Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 523
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Li, Yueming
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Endless Moonlight2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research and visual works delve into the significance of the moon in Chinese culture and my personal life.

  By exploring both cultural and personal perspectives, I aim to create a multi-layered representation of the moon's meaning that resonates with the audience, regardless of their cultural background.    

  Download full text (pdf)
  Yueming-Li-Endless-Moonlight
 • 302.
  Lidén, Konrad
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Textiles.
  Still-Lifestock2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Howdoyoudo (HDYD): How do you do, Howdy!

  Howdy (HD): Howdy, Howdoyoudo!

  HDYD: Vi ser ut att få en fin dag idag, tycker du inte? Synd att den måste befläckas med det vanliga smutsgörat. En efterlysning har kommit in.

  HD: Det har hänt igen?

  HDYD: Ja, det är samma visa varje gång. En luststyrd elev som oaktsamt klivit in på högskoleterritorium och inte tänkt på konsekvenserna... men räkenskapens tid kommer till alla: textförklaringen måste fram.

  Download full text (pdf)
  Still-Lifestock: Howdy & Howdoyoudo i jakt på hårda fakta om ett mjukt examensarbete
 • 303.
  Liljeroos, Stina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Alice i underlandet, Stina i potatislandet1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 304.
  Lim, Gabriel
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV).
  Windowlight2023Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my animation practice, all inputs have come directly from my hand. As earthlings, we share the same space as other earthlings. We have never lived as an isolated species, but we live as if we are. If images have power, then I want to reproduce images that amplify nonhuman presences, and not further perpetuate ideas rooted in human exceptionalism. 

  In the last 2 years, I’ve been recording the sounds around us - human and nonhuman - and inviting them to move my animations, rather than being puppeted by me like some circus master. 

  My research during this time is documented in this text and culminates in a site-specific installation adapted to the context of a degree show exhibition. 

 • 305.
  Lind, Ulla
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Samtal om arbetssätt och arbetsformer: extern utvärdering vid Sagaskolan och Valstaskolan1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 306.
  Lindborg, Fredrik
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Sounds of our lives: Buller i klassrummet utifrån bildlärarens perspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Sounds of our lives
  Download full text (wav)
  Färdigt ljudspår
 • 307.
  Lindgren, Bengt
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Den primära verkligheten och barnbilden1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 308.
  Lindqvist, Per
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gallerier1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 309.
  Lindskog Krasznai, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att tala om konst: Kulturella skillnader ur ettmuseipedagogiskt perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkets möjligheter och begränsningar när det gäller att tala om och tolka en bild har alltid fascinerat mig. Är gränserna för vad vi kan säga eller skriva ner om en bild olika beroende på vilket språk vi talar? I en visningssituation på ett museum talar man om, beskriver och analyserar bilder, konstverk och andra visuella objekt och sätter in dessa i ett kulturellt sammanhang. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur två språk, svenska respektive mandarin med helt olika skriftlig representation, används i en sådan situation och belysa skillnader och likheter när man talar om och förmedlar kunskap om kinesiska bildobjekt.I studien analyseras transkriptioner av intervjuer kring fyra utvalda kinesiska bildobjekt med två informanter med respektive språk som modersmål. Kvantitativt skiljde sig de sammanlagda texterna kring objekten åt något i omfattning även om de innehållsmässigt föreföll likvärdiga. För två av de enskilda objekten (de två avbildande objekten) såg man emellertid påtagliga skillnader mellan informanterna. Dessa kom tydligast till uttryck i kategorin ”ord/uttryck som beskriver innehållet i bilden” som i sin tur bestod av två kategorier ”ord/uttryck som beskriver symbolik” respektive ”estetiska värden”. Eftersom informanterna skiljde sig åt när de talade om innehållet i föreställande två- respektive tredimensionella bildobjekt (symbolik och estetiska värden), valde jag ord/uttryck ur informanternas texter kring dessa objekt för vidare etymologisk analys. En av de mest påfallande skillnaderna vara att den mandarintalande informanten frekvent använde språkliga stilistiska figurer som implicit innehåller bildspråk vilket den svensktalande informanten inte gjorde utan använde fler direkt värderande ord/uttryck för symbolik och estetiska värden.Denna studie lyfter fram och belyser en del skillnader i hur två museibesökare med olika bakgrund uppfattar, ser på och uttrycker sig kring bildkonstobjekt i en museimiljö. Det verkar som individer med kinesiska (mandarin) respektive svenska som modersmål uttrycker sig olika när de beskriver avbildande konst och förmedlar kunskap om sådana bilder. Mandarin använder sig t.ex. gärna av konkreta språkliga bilder för att beskriva en egenskap, uttrycka symbolik eller estetiska värden medan europeiska språk förefaller uttrycka detta med värderande attribut. Men även om olika språkbakgrund gav upphov till skillnader i hur informanterna uttryckte sig i intervjuer kring bildobjekt kan man därför inte säga att något av de två språken uppvisade någon avgjord fördel framför det andra. Däremot kan en djupare förståelse för hur mandarin används i en visningssituation på ett museum berika vår pedagogiska verktygslåda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 310. Lindström, Kristina
  Kärlek på lasarett1997Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 311.
  Lindvall, Klara
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  WAGS: Wives and Girlfriends2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  WAGS Är en förkortning av wives and girlfriends och syftar på kvinnor som lever tillsammans med idrottsmän. Fenomenet WAGS startade med de brittiska tabloidernas besatthet av Victoria Beckham. Med hjälp av sociala medier är i dag många Sportfruar några av Sveriges största influencers. Detta är ett visuellt undersökande av att leva ett liv styrt av sin partners framgångsrika sportkarriär, samt mina delade åsikter kring deras Livsstil.

  Download full text (pdf)
  WAGS
 • 312.
  Linné, Carl-Oskar
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Homes, markets, individuals2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During a research process on financial speculation in relation to the home, Carl-Oskar Linné encounters statistics and reports that tell of rising unemployment among realtors. By investigating an alleged flight from the realtor profession and asking questions of prospective, current and former realtors, he attempts to understand the relationship of home sellers to their home, the housing list, the speculation mechanism and security. What are the living conditions and how is the relationship to housing policy?

  This essay tells about the state of the Swedish housing market and explains what has led to the work "Speculation"/"Mäklare", a work at its core questioning market ideology. The texts also describes work methods, sources of inspiration and some earlier work.

  Download full text (pdf)
  homes, markets, individuals - carl-oskar linné 2013
 • 313.
  Ljungberg, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Sten, organism, artefakt, plats eller form2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
 • 314.
  Ljungberg, Roland
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Kunskaps- och vattenrum: Delprojekt i Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konstnärlig upplevelsepark för hållbar utveckling, finansierad av Vetenskapsrådet konstnärlig FoU, redovisades i form av en utställning på Konstfack 2013. En vattenpark byggdes i Konstfacks utställningslokal Vita havet.  Utställningen bestod av fem delprojekt med det övergripande temat Vatten. Roland Ljungbergs delprojektet Kunskaps- och vattenrum består av flera delar där en planerad våtmarkspark på Fittja äng och den traditionella kinesiska trädgården är utgångspunkter. Våtmarksparken på Konstfack är uppbyggd av fyra kunskaps- och upplevelserum. Konceptet är flyttbart och är möjliga att anpassa till andra platser, förutsättningar och kulturer. I projektet har det också utvecklats tio Artist´s Books som är tänkta som alternativa planeringsverktyg för att designa konstparker för hållbar utveckling. Det är inte traditionella verktyg i den mening att de ger instruktioner hur en planeringsprocess ska gå till och vad den ska innehålla. Böckerna är tänkta att fungera som metaforer som öppnar för nytänkande och nya samverkansformer med brukare. Till utställningen hör också en video med filmat vatten som strömmar.  I filmen regnar citat om vatten och hållbarhetsfrågor ner över rinnande vattnet.Rapporten är uppdelad i tre delar: del ett är en inledning med projektetskontex, del två en beskrivning av forskningsprocessen och del tre en beskrivning och sammanfattning av utställningen.

  Download full text (pdf)
  Kunskaps- och vattenrum
 • 315.
  Ljungberg, Sofia
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Med former jag vandrat2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my project, my hometown Katrineholm becomes a tool to explore form. Through visual exploration of archival material from the city, I pick apart, piece together, draw from, modify, and deconstruct to create new form. Archival material and my explorations are brought together in a publication. Memories and my intuition guide me through the material and decide what is included and what is discarded.

  Download full text (pdf)
  Med former jag vandrat
 • 316.
  Ljunggren, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Betraktarens berättelse: Hur familjefotografier aktiverar berättelser och minnen2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den fotografiska bilden fungerar som visuell kommunikation och identitetsskapande. Tekniken har utvecklats från analogt till digitalt och byggs numera upp av pixlar. Det finnsolika perspektiv på att betrakta. Fotografen som har en dominerande position som betraktare och väljer att se tecken om något, motivet låter sig betraktas av någon och betraktaren som upplever fotografiet som betyder något för någon. Berättelsen preciserar och kategoriserar det som är viktigt för individen.Vid ett par tillfällen har jag intervjuat två familjer om deras familjebilder. Min intention har varit att ta reda på hur familjemedlemmars berättelser skiljer sig åt utifrån deras gemensamma upplevelser och minnen med utgångspunkt i familjefotografiet och vad det representerar?I min undersökning har jag även valt att integrera den teoretiska delen med den praktiska och använder egna fotografier i mitt konstnärliga och gestaltande arbete. Vad händer med de bilder som ingen nu längre levande person kan berätta om? Det fotografiska materialet består av bilder från förr som jag själv aldrig upplevt men som tillhört en del av min familj. Jag gör en jämförelse och analyser med mina bilder och informanternas bilder i den teoretiska delen av undersökningen. I det bildpedagogiska utställningsrummet gestaltar jag mina tolkningar av forskningsfrågan utifrån mitt eget fotografiska material och sätter det i en ny kontext.En fotografisk bild är ett tidsdokument som berättar om en tid. Jag har koncentrerat min undersökning till familjefotografiet och den goda samvaron, fritiden och semestern. Det är inte länge sedan människan började kompensera sin arbetstid med semester och den fotografiska bilden fungerar som en minnes- och kulturbärare. Behovet av bilder utvecklas hela tiden vidare i andra sammanhang. Nya bildkategorier och genrer skapas säkert redan medan jag skriver denna uppsats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Ljungman, Lisa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Andraspråksinlärning med visuellt berättande2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andraspråksinlärning med visuellt berättande är en undersökning där frågan om hur visuellt berättande kan främja språkinlärningen för andraspråkselever behandlas. Frågan om hur andraspråkselevernas språk skiljer sig åt då de skriftligt berättar med och utan bild kommer också att undersökas. Syftet med att undersöka den första frågan är att se hur visuellt berättande kan främja språkinlärningen för elever med svenska som andraspråk. Syftet med den andra frågeställningen är att se om språket skiljer sig åt då andraspråkseleverna skriver med eller utan bild och i så fall hur det skiljer sig åt. Det som motiverar studien är behovet av att hitta arbetssätt som är bildpedagogiska och samtidigt språkutvecklande. Strävan är att hitta arbetssätt där ämnena media och svenska som andraspråk kan integreras. För att kunna besvara frågorna har en fallstudie genomförts på en gymnasieskola i centrala Stockholm våren 2014.

  De tre informanter som deltagit i studien går i samma klass på introduktionsprogrammet, läser svenska som andraspråk och har varit i Sverige mellan 7 månader och 2 år. Informanterna har deltagit i två workshops där de fått berätta om och beskriva sin favoritplats. Först fick de berätta utifrån minnet och sedan utifrån ett eller två fotografier av platsen, som de själva fotograferat och valt ut. Informanterna har berättat om favoritplatsen muntligt och skriftligt, på sitt modersmål och på svenska. Slutligen samtalade och diskuterade de några intervjufrågor som handlar om språkinlärning, skrift och bild.

  Resultaten kommer dels att redogöras i en uppsats och dels i en gestaltande del. Tanken är att gestaltningen ska försöka återge innehållet i undersökningen i en filmloop, där informanterna berättar om sin favoritplats samtidigt som deras fotografier blir tydligare och tydligare.

  Gestaltningen innehåller till en viss del symbolik, där informanternas inlärarspråk liknas vid ett pussel. Ett pussel där vissa bitar fortfarande saknas och som måste placeras på rätt plats för att skapa en helhet. Resultatet i studien visade att bilder kan främja språkinlärningen på flera sätt, att tala om bilder kan förtydliga och förankra en persons tankar i ord. Då eleverna fick ha sina bilder att skriva utifrån, blev de skrivna texterna på olika sätt mer avancerade, än de texter som skrevs utan bild. Men som en informant menade, är det inte alltid positivt med bilder kopplat till språk. Detta eftersom fantasin används mer då man inte har några bilder. Samma elev kom senare fram till att fantasin också består av bilder, bilder som finns i våra tankar som hjälper oss att uttrycka oss med ord.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (mp4)
  Film
 • 318.
  Loeb, Jordana
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art. Jordana Loeb.
  Apple Pillars: echo2024Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay, Apple Pillars: echo, reflects on the artist's journey of constructing sculptures, a series of apple wooden pillars balancing in the tension of steel. Starting from an intuitive process of wood carving, the act of repetition and labor invited the artist to dive deeper into the materiality, questioning the history of the apple logs. The story began from the 1880’s in the Swedish countryside, an apple grove, where each tree was planted for when a child was born. An archived history encouraged the artist to reflect on her own fragmented heritage and upbringing in the mountains of Colorado. Pulled between two different landscapes, experiences and families, the artist navigates personal memories imprinted on the architecture and nature. The question of how to preserve a memory in wood evolved. Leading the artist towards archaeological findings, Rudolf Steiner's architecture and the sonic resonance of a material and environment. 

 • 319.
  Lovén Rolén, Sanne
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Textiles.
  cow-working with children: about a cow, Leif GW Persson, a hot dog and some other animals2024Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  My work explores aspects of the hierarchy between animal and human. I aim to find out how we as humans act, and how we treat animals in a not very humanised way. How would it look like if we would change place with the animals?

  To explain the different aspects of humanity, the work includes a symbolic language. I use different human coded objects, that works as an index that I’m creating during the master education. Among these objects are for example a hotdog, pommes frites and a bowl with cereals. During the process, another aspect has been added to the specified objects; the children perspective. Since children are more open minded and haven’t learned the structure of society yet, they are a great inspiration for me to learn how to look beyond the hierarchies in society. How do we as humans think before we learn how we should be thinking? 

  One of the symbols I use is the cow, that works as a symbol for the animal. I have chosen to work with the cow since it is an animal that we use as humans to get milk and meat from, yet the cow is assisting and accepting us no matter what we do to them. I feel sorry for the cow, being a calm animal with no intention to do harm, at the very same time as we as humans kill them with no mercy. As a symbol for the human, I use Leif GW Persson. He is a Swedish TV personality taking and getting a lot of space in everyday society, for example in Swedish television.

  This project has an ambition to find out more about the hierarchies between different species (including the human). In order to tell the story through children, I have had workshops with them and gotten influenced by their ideas in the making of the installation and embodiment. This is a way for me to get “dehumanised” since children has less time living as human beings and haven’t yet learned how they should behave. 

  The workshops works as one method in my project, while another method that I’m using is the sloppy craft. Through this method I aim to both show a more childish and naive way of working with textiles, to make it be looking more as if a child would have made it. It’s also a way for me to question the traditions within textile craft, and to challenge the hierarchic system between fine art and the craft field. Furthermore, it’s of importance to me challenging traditions of personal reasons, since I have always been very law-abiding in general and a so called “good girl”, wanting to be accepted by everyone. Through my artwork I am breaking these rules and that is also a big reason why I’m doing what I’m doing. The most important message in my work is still to highlight the hierarchy between animal and human, and I aim to do it with the help of sloppy craft and children.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Lukas, Essender
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Bed, face, house2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I first started writing this text in a form of a note on my phone that eventually became multiple notes. After a few months of practicing note writing as a background operation fuelling all of my practices – mostly sculpture-making and performance – I decided that having one single note would be more convenient than repeatedly going through many fragments scattered around the note app. This note – which is now pinned amongst other notes, for instance a list of my favourite Slovak words, a vague script for a performance and a list of places we wanted to see in Berlin – starts with ‘‘Sticking fingers in your mouth when yo...’’. At the time I wrote this I knew exactly who’s mouth I was sticking my fingers in, but now I don’t remember anymore and that’s great. 

  This essay examines sex as performance, seductive still-lives fetishising an average middle-class lifestyle, intimacy mediated by online presence, popular culture and symbols of status.

 • 321.
  Lundh, Anna
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  The Tale of the Big Computer2017In: VISIONS OF THE NOW: Stockholm Festival for Art and Technology / [ed] Anna Lundh, Berlin: Sternberg Press, 2017, p. 11-16Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In 1966, at the cusp of the computer age, Olof Johannesson published the sci-fi novel The Tale of the Big Computer, about the rise to power of an all-encompassing, perfectly rational computer network. But “Olof Johannesson” never existed—the name concealed the identity of Hannes Alfvén, the 1970 winner of the Nobel Prize in physics. Alfvén's novel, a Swedish best seller, inspired in turn a “computer opera” by the composer Karl-Birger Blomdahl, never to be completed or premiered after Blomdahl died of a heart attack. Artist Anna Lundh's research involves investigating the remaining material in order to reconstruct this forgotten cultural history, which ends up connecting dots between people and ideas about art and technology, from Stockholm to New York, as well as to reveal and discuss artistic work methods, process and visions.

 • 322.
  Lundh, Anna
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K). KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.
  VISIONS OF THE NOW: Stockholm Festival for Art and Technology2017Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Initiated by Swedish artist Anna Lundh, Visions of the Now is a reconsideration of the 1966 Stockholm festival Visioner av Nuet ("Visions of the Present"), which aimed to examine the impact of technology on humanity, society, and art; half a century later, we are immersed in the technology that was still “new” in 1966. Lundh’s project took place in 2013 and brought together international artists, musicians, theorists, and scientists for a three-day festival of lectures, panels, performances, sound pieces, installations, and screenings. What, it asked, are our current visions of the now, and how do we imagine the future? This two-volume set marks the fiftieth anniversary of Visioner av Nuet and contains the catalogue and proceedings of the 2013 festival, new contributions by the invitees, and photo documentation. Archival material from the 1966 festival, with never-before-published correspondence with John Cage and Buckminster Fuller and texts by Alvin Lucier and Nam June Paik, is featured along with the connected history of the 1966 New York festival, 9 Evenings of Theatre and Engineering

 • 323.
  Lundin, Johan
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Textiles.
  A talk about Roles in a Setting2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A TALK ABOUT ROLES IN A SETTING (2015) is a performative work by the artist Johan Lundin. A choreographed presentation is performed for 12 participants in a scenography describing public and private environments. The production process and performance of the work is describing how roles and circumstances change when an environment is observed through a perspective where fiction is allowed to be used as methodology to engineer new reality images. Through the terms role and setting this publication is focusing on describing how the visual image of the body and its movement has an influence on how identity and gender is constantly formed in relation to the place's historical, social and cultural contexts.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
  Download (mov)
  Exerpt video documentation, Kamera: Dorota Tylka
 • 324.
  Lundqvist, Sunna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  DREAMTALK: experimentell film som pedagogisk resurs2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att belysa hur experimentell film kan vara en resurs inom ramen för mediepedagogik för att arbeta med narrativa konstruktioner inom rörlig bild. Konstnären Keren Cytter skapar egensinniga videoverk där dialogen står i fokus på ett närmast teatraliskt sätt men vars historier är svårtillgängliga på grund av uppbrutna berättarstrukturer. En av hennes filmer, Dreamtalk, utgör det här arbetets empiri och undersöks utifrån frågor som har med dess narrativa konstruktion att göra i ett försök att synliggöra olika berättarstrukturer och narrativa begrepp.

  Metoderna som har använts i arbetet är filmanalys och konstnärlig gestaltning. I filmanalysen har Dreamtalk delats upp efter utvalda narrativa begrepp för att undersöka vad olika delar i filmen består utav. I den konstnärliga gestaltningen har det skapats två filmer. Den ena undersöker Dreamtalk genom att efterlikna befintliga scener i filmen, dock har sådant som kan upplevas som experimentellt reducerats bort i scenerna för att se vad som förändras i berättarstrukturen. Den andra filmen har på ett friare sätt undersökt berättandet i Dreamtalk, utifrån ett stycke från Dreamtalks dialog har scener skapats och prövats till dialogen. I en utställning på Konstfack visades filmerna, tillsammans med Dreamtalk i en videoinstallation utförd som ett undersökningsbord.

  Resultatet av undersökningen arbetet visar på att berättarstrukturen i Dreamtalk går att betrakta ur olika synvinklar och att materialet är mångtydigt. Filmen refererar till olika genre, klichéer och strukturer inom teve- och filmvärlden på ett lekfullt sätt och som med fördel kan användas i ett mediepedagogiskt sammanhang för att synliggöra olika former av berättande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bild
  Download (mp4)
  Film 1
  Download (mp4)
  Film 2
 • 325.
  Låby, Elin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bildundervisning i Turkiet: med exempel från en skola i Istanbul2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I meet in my work as art teacher many students of different descent, were they, or their parents, have different school experience than the Swedish. This, in combination with therecent discussion after the Muhammad caricatures about the banning of images in Islamic religion, made me curious to study what art education in a Muslim country looked like. I went to visit the Maramra Egitim Köyü school in Istanbul, Turkey, and especially their art classesfrom grade five to eight, which are the same age of students that I have been working with thelast ten years. This was my first visit to Turkey.The question I ask is: What does the practice of Turkish art education look like, using the Marmara school as an example. Which discourses can I identify in the art teacher practice? What surprised me the most was the frequent visual exposure of the founder of the Turkishstate, Kemal Atatürk. He was on display both in two- and three dimensional form in schools, other public places and in the art classes. It also surprised me that there were many pictures that had connotations to the Christian Christmas celebration, such as Santa Claus, reindeers, Christmas trees etc. Islamic ornamentation and decorative patterns, which are so common in both historical monuments and souvenir shops all over Istanbul, was harder to find in the art class room or on display in the school. I did find that students worked with decorative patterns and small pictures, like miniatures, that were both realistic and abstract, in a way I am not familiar with from my own Swedish art class practice. The curriculum states that student shall study the national heritage; with examples like mat weaving, tile patterns etc. Despite this, the schools I visited failed to do so, perhaps because they have shortened the time for the art subject for the last years. The curriculum also states that you in art class shall "do work to celebrate the nation" and this is done; with pictures of Atatürk and the flag that are then on display in the school. I have found in my study a competing discourse where "National culture" is the key word. It is clear that" national culture" on Marmara school is the culture of Atatürk, and not so much of the traditional culture before 1922.

  Download full text (pdf)
  Bildundervisning i Turkiet
  Download (pdf)
  Kursplan bildlärarutbildning i Turkiet
  Download (pdf)
  Nationell läroplan Turkiet
  Download (pdf)
  Lokal plan bild Turkiet
 • 326.
  Léonin, Elise
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Blue Screen of Death: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

 • 327.
  Lövgren, Staffan
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bildtolkning med video - är det möjligt?1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 328.
  Malum Fitje, Tor-Finn
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Ingenting Som Er2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  I denne oppgaven kommer jeg først til redegjøre for min egen bakgrunnbåde personlig, generasjonsmessig og kunsthistorisk, i forsøk på åtydeliggjøre min metode og mitt konsept. Deretter vil jeg fokusere påmitt siste ferdig verk, en to-kanals videointallasjon som nylig ble vistpå min separatutstilling.

  Download full text (pdf)
  Ingenting Som Er
 • 329.
  Marander, Sanna
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  solid objects2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  solid objects is a collection of objects and its cultural life, where the roles of the object, artist, collector, museum, writer, publisher and curator are suspended to reemerge in other possible forms. In this work the text becomes an object, the pocket a museum, the collection a persona, the artist its curator, the writer a sign. 

 • 330.
  Marinina, Nina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ceramics & Glass.
  Grey Flowers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper presents my master project Grey Flowers” which is an incarnation of a poetic metaphor to a ceramic flower sculpture. The project is an installation of crafted flowers as a strong symbol of a short lived moment which has now stopped for ages. This sculptural work is based on the notion of decadence of the 19th century and presents a new way which it can been interpreted.

  Ceramics, clay and firing processes are used as a methods of unpredictability and a “happy accident”. The main aim of the project is to create a feeling of abandonment by showing decaying and dying beauty. The sculptural work investigates the different aspects of the flower and its representation trying to show different approaches tothinking and working while telling about the same idea.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Marklund, Sofie
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  Från text till bild2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mitt projekt har jag undersökt hur jag kan hitta nya ingångar till att göra bild på. Jag har gjort detta genom att använda mig av en bok som utgångspunkt – vilka nya ingångar till bild kan ett så rikt textmaterial ge? Hur kan jag förhålla mig till textmaterialet och utifrån det hitta nya och oväntade ingångar till att göra bild på? Projektet behandlar också till viss del att hitta tillbaks till en borttappad skaparglädje, och resulterade i sammanlagt tio illustrationer / bilder.

  Textmaterialet ledde mig in i en bildvärld som behandlar och bearbetar min uppväxt och var jag kommer från. Minnesbilder från Öhn utanför Strömsund i Jämtland hos min morfar där jag tillbringade mycket tid som barn. I bilderna finns saknad och längtan, trygghet och rädsla, skräck, drömmar, avsked och minnen. Och en fascination för naturen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Marsja, Olof
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Ädellab/Metal.
  Kroppsverkstad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The middle is a daunting place. If you get stuck there you get stuck. But when Gilles Deleuze and Felix Guattari describes the rhizome they mention that there is no beginning and no end, just something in between. And there in the middle stuff comes alive. Constantly changing and moving. It’s here, it’s there, goes in and out. Stuff co-exists and get entangled. It is a world of becoming. Looking for where it matters I looked down and saw a pair of molded plastic slippers and knitted woolen socks. My feet became the surface where two worlds seemed to appear. The global and the local. The mass produced and the home-made. Then they were gone. Just a pair of feet with socks and slippers. But these surfaces exist elsewhere too. Maybe we all walk around carrying parts of different worlds with us. For me it’s emotional. Being Sami and Swedish. So I picked up duodji, Sami craft, something I haven't worked with since I finished Samernas utbildningscentrum eight years ago. I felt other people saw it as only handicraft. And I thought it placed me in a certain position where I'm not comfortable. Half, semi, fraud, poser, con, etc. Never enough. Things are not that easy though. They are complex. In this essay I’m exploring this surface in between through the practice of craft and corpus. In a playful manner I’m investigating how the practices can become a tool to dissolve ideas, conventions, expectations and perceptions that limit our understanding of what things are becoming. I focus on the making and what happens when you as a maker goes with the materials and the objects that comes out of the practice.

 • 333.
  Martin, Lucy
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Textiles.
  Funland_123: How can I use material, interactivity and symbols to create an allegory of how The Internet has changed our lives?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Funland_123
 • 334.
  Matei, Allis
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Textiles.
  Det vaer en gång i tiden skog2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Det var en gång i tiden skog
 • 335.
  Mattsson, Johan Bisse
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  Avståndets blå: En visuell gestaltning av avståndets betydelse i ett erfarenhetsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my degree project, I explore the importance of distance and how our perception of distance is affected by our experiences.

  During my investigatory work I studied the relation between distance and experiences. Among other things I concluded that distance can refer to several different kinds of distances (for example spatial, temporal or social distances) and that experiences are what you’ve learnt of these distances. The importance of distance can be illustrated by highlighting the effects of the distance, i.e. experiences.

  My degree project resulted in a pair of interactive binoculars which are used for looking at an virtual world of illustrations in 360°; a world of illustrations where distance and the importance of distance is shown.

  Download full text (pdf)
  rapport_avstandetsbla_bisse
 • 336.
  Modrei, Karen
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Textiles.
  Craft Fiction2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper I introduce and explain the construct of ‘Craft Fiction’ as a setting for my own artistic work. Within a fictional framework, I am mediating between the field of craft and the contemporary environment of relocated materialities and digital worlds I find myself in. Using the vehicle of language and analyzing those dialogue that are ongoing in craft processes, I am assessing the intimate relationships between maker and its tools/machines, in order to discuss hierarchies and purpose of crafting.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Mogren, Ingrid
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad händer när AIKs hockeykillar målar?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Mohei, Evelina
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Vänner med (marknadsmässiga) fördelar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En trend jag sett i reklam och utformning av produkter (vissa av dessa konsumerar jag såklart själv) är ett tydligt mänskligt tilltal, jag är målgruppen och jag blir glad när någon är snäll mot mig.  Mycket grejer i utförande, tilltal och estetik liknar sånt man skulle kunna hitta om man utifrån tittar på en autonom vänsterrörelse eller DIY-rörelse. Stark, slagordsliknande text, underdogpositionerande, text och bild gjort i nåt som liknar potatistryck eller andra enklare grafiktryck man kan göra själv i hemmet, tvångsmässigt användande av ordet revolution.Det blir någon slags schablonbild av vad dom tycker att en autonom vänsterrörelse är, eller en schablonbild av vad dom tycker att DIY är och hur det ser ut. Dom försöker härma och efterlikna så himla, himla mycket men når inte riktigt dit.

  Istället för att prata om att reklam är något dåligt, när till och med reklamen själv ofta säger att reklam är något dåligt som man är trött på, vill jag göra på ett annat sätt. Istället för att prata om att jag är arg på hela approprieringsprocessen, att det kanske trubbar något fint och viktigt motstånd eller kamratskap som finns och måste få finnas, är att kanske göra likadant som ”dom” gör. Jag gör mitt bästa med att anamma ”deras” språk, ”deras” stelsnälla låtsade kompistilltal, fräschör, smygnationalism, kontorsvärld, corporate storytelling. Jag kommer försöka så himla, himla mycket men jag kommer inte riktigt nå dit.

  I mitt arbete frågar jag mig hur jag kan göra något skojigt med något jag tycker är jobbigt? Det jobbiga är alltså när företag snor uttryck och anda från gräsrotsrörelser och aktiviströrelser för att sälja mer prylar. Syftet är alltså att det ska bli något skojigt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Molander, Elin
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  “Ingen ska behöva skämmas för en sån liten sak”2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work explores what it is like to have dyslexia in relation to school. The thesis consists of a picture story for children and teachers, or adults who are directly affected and faced with dyslexics. The work aims to make the diagnosis more graspable and strive to see the individual behind it.

 • 340.
  Morrissey, Lisa
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Yes I do want to be your little pony2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag heter Lisa Morrissey och i min kandidatuppsats intervjuar jag Lisa Morrissey som arbetar med sin kandidatutställning på Konstfack. Uppsatsen baseras på Lisas tankar kring sin utställning och sitt konstnärskap samt mina egna vidarekopplingar från detta. Jag kommer att hålla mig till intervjun som grund och jag kommer även att förtydliga vissa begrepp och referenser som Lisa nämner. I slutet av uppsatsen reflekterar jag över några saker som tagits upp under samtalet.

  Download full text (pdf)
  Yes I do want to be your little pony
 • 341.
  Morén, Belinda
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Kontroversiella frågor i bildämnet: En undersökning om hur bildämnet kan möjliggöra utvecklandet av demokratiska kompetenser genom arbete med kontroversiella ämnen.2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We are currently in a time of polarization in the political climate when more topics and issues are gaining controversial charge. Since school is a place where young people should have the opportunity to develop democratic knowledge and abilities which, in the long run, should act as a force of resistance against risky and undemocratic behavior, active work with the democratic mission must take place. But the Swedish Schools Inspectorate's latest report shows that 21 out of 30 primary schools in the country are failing in their work with the democratic mission.1 This study intends to investigate how visual arts education, through work with controversial subjects, can develop democratic abilities and skills. 

  As a starting point in the study, students' and young adults' perceived ideas, experiences and thoughts regarding the democratic potential of creative practices and the work with controversial subjects in the subject of visual arts are examined. I have interpreted their answers using discourse analysis as an interpretive framework and theories about which subject positions we take in the meeting with others and dissenters. The results show that the term "controversial" is complex and contextual and something that students shy away from talking about and working with. This seems to be due to a lack of ability to deal with dissent and engage in democratic conversation, mainly out of a fear of what others will think of oneself. It becomes clear that there is a need to work with these subjects because, according to the informants, it can train the ability to cope effectively with dissent, prepare for life after school and practices an ability that everyone shares equal right to learn. It is also evident that image creation is a medium that has a high potential for expressing opinions, waking emotions and making one think.

  During the process of writing the thesis, I have taken a double perspective where in parallel with writing, I have filmed myself reflecting on the process itself. The filmed reflections have been compiled in the video work Why is the difficult difficult? which was shown at Konstfack's spring exhibition. Ideas that arose during the work were presented at the Visual Arts Education Symposium on Democracy and the Future at the Spring Exhibition at Konstfack 25 May 2023 organized by Belinda Morén, Katarina Seth, Mari Eriksson, Sandrine Samuelsson and Amanda Sammeli.

  1 Skolinspektionen (2022). Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen - Inriktning samhällskunskap och biologi i årskurs 8 och 9, publicerad 28 nov 2022, s. 5.

  Download full text (pdf)
  Belinda_Moren_Kontroversiella_fragor_i_bildamnet
  Download full text (pdf)
  Belinda_Moren_Varfor_ar_det_svara_svart
 • 342.
  Mothander, Ellinor
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Konsten att skapa tillsammans: En undersökning om gemensamt bildskapande för elever med NPF-diagnos2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan vi främja interaktion, lustfyllt skapande, lek och kreativitet genom gemensamt bildskapande? Vilka metoder kan gynna personer som upplever det sociala samspelet som svårt?

  I min undersökning tittar jag på hur en grupp elever med NPF-diagnos kan utvecklas genom att arbeta tillsammans med bildskapande. Jag menar att någonting positivt händer i det kollektiva. Plötsligt ”äger” ingen verket och det lustfulla skapandet kan beredas plats. Ögon möts, fnitter uppstår och många vågar experimentera med teknik och material på ett annorlunda sätt. Det är något med interaktionen och kreativiteten som får sig en skjuts på vägen.

  Under våren 2019 håller jag i fyra stycken workshops på skolan där jag arbetar som bildlärare. Eleverna får själva välja att delta vid dessa tillfällen i gemensamt bildskapande. Metoder som har visat sig fruktbara är vikten av att aktivera kroppen, flera sinnen och att våga utmana undervisningsnormen för hur arbete i grupp ofta ser ut.Genom att laborera med den talade kommunikationen ges nya möjligheter för den sociala interaktionen.

  På Konstfacks vårutställning återskapades en variant av en utav workshoparna. Besökarna får ta del av ett interaktivt verk, där de erbjuds vara med och skapa ett collage på väggen som får växa fram under utställningens gång.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Mottet, Emilie
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  GIRLS / Body Transformation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Body Transformation is a research project within the context of visual communication that explores alternative ways of portraying muscular women. As muscularity has long been considered a male trait and an expression of masculinity, power and strength, this project also investigates how female muscularity together with body language can break the notion of women as soft, fragile and weak.

  Girls, the result of this project, is an animation showing physically strong women engaged in carrying out specific movements and poses that demonstrate a sense of empowerment. Concealed behind the bright, colorful and glossy surface, lies an urge for these muscular women to break free from society-enforced limitations of objectification and sexualization in visual culture. With their supreme physical strength and kick-ass attitude, they smash, demolish and shatter classical notions of femininity.

 • 344.
  Myrtner, Ulf
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilden som verktyg för visuell kommunikation1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 345.
  Måsan, Sylvia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kulturarvsbegreppet och bildämnet: en diskursanalys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna diskursanalys har sin bakgrund i min frustration över att inte förstå användandet av ordet kulturarv i skolans styrdokument och i andra texter och medier. Syftet med arbetet är att bidra till diskussionen om kulturarv i läro- och kursplaner samt i skolundervisningen, speciellt i bildämnet. I uppsatsen diskuteras användningen av ordet/begreppet kulturarv i skolans styrdokument från 1969 och framåt, hur ett antal människor inom skolvärlden använder begreppet samt hur dessa människor menar att läroplansformuleringarna om kulturarv bör återspeglas i bildundervisningen. Det empiriska materialet består förutom styrdokumenten av transkriptioner av intervjuer, texter från kommunala hemsidor och Riksantikvarieämbetets hemsida.

  I resultatet syns en diskursiv kamp mellan begreppen kultur och kulturarv. Kulturarv tycks användas synonymt med kultur, och det framgår att både intervjupersoner och skolans styrdokument hanterar begreppet kulturarv på ett osäkert sätt. Styrdokumenten tycks definiera det som immateriella värden men hanterar det även som om det gällde materiella värden. De använder kulturarv för att tala om en egen kultur eller specifik kultur men kultur för att tala om andra/andras kultur/-er, vilket får en särskiljande verkan. I de senaste läroplanerna finns en specifik mening, som inte kunnat tolkas: "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet...". Slutsatsen är att ordet 'kulturarv' i de flesta fall bör bytas ut mot 'kultur' i styrdokumenten. Kulturarv är ett urval av kulturella tillgångar, och Riksantikvarieämbetet vill betona att urvalet förändras med tiden, men för många uttolkare låter kulturarv som något ålderdomligt eller något stelnat, likt en kanon att bevara och hävda som "sitt".

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Namazi, Simone
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Jag kan (inte) rita: En kvalitativ undersökning om varför människor (inte) tecknar2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har alla olika sätt att bearbeta traumatiska händelser och känslor. Mitt sätt var att teckna, teckningarna blev ett rop på hjälp. Under uppväxten fick tecknande andra betydelser än bearbetning av barndomens sår, det blev ett verktyg att få komma ifrån verkligheten. En fristad där ingen kunde säga åt mig vad jag fick och inte fick göra, för det var min fantasi som gällde. Men under skolans gång så rycktes den betydelsen ifrån mig och att teckna realistiskt var viktigare.

  I denna uppsats undersöker jag varför människor väljer att sluta eller fortsätta teckna efter barndomen. Med hjälp av 6 informanter i åldrarna 18-30 har jag med hjälp av semistrukturerade intervjuer låtit informanterna diskutera sitt tecknande och hur bildämnet har påverkat deras inställning till tecknande. Med hjälp av social inlärningsteori, emotionspsykologi och ett socialkognitivistiskt perspektiv har jag analyserat intervjuerna för att ta reda på den emotionella intelligensens värde och den sociala miljöns påverkan på informanternas svar om tecknande. Som blivande bildlärare vill jag utveckla teckningens betydelse.

  Frustrationen att inte kunna hantera tekniken och tiden som inte finns för att lära sig teckna var det ledande svaret som blev inspirationen till mitt gestaltningsarbete ”Frustration i skapande”. I gestaltningen släppte jag pennan men behöll att arbeta med papper, ett material som är lättillgängligt. Gestaltningen består utav en skulptur som är uppbyggd av papper, med hjälp av vikkonsten origami visar skulpturen processen att lära sig hantera en teknik. Genom att släppa pennan visar jag att det finns andra sätt att teckna på än med penna och papper. Gestaltningen presenterades på Konstfacks vårutställning 12-22 Maj 2016.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Nelldal, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  I POSITION ATT (TILL)ÄG(N)A (SIG) BILDER2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med min undersökning är utarbeta metoder för att synliggöra betraktarens meningsskapande position vid tillägnandet av bilder. Den kunskap jag i och med detta etablerar vill jag sedan använda i mitt arbete som bild- och mediepedagog. Arbetet fokuserar på eleven som ett aktivt meningsskapande subjekt i enlighet med de feministiskt poststrukturalistiska teorier jag anammar i min undersökning samt då jag utvecklar min gestaltning. Det didaktiska syftet med mitt arbete är att elever ska kunna använda sin medvetenhet vid tillägnandet av bilder för att kunna förankra kunskaper och utveckla de förmågor bildämnet syftar till att de skall få.

  Mitt arbete tar avstamp i min personliga erfarenhet av att, genom familjefotografier, medvetande göra mitt eget tillägnande av bilder. Jag har därför valt att använda vardagsfotografier (i form av just familjefotografi) som utgångsmaterial i min undersökning .

  Eftersom mitt arbete syftar till att jag som pedagog ska kunna använda mina kunskaper i en lärandesituation med elever, har jag valt att använda mig av ett litet antal informanter som fått läsa och tolka två fotografier. Jag har styrt deras läsning genom en uppsättning frågor som utarbetats enligt en metod som syftar till att medvetandegöra betraktaren vid tillägnande av bilder och texter. Den metod jag använder är en mixad metod vilket innebär att den bygger på en rad olika bildanalytiska metoder och postmoderna teorier. I den process läsarna gick igenom då de tolkade bilderna fick de att reflektera kring en rad olika begrepp som är centrala i den feministiska poststrukturalismen och som alla är kopplade till makt och den ständigt skiftande maktposition som vi individer rör oss i varje dag. Mer specifikt behandlades frågor som gäller normer och sociala konventioner som, mer eller mindre medvetet, styr vår tolkningsbana då vi tillägnar oss olika former av symboliskt material. När det gäller just vardagsfotografi blir tolkningen ofta av en mer direkt karaktär, då vi i större utsträckning känner igen oss i den sortens av bilder. På ett indirekt sätt berör arbetet således skapandet av vår egen självbild, vårt identitetsskapande.

  De pedagogiska ramverktyg jag i detta arbete utvecklar, ger elever möjlighet att dokumentera och reflektera, inte bara över sin tillägnelse av bilder och annat symboliskt material, utan också över skolarbetet som process. I gestaltningen blir detta extra tydligt då eleven ges möjligheten att vara aktivt delaktig igenom hela den kreativa processen vid varje uppgift. I det interaktiva verktyg som min gestaltning utgör läggs det därför stor fokus på funktionalitet. Gestaltningen är som pedagogiskt ramverktyg tänkt att på ett transparent sätt styra eleven att medvetet reflektera och dokumentera sin lärandeprocess.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
  Download (pdf)
  bild
 • 348.
  Netzler, Ulrika
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  Det krävs andra saker av barnen idag. Det måste du förstå.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My degree project evolves around the fact that entrepreneurship was added to the Swedish educational program for the elementary school in 2011. I focus on one possible reaction to entrepreneural pedagogics in elementary school, from a childs perspective.  I examine this through depicting an introverted and self-critical childs reactions to the entrepreneural pedagogical goals of power of intiative and strong self-confidence. By this I hope to raise questions about how children could be affected by thinking of themselves in terms of entrepreneurs at early ages. And, in a wider context, how far we are willing to go in adapting humanity to market demands. My research has evolved around the reasons for- and the practicing of- entrepreneural pedagogics, and has resulted in writing of a script that takes place at the fictional Unikum primary school. The script was recorded by an acting student and is played over a series of nine sculptures I built that illustrate the contents of the story.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Neufeldt, Ciara
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ceramics & Glass.
  How To: Use Craft as an Everyday Intervention of Joy2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper questioned how we could utilise feelings of joy, specifically those within a craft context, as a tool of intervention in everyday life.

  I explored using craft, both in its making and experiencing, as a means for carrying joy into the daily life of the public, thereby increasing well-being and potentially acting as a catalyst for change. I argued the importance of joy in our lives, as well as the need for public accessibility to art and craft.

  I wanted to use this paper to draw focus on the value I place upon somatic engagement of the body, specifically when we engage with craft, art and our everyday lives. I believe that by centring the experience of the body and educating about the importance of somatics, we can explore a different methodology for engaging with our everyday environments. I argued somatic understanding is critical, as it allows us to move from a purely cognitive understanding to one that is experiential, thereby creating a more accessible and inclusive framework for creating and understanding art and craft.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Nguyen, Jacqueline
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Jacqueline Hoang Nguyen2019Other (Other academic)
  Abstract [en]

  This panel discussion examines how images of conflict have shaped perceptions of Vietnam

  Don McCullin’s photographs of the Vietnam War - known as the American War in Vietnam - have greatly influenced memories of the conflict, especially in the West. This panel discussion considers how notions of Vietnam have been shaped by images of conflict, and the wider cultural and historical narratives that have been neglected. Contributors include artists Sung Tieu and Jacqueline Hoàng Nguyễn, and art historian Mignon Nixon. The discussion is chaired by Richard Martin, Curator of Public Programmes, Tate.

45678910 301 - 350 of 523
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf