans kursplan.

  När läraren står vid svarta tavlan och tecknar och målar är det ett konstnärligt arbete och kräver skicklighet och vana. Det är dock ingen fri konst utan en medveten pedagogisk uppgift. Både till eleverna men också lika mycket för läraren.

  I småklasserna ska läraren visualisera alla ämnen på tavlan, göra bilder för varje bokstav och siffra, illustrera sagor, teckna bilder föreställande växter och djur, teckna av naturen. Med landskapsdetaljer, rita kartor, teckna geometriska former och mönster på fri hand samt visualisera historiska händelser. I de högre klasserna tillkommer naturvetenskapliga studier och skisser av processer, tankekartor mm. Parallellt skrivs också ganska mycket text på tavlan, ofta i anslutning till teckningarna som en förklarande text eller fristående litterär text som ramas in estetiskt och illustreras.

  Genom samtal med lärare kring svarta tavlans användning baserade på deras erfarenheter och genom egna experiment på tavlan vill jag ge  griffeltavlan den självklara plats som den förtjänar i klassrummet utan att behöva tränga ut eller trängas ut av andra medier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Divander, Katarina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Förlaga – javisst!: En undersökning om hur förlagor kan användas i bildundervisningen idag2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Den här undersökningen har sin utgångspunkt i en observation under en bildlektion. Bildläraren kopierade en bild ur målarboken ”Måla med mästarna” och använde den som förlaga som skulle färgläggas. Lektionens syfte upplevde jag som otydligt och valet av gamla mästare som förebild var provocerande. Mot denna bakgrund började jag undersöka förlagornas relevans för bildundervisningen idag. Min frågeställning är: Hur uppfattas förlagor idag och kan de vara verktyg för att utveckla relation till och förståelse för nutida bildspråk? Med underfråga: Hur kan sådana förlagor se ut?, som blir till grund för gestaltningsarbetet som del av undersökningen.

  Med hjälp av skrivna intervjufrågor, muntliga intervjuer samt en workshop med mina kurskamrater samlade jag in empiriskt material för min undesökning. Undersökningen ledde mig till upptäckten att det finns en dualitet i förlagans tolking. Det finns en rådande diskurs om förlagan som något som kopieras - alltså står i motsats till eget skapande. Men mer blir förlagans befriande kraft tydlig. Förlaga som förebild, som idegivare, som inspiratör. I dagens visuella samhälle blir förlagan ochså ett verktyg för att närma sig och få förståelse för nutida bildspråk.

  Min slutsats är att förlagan kan vara och är ett viktigt verktyg för att få en ökad bildkompetens.

  Med fokus på förlagans befriande kraft är det pedagogen som gör förlagan till ett verktyg i bildundervisningen. Sakta växte fram en mer komplex bild av förlagan som kan vara ett pedagogiskt verktyg idag.Där bilden är fri från kopplingen till en slutlig förebild, där populärkultur får träda in, där gamla mästare kan användas för att förtydliga bildspråket idag. När vi vill undersöka hur kvinnor avbildas idag kan vi synliggöra samtida visuella tecken om vi ställer dem i relation till en förlaga som till exempel Mona Lisa.

  I min gestaltning ville jag visa processen i mitt arbete, från första mötet med schablonaktiga Mona Lisa till frågor som uppstod och nya bilder som växte fram. Jag valde att sätta upp bilder, anteckningar och även ett filmat samtal där jag med en vän och kollega samtalar kring begreppet förlagor. Allt visuellt material sattes upp i en kronologisk ordning och följde min process.

  Videon spelades upp i en digital bildram och sattes upp likvärdig de övriga bilderna, som en skiss i min arbetsprocess.

  Inför utställningen gjorde jag tillbakablickar och reflektioner som jag också monterad upp på väggen tillsammans med övriga skisserna i form av små planscher med storskriven text.

  Som en fortsättning i utforskandet av begreppet förlaga, eller som en kommentar bjöds även publiken in att fortsätta mitt arbete. En hög med papper och skriv- eller skapande material erbjöd alla att delta i min gestaltning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
  Download (jpg)
  bild
 • 84.
  Domeij, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att vara tonårstjej i en visuell kultur: en undersökning av tjejers identitetsarbete och visuella kommunikation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Att vara tonårstjej i en visuell kultur
 • 85.
  Domeij, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Tvillingbrorsan som ett annat jag: En studie av tonårstjejers maskulinitetskonstruktioner genom fotografiska självporträtt2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka konstruktioner av maskulinitet som uttrycks av några tonårstjejer genom deras omförhandlingar av begreppet. Jag vill undersöka vilka subjektspositioner som prövas i förhållande till rådande normer och ideal i en didaktisk situation. Studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistisk med genusperspektiv och inspirerad av etnografiska verktyg. I analysarbetet har bildsemiotiska, diskursteoretiska, maskulinitetsteoretiska begrepp och verktyg använts. Undersökningen gjordes på ett Estetprogram på ett gymnasium i Stockholms län, där jag utgick från några elevers arbete med fotografiska självporträtt. Jag vill också belysa vilka subjektspositioner som kan sättas i spel genom iscensättning i fotografisk bild. Uppsatsen syftar även till att bidra med ökad förståelse för hur bildpedagogik kan spela en roll i arbete med genusfrågor i skolan. Resultatet visar på en feminin maskulinitetsdiskurs där klädstilar har en viktig roll för tjejernas konstruktioner och att strukturer mer i det dolda vidmakthåller en cisnormativ uppdelning mellan könen i skolan. Denna studie bidrar till att visa vikten av att inom maskulinitetsforskning rikta fokus på tjejers och kvinnors konstruktioner av maskulinitet och beskriva dessa diskursiva praktiker. Genom detta kan även olika genuskonstruktioner medvetandegöras inom pedagogiska miljöer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Dovhage, Susanne
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Fel kan vara rätt, och fult kan vara fint: -en undersökning om elevers och lärares förhållande tillteckning i bildämnet.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan fel vara rätt och fult vara fint? Denna fråga har kommit till mig då jag undervisat iavbildande teckning i bildämnet och hört elever använda orden fel och rätt samt fint och fultnär de talar om sina egna och andras teckningar. Med detta arbete har jag velat undersökahur man som lärare kan uppmuntra till teckning i bildämnet utan att värdera det för mycket,men också om det blir motsägelsefullt när det skall värderas i form av betyg.Jag har i min undersökning främst inspirerats av etnografisk undersökningsmetod och hargenom deltagande observation undersökt elevers val av ord i samband med teckning. Jaghar även utfört intervjuer med tre bildlärare från olika skolor. Genom en workshop med treinformanter har jag utfört en egen påhittad metod i syfte att på ett ”fysiskt plan” uppleva detman tecknar genom att måla konturerna direkt på tingen.I min examensutställning valde jag att visa en installation. Ett litet rum med en fåtölj, enlampa och en kostym hängandes i bakgrunden. Allt är vitmålat men med svartmåladekonturer. Från en viss vinkel i rummet hade jag, innan allt målades, tecknat av allt som enhelhet i en teckning från en viss vinkel i rummet. Från den samma vinkeln tecknade jagsedan åter upp teckningen på de fysiska möblerna. På detta sätt synliggjordes konturernaåter i den vita installationen. Syftet var att försöka ge betraktaren upplevelsen av att återsemin teckning i/på det fysiska rummet. En metod jag, precis som i min workshop använder ipedagogiskt syfte som en del av undersökningen i detta arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Edelholm, Nike
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Exploring Spaces of Not Knowing: an Artist View2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The understanding, I draw from this inquiry has come through a muddy, and complex entangledprocess. I have been re-turning like a "Baradian" earthworm, to experiences of being, in spacesof not-knowing. Digesting the mud, moving it, once more, like worms do, through the body.By doing an agential cut, into two spaces, eventually three strong agents unfold: Risk,Vulnerability, and Trust. Out of this result, an ethical and pedagogical question arise: How totake account of Vulnerability and Trust when encouraging our students to Risk?Entering a space of not knowing is at the foundation of my art practice. When as an arteducator,I went to China to inquire into the educational strategies of Chinese Classical Painting,I found myself thrown into a multitude of spaces of not knowing. This thesis, is an inquiry intohow being in such spaces, perform knowledge. To explore this, I return to the field-notes andvisual material including a report in the form of a visual essay of the study from 2011. I re-turnto this material with new tools and concepts inspired by Karen Barads metaphors of diffractionand earth-worms approach, as well as my artists tools: brush, water colours, ink, and paper;inrtoducing painting as a tool for analysis.As a theoretical approach, I entangle the flat ontology of Deleuze and Guattari, and theonto-epistem-ology of Barad, with the philosophical traditions in China of Buddhism and Dao.From an onto-epistem-ological perspective, I ask the question: "If we know about the worldbecause we are of the world," what knowledge then appear, when we experience our being in theworld as a space of not knowing. In this study, I have found that a space of not knowing performlearning through experiences of Vulnerability, Risk and Trust.The art part of this thesis is connected to Risk as well as to Vulnerability and Trust. Itfeatures a rope hanging from the ceiling to the floor. It is a rope that has been used during severalyears by a Circus artist during performances; hanging high up in the ceiling — demanding focusand presence from him. The installation at Konstfack spring-show 2018 featured the Circus artistrope together with a painting made in the context of Buddhist Vipassana meditation, entanglingmy tactile approach in art, with the text of this thesis.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Edenius, Sonja
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Med bilden i centrum: Reggio Emilia-pedagogiken på lågstadiet?1988Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 89.
  Ek, Fride
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Film som skolämne1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 90.
  Ek, Fride
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad några gymnasieflickors videofilmer kan berättaIndependent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 91.
  Ek, Fride
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vi gick på EP-bild/slöjdlinjen i Sundsvall: en gymnasieklass sex år efteråt1992Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 92.
  Ekholm, Eleonora
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Bild i nöd och lust: En didaktisk fallstudie av metoder som främjar skaparlust i bilddidaktiskasammanhang2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur skaparlust kan främjas i bildundervisning. Undersökningenbestår av ett dubbelt perspektiv, där arbetet innehåller både kvalitativa vetenskapliga ochkonstnärliga metoder. Det vetenskapliga arbetet har bestått av en didaktisk design av enfallstudie i workshop-form som har prövats i två olika fokusgrupper med tre personer i varderagrupp. Där också enkäter delades ut och besvarades på om huruvida skaparlust upplevdes ellerinte och varför under fallstudiens gång. I det konstnärliga arbetet har jag undersökt genom egenestetisk praktik om inspiration genom visualiteter kan främja skaparlust och om min egenskaparlust kunde främjas genom att framställa olika teckningar och målningar. Bilderna har sensammanfogats till en så kallad Inspirationsbok. Under Konstfacks vårutställning 2019 ställdesInspirationsboken ut i en rumslig installation i form av ett stort tygtält med olika ljuskällor inuti.Detta för att likna en prisma där vitt ljus lyser in och hela spektrumet av färg lyser ut på andrasidan för att symbolisera processen av inspiration. Inspirationsboken och foton på installationenfinns länkade till i uppsatsen men också som externa bilagor.Arbetet har bearbetats genom didaktisk design teori och teori om motivation. Resultatet harbland annat visat sig vara att om skaparlust vill främjas så skall de didaktiska frågorna vad, huroch varför vara genomtänkta och tydliga för den som ska utföra det konstnärliga arbetet. Ävenatt det finns en etablerad god relation mellan designern för lärandet och deltagaren och ävenmellan deltagarna i hela gruppen. Undersökningen har också visat att uppgiften som ges måstevara på en lagom svår nivå för deltagaren för att kunna motiveras och främja skaparlust såmycket som det går.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Eklund, Boel
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild - som pedagogisk metod vid lärande1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats har varit att se om en bildorienterad undervisning kan påverka och stimulera lärandet hos elever. Jag har därför följt undervisningen i en åk 3 - 5 som kallas ”bildklass” på Centralskolan i Kristianstad, där jag försökt se vilka metoder som använts i lärandeprocessen. Jag har intervjuat klassläraren och gett enkäter rill elever och föräldrar. Jag har sökt svar på vilka konsekvenser som följer på ett lärande genom bilder. Jag har tagit upp olika praktiker inom pedagogik och hjärnforskning för att se vilken grund som finns för lärande. Kan olika sinnen stimuleras i ett lärande och vilken betydelse har de för eleven. Jag har genom mina besök i klassen och studier inom olika praktiker funnit att eleverna lärt sig mycket om de ämnen som behandlats och att de har lärt på ett för dem inspirerande och positivt sätt.

  Download full text (pdf)
  Bild som pedagogisk metod vid lärande
 • 94.
  Eklund, Boel
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild inom barnskolan1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Eklund, Kristin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ”Med tårarna rinnande smetar jag ut existentiell ångest på duk”: Bildpedagogiska och bildterapeutiska perspektiv påpsykisk ohälsa och kreativitet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa intervjustudie undersöker jag om det finns kopplingar mellan psykiskohälsa och konstnärligt skapande. Kan man må bättre av skapande verksamhet? Vilkaföreställningar kring kopplingen mellan psykisk ohälsa och konstnärligt skapande gerinformanterna i studien uttryck för? Jag intervjuar per mail sju konstnärer och tre pedagoger.Syftet med studien består av två delar. Jag vill undersöka om konstnärsinformanternaanvänder konsten som en form av egen terapi för att må bättre. Sedan vill jag få en inblick ihur konstnärliga ledare arbetar med människor med psykiska besvär och om ledarna tillämparnågon särskild pedagogik. I min bearbetning av intervjusvaren har jag utgått från ettsociokulturellt perspektiv och jag har också i viss utsträckning använt mig av diskursanalys,bland annat i tolkningen av informanternas språk.Jag har kommit fram till att konstnärsinformanterna uttrycker att det finns kopplingar mellanderas psykiska ohälsa och deras skapande. Majoriteten av dem anser att deras mående ärsammankopplat med deras konst och att de mår bättre av att hålla på med den. Jag ger härnågra belysande exempel ur intervjuerna. Någon har bilder i huvudet som måste ut, en annanskapar för att komma i ro och balans. En informant skriver att skapandet ger positiv energioch distraktion. Ytterligare en informant håller på med konst för att hen måste, det är ettbehov. Andra informanter talar om en passion för konsten och ett brinnande intresse. I vissafall är skapandet ett sätt att kanalisera och hantera ångest men för någon kan det iställethandla om att göra bruk av en talang samt att göra något meningsfullt av sin tid. Allakonstnärsinformanter utom en säger att deras psykiska ohälsa är en tillgång i skapandet. Enmenar att utan humörsvängningarna hade hen inte målat lika mycket, kanske inte alls. Enannan hade inte velat vara utan sina psykiska problem genom åren, en tredje skapar mer närhen mår dåligt. Pedagogerna arbetar för att stärka deltagarnas självförtroenden och stärkakontakten med deras kreativitet. Avkoppling är också en viktig ingrediens i två av tre fall.Ingen av de tre pedagogerna använder sig av någon särskild pedagogik. En av dem har sinegen pedagogik, en annan arbetar utifrån bildterapeutiska principer och en tredje säger att henhar trettio års erfarenhet och har utvecklat bra metoder för individuellt anpassad undervisningi grupp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Eklund, Lina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Det här är inte en text: En studie i att förstå vikten av visuell läskunnighet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har text och bilders samverkan undersökts ur ett semiotisk och narratologiskt perspektiv. Det empiriska materialet som består av två bilderböcker har analyserats kring hur text och bilder tillsammans samverkar för att berätta en historia. Detta för att belysa att förståelse krävs för hur en kan tittat på text och bild ur en viss diskurs, i detta fall barnboken. I undersökningen kom det fram att kunskap om begrepp från både litteraturvetenskapen och konstvetenskapen behövdes för att analysera och tolka det empiriska materialet. Detta bidrog till vidare förståelse hur en bör jobba med text och bild i skolan och hur alla skolämnen bör fokusera på att använda bilder som kompletterar och förstärker det som den teoretiska texten vill förmedla. Gestaltningen är illustration där bildens linjer är uppbyggda av upprepande ord som beskriver de olika objekten i bilden. Texten bygger bilden som i sin tur förstärker texten. Det står även en text i nederkanten av illustrationen som står i konflikt till det som ses i bilden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Eklund, Sofia
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Klassrumsdesign för bildpedagogik: Den perfekta bildsalen, finns den?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet undersöker Bildsalens utformning och de verksamheter som bedrivs där. Resonemang om vad vi ska kalla rummet förs. En orientering i tidigare forskning om skolmiljöer görs, med fokus på det som är relevant för just bildsalen. I uppsatsen används ett sociokulturellt perspektiv på lärande med Lev Vygotskijs teorier. Reggio Emilias sätt att se på lärande används som inspiration. En sammanfattning av bildämnets historia görs. Ett antal bildsalar som jag vistats både som elev på 1980 och 90-tal och som student, lärare samt besökare på 2010-talet beskrivs. Egna erfarenheter jämförs med vad andra lärare anser, men framförallt undersöks vad en grupp elever tycker genom med ett designpedagogiskt projekt. Projektet har studerats med etnografiska metoder. Det utfördes på en gymnasieskola norr om Stockholm hösten 2014 med 18 elever. Rummets miljö och funktion som helhet beskrivs, men fokus i undersökningen ligger på möbleringen av rummet och möblernas form och funktion. I uppsatsen redovisas en del av elevernas arbeten mer ingående.I min gestaltning ville jag ta bort fokus från möbler och möblering för att istället titta på kropparnas olika positioner i rummet. Bildämnet har genomgått en stor förvandling från tiden då ämnet kallades teckning till dagens utvidgade bildbegrepp. Nu gör vi så mycket mer mellan dessa väggar. Alla sitter inte vid sin bänk och ritar på ett papper. I utställningen visades fyra genomskinliga kroppar engagerade i olika typer av skapande i olika positioner, stående vid staffliet, liggande på mage för att rita, sittande ”vid datorn” och sittande i en imaginär fåtölj för att teckna. Hjärnan lyser och är sammankopplad med det röda hjärtat för att illustrera att vi använder mer än hjärnan när vi skapar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Eliasson Sahlin, Malin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Skolbyggnaden som rum2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 99.
  Emriksson, Birgitta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Riddare och prinsessor: ett temaarbete med inspiration från den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 100.
  Enblom, Pernilla
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ADHD-Design: En undersökning av bilder om, för och av ADHD2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen baseras på frågorna, ”Hur kan pedagogik avsedd för människor med diagnosen ADHD se ut idag?” och ”Hur kan en undervisningsmetod som är utvecklad genom ett designpedagogiskt perspektiv och avsedd för människor med diagnosen ADHD se ut?”

  Syftet är att ur ett designpedagogiskt perspektiv undersöka hur pedagogiska metoder för människor med ADHD diagnos ser ut samt att analysera dessa utifrån en diskursanalysinspirerad metod. Undersökningen använder begreppet ADHD- pedagogik som samlingsbenämning för pedagogik avsedd för människor med diagnosen ADHD.

  Jag har använt mig av en diskursinspirerad metod för att analysera olika former av pedagogiskt material avsedda för människor med diagnosen ADHD. Analysen resulterade i tre diskurser som jag kallar bilder om, för och av ADHD.Under arbetets gång har jag letat efter människor med diagnosen ADHD för att tillsammans utveckla pedagogiska metoder. Detta resulterade i en workshop i slutet av arbetet men namnet ”Gör ditt eget diagnos-smycke”, där personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar deltog.

  Min gestaltning bestod av ”Diagnos-smycken” gjorda av deltagare på workshopen inklusive mig själv. De flesta smyckena har en medföljande text som förklarar/beskriver eller berättar något om smycket och/eller om den egna diagnosen/diagnoserna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf