Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 907
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Eriksson, Anders
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ”Konst är konst, allt annat är allt annat”: Samtidskonsten som pedagogisk resurs.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag gör den här undersökningen med fokus på samtidskonst som jag upplever är ett

  svårgripbart fenomen. Så vad är samtidskonst och går den att definiera? Generellt är

  samtidskonst konst skapad efter 1945 och består samtidigt av ”historiska” och ”banbrytande”

  konstyttringar. Den uttrycker sig i nya medier som installation, video och fotografi och utgör

  ett fält som är i ständig förändring. I huvudsak tematiserar samtidskonsten vardagslivet och

  individens livsbetingelser samtidigt som den är upptagen med att undersöka fältets

  möjligheter och upplåter ett rum för reflektion. Eftersom samtidskonst kan upplevas

  svårgripbar använder jag tre estetiker för att komma närmare en förståelse. Relationell estetik

  där det konstnärliga uttrycket ses som ett kommunikativt system. Situationell estetik där man

  arbetar med betraktarens upplevelse av rummet. Och ad hoc estetik som handlar om den

  konstnärliga intentionen.

  Med bakgrund av samtidskonst och den förändrade synen på kunskap, som den nya

  museologin fört med sig, undersöker jag hur Moderna Museet arbetar med samtidskonst i sin

  pedagogiska verksamhet. Undersökningen är begränsad till museets verksamhet som riktar sig

  till ungdomar i gymnasieåldern. Eftersom museet har i uppdrag att visa och förmedla

  samtidskonst till allmänheten gör detta Moderna Museet särskilt intressant att undersöka. Den

  pedagogiska verksamheten på Moderna Museet har en lång tradition, därför tänker jag att

  museets pedagoger har strategier för hur man arbetar med och lär ut om samtidskonst, både

  med utgångspunkt från de tre estetikerna och utifrån konstpedagogiska diskurser.

  Undersökningen efterfrågar hur museets pedagogiska verksamhet arbetar med samtidskonst

  och vad denna verksamhet får för konsekvenser för positioneringen av deltagarna i en

  lärsituation på museet. Jag undersöker detta genom att delta i undervisningssammanhang på

  museet samt genom intervjuer med pedagoger på museet. Verksamheten analyseras med hjälp

  av Helen Illeris beskrivningar av dominerande konstpedagogiska diskurser och hur dessa

  positionerar deltagarna i en lärsituation på museet. Även om Moderna Museets verksamhet

  kretsar kring samlingarna och aktuella utställningar lägger man stora resurser på att möta

  skolelever och ungdomar. Museet arbetar aktivt med tematiserade visningar och workshop

  som ska ge besökaren andra ingångar till konsten där man relaterar till samtida

  frågeställningar. I verksamheten Museum Museum bjuder man in ungdomar till diskussion där

  de ges möjlighet att få ta plats inom museets väggar och på så sätt överlämnas den kulturella

  auktoriteten till dessa.

  I was going to make a contemporary work of art but I fucked it up är titeln på mitt gestaltande

  arbete. I det har jag undersökt vad samtidskonst är, vilken plats samtidskonst har i dagens

  samhälle och vad konstpedagogiken ska syfta till? Arbetet har bedrivits textuellt genom att

  jag fört in mina tankar och resonemang i en tankekarta över tiden. I min undersökning har det

  hela tiden funnits en politisk vilja att förändra något i skolvärlden, så jag har skickat frågor till

  makthavare som kan påverka situationen i dagens skola. Dessa har jag ramat in och hängt upp

  tillsammans med titeln på gestaltningen. Genom att delar av texten skrivits på olika platser i

  utställningsrummet tillsammans med breven har jag försökt undersöka samtidskonstens tre

  estetiker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bild
 • 202.
  Eriksson, Ann Christine
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Carl Fredrik Hill1983Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 203.
  Eriksson, Anna-Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Läroprocesser: ett arbete om hur barn kan ges möjlighet att komma till tals/berätta i bildskapande verksamhet2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 204.
  Eriksson, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Om cirklar och sfärer1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 205.
  Eriksson Björling, Mikael
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Reshaping the picture: communication in the new media age2006Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The last decade a number of digital mediums such as computers, internet, digital cameras and mobile phones have entered people’s lives. How have these mediums changed the way we communicate and consume media? This work examines two ongoing trends in this new digital media landscape. The first trend is about how newspapers have reshaped in the digital media landscape. The second trend is about personal publishing in general and blogging in particular. The questions asked are: How have the new mediums changed the way we communicate, create and consume media? And how are pictures used and what role do they play? It is important to ask these questions now when we are in the midst of a changing media landscape.

  A qualitative research approach with in-depth interviews, document analysis and a literature study has been performed. The thesis describes how people’s means for communication have changed through history. From the oral culture, the writing culture, the printing culture until the first media age and today’s new media age. It concludes that the new media age is different compared to the previous ages. Today’s communication and media flow is to a higher degree multi-directional compared to the previous ages. People have the means to respond and interact with traditional media such as newspapers. The interaction with the readers has become an important part of the publishing process. Personal publishing and blogging is blossoming and today there are numerous tools available for personal publishing of content at internet. The creation of digital content images and text has become easier and faster. The new digital technologies have eliminated the time and space boarders. Millions of mobile phones with inbuilt cameras results in that we witness pictures of situations we never had pictures of before. These pictures can easily be published for a large audience instantly regardless time and space. The new media age is about personalization and individualization of content creation, content publishing and content consumption. Interactivity is important and the main driver is communication between people.

  Download full text (pdf)
  Reshaping the picture
 • 206.
  Eriksson, Björn Olof
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Illuminera förfallet2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Eriksson, Björn Olof
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Mellan två verkligheter: - och det portabla mediet2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 208.
  Eriksson, Ellinor
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Eldande: ett fördjupningsarbete om konstnärlig gestaltning av eld1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  Eriksson, Gabriella
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Anslagstavlan: dess roll i ungdomars identitetsarbete2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 210.
  Eriksson, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Det pedagogiska ledarskapet ur läraryrkets perspektiv2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 211.
  Eriksson, Mikael
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Pictorial Turn: tankar kring bilden i samhället1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 212.
  Eriksson, Viktoria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Konst till varje pris: om provokationen som konstnärligt redskap2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 213.
  Erlandsson, Ingrid
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Den kollektiva längtan: om mytens narrativa kraft1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 214.
  Erlandsson, John
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Homosexuella superhjältar: En studie om maskulinitet i amerikanska superhjälteserier2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning ställer frågor kring omförhandling av genus och maskulinitet genom förekomsten av homosexuella hjältar i superhjälteserier, och hur homosexuella superhjältar bryter mot maskulina normer. Under ”taket” för socialkonstruktionism utgår undersökningen från genusteorier och visuell kultur. Med fokus på Avengers: The Children’s Crusade, en superhjälteserie från förlaget Marvel Comics, granskas amerikanska mainstreamserier. Serien innehåller två öppet homosexuella karaktärer och bearbetas som en populärkulturell text med semiotiska och diskursanalytiska metoder. Syftet att generera förståelse för bilders roll i konstruktionen av genus, genom att synliggöra omförhandlingar av superhjältegenrens heteronormativa och traditionella konventioner. Allt som exkluderas från heteronormen betraktas som avvikande och benämns i undersökningen som normbrott. Brottet görs när det homosociala övergår till det homosexuella. En hjälte behöver dock inte uppfattas som heterosexuell för att utföra hjältedåd. Superhjälteserier speglar den verkliga världen, och normbrott behöver normaliseras för att ge utrymme åt nya genusroller.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Erlandsson, John
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Maskulinitet och lusten att bilda herrklubbar: den nakna mannen och maskulinitet i bilder2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning ställer frågan hur manskropp i kombination med nakenhet, muskler, poser och blickar konstruerar maskulinitet och könsroller i bilder. Syftet med uppsatsen är att utifrån mansforskningens teorier och semiotisk metod granska bilder som förskjuter och omförhandlar maskulinitetens etablerade normer. Undersökningen tittar närmare på betydelsebärande markörer för att synliggöra hur den manliga kroppen har blivit viktig i bilden av mannen. Det didaktiska och bildpedagogiska syftet är att skapa ett medvetet och kritiskt tänkande kring bildens betydelse i konstruktionen av könsroller. Maskulinitet definieras i det kommersiella bildflödet och det är viktigt att förstå bilders sociala och kulturella innebörder.

  I den konstnärliga gestaltningen undersöks förskjutningen av maskulinitet i bild, och betydelsen av manskroppen när den förses med markörer betecknade som feminina och kvinnliga. Den konstnärliga gestaltningen parafraserar ett motiv med tydliga markörer för könstillhörighet. Kvinnliga blickar och poser i kombination med manliga kroppar och muskler. Manskroppen görs till ett åtråvärt objekt och muskler som vanligtvis är en stark symbol för maskulinitet och styrka får tvetydiga betydelser. Syftet är att förskjuta läsningen av manskroppen genom att bearbeta och granska hur maskulinitet påverkas av kvinnligt och feminint tillskrivna visuella markörer.

  Download full text (pdf)
  Maskulinitet och lusten att bilda herrklubbar
  Download full text (pdf)
  Gestaltning
  Download full text (pdf)
  Abstract
 • 216.
  Eskola, Sari
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kroppens performance2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Eskola, Sari
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  My Head: en essäom människans beskaffenhet och den konstnärliga intuitionen1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Eveborn, Christina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gränsöverskridande handarbete: en undersökning om handarbetet som social plattform där olika generationer kan mötas2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna designpedagogiska undersökning behandlar jag frågeställningen: Vad händer i mötet mellan olika generationer när man använder det textila handarbetet som en social plattform där kunskap förmedlas? Med underfrågorna: Vilken roll spelar handarbetet i mötet mellan generationer? Hur påverkar skillnader i förhållningssätt till handarbetet mötet mellan generationer? Syftet med min undersökning är att undersöka handarbetets möjlighet att skapa en social plattform där generationer kan mötas. Jag undrar om det går att synliggöra och tillgängliggöra en äldre generation och dess kunskap för en yngre generation.

  Undersökningen består av två träffar där en grupp äldre kvinnor träffas tillsammans med en grupp yngre kvinnor för att handarbeta. Det finns i och med träffarna även en uttalad önskan om förmedling av handarbetskunskap. Både de äldre och de yngre deltagarna har medverkat utifrån ett eget intresse och initiativ. Jag har använt mig av en etnografiskt kvalitativ undersökningsmetod där jag själv har deltagit i och observerat vad som skett under träffarna. Genom fältanteckningar, fotografisk dokumentation och intervjuer med några av deltagarna har jag samlat in material för bearbetning av undersökningen. Jag har analyserat min undersökning utifrån tre teoretiker vilka behandlar den textila studiecirkeln, tyst kunskap samt gruppsykologi. Jag har även ett aktuellt perspektiv där handarbetets meditativa faktor belyses. Dessa perspektiv har hjälpt mig att bearbeta både den synliga och den osynliga interaktion som skedde i gruppen. I bearbetningen av undersökningen har jag behandlat områden som kafferitualen, lärdomar, samtalet samt förhållningssätt till träffarna, till åldrande och till handarbetet.

  Resultatet av undersökningen visar på att de äldre som grupp visade en ökad självsäkerhet som resultat av träffarna. Detta tolkar jag som beroende av att de yngre under träffarna synliggjorde för de äldre såväl deras kunskap som förmåga till kunskapsförmedling. Handarbetets påverkan på mötet mellan generationerna kunde man främst se direkt och indirekt på samtalsämnen och samtalets miljö. Det visade sig att de yngre inte enbart tog till vara på de äldres handarbetskunskap utan även lät sig inspireras av de äldres förhållningssätt till handarbetet.

  Download full text (pdf)
  Gränsöverskridande handarbete
  Download (jpg)
  Bild 1
  Download (jpg)
  Bild 2
  Download (jpg)
  Bild 3
  Download (jpg)
  Bild 4
  Download (jpg)
  Bild 5
  Download (jpg)
  Bild 6
  Download (jpg)
  Bild 7
  Download (jpg)
  Bild 8
  Download (jpg)
  Bild 9
  Download (jpg)
  Bild 10
  Download (jpg)
  Bild 11
 • 219.
  Ewerth, Pernilla
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Om Fluxus, revolten och avantgarden: behöver vår samtid avantgarden?2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 220.
  Fager, Lars
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Estetiska läroprocesser i det allmänna utbildningsområdet: en kartläggning av visuella/estetiska läroprocesser och kunskapsformer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet söker kartlägga visuella/estetiska kunskapsformers representation i den nya lärarutbildningens allmänna utbildningsområde. Med utgångspunkt i kursplaneanalyser undersöks frågan vidare genom djupintervjuer av kurs- och ämnesansvariga lärare vid tre lärarutbildningssäten.Undersökningen ger vid handen att de visuella/estetiska kunskapsformernas representation i det allmänna utbildningsområdet är förhållandevis blygsam. Omfattningen kan beskrivas som ringa eller marginell.Utifrån en fenomenologisk/hermeneutisk ansatts utkristalliseras och diskuteras ett antal bakomliggande perspektiv/teman med ambitionen om att klargöra de visuella/estetiska kunskapsformernas belägenhet i sammanhanget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Fagerlind, Kerstin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Det döljer sig ibland en hel värld bakom objektet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 222.
  Fagerlind, Kerstin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Målningen som rum och scen för det talande flödet hos Mari Rantanen1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 223.
  Falk, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Skapelseprocessen - lek eller allvar: en beskrivning av en arbetsprocess1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 224.
  Falk, Helene
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Håller vi på att kalhugga vår verklighet?1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 225.
  Feldreich, Gerd
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Fönstret: utsikt insikt avsikt1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 226.
  Ferm, Lars
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild och ord1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 227.
  Fernberg, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Skenbara kaos: om kraften att skapa sig ordning1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 228.
  Flis, Irena Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Ipren-mannen: humor i reklamfilmen för värktabletter2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 229.
  Fogelström, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Värdegrundens verklighet: om elevinflytande och demokrati i skolan2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 230.
  Forsberg, Annamaria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  BILD & FORMGIVNING: HUR EN HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE INRIKTNING BESKRIVS 20152015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka synen på den högskoleförberedande utbildningen Bild och formgivning hos skolledning och elever - hur inriktningen beskrivs med fokus på status och framtidsmöjligheter för eleverna. GY11 medförde att estetiska färdigheter nedvärderades inom gymnasieskolan och i uppsatsen beskrivs hur kunskapssynen på teori kontra praktik ger avtryck både inom skolan och i världen utanför.

  Frågeställningen är formulerad med en huvudfråga och en underfråga: Hur konstrueras inriktningen Bild och formgivning diskursivt hos bildelever och skolledare? Vilka tänkbara konsekvenser kan skönjas för hur elever och skolledare värderar inriktningen Bild & Formgivning och hur dess elever ser på sig själva och sin framtid?Det empiriska materialet består två intervjuer med skolledare, en enkätundersökning i tre bildestetklasser, fältanteckningar under bildlektioner, elevdiskussioner, elevbilder och deras bildanalyser. Materialet analyserades med hjälp av diskursanalys och kritisk diskursanalys.

  För att undersöka estetelevers uppfattning om sina framtidsutsikter och vad deras gymnasieutbildning kan leda till, fick elever i tre klasser gissa vilka (högskole-) yrkesutbildningar de var behöriga att söka. Skolledarnas utsagor om inriktningen, dess elever och effekter av GY11 på det estetiska programmet, stämde delvis överens och skilde sig delvis markant. Estetelever i en klass diskuterade kring "Bildens roll i samhället" och "Inriktningen Bild och formgivning", och arbetade sedan med affischer på samma tema. Som slutuppgift utförde de därefter bildanalyser på varandras bilder.

  Det finns en diskursiv kamp där olika värderingar tävlar om att fylla "estet" med innehåll som kan ha konsekvenser för den enskilda esteteleven efter genomförd gymnasieutbildning. Språkmedvetenhet kan förändra den sociala praktiken och dess konsekvenser – uppsatsens essens är att det är angeläget att diskutera diskursen "esteter" så att den så småningom får tillbaka den självklart jämlika position i samhället som behövs i ett framtidsperspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Forsler, Ingrid
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Identifiera, formulera och värdera: Multimodalitet, bedömningsdiskurs och kunskapssyn i högre utbildning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker bedömningsdiskursen kring multimodala framställningar inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Syftet med undersökningen är att belysa vilka kunskaper som känns igen och värderas i studenters medieproduktioner och få en förståelse de föreställningar om kunskap som finns hos studenter och i lärarkollegiet.

  Uppsatsen utgår från ett diskursteoretiskt perspektiv. De andra teorier som används i analysen är hämtade från bedömningsforskning, multimodalitetsforskning samt forskning kring praktisk kunskap och olika kunskapsbegrepp. Empiriskt bygger uppsatsen på intervjuer med lärare och studenter kring multimodala examinationer. Intervjuerna har sedan analyserats enligt Faircloughs modell för kritisk diskursanalys.

  Undersökningen visar att diskursordningen kring multimodala framställningar rymmer två konkurrerande diskurser. Fördjupningsdiskursen, som betraktar multimodala gestaltningar som ”ett annat sätt” att nära sig ett ämne och som kan bidra med en fördjupad förståelse för detta, och bonusdiskursen, där det multimodala är underordnat teorin och mest fungerar som ett roligt kursmoment för studenterna. Inom diskursordningen dominerar en icke-sammansatt syn på kunskap, men fördjupningsdiskursen rymmer en motdiskurs som utmanar denna kunskapssyn och har potential att förändra undervisning och bedömningspraktik så att de innefattar sammansatt kunskap och flera olika uttrycksformer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Forsling, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Spår från det förflutna: minnen som skapare av mening i tid och rum2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöker jag minnen som spår och representationer av det förflutna utifrån frågeställningarna: Hur och varför representeras, problematiseras och granskas minnen av samtida konstnärer? Hur kommuniceras detta till en större allmänhet? Hur förhåller sig minnet till rum, tid, identitet och meningsskapande?

  I uppsatsen analyserar jag tre samtida konstverk, som på olika sätt problematiserar och granskar minnesberättelser. Analysen görs i dialog med begrepp och teorier från Paul Ricoeurs tankar om människans identitet som en berättande varelse, vidare Annette Kuhns kritiska minnesarbete och slutligen med kognitiv teori kopplad till förmågan att minnas och glömma. Representation ses ur ett konstruktionistiskt perspektiv och utifrån semiotikens tredelning av olika teckenkategorier, det vill säga ett minne kan representeras som ett spår, en symbol eller genom ikonisk likhet. Mitt didaktiska syfte är att skapa ett underlag till bildundervisning i skolan om hur minnen representeras med konstens metoder. Jag avslutar med att sammanfatta utmärkande drag i konstverken och deras sätt att representera minnen och framhåller även minnenas roll och karaktär.

  Gestaltningen vilar på tanken att människans identitet formas och konstrueras av berättelser. Men också att minnenas plats i vår föreställningsvärld producerar mening i våra liv. Fysiska objekt har samlats in av skilda material och former som representerar olika personers minnen och berättelser. Det handlar om minnen från tidigare generationer av föräldrar, en faster eller farfar. De inkapslade minnena växer i gestaltningen ut från en plan vägg, täckta av en hinna av text. Texter öppnar upp och inviger åskådaren i historien bakom objektet. Installationen dokumenterar skilda ögonblick i olika personers liv och blir tillsammans ett arkiv av personers minnen och livshistorier.

  Download full text (pdf)
  Spår från det förflutna
 • 233.
  Forssten, Irene
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Smuts: en undersökning om hur det motbjudande kan gestaltas inom samtidskonsten2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks frågeställningen hur och varför det motbjudande gestaltas i samtidskonsten. I gestaltningen prövas frågeställningen. Den består av en installation i ett svart målat rum i Vita Havet på Konstfack, som genom att fokusera på kroppsrester och rening gestaltar det motbjudande genom att kontextualisera det. Gestaltningen är beroende av en sinnlig läsning där lukt och ljud blir betydelsebärande. De material som används i installationen är jord, flytande kroppsrester, vatten färgat av svagt jodluktande kaliumpergamanat. Ett från början ursprungligt vitt badkar med badkarsplast som ska skydda emaljen från missfärgning. En diabildsprojektion av en abstrakt bild på en vägg som förpackar installationen så att besökaren inte förskräcks av rummets innehåll vid första anblicken.

  I uppsatsen undersöks frågeställningen genom närläsning av några konstnärliga installationer av samtidskonstnären Elin-Maria Johansson. Dessa bearbetas utifrån konstteoretiska, historiska, feministiska, psykoanalytiska och sociologiska aspekter med hjälp av konstteoretikern Tom Sandqvist, sociologen Zygmundt Bauman och psykoanalytikern Julia Kristeva. Undersökningen utgör ett exempel som behandlar hur och varför det motbjudande gestaltas inom konsten.

  Undersökningen visar bland annat att det motbjudande arrangeras visuellt som kontraster mellan ordning och kaos och flytande och fasta strukturer samt i av val av material. Undersökningen visar också hur alternativa fiktiva gestaltningar kan bryta normer.

  Download full text (pdf)
  Smuts
  Download (jpg)
  Anvisningsskylt vid ingången
  Download (jpg)
  Badkar 1
  Download (jpg)
  Badkar 2
 • 234.
  Frank, Anders
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Varför jag dödar min kompis: om våld i elevfilmer1986Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 235.
  Fredlund, Mikael
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Tycksvärta: bilden av den svartes annanhet2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Freytag, Torben
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Da Vinci, Van Gogh och lite Picasso: Om konstbilder i skolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Is there an unwritten art canon in Swedish schools? This work is about the art displayed and used in Swedish schools. The study examines whether there is an art canon in Swedish schools, or not. Through my profession, as an art teacher at a secondary school, I have come to take an interest in this issue. When I use art images in my own teaching it often strikes me that many of the pictures I use are the same as the ones my colleagues use. For my own part the choice of images is often based upon vague strategies as "Yes, this is what we usually do”. Therefore it would be extremely interesting to find out what students and colleagues think about the choice of art images used in teaching. Also, in my opinion, a debate on the art shown and used in schools is much needed.

  Through interviews and informal conversations, and Photo Elicitation, a method involving the use of images in an interview situation, I will give an idea of how we relate to art images and also make visible the underlying standards behind the art displayed and used in teaching. In my study I have interviewed ninth grade students and high school students and talked to them about their experiences of art images used in art education. I have also asked similar questions to two Art teachers at two different schools. I have tried to trace possible evidence of an art canon in the Curriculum for the Compulsory School System (LpO94). Finally, I have compared my own studies with the most recent evaluation of the Art subject, The National Evaluation of the Compulsory School, which was carried out in 2003.

  Download full text (pdf)
  Da Vinci, Van Gogh och lite Picasso
 • 237.
  Friberg, Agneta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Jag fann beviset till mänsklig existens genom att upprepa mig själv1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 238.
  Frihammar, Hanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Konst konstig koja: i ena änden en pedagogisk undersökning ... : i andra änden en konstnärlig undersökning2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 239.
  Frisk, Thomas
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Motiv på hjul: ett sätt att uttrycka styrka1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Fritz, Anna-May
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lgr-80 och bildämnet: läroplaner är inget hinder, men är de en möjlighet?1983Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 241.
  Frölunde, Lisbeth
  et al.
  Danish School of Education, Aarhus University.
  Gilje, Øystein
  Institute for Educational Research, University of Oslo.
  Lindstrand, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Öhman-Gullberg, Lisa
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Methodologies for tracking learning paths: designing the on-line research study Making a Filmmaker2009In: MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, ISSN 0900-9671, E-ISSN 1901-9726, Vol. 25, no 46, p. 73-85Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article concerns the design of a collaborative research project (2008-09) entitled Making a Filmmaker, which examines how young Scandinavian filmmakers create their own learning paths in formal and/or informal contexts. Our interest is in how learning experiences and contexts motivate the young filmmakers: what furthers their interest and/or hinders it, and what learning patterns emerge. The aim of this article is to present and discuss issues regarding the methodology and methods of the study, such as developing a relationship with interviewees when conducting interviews online (using MSN). We suggest two considerations about using online interviews: how the interviewees value the given subject of conversation and their familiarity with being online. The benefit of getting online communication with the young filmmakers is the ease it offers, because it is both practical and appropriates a meeting platform that is familiar to our participants.

 • 242.
  Fuentes Sarabia, Nora
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kan man undervisa i fantastik?2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 243.
  Fyrqvist, Ida
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lappa ett hål för en bättre värld: En designpedagogisk undersökning om handarbete som metod för diskussion om hållbar utveckling2011Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Uppsats
  Download full text (pdf)
  Framsida
  Download (pdf)
  bilaga
  Download (pdf)
  Bildbilaga
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (wav)
  Gestaltning Ljud
  Download (wav)
  Gestaltning Ljud
  Download (wav)
  Gestaltning Ljud
  Download (wav)
  Gestaltning Ljud
  Download (pdf)
  Fältarbetet
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
  Download (jpg)
  Fältarbete
 • 244.
  Fältmyr, Bella
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  När tid äger rum2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 245.
  Fältström, Birgitta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilden som metafor1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 246.
  Fältström, Birgitta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Träd som bild och symbol från mytologi till datalogi1988Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 247.
  Fältström, Birgitta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Trädets bildpedagogiska roll i handböcker för svensk tecknings-/bildundervisning: från 1800-talet till våra dagar1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 248.
  Gau, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Betrakta och berätta om bilden: en studie i hur personer med Asperger syndrom betraktar och berättar om bilden2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar frågeställningen hur personer med diagnos Asperger syndrom betraktar och berättar om en bild i jämförelse med personer utan diagnosen. Intresset för ämnet har uppkommit då jag jobbat med personer inom autismspektrumet där vid Asperger sydrom igår och då blivit fascinerad över deras speciella sätt att uppfatta saker och ting och därigenom funderat över hur detta skulle ta sig uttryck när det gäller att betrakta och berätta om bilder. Resultaten som framkommer är att det finns vissa skillnader men att studien inte tillräckligt kvalificerad då det är svårt att göra en tillförlitlig undersökning med så få informanter. Man har dock fått tagit del av deras berättande om bilden och där igenom fått erfara olikheter och likheter berättelserna emellan. Även om det inte är någonting nytt att vi uppfattar saker och ting olika är förhoppningen att det, åtminstone för en stund, förts fram i ljuset.

  Gestaltningen är en förlängning på den undersökande delen i uppsatsen. Efter att informanterna som ingår uppsatsens undersökande del, betraktat och berättat om en bild lät jag ett trettiotal andra personer göra det samma. I den gestaltande delen som helhet koncentrerar jag mig därigenom inte längre på hur vida personer har Asperger syndrom eller ej utan försöker istället att lyfta fram hur lika och olika vi alla är när det gäller att uppfatta och berätta vad vi ser, även om nyanserna ibland är små. Personerna som medverkar i den gestaltande delen är slumpvis utvalda utan hänsyn till deras vana vid att betrakta bilder, ålder, utbildning och så vidare men vad de säger är intressant eftersom det visar på hur stor vikt visuellkultur har då vi betraktar och berättar om bilder, att våra erfarenheter spelar stor roll i hur vi uppfattar saker, till exempel nämner en engelskalärare att denne tror att bilden föreställer en flygplatsterminal och att det är ett engelskspråkigt land eftersom han tycker sig ana avstavningarna på skyltarna. En bildpedagog återger bildens tecken, linjer, förgrund och bakgrund väldigt grundligt och en person som är från landet benämner att han får en känsla av stress när han ser bilden. Genom att tillägna sig förståelsen av den visuella kulturens betydande roll i vårt sätt att betrakta bilder och att det ligger mer i det än vad som framkommer i uppsatsen medför att gestaltningen blir en kommentar till mig själv.

  Samtliga personer som har betraktat och berättat om bilden har dessutom efter de inspelade samtalen fått återberättat bilden genom att teckna den ur minnet. Jag har valt att inte ta med denna del i uppsatsen med anledning att kunna begränsa mig men har där emot låtit dessa teckningar varit tillgängliga för betraktare av den gestaltande delen.

  Download full text (pdf)
  Betrakta och berätta om bilden
 • 249.
  Gavhed, Kristina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Using the New to get hold of the Old: self-representation, visual representation, and identity creation through new media2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My BA-thesis deals with the matter of identity, and how the use of convergent and new media construct a prerequisite for identity construction. In what ways are socio-cultural exchangesvisible within these media? How do convergent and contemporary media help with representation of self and self-expression? I wanted to investigate how online social networks such as Facebook and blogs affect identity and if it changes the conditions under which identity is created. Through denotations and connotations others absorb this information and appropriate it before they in turn share it. I have performed interviews with four main sources who‟ve all revealed how they interact online. In an anonymous online survey five informants offered responses on their social networking habits as well, confirming that most people do not randomly search for information but are instead given information through already established contacts.The artistic presentation of my work began as a series of portraits of myself in various outfits.I then altered this to a brief film, where I copied my face onto bodies of models, similar to paper dolls – a way to represent the idea that by altering clothes my identity changes in the eyes of others, while on the inside I remain the same as I ever was. I then made two short films, about 5-6 minutes in length where I give two lessons: one on how to do a Victory Roll hairstyle, and one on how to put on a 1940‟s inspired make-up, similar to the tutorials one can find on Youtube.com. I then turned all three movies into a DVD, which I showed at the Konstfack Spring Exhibition. I created a small dressing room with the intent of having visitors try on clothes they might not otherwise wear. During the process of writing this essay I have come to the conclusion that we are constantly affected by input from sources around us. We are all part of a network, online and away from the keyboard, of a never ending flow of information. However, with the ever expanding availability of social media our sources increase and even a person who never leaves his or her city has many more options of broadening their horizons, of finding information possibly not available to them before. In regards to how this affects students and teachers it offers more freedom but also responsibility. Teachers must stay on top of new developments, as well as be up to date on new findings. Students now have the freedom to search for information outside the classroom, as well as outside their social cultural setting. Also, as contemporary and convergent media is largely image based even those who are illiterate can with the help of friends, or on their own, find many image sources and via this visual medium be part of the chain of information and expand their knowledge.

  Download full text (pdf)
  Using the new to get hold of the old
  Download full text (pdf)
  Visual documentation
  Download full text (pdf)
  Gestaltning
 • 250.
  Genell, Kajsa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Läroboksbilder: en uppsats om deras historia och roll i dagens skolböcker1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
2345678 201 - 250 of 907
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf