Change search
Refine search result
456789 301 - 350 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Norberg, Emmy
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Ljus och oljus: En studie om klassrumsmiljöer och rumsliga sinnesupplevelser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur belysningen ser ut i ett antal klassrum. Vidare undersöker studien hur dettakan påverka arbetsmiljön samt dess rumsliga sinnesupplevelser vilket görs utifrån vad forskningsäger om belysning. Studien fokuserar på hur den fysiska och psykiska miljön hör ihop. I dennastudie ligger tyngdpunkten på att den fysiska miljön påverkar klassrumsmiljön. Undersökningenstuderar belysning sett både utifrån välbefinnande samt arbetsförmåga. I den här studien räknasutöver arbetsmiljö och fysisk miljö även sinnlighet in som en parameter. Det innebär studier avvilken känsla olika belysning ger. Dessutom undersöks hur ett rum kan upplevas beroende på hurbelysningen ser ut. I studien har jag observerat belysningen i 20 klassrum utifrån en checklista somär framtagen för studien utifrån olika kriterier som forskning om belysning menar är viktigt för engod arbetsmiljö. Jag har dessutom haft en förhöjd sinnlig uppmärksamhet kring ljuset och känslanden gett mig under mina observationer. En del av min metod är ett sätt att skapa samverkan mellanerfarenhetsbaserad kunskap och teoretisk förståelse. I teoriavsnittet tar jag upp olika faktorer somkan påverka klassrumsmiljön. Resultaten av observationerna analyseras från teori som tagits framutifrån forskning om ljus och belysning.Uppsatsen gestaltningsdel tar upp sinnesbaserad kunskap. Fysiska ting som blandas samman meddet sinnliga. En känsla och upplevelse kan ibland säga mer än en text. Detta görs med hjälp av enljusinstallation. Jag vill med min installation föra samma texten och det sinnliga till en helhet.

 • 302.
  Nord Nylund, Bino
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Skolungdomars användning av virtuell verklighet: - VR som ett multimodalt gränssnitt2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur en grupp elever använder ett virtuellt rum som klassrum. Effekten blev att de lärde sig fakta med hela kroppen. Det virtuella klassrummet kan bli ett nytt pedagogiskt redskap för skolungdomar där de kan vara med och bygga upp eller påverka innehållet. Studien är en etnografisk undersökning där jag har studerat multimodalitetsteorier av bl.a. Gunther Kress i vilken man tar hänsyn till alla teckenvärldar som ljud, bild, gester och kroppens rörelse i rummet. Undersökningen har behandlat frågorna; Vad produceras när barn och ungdomar använder virtuell verklighet i klassrummet? Vilka diskurser framträder när VR används som resurs för lärande? Hur kan designen i en virtuell klassrumsmiljö komma till uttryck? Hur kan virtuella läromedel distribueras? Jag har undersökt hur diskurser kan förändras efter platsens förutsättningar och hur designen av en VR-undervisning kan beskrivas. Studien innefattar en multimodal produktion under en bildlektion i ett virtuellt klassrum, undersökningen inkluderar även distribution av virtuell konst i lärmiljö. Jag har vidare funderat på vilka förutsättningar som krävs för att virtuell verklighet skall bli en standard i framtidens klassrum.

  Download full text (pdf)
  Skolungdomars användning av virtuell verklighet
 • 303.
  Nordberg, Marie
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Unik som alla andra: unga människors resonemang om identitet samt rollspel i undervisningen2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mitt arbete som gymnasielärare har jag förmånen att möta många olika unga människor. Det jag fascineras av är de likheter och skillnader jag ser hos dem, alla de roller som många av dem testar för att hitta sin egen identitet. Vissa börjar i 1:an på gymnasiet med en viss stil och identitet och förändras helt under de tre åren de går på skolan och andra är precis likadana som de var den första dagen de kom in genom dörren. Jag har ofta funderat på hur medvetna eleverna är över deras identiteter. Hur resonerar de i valet av stil, om hur det yttre påverkas av identiteten och hur identiteten påverkas av deras val av stil eller stilar? När jag pratat med dem och lyssnat på deras resonemang har jag kunnat ana att många av dem anser att det är viktigt att vara annorlunda men utan att sticka ut för mycket.

  En av skolans uppgifter är ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart”. Skolan ska också sträva emot att varje elev ska ”respekterar andra människors egenvärde och integritet”. Som lärare kan jag ibland tycka att det är svårt att på ett relevant och intressant sätt diskutera och arbeta med värdegrunder i skolan då det känns som att det ligger utanför målet för ämnet. Som bildpedagog fascineras jag av konstnärer som på olika sätt ta sig an och undersöker olika identiteter och roller i sin konst. I första hand tänker jag på Cindy Sherman och hur hon med sina fotografier undersökt olika kvinnoroller. Men jag tänker också på Catti Brandelius, Elin Kjällman och Kjartan Slettemark. Brandelius som genom sitt alter ego Miss Universum ser på samhället med feministisk blick, Källman som med sina målningar av sitt alter ego Lola testar olika roller och Slettemark som i sin konst antagit flera olika skepnader.

  Jag tror att man genom att låta eleverna inspireras av dessa konstnärers olika sätt att arbeta med identitetsbegreppet på ett intressant sätt kan arbeta med värdegrunder, låta dem göra sin egen gestaltning för att få en möjlighet att reflektera över sin egen identitet och förhoppningsvis en större förståelse för andras. Kanske kan jag i bildämnet ge eleverna ett utrymme att testa någon helt annan identitet än de vågar göra annars, där det finns en norm för vad man kan och får göra, och ge dem möjligheten att få gå utanför det som är accepterat av vänner och familj. Min förhoppning är också att de genom detta ska få syn på vilka olika fördomar som finns i samhället, både hos dem själva och hos andra. Jag tror också att uppgiften kan leda till en intressant diskussion om stereotyper och stereotypa värderingar beroende på hur elevernas undersökningar går till. Om de väljer att gestalta någon annan genom att sätta sig in i dennes situation eller om de väljer att gestalta efter vad man tror man vet, efter den norm eller stereotyp man sett tidigare.

  Download full text (pdf)
  Unik som alla andra
 • 304.
  Nordenskiöld, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Flower Power: hur kan ett symboliskt stillebenmåleri användas i bildundervisningen för att beröra frågor om liv, död och identitet?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "I dag präglas samhället av en mångfald uttryck inom bild- och formområdet. I det fria konstnärliga utövandet pågår ett ständigt experimenterande med olika material, tekniker och uttrycksformer. Olika medier påverkar oss genom användning av symboler för att föra fram sina budskap. Därför finns behov av att kunna analysera och tolka bild- och formområdets olika funktioner i dagens samhälle."

  I min undersökning har jag tagit reda på hur man kan utveckla ett symboliskt måleri genom att låta sig inspireras av Holländska blomsterstilleben från 1600-talet, för att sedan kunna skapa en meningsfull och inspirerande stillebenundervisning i skolan.

  Jag har valt att utgå från dessa 1600-talsmålningar då det finns en mängd dokumenterad symbolik och historik kring dessa verk, och för att de estetiskt intresserar mig med sin passiva och dekorativa utstrålning. På ett lekfullt sätt har jag undersökt dessa målningars kraft och symboliska betydelse för att sedan förskjuta symboliken i dem och skapa egna konnotationer som betyder något för mig.

  Då jag främst har fokuserat på gestaltningen i min undersökning har jag kunnat konstatera att mitt bildspråk, min teknik, kompositions och associationsförmåga har berikats betydligt genom att måleriskt ha undersökt dessa religiösa, kulturella och vetenskapliga bilder. Genom att prova på olika uttryck, färg, form, ljus och narration experiment på ett postmodernt sätt har jag också lekt med förskjutningar och därigenom skapat en för mig själv ny typ av narrativa stilleben. Dessa har jag sedan analyserat vilket även finns dokumenterat i denna undersökning.

  Man kan enkelt utrycka det som att jag har velat ta symboliken från historiska målningar och uppdatera den för en samtida "oinvigd" publik. Jag vill på detta sätt i min undervisning uppmuntra eleverna att ta historien i all sin komplexitet och göra den till sin egen och avdramatisera det "heliga" och i och med detta kanske göra den mer attraktiv och greppbar.

  Download full text (pdf)
  Flower Power
 • 305.
  Nordevald-Sjöberg, Lee
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Rita och måla": 355 barn svarar på frågor om sitt eget bildskapande och om bildundervisningen i skolan1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 306.
  Nordstierna, Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Skolan som livsvärld: konstnärlig ljudabsorberande utstmyckning i en skolmatsal2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 307.
  Nordén, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild + Matematik = Sant?: en studie om ämnesintegrering i bild och matematik2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns stora skillnader mellan min utbildnings två inriktningar konst och matematik, men då min intention från början varit att undervisa bild och matematik integrerat har jag under utbildningen strävat efter att hitta likheter. Med socialkonstruktionistisk och multimodal teori som grund har jag därför genomfört en studie utifrån frågeställningen, Vilka möjligheter och fördelar finns med ämnesintegrering i bild och matematik?

  Då jag hittat begränsat med tidigare forskning inom mitt undersökningsområde genomförde jag en aktionsforskning i form av en lektion där bild och matematik integreras. Jag har även analyserat kursplanerna i ämnena för att hitta likheter och genomfört en intervju med elever där vi diskuterade de föreställningar som finns om bild och matematik och jämförde ämnena. Aktionsforskningen visade på möjligheter och fördelar med ämnesintegrering, som exempelvis att bryta skolans träningslogik och att bredda uttrycks- och kommunikationsmöjligheterna i matematik. I kursplanerna anges att båda ämnena ska arbeta undersökande, utforskande och kreativt för att eleverna ska utveckla förmågor som att analysera, tolka och kommunicera med sitt material. I dessa likheter finns grunden för en givande ämnesintegrerad undervisning. I intervjun framkom det en stor diskrepans mellan hur skolverket föreskriver att bild och matematik ska undervisas och hur det faktiskt ser ut i skolan. Det blev också tydligt att det finns djupt rotade föreställningar om bild och matematik och en väl förankrad träningslogik.

  Mycket av arbetet handlar om att bryta skolans träningslogik och jag tror att en ämnesintegrerad undervisning som kullkastar gamla traditioner och bryter ny mark kan vara en väg. Även min gestaltande undersökning behandlar vad som händer när man bryter de strikta föreställningar om konst och matematik som finns och luckrar upp ämnestraditionerna. Det jag har undersökt är en annan sida av matematiken än den vi vanligtvis lär oss i skolan, en matematik som är spännande, fantasifull och rolig. Detta genom att förskjuta matematiken från att bara vara något användbart till att genom konsten undersöka andra kvaliteter hos den. Genom att leka med den matematiska tanken har jag hittat nya sätt att förstå och förhålla mig till den matematik jag använt i undersökningen. Jag har genom konsten arbetat med att tänja på de föreställningar som finns om matematiken som torr, tråkig och svår. Undersökningen har visat på likheter mellan konst och matematik, som att mycket av arbetet inom de båda disciplinerna handlar om att utforska, ifrågasätta och förklara världen omkring oss.

  Undersökningen har utmynnat i 800 kvadratiska lådor tillverkade av mina anteckningar från tre terminers matematikstudier, lådorna bildar en projektionsyta där en föreläsning i topologi visas. Två objekt, en torus och en kaffekopp, även de bestående av mina matematikanteckningar har lämnat föreläsningen och flyttat ut i vår verklighet i form av tredimensionella objekt.

  Download full text (pdf)
  Bild + Matematik = Sant?
  Download full text (pdf)
  Gestaltningstext
  Download full text (pdf)
  Gestaltning
  Download full text (pdf)
  Abstract
 • 308.
  Norlin, Eva
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bildutvecklad eller outvecklad?: om barns bildutveckling1983Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 309.
  Norman, Susannah
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Manlig smyckning: En studie av hur ungdomar i dag talar om manlighet i förhållande till kläder, accessoarer och smink2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen är i ständig förändring och den snabba tillgången till andra kulturer via internet gör att idéer och tankar som tidigare skulle tagit år att utveckla i dag går på dagar eller timmar. I den här undersökningen ställs frågan om detta även gäller grundläggande normer kring manlighet och attribut i form av kläder, accessoarer och frisyrer. Ting som jag i min studie sammanfattar med ordet smyckning. Smyckning eller att smycka kommer från ordet utsmyckning (utsmycka) som enligt SAOL betyder ”(göra vackrare genom att) förse med prydnader”. För att få veta hur ungdomar i dag talar kring dessa saker samt för att få igång en diskussion kring huruvida smyckning har betydelse för hur en uppfattas som manlig eller inte använder jag mig av fokusgrupper. Jag är också intresserad av ifall fåfänga har betydelse i sammanhanget vilket också tas upp under diskussionerna. Som underlag till diskussionerna kring ämnet tar jag stöd av metoden bildelicitering, vilket innebär att bilder används som ”hjälpmedel” i en intervjusituation.En del av undersökningen har haft en gestaltande aspekt. Den tog formen av skärmar där fyra olika manliga figurer målades upp i naturlig storlek. I skärmarna klipptes det ut hål där ansiktet på besökare fick plats. Mittemot skärmarna placerades fyra speglar så att de som stack huvudet genom hålen kunde se sig själva och få en omedelbar bild av hur de skulle se ut i ett annat sammanhang. Känner de sig friare, mer utsatta, tuffare eller kanske obekväma?På baksidan av skärmarna fanns det bilder på olika kulturella ”modeflugor” för att visa på mångfalden inom området manlig smyckning, liksom citat från fokusgrupperna. Dessa var tänkta att bidra till spontana diskussioner bland besökarna.I mina resultat kom jag fram till att smyckning (enligt de unga jag pratat med i mina fokusgrupper) har betydelse för hur en uppfattas som manlig, men de är också väldigt medvetna om att den synen skiftar beroende på geografisk plats och genom historien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Näslund, Helen
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Från nyttofunktion till meningsskapare: en undersökning om skolors motiv till att bedriva skolträdgård2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Klassrummet är den självklara arenan för inlärning i skolan. Men vilka motiv finns det till att kliva ut ur det traditionella sammanhanget och istället använda skolans utemiljö som lärandemiljö? I min undersökning fokuserar jag på skolträdgården som en plats för lärande, men också på vilken social betydelse den kan ha. En skolträdgård som anläggs och bedrivs av lärare och elever tillsammans kan betraktas som ett pedagogiskt verktyg. Hur ser kunskapsinhämtningen ut där? Förändras relationer mellan lärare och elever när man förflyttar sig från den konventionella lärandemiljön? Förs praktiska och teoretiska kunskaper närmare varandra?

  Idag är det ovanligt att skolor har en skolträdgård men i folkskolans Sverige var det ett vanligt fenomen. Då var syftet att lära allmogen att odla frukt och grönsaker för att trygga landets försörjning. Trädgårdsundervisningen skulle också ha en fostrande inverkan på eleverna.

  Skolor som idag bedriver skolträdgård har andra motiv än de man hade under folkskolans tid. Om motivet då i första hand var nyttobetonat, har motivet idag kommit att handla mer om att skapa lust och upplevelser för eleverna. Förespråkare för kolträdgårdsverksamhet och tomhuspedagogik anser att ett utomhusbaserat lärande kan ha etydelse både för barns självuppfattning och deras förmåga att lära sig. Idag verksamma pedagoger som använder skolträdgården som ett verktyg är överens om att arbetet där kan ha positiv effekt på elevers sociala relationer till både varandra och till läraren. Frågor som undersökningen leder till är i hur stor utsträckning undervisningen är beroende av klassrummet? Betraktas ett skolarbete som sker utanför skolbyggnaden som mindre seriöst av eleverna?

  I ett pedagogiskt projekt på Enskedeskola har jag undersökt och dokumenterat hur elever uppfattar ett arbete som sker utomhus. Skolträdgårdsverksamheten på Enskedeskola har inte varit aktiv sedan ett par år tillbaka, men en dag i oktober 2007 genomförde jag och en lärare på skolan en arbetsdag tillsammans med elever på platsen som de kallar ”dammen”. Som blivande bildlärare ville jag undersöka utomhusmiljöns möjligheter inom bildämnet.

  Download full text (pdf)
  Från nyttofunktion till meningsskapare
 • 311.
  Näslund Wood, Tomas
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilden av hälsobilden: Talet om hälsoeffekter av bildskapande2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker ett antagande om att konst är bra för hälsan. I Sverige finns en tradition av att använda och producera bilder i vårdsammanhang men ingen traditionsbunden forskning eller utbildning för att utvärdera detta. Vem säger att bildskapandet är hälsosamt, och vilka argument används för att styrka detta?Vad sägs egentligen om bildskapande verksamhet och hälsa, av i första hand pedagogerna själva, men även av verksamheterna i deras informationstexter? Genom att använda diskursanalys som verktyg har jag samlat in och bearbetat material som består av institutionernas publicerade material samt transkriberade intervjuer med tre pedagoger. Mitt syfte är att undersöka talet om hälsoeffekter av konst bland i första hand pedagogerna själva från utvalda institutioner som på olika sätt arbetar hälsofrämjande.

  Studien är etnografisk kvalitativ.

  Resultaten visade att pedagogerna beskrev sinsemellan liknande observationer gällande konstens påverkan och klientens reaktioner, kommunicerande och producerande av bilder. Det framgick även att ingen av dess pedagoger eller institutioner medvetet använde sig av en speciell pedagogik, tradition eller forskning för att benämna och placera deras metoder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Olbers Croall, Ann
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  I huvudet på en lärarstudent: hur en grupp blivande lärare gestaltar och skapar mening i det visuella2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Olofsson, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En deg: -under jäsning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
  Download full text (jpg)
  fulltext
 • 314.
  Olsen, Rikard
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Stockholms pedagogiska vägg: Gatukonstpedagogik – Offentligheten som lärorumWorkshopping for public space2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children have a right to take part in, and shape our public space. This is something thedemocratic grown up world needs to create and manage a space for. With this study, I look atthe possibilities to create and manage such a space and what happens when I do so. Duringfive months, I have had the responsibility to follow through five projects with four preschoolsand one school, projects that seek to find methods for creating art done by children in thepublic. Responsibility comes from me being connected to the city’s district administration,and with that connection I have taken the role as a project manager to examine how thisproject could sustain for a longer period. I also examine through the eyes of being a visual artsteacher student and therefore I look at what the children choose to create with the methods Igive them. All the methods involve collective creation as the children pursue the methods ingroups and that is something that has become an interresting aspect for this thesis. With thisthesis, there is visual representation in forms of a magazine and a wall painted for thespringexhibition at Konstfack. The magazine contains pictures and text from the workshopand should be seen as an inspirational magazine for other educators. The wall that was paintedis an extention from Stockholms pedagogical wall in to the institution of Konstfack andtherefor also a democratic approach to use the well-known exhibition and let childrenparticipate. During the project, I have asked myself how I can create methods for workingwith art in the public in groups with children. The project has the subtitle workshopping forpublic space which is a wordplay that raises the question about the politics concering publicspace, I want you, the reader to think about public space and if it is something we should buyour right to use or if it is something we have the democratic right to use. Therefore, I haveused this wordplay because the projects use workshops to examine this question. The essayhas a visual representation in form of a magazine with photographs and text that shows theprocess of the didactic part. This essay, and the visual representation will hopefully give youas a reader thoughts and questions about how we can work with our public realm.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Olsson, Daniel
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ”För att fiskar brukar ju ha en mun”: En studie med elever om deras syn på skapande inom bildämnet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie ligger fokus på vad intervjuade elever berättar om sitt bildskapande. 35 elever, 9 år gamla, från en grundskola i Uppsala kommun har medverkat. På skolan har tre bildlektioner ägt rum. Under dessa tre lektioner har elever fått samma uppgift presenterade för sig, där de har fått en lista på tio ord att välja mellan från Jules Vernes bok En världsomsegling under havet. Med hjälp av A4-papper, blyertspennor och med färgpennor fick eleverna gestalta val av ord. Sociokulturellt perspektiv ligger till grund för analys av elevernas tankar om sina bilder såväl som om bilderna i sig. De metoder som ligger till grund för uppsatsen är intervjuer och bildelicitering. Resultatet från studien visar att det är viktigt att låta elever berätta om sina bilder och hur elevbilder kan tolkas med stöd av förstoring. Genom detta arbete skapas större förståelse för elevbilder gjorda i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Olsson Forsström, Josefhine
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Onstage/offstage: - om avvikande och normbrytande.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen tar avstamp i en personlig erfarenhet av när representationen på sociala medier

  orsakat konsekvenser i den fysiska världen. Uppsatsen undersöker, genom en autoetnografisk

  metod, processer för normerande tillhörighet inom speciella diskurser. I texten används

  musikgenren Black Metal som exempel för att visa hur normer styr och kontrollerar socialt

  handlingsutrymme för kvinnor. Begrepp som används för att beskriva dessa processer kommer från

  Erving Goffman och har kallats för det dramaturgiska perspektivet. Begreppen används vidare i

  arbetet som verktyg i det gestaltande arbetet där normer för subjektspositioner undersöks i

  iscensatta fotografier.

  Download full text (pdf)
  Onstage/offstage - om avvikande och normbrytande.
  Download (pdf)
  Normspelet
 • 317.
  Olsson, Uno
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Den unika bilden: kritik och bildutveckling1991Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 318.
  Olsson, Uno
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Hur mycket betyder bilden som kunskapsförmedlare i skolan?1988Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Orava Claesson, Lotta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Välkommen Pinki!: en designpedagogisk undersökning om betydelsen av ett vidgat språkbegrepp och lekens roll vid inlärning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning om hur elever själva visar vad de har lärt sig och hur de vill lära sig. Eleverna är de viktigaste personerna i skolan. Genom att involvera dem i denna undersökning kunde de visa hur de med det vidgade språkbegreppet genom lek och fantasi lär av varandra. Här menar jag att eleverna undersöker med dans, teater, rita och bygga med lera, hur de tillsammans bygger upp ett situerat minne och lär av varandras erfarenheter. Det är i leken tillsammans med varandra, som barn och elever bearbetar abstrakt kunskap för att göra den tillgänglig. När barn leker underlättas dessa övergångar. För att göra denna undersökning möjlig skapade jag tillsammans med eleverna en gemensam imaginär värld med hjälp av en pivå, det vill säga en brygga mellan verklighet och fantasi, Pinki. Vi tillsammans skulle hjälpa Pinki, som är en tillfällig besökare här hos oss, att lära sig matematik.

  Undersökningen utgår från frågeställningen:

  Hur kan tredjeklassare i rollen som medforskare undersöka hur det vidgade språkbegreppet genom leken kan verka som inkluderingsverktyg i en designpedagogisk undersökning?

  De elever som blev mina medforskare i undersökningen kommer från en skola i Stockholm och genom att analysera undersökningsresultaten med sociokulturell teori kan jag som pedagog lära mig hur eleverna ser på matematik genom att låta eleverna berätta för varandra. När en elev berättar om sitt lärande, sin uppfattning om vad de håller på med och varför avslöjar eleven sin tankestruktur och teorier om varför de arbetar som de gör. Genom att i undersökningen se på det gemensamma som en kunskapsbank, stärka individen genom redovisningar där alla får synas och att jag som pedagog förklarar de dolda variabler som finns i matematiken kan vi skapa ny kunskap och mening.

  Den pedagogiska designbyrån byggde ett rum i rummet på Konstfack för att låta ungefär 100 elever under tre veckor hösten 2010 bli medforskare i tre designpedagogiska projekt. Genom att se medforskarna som den viktigaste personen i undersökningen hade jag förmånen att lära mig hur dessa medforskare ser sin egen kunskap. Tillsammans skapade vi ett kollektivt situerat minne och ny kunskap.

  I gestaltningen presenterades Den pedagogiska designbyrån ihop packad, ljudet av medforskarna och affischen är en gestaltning av ett kollektivt situerat minne.

  Download full text (pdf)
  Välkommen Pinki!
  Download (jpg)
  Välkommen Pinki!
  Download (mp4)
  22 oktober 2010, ett kulturellt situerat minne
  Download (jpg)
  Utställningen 1
  Download (jpg)
  Utställningen 2
  Download (jpg)
  Processbild 1
  Download (jpg)
  Processbild 2
  Download (jpg)
  Processbild 3
  Download (jpg)
  Processbild 4
  Download (jpg)
  Processbild 5
  Download (jpg)
  Processbild 6
  Download (jpg)
  Processbild 7
  Download (jpg)
  Processbild 8
  Download (jpg)
  Processbild 9
  Download (jpg)
  Processbild 10
 • 320.
  Ottosson, Josefine
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att skapa en helhet: en studie över synen på integrering av bildämnet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 321.
  Palm, Marie
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Interaktiv konst: Åtta ungdomars möte med och skapande av interaktiv konst2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Park, Niklas
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad säger läroplanerna?: En kritisk diskusanalys av bildämnen och de gymnasiegemensamma delarna i de två senaste läroplanerna för gymnasieskolan.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Persson, Karolina
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Wasted: Ett arbete om metoder, spillmaterial och kritisk design samt dess relevans ibildundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskare och företag jobbar allt mer med att ta fram hållbara material och metoder för att skapaprodukter utan att belasta miljön mer än nödvändigt. Den här undersökningen har sinutgångspunkt i ett design kritiskt perspektiv; jag ifrågasätter normer inom designvärlden och hurman som lärare i ämnet bild samt i form kurserna på gymnasiet kan arbeta med kritisk designsom ämnesinnehåll. Att arbeta med kritisk design betyder att man som formgivare villkonfrontera sin betraktare eller konsument snarare än att skapa något för att tillfredsställa denna.I undersökningen har jag kontaktat företag för att få tag på spillmaterial att bearbeta i endesignprocess.I studien ställs frågor till verksamma formgivare om hur de arbetar med att hantera material ochhållbar utveckling.Att introducera begreppet hållbar utveckling för eleverna redan i skolan anser jag kan ge demförutsättningar att på sikt skapa ett mer hållbart samhälle.Min lärarfilosofi går hand i hand med John Deweys teori om att arbeta praktiskt leder till kunskapoch det har även präglat min studie. I ett försök att hitta nya metoder och idéer i endesignprocess har jag även intervjuat ett barn för att ta del av hur hen ser på de material jagundersöker och dess möjligheter att bli någonting nytt.Studiens empiri består av intervjuer, materiellt prövande samt dokumentation av mindesignprocess. Genom att exemplifiera hur spillmaterial kan användas i undervisning bidrarstudien till kunskap om hur de kan vara utgångspunkt när frågor om hållbar utvecklingdiskuteras. Undersökningens gestaltande del visades på Konstfacks Vårutställning år 2017 medförhoppning om att inspirera och bidra till kunskap om hur man kan arbeta med hållbarhet ochkritisk design i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 324.
  Persson-Bäcklund, Harriet
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  I ögat på en tonåring: en studie om förutsättningar för kollektiva lärprocesser och elevers subjektsskapande i bildpedagogiska praktiker2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med den här studien har jag velat undersöka förutsättningar för att realisera gällande styrdokuments skrivningar om kollektiva lärprocesser och elevers subjektskapande, genom att iscensätta ett litteratur- och bildprojekt i en klass i år 9 i min bildpedagogiska praktik. Genom att dokumentera och reflektera över processen har jag sett att dessa förutsättningar kan skapas, men att de olika ramfaktorer som finns, i vissa fall försvårar realiserandet. Det handlar till exempel om tidsaspekter, schematekniska frågor, elevers förväntningar, bildämnets traditioner och en brist på en samsyn mellan pedagoger angående människo- och kunskapssyn och dess konsekvenser för praktiken.

  Perspektivet har också vidgats ut från den egna praktiken, till att omfatta hur några andra aktörer tolkar och realiserar våra styrdokuments skrivningar. Enskilda intervjuer har gjorts på två friskolor; med en pedagogista på en Reggio Emiliainspirerade skola, en Freinetpedagog, samt med en kommunal skolchef och en kommunalt anställd bildlärare i en annan kommun. Där fann jag en stor samsyn beträffande hur man såg på förutsättningar för att främja kollektiva lärprocesser och elevers subjektskapande. De skillnader som kunde spåras hade organisatoriska förklaringar, utifrån min tolkning av de båda kommunalt anställda representanternas berättelser. De talar bland annat om brist på samsyn och tid för pedagogiska diskussioner, samt organisatoriska problem.

  Download full text (pdf)
  I ögat på en tonåring
 • 325.
  Pettersson, Helena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Reggio Emilia och skola 2000: att använda Reggio Emilias pedagogik i Skola 20001994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 326.
  Pietilä, Tytti
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Stolen: – En designpedagogisk undersökning om det konstruerade sittandet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stolen – en designpedagogisk undersökning om det konstruerande sittandet.The Chair - A design pedagogical study on the construction of sittingExamensarbetets frågeställning är: Går det att tänka utanför stolens ramar om man själv får bygga en efter sitt eget sittande? Syftet med studien har varit att genom designpedagogiska metoder undersöka ”sittande” och vilka tankar som finns kring sittande. Samt se till hur stolen är medskapare av genus och normer i samhället.Undersökningen gjordes tillsammans med sex deltagare som alla fick bygga en stol utifrån sin egen kropp. Dessa stolar kom sedan att användas som del i gestaltningen för att påvisa att ingen kropp passar in i normen för hur standardstolar ser ut i dag. I resultat och tolkning diskuteras hur människor är ”intvingade” i strukturer av sittande i olika miljöer trots att människans naturliga plats egentligen inte är sittandes på en stol.Examensarbetets gestaltade del bestod dels av de sex stolarna från undersökningen dels egengjorda stolar av mig. Jag tillförde även andra element under processen av byggandet för att förstärka bilden av en klassrumsmiljö där ingen stol skulle vara den andra lik om eleven själv fick bygga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Pohjola, Hanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Förtäckta ordalag eller tukt och förmaning: bilder i nykterhetspropaganda och deras retorik1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Powell, David
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En personlig katedral: Designprocessen i praktiken och som pedagogisk modell2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Ramö Streith, Johannes
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  YOKAI och SKRÄCKMANGA: fem serieläsare diskuterar Uzumaki2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  YOKAI och SKRÄCKMANGA
 • 330.
  Rang, Cecilia
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Ett decennium av kvinnlighet: En arkivstudie av kvinnors porträtt under 20-talet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har fem porträtt på kvinnor fotograferade av Stockholmsbaserade fotografer analyserats utifrån ett genusperspektiv. Fotografierna är ifrån 1920-talet och syftet med analysen är att se hur kvinnlighet och genus görs i porträttfotografi och varför det kan vara relevant för bildundervisning. Med hjälp av bildanalys som utgår ifrån Roland Barthes semiotiska metod har porträtten delats upp i denotativ samt konnotativ nivå och därefter har analysen fokuserat på kvinnornas pose och blick.

  I analysen framkommer det att kvinnorna på bilderna är för lika varandra för att det ska vara rimligt att de vanligtvis beter sig så och porträttens likheter upplevs spegla samhällsnormen för hur en kvinna ska vara. De gemensamma drag för kvinnlighet som upptäckts i bilderna är framförallt kvinnornas poser som framställer dem som passiva objekt snarare än egna personer.

  Till detta arbete hör en gestaltning som består av tre fotografier på kvinnor. Fotografierna är en kommentar på de analyserade bildernas konventioner samt dagens användning av kameran och fotografi. Med fokus på poser och blickriktningar har tre bilder valts ut för att representera de bilder som väljs bort, bilder som inte är tillräckligt vackra eller tillräckligt passande. Idag har vi möjligheten att välja bland hundratals bilder som ska representera bilden av oss själva. Denna möjlighet fanns inte för kvinnorna i det analyserade materialet och på så vis blir gestaltningen en kommentar på den möjligheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Resch, Paul
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  BOUNDARIES DO NOT SIT STILL: En undersökning om uppförandet av gränser och mening mellan människa och ting.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Resch, Paul
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Performing Difference: A study about knowledge in motion2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on how an open-ended process of learning can affect education as well as our relationship with knowledge production. Nearing the classroom as a site of important moments this work tries to exemplify what a shift from an epistemic to an ontological pedagogy can mean. The two questions at issue are, What takes place in learning processes when we center conceptual creativity? and, What can the open-ended mean for esthetic methods within educational science? The fieldwork is based in a Swedish elementary school where a group of 10-year olds take on the task of designing objects and performing them for a dinner that is sort of out of the ordinary. An imaginary menu of green beets in lava sauce, roasted earth cakes with stardust and sweet flames with lemon twigs works as an inlet for the participants creative different processes. Using an assemblage of methods and theories this study aims to research how pedagogy can become a site that centers conceptual creativity. Artistic research, design and craft offers a closeness to what Karen Barad calls ”matter that matters”. And for the pedagogical this means a closeness to material culture and how things play a part in the making of our society. It´s called ”Performing difference” because it looks at what the production of differences in relation to knowledge and creativity can mean for pedagogy. The conclusion is partly an understanding of what this setting asks from an educational context and of what happens when we introduce and work with pedagogy from a performative angle. What this study comes to is that a pedagogy that blends theory with practice by turning to new-materialism presents exciting possibilities for education. When the un-disputable is made subject to question and open to interpretation knowledge becomes something we are allowed to enact, engage and provoke. In conclusion the open-ended can mean many things for an educational discourse but I believe one thing is clear - it presents inlets for creativity and our understanding of culture and society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Rhedin, Sofia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Förförståelse och fiktion: hur lyfts elevens förförståelse fram och hur medskapar den i Storyline?2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den pedagogiska metoden Storyline är temat för detta examensarbete. I Storyline bygger en hel klass upp en fiktiv berättelse igångsatt av läraren. De som arbetar enligt denna metod låter de konstruktivistiska teorierna forma undervisningen. Man arbetar aktivt för att elevens förförståelse ska lockas fram, och man betraktar elevens förkunskaper som en viktig beståndsdel i sitt eget kunskapsbyggande. Detta har blivit min frågeställning: Hur lyfts elevens förförståelse fram inom Storylinemetoden och vad händer med förförståelsen?

  Parallellt med denna undersökning har jag gjort en konstnärlig undersökning inspirerad av Storyline. Jag har skrivit en berättelse om några råttor som bor under Liljevalchs konsthall. Enligt denna fiktiva historia har råttorna blivit allt mer duktiga vad det gäller konst, för att de hör många samtal av besökare och konstnärer och ser många av utställningarna på nätterna. Karaktärerna i berättelsen har jag gestaltat i textilt material och låtit ”dessa karaktärer” måla bilder i akryl och olja.

  I min undersökning har jag kommit fram till att berättelser man skapar kommer att bestå av förförståelse från den som skapar berättelsen. Det är framför allt Ricoeur som kopplar förförståelse direkt till berättande. En anledning till att elevers förförståelse blir aktiverad i Storyline kommer av att man lägger upp undervisningen som en berättelse. En annan viktig aspekt vad det gäller att ta fram förkunskaper i Storylinemetoden är att mycket av undervisningen försiggår genom samtal och att det skapas en trygg atmosfär i klassrummet.

  Ett kännetecknande drag hos Storylinemetoden är de nyckelfrågor man använder sig av. De är till för att elever ska komma med föreställningar och kvalificerade gissningar. Ofta gör man en gemensam teckning, inte primärt för att bli bättre på att teckna, utan för att en teckning gör att det blir lättare att samlas kring gruppens gemensamma förkunskaper. Den förförståelse man inte kommer på egen hand kommer man lättare på tillsammans med de andra. Man använder sig av varandra i vars och ens aproximala utvecklingszoon för att aktivera det man redan vet, det man nästan vet, det man anar eller det man kan räkna ut om temat som ska behandlas. Under historiens gång får eleverna nya nyckelfrågor som utmanar deras kreativitet då de behöver lösa nya problem och inhämta ny kunskap.

  Download full text (pdf)
  Förförståelse och fiktion
 • 334.
  Richert, Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Fotografiets hemligheter: En visuell diskursanalytisk studie2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Romare, Eva
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kreativitet - en av skolan outnyttjad resurs?: en analys av huruvida skolans arbetsmetoder hämmar eller stimulerar elevernas kreativa förmåga1983Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 336.
  Romberg, Helena
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Hållbarhet i ämnet Design: En undersökning om hur ett hållbarhetsperspektivkan ingå i designundervisningen på gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att mycket tyder på världens miljöproblematik och kan tala för relevansen att elever ska få möta och bearbeta miljöfrågor i skolan, är det enligt mig inte tillräckligt stort fokus kring detta i styrdokumenten för ämnet Design på gymnasiet. Istället är det till exempel ett stort fokus på produktutveckling, designprocessens olika delar, marknadsundersökning, idégenerering och presentation av idéer, utan ett ord om miljö, hållbarhet eller ekologi. I mitt arbete har jag därför valt att själv agera elev och praktiskt gestalta en ekologiskt hållbar kursplanering i kursen Design 1 för gymnasiet. Syftet till att jag praktiskt prövat dem själv var med en förhoppning om att kunna utarbeta ett konkret material och besvara min frågeställning om hur en alternativ kursplanering i Design 1 med fokus på hållbar utveckling kan ta form och användas. Genom ifrågasättande frågor kopplade till momenten, genom att utmana och begränsa materialvalen och genom att visa på mångfaciteten inom designfältet kom jag fram till att arbetet med att möta ett hållbarhetsperspektiv i Design 1 kan underlättas.

  Som en del av mitt arbete med min ekologiskt hållbara kursplanering genomfördes en workshop tillsammans med 16 gymnasieelever där jag prövade ett av momenten i kursplaneringen. Med avsikt att hjälpa människor att minska deras klädkonsumtion fick eleverna formge framtidens förvaringsmöbler. Förvaringsmöblerna var inte tänkta att nå handeln, utan kan verka som “diskussionsobjekt”. Eleverna blev introducerade för begreppen hållbar utveckling, minimalism, capsule wardrobe och kritisk design och skapade därefter sex olika modeller. Modellerna visades avslutningsvis på Konstfacks vårutställning 2019. Workshopens syfte var att få visuella och verbala utsagor om hur elever bemöter ett ekologiskt hållbarhetsfokus. De temat som framkom under workshopen var att genom att synliggöra, begränsa och tillgängliggöra genom teknik i designarbetet kan syftet med att minska klädkonsumtionen enligt eleverna uppnås.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Romlin, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Min tatuering speglar inte vem jag är, jag speglar min tatuering": Ungdomars uppfattningar kring tatueringar och identitetskapande2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Roselli, Katja
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Jordbro - världens finaste stad: en undersökning om involverande, design och involverande design med barn som deltagare2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning kring sätt att arbeta involverande med barn. Inom en del av designfältet håller ett nytt förhållningssätt på att växa fram. Det är en designpraktik som utgår från brukarens position och som involverar brukaren som en fullvärdig deltagare i designprocessen redan från början. Området tillhör en engelskspråkig diskurs och benämns än så länge med sitt engelska namn:

  participatory design.

  Undersökningen utgår från frågeställningen

  Hur kan man, med utgångspunkt i teorier om participatory design, forma arbetssätt för att involvera barn i designprojekt som rör deras närmiljö? Och vidare, genom den frågeställningen kommer undersökningen även att närma sig frågan: Hur beskriver barnen på Jordbro parklek sin närmiljö ur ett designperspektiv?

  Informanterna i undersökningen är barn som alla är bosatta i Jordbro som är en förort till Stockholm. Området är till stor del byggt under de så kallade miljonprogramsåren. Jordbro parklek är en öppen fritidsverksamhet belägen i centrala Jordbro. Undersökningen tog plats på parkleken under tre veckor hösten 2009.

  Bostadsområdet och närmiljön är själva ramen för barns och ungdomars uppväxtvillkor, och barn har i jämförelse med vuxna långt mer begränsade möjligheter att förflytta sig utanför den miljön.

  Undersökningen diskuterar design och närmiljö med barn, vilket är av vikt eftersom barn genom att formulera sina uppfattningar, sina behov och önskemål ger uttryck för ett annat perspektiv än det de vuxna vanligtvis har.

  Det är tydligt att metoder att arbeta involverande med barn behöver utvecklas, der räcker inte med de elevråd och liknande organ som finns idag. Undersökningen på parkleken syftar till att inom designfältet vara ett led i det arbetet. Participatory design fokuserar oftast på vuxna aktörer, och behöver utformas på ett annat sätt för att på ett meningsfullt sätt kunna fungera i sammanhang där barn är deltagare. Undersökningen korsar fältena participatory design, etnografi samt designpedagogik. Ur en förståelse för barn och deras perspektiv som är möjlig att skapa genom etnografiska studier kan man med kunskaper om pedagogik och lärande utveckla metoder som hjälper barn att formulera och uttrycka upplevelser och önskemål. När barnen lyckats med detta kan de på ett meningsfullt sätt delta i designprocesser där de tillsammans med designer och designpedagoger kan medverka i samarbete.

  Download full text (pdf)
  Jordbro - världens finaste stad
 • 339.
  Rosenberg, Charlotte
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Respekt: en studie kring begreppets innebörd idag2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Rudling, Katarina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Icke -västerländsk konst: En exotisk föreställning eller en fabrikation/konstruktion? En analys av Africa Remix i ljuset av den postkoloniala teoribildningen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Liksom skolan utgör en arena för alltmer pluralistiska elevgrupper med vitt skilda erfarenheter strävar konstmuseer idag efter att vara en representativ arena för en alltmer globaliserad konstvärld. Den problematik de står inför, samt hur de hanterar den då de arbetar för att inte reproducera en normerad maktrelation mellan västerlandet och resten av världen är kärnan i mitt arbete. Med postkoloniala frågeställningar om makt och diskurser försöker jag belysa vilken identitet vi i den västerländska kulturen ger både dem vi beskriver, samt oss själva, när vi definierar "icke-västerländsk" konst på ett specifikt sätt. För att kanalisera de postkoloniala frågeställningar jag undersöker tittar jag närmare på utställningen Africa Remix, (Moderna Museet i Stockholm 2006 – 2007) eftersom den var en utställning som medvetet förhöll sig till den representationsproblematik som jag undersöker. Således blir min frågställning: Vilken representationsproblematik ställs konstmuseer inför när de ställer ut icke-västerländsk konst? Hur hanterades denna problematik i utställningen Africa Remix? Jag har arbetat utifrån ett socialkonstruktionistisk perspektiv och undersökningen görs inom den postkoloniala teoribildningen som kan sägas sträva efter att analysera och belysa hur och varför maktrelationer ser ut som de gör idag och visa på samband som kolonial och neokolonial retorik döljer. Arbetet belyser hur svårt det är att implementera insiktsfulla och självreflekterande perspektiv på den egna positionen, som museum, men framförallt som ett "västerland" med blicken riktad mot resten av världen. Gestaltningen består av två kompletterande bildspel där det ena lyfter upp och belyser frågor som Africa Remix behandlade i sin utställning, men som sällan gjordes explicita i utställningsrummen. Medan det andra ställer frågor utifrån ett mer teoretiskt förhållningssätt och utgår mer ifrån den teoretiska undersökningen. Syftet är att väcka funderingar kring ämnet och kommunicera problematiken på ett mer visuellt sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Rudolph Lundberg, Carina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Brobygge i skolan: bildämnets potential i ämnesövergripande undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka bildämnets roll och plats i skolans ämnesövergripande undervisning. Bakgrunden till valet av ämnesområde ligger i mångårigt engagemang och arbete med att integrera bildämnet med skolans övriga ämnen. Utifrån ett intervjumaterial undersöks hur bildämnet kan integreras med olika ämnen i skolan men även hur olika lärargrupper förhåller sig och arbetar med bilder i undervisningen. Undersökningsmaterialet utgår från djupintervjuer med fyra utvalda lärare från både grund- och gymnasieskolan. De utvalda skolorna är alla belägna inom storstockholmsområdet. Valet av skolor speglar lärargrupper med olika ämneskompetens och hur de utifrån sin ämnesbakgrund arbetar med ämnesövergripande samarbeten med bildämnet. Materialet visar bland annat skillnader i arbetssätt och metod med att arbeta ämnesövergripande men även vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat ämnesintegrerat samarbete. Undersökningen visar några tydliga gemensamma erfarenheter hos lärarna kring lyckad ämnesövergripande undervisning med bildämnet i skolan: Skolans och kollegornas inställning till ämnesövergripande arbete, arbetslagets struktur, samtalets plats i skolan, vikten av att känna till innehållet i bildämnet och dess potential som integreringsämne samt kunskap om den visuella kultur vi lever i. Bildämnets diskurs, den visuella kulturen tillsammans med läroplansteori är de teoretiska verktyg som ramar in empirin i denna studie.

  Download full text (pdf)
  Brobygge i skolan
 • 342.
  Rudolph Lundberg, Carina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ”Jag tänker mycket när jag ritar, faktiskt…”: en undersökning om bildarbete i samverkan medämnesintegrering i gymnasieskolan2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka bildämnets potential som integreringsämne och studera hur estetiska lärprocesser som kunskapsform kan ta sig uttryck i gymnasieskolan. Undersökningen bygger på ett intervjumaterial där elever, lärare och skolledare från en gymnasieskola i Storstockholmsområdet berättar om sina erfarenheter kring ämnesintegrering med bildrelaterade kurser. Utgångspunkten för undersökningen är tvåämnesintegrerade arbeten som handlar om sociala samhällsfrågor med elever på Medieprogrammet. Elevernas praktiska bildarbete består av att gestalta tankar, känslor och erfarenheter utifrån faktakunskaper från bland annat ämnena samhällskunskap, religion ochsvenska. Titeln ”Jag tänker mycket när jag ritar, faktiskt…” är ett elevcitat från intervjuernaoch formulerar att det är elevernas lärande som står i centrum i undersökningen. Undersökningen lyfter utöver elevperspektivet och det bildintegrerade arbetet även framfrågor kring arbetslaget som organisation, lärares och skolledares syn på kulturen i skolan och det faktum att estetisk verksamhet som kärnämne försvinner i den kommande gymnasieskolan. Undersökningens antagande är att bildkunskaper och estetiska lärprocesser i ämnesintegrerad undervisning kan hjälpa eleverna till att se nya sammanhang och på det viset fördjupa lärandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Rydh, Elin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vem målar mittpunkten på kartan?: En undersökning om att ta plats med visuellt berättande genom en mobil designverksamhet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en likriktning i de berättelser som görs synliga genom konstnärligt arbete idag, där storstäder utgör centrum och orter runt om i landet inte sällan glöms bort. Många verksamhetssatsningar på ungas konstnärliga skapande har gjorts i storstadsområden för att öka intresset för konst och design bland ungdomar i förorter. I detta arbete har jag tillsammans med en studiekamrat Anna sett att det finns ett behov av verksamhetssatsningar även längre ut i landet. Därför har vi provat vingarna för en mobil verksamhet som har tagit sig ut i landet med ambitionen att utjämna mellanrummet mellan centrum och periferin, och skapa plats för fler berättelser i kulturens centrum. Mina frågeställningar har varit: Hur kan en mobil estetisk verksamhet skapa utrymme för ungas berättelser och synliggöra platser i periferin? På vilket sätt kan denna verksamhet bemöta en hotad bildundervisning?

  I undersökningen har jag tagit mig tillbaka till min uppväxtort Värnamo där jag genom ett a/r/t/ographiskt förhållningssätt tagit mig an platsen. Jag har genom att uppleva, filma och fotografera tagit nya perspektiv vid en ny tidpunkt på en gammal plats vilket har varit en del i designandet av de workshopar som vi hållit både i Värnamo, och i Kiruna. Syftet med workshoparna har varit att stärka deltagarna till att berätta sina berättelser genom konstnärligt skapande och ta plats. Undersökningen tar ett intersektionellt perspektiv där platsen är i fokus, och där normer kring centrum och periferi undersöks.

  Mobila Designfabriken gestaltades på Konstfacks vårutställning i Tellusgången 16, där besökarna fick möjlighet att ta plats i en buss och uppleva resan mellan Kiruna och Värnamo. Deltagarnas visuella och auditiva berättelser fanns representerade och verksamhetens webbsida fanns att titta på digitalt. Genom arbetet med verksamheten har vi kunnat visa att en mobil plattform kan nå ut till fler människor på platser som kanske inte har samma tillgång på kultur som i storstaden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Rylander, Eva
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Alla lärare är bildlärare?: En studie om lärare och bildanvändning i gymnasiegemensamma ämnen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning som tar avstamp i Skolverkets styrdokument Gymnasieskola 2011 och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 och hur diskursen kring bilders användning skrivs fram med fokus på vilka begrepp kring visuell kompetens som används. Detta kopplas ihop med hur sju lärare pratar om bilders användning i sin pedagogiska praktik. Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap kring hur bilder används i de gymnasiegemensamma ämnena.

  Skolverkets diskurser i styrdokumenten är framskrivna med en elevinriktning, vilket innebär att de är inriktade på vad eleverna ska uppnå efter avslutade kurser och utbildning. Styrdokumenten förväntas omtolkas av lärarna till en pedagogisk praktik där eleverna ska ha möjlighet att nå målen och uppnå kraven för de olika betygsstegen. I Skolverkets styrdokument utläser jag att det finns en diskurs som rör visuell kompetens, även om de begrepp som används inte alltid är entydigt kopplade till bilder utan även kan handla om verbala uttryck.

  I undersökningen framkommer det att lärarna ofta använder sig av många olika typer av bilder. Det finns olika skäl till varför man använder bilder, ur lärarnas tal om detta utläser jag ett flertal diskurser, exempelvis: bilder för att beskriva/förklara/illustrera, bilder för att underhålla, bilder för att inspirera, bilder för bedömning, bilder som källa, bilder för att skapa diskussion/samtal och bilder som tar fokus från läraren.

  En intressant iakttagelse som ligger något utanför undersökningen är att lärarna inte säger sig ha fått så mycket utbildning kring visuell kompetens under sin lärarutbildning. Man använder bilder som man har sett andra göra och efter eget intresse och kunskaper man har skaffat sig på egen hand. Utöver detta framkommer det att lärarna inte anser sig vara duktiga på källkritiskt tänkande kring bilder. Jag tolkar deras utsagor som att de har ett källkritiskt tänkande, men slarvar med referenshanteringen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslag
 • 345.
  Rådbrink, Heléne
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bildmedier i språkutveckling: en didaktisk studie av en pedagogisk process1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 346.
  Saint Just Ribeiro, Mikaela
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Orminge i mitt hjärta: en designpedagogisk undersökning om hur boende i Orminge kan ta plats i det offentliga rummet med kollektivt broderi2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna designpedagogiska undersökning baseras på ett empiriskt material som med en etnografisk inspirerad metod med participatory design som grund för deltagandet, undersöker rätten till individens visuella uttryck i det offentliga rummet, sett ur ett maktperspektiv inom det socialkonstruktionistiska fältet. Syftet är att skapa en mötesplats som kan möjliggöra för boende i Orminge att ta plats med visuella avtryck i ett kollektivt skapande. I Orminge, som är en förort till Stockholm, har undersökningen ägt rum i form av en workshop, en aktion och en utställning. Under tre veckor i oktober 2010 kunde biblioteksbesökare till Orminge Bibliotek delta i en öppen workshop. Deltagarna, de boende i Orminge och tillika besökare till Orminge Bibliotek, "målade med tråd" på duk och bestämde sedan platser där den broderade duken skulle placeras ut i det offentliga rummet. En utställning i Orminge Bibliotek skapades utifrån dokumentationen över workshopens process och dukens platstagande i det offentliga rummet (aktionen), vilket lyfte upp deltagarnas arbete och Orminge som plats. Frågeställningen som ställs i undersökningen är:

  Vilka nya betydelser kan skapas då ett kollektivt broderi tar plats i det offentliga rummet?

  Jag genomförde en aktion, inspirerad av craftivism, där jag tog ut deltagarnas gemensamma artefakt till deras utvalda platser i det offentliga rummet. Deltagarnas val av platser handlade om att fånga uppmärksamhet, ifrågasätta konsumtion, lämna avtryck i det offentliga rummet, en form av identitetsskapande och symboliska krockar mellan handarbete, reklam och graffiti. Undersökningens resultat visar bland annat att detta projekt kan läsas som en form av motmakt. Som gatukonst bär den broderade duken politisk potential att kunna ifrågasätta den demokratiska aspekten av vem eller vilka som har makten i det offentliga rummet. Deltagarnas platstagande sker via aktionen då deras artefakt utmanar det offentliga rummets strukturer. Inom ramen för designpedagogik kan duken som handarbete i det offentliga rummet härleda till diskussioner om mänsklig närvaro i reklamflödet och ett platstagande av boende i sin egen förort. Hos dessa Ormingebor fann jag en vilja att handarbeta, uttrycka sig och ta plats. Mötesplatsen fångade upp ett behov av att vilja berätta visuellt, med nål och tråd på duk.

  I en utställning 2011-01-10 till 2011-01-15 på Konstfack (Högskolan för konst, konsthantverk, design och bildpedagogik) gestaltades undersökningen. Fotografier, från när det kollektiva broderiet tog plats och skapade nya betydelser i Orminges offentliga rum, tejpades upp på en yta likt estetiken för olaglig affischering i det offentliga rummet. En större affisch med en bild på duken hängdes på väggen. På affischen hängde trådar och nålar ner mot golvet för att efterlikna workshopens estetik i Orminge Bibliotek.

  Download full text (pdf)
  Orminge i mitt hjärta!
  Download (jpg)
  Duken
  Download (jpg)
  Processbild 1
  Download (jpg)
  Processbild 2
  Download (jpg)
  Processbild 3
  Download (jpg)
  Processbild 4
  Download (jpg)
  Biblioteket 1
  Download (jpg)
  Biblioteket 2
  Download (jpg)
  Biblioteket 3
  Download (jpg)
  Utställning
 • 347.
  Sandahl, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ”DET ÄR JU SÅ MYCKET ANNAT HELA TIDEN”: Grundskollärares syn på digitala medier och MIK i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en bild av förutsättningarna lärare har att arbeta med digitala verktyg och metoder i undervisningen idag. Hur uttrycker sig den enskilde läraren kring detta samt de nya krav som de upplever ställs på dem i denna digitala tidsålder? Jag intresserar mig för vad lärare anser krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum. På samma sätt intresserar jag mig för vilka möjligheter och hinder de ser, och hur de uttrycker sig kring lärandet i en digital vardag. Genom att jämföra denna bild med teorier kring medieundervisning idag i fråga om till exempel Media- och informations- kunnighet och deltagarkulturer vill jag skissa en samtidsbild. Frågeställningen jag har valt är; Hur talar lärare i grundskolan om förutsättningarna för att använda sig av digitala medier i skolan och undervisningen? Vad anser de krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum? Hur uttrycker de sig kring lärandet i en digital vardag? Jag har haft förmånen att besöka fyra skolor med väldigt olika förutsättningar och intervjuat grundskollärare som undervisar i ämnena so, svenska och bild. Genom mötet med informanterna har det bland annat blivit tydligt hur viktigt det är med en kunnig skolledning som leder och stödjer arbetet med digitala medier i undervisningen. En ledning som har genomtänkta strategier för implementering av digital teknik och nya arbetsmetoder i undervisningen och som kontinuerligt ger utrymme för pedagogiska diskussioner och gemensam utveckling. Bristen på tid återkom genomgående, och flera informanter berättar att det är vanligt att lärare inte alls tar sig an de digitala medierna då de inte ser syftet med dem och de ofta förknippas med tekniktrassel. Undersökningen visar att man i skolans värld behöver öka den digitala allmänbildningen, men också eftersträva att låta elevernas digitala vardagsupplevelser tas in/upp i undervisningen. Om eleverna kommer att möta en medie- och informationskunnig lärare är idag fortfarande en fråga om en slump, vilket innebär att många barn och ungdomar riskerar att inte få de kunskaper det har rätt till och behöver för att ta sig fram i dagens samhälle. Digital bildning borde vara ett grundkrav för dagens lärare, oavsett ämne. 

  Download full text (pdf)
  Det är ju så mycket annat hela tiden_Annika Sandahl
 • 348.
  Sandahl, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  MULTIMODAL PRODUKTION I KLASSRUMMET: En fallstudie med fokus på bedömning av digitalt arbete i skolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en fallstudie där jag har följt ett ämnes- och årskursövergripande projekt där eleverna

  på olika sätt ska bidra till att skapa en hemsida på temat mobbing. Jag har följt två årskurser i

  grundskolan i ämnena Svenska, SO och bild och intervjuat lärare och elever för att höra hur de

  uttrycker sig kring bedömningen av de digitala multimodala artefakter som eleverna producerar

  i projektet. Bakgrunden till studien är att jag fått upp ögonen för att många lärare, och elever, är

  osäkra på hur det multimodala materialet ska bedömas. Ett underliggande syfte är undersöka

  vilken roll bildämnet spelar i projektet och hur elever och lärare tänker kring ämnets

  medverkan. Tanken är att i förlängningen kunna belysa den roll bildämnet skulle kunna spela i

  skolan genom att man där lär sig hur man hanterar denna typ av material. Studiens

  frågeställningar är; Hur uttrycker sig studiens deltagande lärare och elever kring bedömningen

  av de digitalt producerade artefakterna? Hur in- eller medverkar olika

  bedömningsaspekter/kulturer i elevernas digitala multimodala arbete i den aktuella fallstudien,

  och hur kommer det till uttryck i intervjuer med lärare och elever? Vilken är synen på

  bildämnets medverkan i det ämnesövergripande projektet?

  De lärare som medverkade i denna studie, och som är vana vid att arbeta digitalt, arbetar tydligt

  med kunskapskraven i undervisningen och gör vad som räknas som valida bedömningar även

  om de inte använder sig av för uppgiften utformade bedömningsstöd. I och med att

  kursplanerna är formulerade på ett sätt som inte ger ett tydligt stöd för bedömningen av

  elevernas digitala multimodala produktion blir inte heller de delar som hamnar utanför det

  aktuella ämnets kunskapskrav bedömda. Samtidigt ger lärarna uttryck för att de ser att det är en

  viktig kunskap. I projektet fick bildämnet en undanskymd roll, men både elever och lärare

  talade om vad bildämnets medverkan hade kunnat bidra med. Jag har med denna studie

  uppmärksammat en ”kunskapslucka” som finns i läroplanen kring hur man tar sig an och

  bedömer elevernas multimodala produktion i en tid där man i skolan i allt högre grad använder

  sig av digitala verktyg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Sazdic, Miro
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Sloyd: Exploring how to manifold historiographies2019In: Konstfack Research Week: 28 Jan. - 1 Feb. 2019, Stockholm: Konstfack , 2019, p. 9-9Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This research project aimes at developing pedagogy within craft practices based on intersectional perspectives, as well as by formulating a methodology. In collaboration with Södertälje Kulturskola, El Sistema and Tjejhuset Södertälje the project will initially be situated in Hovsjö, Södertälje. Over time Sazdic will explore how to build a program that addresses diversity amongst children and young people on their own terms.

  Currently Sweden has a population of different societal classes and cultures with different experiences, world views, needs and preferences. Despite many efforts and wishes to broaden participation in higher education, students often are (or become) a homogeneous group, predominantly Swedish middle class, often with parents who consume or produce culture.

  Since 1878 sloyd has been a compulsory subject in Swedish primary school, which means that all children in Sweden are engaged in sloyd. At the same time, when we look at those who work as consultants within handicraft, arts and crafts or sloyd, it seems there is still a lack in diversity. Here is a clear gap. This research project aims to investigate what the gap is but also explore pedagogical alternatives, because here is not only a potential for sloyd but also to broaden the diversity of professional culture workers in Sweden.

 • 350.
  Schyberg, Klara
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ”Ja, antagligen sökte jag på FtM”: Om unga transpersoners användning av videodagböcker och digitalaberättelser på Youtube2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Jag har genomfört en kvalitativ studie med etnografiskt inspirerade metodverktyg. Arbetet undersöker, utifrån intervjuer, hur unga transpersoner använder sig av videodagböcker och digitala berättelser på Youtube. Genom videodelningssajten skapas möjligheter till sökande och delande av information, identifikation, och en plats för berättelser som annars inte ges plats. Undersökningen fokuserar på hur de som tittar använder sig av videoklippen på olika sätt; som ett informationsverktyg, som en del i ett självstärkande arbete, och i det egna identitetsarbetet. Med hjälp av etnografiskt inspirerad metod så undersöks och analyseras den betydelse informanterna ger sitt tittande. Youtube ses som ett verktyg för kunskapsdelande enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Videornas inslag av kunskap- och informationsdelning och synliggörande av den egna gruppen, ses som en medveten aktivistisk strategi.

  I det gestaltande arbetet vänds istället uppmärksamheten mot själva videoklippen på Youtube. Med min gestaltning vill jag lyfta några exempel från Youtube och visa upp lite av den av mångfald av personer och berättelser som finns där ute. Istället för att endast synliggöra informanternas berättelser, får några av personerna som gör videobloggar och deras tankar om Youtube som medium för kommunikation och aktivism, ta plats. Filmen fokuserar på kommunikation, möjligheterna till identifikation och kraften i den personliga berättelsen.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
456789 301 - 350 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf