Change search
Refine search result
12 51 - 66 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Göthlund, Anette
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Akademiska kunskapsformer under omförhandling: mot ett performativt och multimodalt perspektiv på det självständiga arbetet2022In: / [ed] Märtha Pastorek Gripson, Halmstad, 2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  När vi på IBIS bedriver lärarutbildning inom ämnena bild och slöjd är alla aspekter av de estetiska lärprocesserna inbegripna. Vi har en mångårig tradition av att arbeta med det vi kallar ”ett dubbelt perspektiv”, som bygger på tanken att olika kunskapsformer kan och bör kombineras i stället för att ställas emot varandra. En undersökning kan således genomföras och kommuniceras med såväl konstnär- liga/gestaltande/performativa metoder och teorier som vetenskapliga sådana. Trots detta framträder en kunskapsform fortfarande som den dominerande i kursen Självständigt arbete i bild (30 hp): textpro- duktion i form av skrivande. Den skrivna texten ges alltjämt större tyngd (i t.ex. bedömning), samtidigt som vi vet att många studenter kämpar med olika språk-, läs- och skrivproblem. Skrivandet tar därför mer tid och energi i studenternas projekt och flera av dem upplever den sista kursen som ett nödvändigt ont, medan vi vill att det ska vara utbildningens höjdpunkt. 

  Inför den senaste omgången av kursen (VT 22) hade en grupp studenter ansökt om att få arbeta multi- modalt i samtliga delar av sitt undersökande arbete, vilket även innebar att de lämnade den traditionella uppsatsformen. För oss, som examinatorer, innebar detta en möjlighet att testa oss själva och påbörja ett arbete kring hur vi kan tänka och göra annorlunda: Kan självständiga arbeten kommuniceras i ett alter- nativt format till den traditionella uppsatsen? Kan det skrivna ordet t.o.m. ersättas av film, illustrationer, intervjuer? 

  Studenternas processer och de material som arbetena resulterade i ingår som empiri i Anderssons pilotprojekt kallat ”Performativ pedagogik - ett prismatiskt perspektiv i skärningspunkten teori/gestalt- ning”. I projektet undersöks hur det dubbla perspektivet, som förhållningssätt i utbildningen benämns, förstås och kommuniceras genom att studera hur studenterna samtalar och iscensätter sin förståelse av detta. Projektet undersöker också hur det dubbla perspektivet, som arbetssätt ytterligare kan stärkas och utvecklas genom att synliggöra hur agens och kunskapsskapande framträder hos studenterna.Vi avser beskriva och diskutera förutsättningarna för det alternativa, multimodala självständiga arbete som fem av studenterna genomförde. Vi kommer att visa exempel från deras arbeten och lyfta några av de för- och nackdelar som framkommit hos examinatorer, handledare och studenter. Vår forskning be- finner sig i ett tidigt stadium och vi ser konferensen som ett första tillfälle att formulera oss kring detta och få respons och kommentarer. Vi menar att vårt projekt är viktigt inte minst för att kunna erbjuda ett mer inkluderande arbetssätt i estetiska lärarutbildningar. 

 • 52.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Insulander, Eva
  Stockholms universitet.
  Design för lärande på museer2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 53.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Insulander, Eva
  Mälardalens högskola.
  Setting the ground for engagement: multimodal perspectives on exhibition design2012In: Designs for Learning, ISSN 1654-7608, Vol. 5, no 1-2, p. 30-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we offer an approach to analysing exhibition design, based on a multimodal and social semiotic view of communication and meaning making. We examine the narration and construction of different messages concerned with identity that shapes the conditions for visitors’ engagement and interpretation.

 • 54.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Insulander, Eva
  Mälardalen University, School of Education, Culture & Communication, Västerås, Sweden.
  Towards a social and ethical view of semiosis: Examples from the museum2013In: Multimodality and Social Semiosis: Communication, Meaning-making, and Learning in the Work of Gunther Kress / [ed] Margit Böck, Norbert Pachler, New York: Routledge , 2013, p. 225-236Chapter in book (Other academic)
 • 55.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Stockholms Universitet.
  Gilje, Øystein
  Universitetet i Oslo.
  Multimodal ethnography: understanding meaning making in practices and across contexts2018In: 9ICOM: Book of abstracts / [ed] Boeriis et al, Odense, Danmark: Syddansk Universitet, 2018, p. 20-20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Multimodal ethnography – understanding meaning making in practices and across contexts

  Multimodal ethnography brings together social semiotics and ethnography. In this perspective, researchers are in particular concerned with: ‘accounts of cultural and social practices through prolonged fieldwork in a particular setting’ (Jewitt, Bezemer, & O'Halloran, 2016, p. 118).

  Consequently, two things characterize this approach. First, the research emphasis on everyday practices and contexts, and second, the ethnographer documents these practices by collecting artefacts, writing field notes.

  The question about the relationship between multimodality and ethnography has been raised a number of times during the last two decades (Dicks, Flewitt, Lancaster, Pahl, & Kress, 2011; Flewitt, 2011). Gunther Kress claimed that ethnography and social semiotics should be brought together to ‘mutual advantage’ in the article: ‘partnership in research’: multimodality and ethnography (2011). Here, he argued that social semiotics emphasizes ‘the ceaseless social (re) making of a set of cultural resources (Kress, 2011, p. 242 italics in original text). Kress argues that ethnography has the task to provide us with information about the setting that surrounds the social interaction. Also from a multimodal ethnographic perspective, other researchers have paid attention to materiality and multimodality (Pahl & Rowsell, 2010), as well as literacy practices in diverse contexts (Pahl & Rowsell, 2005).

  This symposium brings together three papers that discuss and develop multimodal ethnography. Eva Insulander presents and discusses examples of how methods from the field of ethnography were used within the frames of a research project on learning and designs for learning. Øystein Gilje's paper focuses on values of ethnographic fieldwork in relation to analyses of meaning-making practices across sites and contexts by following the individual learner or/and a semiotic artefact. Fredrik Lindstrand uses examples from two projects to suggest how ethnographical approaches can be used to encompass a focus on both functional/social and systemic aspects of semiosis in multimodal research.

  Discussant: Professor Anders Björkvall, Örebro Universitet. Anders.Bjorkvall@oru.se

  References

  Anderson, K. T. (2013). Contrasting Systemic Functional Linguistic and Situated Literacies Approaches to Multimodality in Literacy and Writing Studies. Written Communication, 30(3), 276-299. doi: 10.1177/0741088313488073

  Bateman, J., & Schmidt, K.-F. (2012). Multimodal film analysis: how films mean. New York: Routledge.

  Boeriis, M. (2009). Multimodal Socialsemiotik & Levende Billeder. (PhD thesis Ph D), Faculty of Humanities, SDU, Syddansk Universitet.

  Flewitt, R. (2011) Bringing ethnography to a multimodal investigation of early literacy in a digital age. Qualitative research 11(3), 293-310)

  Gilje, Ø. (2010a). Mode, mediation and moving images: an inquiry of digital editing practices in media education. (Ph D collection of articles), University of Oslo, Oslo.

  Gilje, Ø. (2010b). Multimodal Redesign in Filmmaking Practices: An Inquiry of Young Filmmakers’ Deployment of Semiotic Tools in Their Filmmaking Practice. Written Communication, 27(4), 494.

  Jewitt, C., Bezemer, J., & O'Halloran, K. (2016). Introducing multimodality: Routledge.

  Kress, G. (2011). ‘Partnerships in research’: multimodality and ethnography. Qualitative Research, 11(3), 239-260. doi: 10.1177/1468794111399836

  Lindstrand, F. (2006). Att göra skillnad: Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film [Making difference. Representation, identity and learning in teenagers' work and communication with film] (PhD), Stockholm: HLS Förlag.

  Pahl, K., & Rowsell, J. (2005). Literacy and education: understanding the new literacy studies in the classroom. London: Paul Chapman.

  Pahl, K., & Rowsell, J. (2010). Artefactual literacies: Every object tells a story: Teachers College Press. 

 • 56.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Stockholms Universitet.
  Selander, Staffan
  Stockholms Universitet.
  Design för lärande Historia: Medeltiden som exempel2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medeltiden är en epok som har avsatt många olika avtryck också i vår tid, inte minst som en mytomspunnen inspirationskälla. Detta gestaltas på många vis, bland annat i romaner, filmer, tv-serier, spel, lajv och arrangemang som "Medeltidsveckan" eller Nordisk festival för medeltida musik. Bruket av medeltiden säger därför också något väsentligt om vår egen tid, och blir ett intressant "nyckelhål" för att förstå både vilken bild vi skapar av oss själva och vilken bild vi skapar om en historisk epok.I den här boken söker vi svar på frågor som: Hur gestaltas och används medeltiden i olika sammanhang? Vilka aspekter lyfts fram som centrala, och vilka tonas ner? Dessa frågor rör historiebruk och historiemedvetande, som ju också är centralt för skolans undervisning. Därför vill vi också se närmare på hur medeltiden representeras (multimodalt) och bearbetas i förskolans och skolans värld jämfört med hur medeltiden tar gestalt i andra sammanhang.Boken - med fokus på design för och design i lärande - vänder sig till lärarutbildning och lärarfortbildning, men också till studerande i pedagogik och didaktik såväl som studerande inom andra discipliner som intresserar sig för hur kunskap gestaltas och används i olika sammanhang.

 • 57.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Mälardalens Högskola.
  Selander, Staffan
  Stockholms Universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mike the Knight in the Neo-Liberal Era: A Multimodal Approach to Children's Multimedia Entertainment2016In: Journal of Language and Politics, ISSN 1569-2159, E-ISSN 1569-9862, Vol. 15, no 3, p. 336-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, in the neo-liberal era, goal-oriented learning seems to be a ubiquitous demand for almost all kind of play activities. Different resources for play, like toys and games, are motivated from a learning perspective. Promises from media corporations, such as "Your kids are learning while they watch!" (www.nickjr.com), indicate an assumption that parents expect more than mere entertainment from the products that their children engage with. The parents' assumed demand for more than 'mere' entertainment could also be interpreted as a 'new' form of caring, where caring for the overall development of the child has been transformed into an emphasis on stimulating its learning success (Holmer Nadesan 2002, 424). Earlier ideas about a” universal” child and an ”autonomous” child are no longer at the fore. Rather, it is the idea of how to construe the ”superchild” – a child that can learn (more than ever before) and develop a capacity for making rational decisions – that seems to become a dominating paradigm (Kaščák & Pupala 2013). This shift can also be seen as a sign of change of social positions, activities and responsibilities between agents within formal (e.g. school), semi-formal (e.g. museum) and non-formal (e.g. home) sites of learning.

  Our intention in this article is to show how the discourse about the "superchild" is articulated multimodally (Kress & van Leeuwen 2001) in a number of media texts related to the trans-medial (see Aarseth 2006; Jenkins 2006; Lemke 2004) brand Mike the Knight. We will do so by introducing three examples – a digital story app, online games and a "Chivalrous Reward Chart" – that are part of a wider body of research.

 • 58.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Stockholms universitet.
  Selander, Staffan
  Stockholms universitet.
  Multimodal representations of gender in young children's popular culture2016In: MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, ISSN 0900-9671, E-ISSN 1901-9726, Vol. 32, no 61, p. 6-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article poses questions regarding learning and representation in relation to young children’s popular culture. Focusing on gender, the article builds on multimodal, social semiotic analyses of two different media texts related to a specific brand and shows how gender and gender differences are represented multimodally in separate media contexts and in the interplay between different media. The results show that most of the semiotic resources employed in the different texts contribute in congruent ways to the representation of girls as either different from or inferior to boys. At the same time, however, excerpts from an encounter with a young girl who engages with characters from the brand in her role play are used as an example of how children actively make meaning and find strategies that subvert the repressive ideologies manifested in their everyday popular culture.

 • 59.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Selander, Staffan
  Designs in learning and rhizomatic webs2022In: Designs for Research, Teaching and Learning: A Framework for Future Education / [ed] Lisa Björklund Boistrup & Staffan Selander, London: Routledge, 2022, 1, p. 23-32Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter introduces the notion of designs in learning, which focuses on aspects regarding how learners (either individually or collectively) negotiate, make choices, and design their learning and representation of a phenomenon and of a knowledge area. Designs in learning can thus be seen as a way to approach issues regarding learners’ agency and performativity in learning contexts of various kinds. The chapter further contextualizes this aspect of learning by introducing the idea of rhizomatic webs as a metaphor for learning. A condition for being able to grasp learning as a performative act and the rhizomatic character of meaning-making is an openness in terms of what is recognized as valid representations of knowledge. We argue for the importance of recognizing a multitude of meaningful expressions in learning, introduced here as a capacity to embrace multimodal knowledge representations. The ideas presented in the chapter are exemplified with some glimpses of a collaborative process of filmmaking in a school context. In order to show how meaning-making evolves in the work to make representations in film, the chapter also introduces the notions of epistemological commitments of modes, transformation, and transduction.

 • 60.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet.
  Selander, StaffanStockholms universitet.
  Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Termen estetiska lärprocesser har under senare år dykt upp allt oftare och i allt fler  sammanhang. I den här boken undersöks, både praktiskt och teoretiskt, vilka estetiska kvaliteter som kan upptäckas i olika slags lärprocesser.

  Boken består av två delar. Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. Här finns exempel från skapande arbete inom gatukonst, tredimensionella former i trä och filmarbete. Men här diskuteras även estetiska upplevelser i möte med konst och vad konstnärligt skapande och konstpedagogik kan betyda idag.

  Bokens andra del presenterar texter som reflekterar kring ämnesområdet estetik och kunskapsformer utifrån olika kunskapsteoretiska perspektiv. Exempel på estetiska lärprocesser är här hämtade från bl.a. naturvetenskap, film och dans,  men även från grundskolans s.k. praktisk-estetiska verksamheter. Här fördjupas också resonemangen kring konsekvenserna av att frågor som rör estetiska lärprocesser kommit i rampljuset i så många olika sammanhang.

 • 61.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Selander, Staffan
  Stockholms Universitet.
  Pusselbitar, metod och estetiska lärprocesser: att lära med samtidskonst2011In: SKISS: konst, arbetsliv, forskning: Nio rapporter / [ed] Anders Widoff, Stockholm: Konstfrämjandet , 2011, p. 158-195Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Selander, Staffan
  REMAKE : Representation, resources and meaning-making: The Middle Ages as a knowledge domain in different learning environments2012In: 6ICOM. 6th International Conference on Multimodality. London. August 22-24, 2012., 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the outline and implications of a recently initiated research project, ”REMAKE: Representations, resources and meaning-making. The Middle Ages as a knowledge domain in different learning environments”, funded by the Swedish research council. The aim of the project is to study how – and with what social and epistemological consequences – a knowledge domain is realized in different learning environments. Here, we look at how the subject of history, and more specifically “the Middle Ages”, is realized in pre-school, compulsory school and upper secondary school contexts.

  Based on a design-theoretic, multimodal perspective on learning and communication (Rostvall & Selander, 2008; Selander & Kress, 2010), the project takes a starting point in the assumption that a given knowledge domain is realized in different ways in different learning environments, as a result of a complex interaction of selections, representations and actions by the participants involved. There is not a given core or consensus of what this domain is or what parts or aspects the subject area should encompass.

  The project will put an emphasis on the resources used by teachers and learners in their work to design and re-design the subject content, and on how specific designs for learning shape the possibilities for how one can learn and engage with a certain knowledge domain. The resources brought into play will be analysed in terms of how they are used, what they add to the representation of the historical epoch in focus, and how they affect the learners’ possibilities to make meaning.

  By means of classroom observations, where all work around the Middle Ages will be documented in a selection of groups and classes, the project will investigate a) teachers didactic design; b) different representations of the Middle Ages and c) how children/pupils interpret, transform and design their conception of the knowledge domain. Doing this, we deal with questions of agency, cultures of recognition (what is acknowledged as history, as knowledge/knowing in relation to history and as resources for learning about history) and the uses of history in different contexts.

  On a more comprehensive level, the project aims at comparing the differences within the educational system. We ask ourselves: How do the representations of the middle ages differ in pre-school, compulsory school and upper secondary school? What may the long term consequences of these differences be in terms of learners’ abilities to engage with and deepen their understanding of the specific domain?

 • 63.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Seleander, Staffan
  Stockholms universitet.
  Insulander, Eva
  Stockholms universitet.
  Museet, utställningen, besökaren: Meningsskapande på en ny arena för lärande och kommunikation2010Conference paper (Other academic)
 • 64.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet.
  Åkerfeldt, Anna
  Stockholms universitet.
  En förändring av lärandets kontext: aspekter på lärande i gestaltningsarbete med digitala resurser2009In: Individ, teknik och lärande / [ed] Jonas Linderoth, Stocholm: Carlsson bokförlag , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 65.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI). University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Öhman, Lisa
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Ett dubbelt perspektiv i högskolepedagogiken: om kunskapens representationsformer2015In: Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

   Ett dubbelt perspektiv i högskolepedagogiken - om kunskapens representationsformer 

  I en tid där digitala medier mer och mer utvecklats till en vardaglig kommunikationsresurs, utmanas traditionella gränser och förhållningssätt ifråga om hur kunskap kan gestaltas. Som en följd av denna utveckling engagerar sig allt fler lärosäten och utbildningar i samtal om kunskapens representations-former. Det handlar då dels om hur vi kan ta vara på de pedagogiska potentialer som står att finna när vi sammanför teori och praktik, dels hur vi kan förhålla oss de frågor som uppstår i relation till bedömning och ifråga om vilka uttryck för kunnande som ska (eller inte ska) erkännas inom ramen för den akademiska utbildningen. Mest aktuell blir kanske frågan i förhållande till examensarbeten på olika nivåer inom utbildningen. Rundabordssamtalets syfte är att ge utrymme för en dialog kring dessa frågor och med särskild utgångspunkt i erfarenheter från högskolepedagogiskt arbete med ett så kallat ”dubbelt perspektiv”. Utmärkande för denna pedagogiska form är att både teori och gestaltning används som verktyg och kunskapsformer i lärprocesser och inom examensarbeten på högskolan. Ett dubbelt perspektiv handlar på så vis om hur man utifrån olika mål kan kombinera teori med gestaltning på akademisk nivå, utan att ställa olika kunskapsformer emot varandra (Giroux & Shannon, 2013). Utgångspunkten är att teoretisk och praktisk kunskap gör olika saker och kan användas på olika sätt för att undersöka en och samma fråga (Selander & Kress, 2010). Temat för detta samtal är angeläget, då det fortfarande finns mycket lite forskning som undersöker olika skärningspunkter mellan teori och gestaltningspraktiker, så väl nationellt som internationellt (Göthlund, & Lind, 2010).

 • 66. Selander, Staffan
  et al.
  Insulander, Eva
  Kempe, Anna-Lena
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  West, Tore
  Designs for learning: designs in learning2021In: Learning as Social Practice: Beyond Education as an Individual Enterprise / [ed] Gunther Kress, Staffan Selander, Roger Säljö & Christoph Wulf, London: Routledge, 2021, 1, p. 30-69Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In the modern era during the twentieth century, much has been written about teaching and learning. However, much of this seems obsolete in our contemporary hybrid society. Interaction design focuses on theory-informed, collaborative work between researchers and the users, as in the example of museums below or, as in a school context, between teachers and learners. Learning Design Sequences is a theoretical map for the purpose of analyzing significant incidents in learning process, in a process of meaning-making. The chivalrous reward chart is designed as a printable sheet presenting the 12 “rules” of the chivalrous code multimodally, in writing and images. Pelf was navigating through space making selections from the modes and media available in the exhibition, in a process of meaning-making. Language, mathematic symbols and musical notation are examples of sign systems often regarded as objective knowledge representations enabling us to communicate our understanding of specific aspects of the world.

12 51 - 66 of 66
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf