Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Haraldsson, Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Art education in BC Public Schools1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Harrysson, Terece
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En loppa på ögat: en studie om vad bildlärare verbalt uttrycker när det gäller bildanalys och bildtolkning i undervisningen2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 153.
  Hasselberg, Kersti
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Synliga och osynliga bilder: Del II och V : analys av rum, relation och retorik i elevers bilder av skolan1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 154.
  Hasselqvist, Therese
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Våra perfekta kroppar!: En undersökning om ”kroppsideal och normer”2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks synen på kropp och ideal som svenska gymnasieungdomar har. I vårt samhälle och på sociala medier publiceras bilder på kroppar, bilderna sprids och skapar ett ideal för hur kroppen ska se ut. Detta kan leda till negativ uppfattning om den egna kroppen. Syftet med undersökningen är att synliggöra och problematisera kroppsideal och normer som finns i samhället och istället skapa en  känsla av tillhörighet, samt att starta en diskussion med gymnasieungdomar. Det är viktigt att tillsammans med gymnasieungdomar prata om kroppsideal och normer för att tillsammans kunna omförhandla ideal och normer. Fyra samtalsgrupper med gymnasieungdomar på två olika skolor i Sverige samt sju personer som hjälpt till som modeller fungerar som källor i projektet och frågeställning om kroppsideal. Frågeställningen lyder; Hur kan normer kring kropp och kroppsideal synliggöras genom samtal med gymnasieelever och konstfacksstudenter? Hur kan dessa samtal ligga till grund för ett konstnärligt arbete?

  Studiens resultat visar att kroppsliga bilder påverkar gymnasieungdomars syn på kroppsideal. Bland ungdomarna fanns det en kunskap om kroppsidealet. Kunskap om att det inte är hälsosamt samt att normativa idealbilder är sammankopplade med individers självförtroende. Ungdomarna beskrev att ungdomar med ett dåligt självförtroende påverkades mer än vad de som hade ett bra självförtroende. 

  Mitt gestaltningsarbete består av avgjutna torsos i silikon som gjorts efter samtal med gymnasieungdomar och modeller. Min gestaltning inkluderades åtta stycken silikonkroppar. Personerna som gjutits av är i åldrarna 20-45, men vi alla är vackra oavsett ålder, figur eller könsidentitet. Jag vill med mitt verk påverka vår syn på kroppsideal och skapa en känsla av tillhörighet. Att våga vara stolt över sin egen kropp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Hauska, Iryna
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  KONSTNÄR I SKOLANS MILJÖ: och MELLANRUMMET vid det offentliga uppdraget2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken med denna uppsats är att reflektera över och dokumentera förhållandetmellan konst, estetik och lärande som jag: konstnären, lärare och master studentenupplever inom ett offentligt uppdrag. Syftet är dubbelt: dels att dokumentera egnakonstnärliga processer och samarbetsprojekt och dels att beskriva debakomliggande metoderna och möten.I dessa metoder utkristalliserar sig fyra positioner som centrala: konstnärens,deltagarnas, lärarnas och det officiella samhällets. Studien gestaltar därför dessafyra positioner och uppsatsen är komponerad på ett sätt som ger läsaren en bild avkonstnärliga arbetssätt och dess bakomliggande processer.Som konstnären Iryna Hauska reflekterar jag över min egen praktik samtsamarbete med olika offentliga aktörer vid ett uppdrag. Jag användera/r/tography som konstnärlig metod och visar hur den har utvecklats underprojektets gång. Rita L. Irwin förklarar begreppet a/r/tography på följade sätt:”A/r/tography is inherently about self as artist/researcher/teacher yet it is alsosocial when groups or communities of a/r/tographers come together to engage inshared inquiries, act as critical friends, articulate an evolution of research1 questions, and present their collective evocative/provocative works to others.”I en praktiskt samarbete mellan skola och konstnär undersöker jag frågor om hurpedagogiken och konstbaserad visuell praktik lämnar spår och utvecklar vissamönster.Utifrån konstnärens perspektiv visar jag hur de relationer utformas som skapasmellan konst och multimodalitet som en estetisk inställning till utbildning.Min studie visar att metaforen rhizom som estetisk utformning och process kanvara lämpligt att hänvisa till när man skapar konstbaserade utbildningsstrategier,dialoger och när konstbaserade meningsbildning görs i estetiskt lärande inomutbildning.Det mönster som utvecklades under studier hjälpte mig att undersöka ett estetisktförhållningssätt till konstpraktik inom utbildning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 156.
  Hedberg Rosén, Isabell
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  "I år ska vi göra om ganska mycket faktiskt": En bildpedagogisk diskurs i förändring2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av den stoffträngsel och de konkurrerande bildtraditioner som präglar bildämnet har jag undersökt en bildpedagogisk diskurs och de lärarpositioner som möjliggörs där. I forskningsarbetet behandlas två frågeställningar: Vilka bildpedagogiska traditioner och diskurser synliggörs i undersökningen och vilka subjektspositioner möjliggörs för lärare i relation till den bildpedagogiska diskursen. För att besvara dessa frågor har jag genomfört enskilda intervjuer med fyra yrkesverksamma bildlärare samt utfört en fältstudie i ett nätforum för bildlärare. I undersökningen har etnografiska och netnografiska metoder använts. Arbetet har en socialkonstruktionistisk grund där fokus ligger på hur lärare konstruerar sin yrkesroll och synen på bildämnet i samtal. Genom diskursanalys av intervjuer och fältundersökning synliggörs att det i den bildpedagogiska diskursen verkar flera mindre diskurser som framträder i olika grad. Det framgår även att flera spår av bildpedagogiska traditioner visar sig i diskursen, inte minst genom lärares implicita föreställningar om vad bildämnet bör innehålla. Det mest framträdande resultatet av undersökningen är dock att den bildpedagogiska diskursen förflyttar sig mot en bildspråklig tradition. De subjektspositioner som möjliggörs för lärare inom den bildpedagogiska diskursen är många och i viss mån motsägelsefulla vilket beror på att de är kopplade till de olika mindre diskurser som verkar inom den bildpedagogiska diskursen. Undersökningen har gett mig insikt om att bildämnet utvecklas och lärarprofessionen stärks när lärare samtalar med sina ämneskollegor och att nätforum för bildlärare fyller en viktig funktion då de kan kompensera för det bristande utbudet av läroböcker i bildämnet. I det gestaltande arbetet har jag arbetat med bilder och videoklipp som är baserade på undersökningen och speglar de bildpedagogiska traditioner som präglat bildämnet och som fortfarande gör sig påminda i bildundervisningen. Den ena videon visar på den tidsbrist som inverkar på lärarnas handlingsutrymme när de omvandlar kursplanen till konkreta uppgifter, som oftast utgår ifrån redan existerande planeringar och som omarbetas och justeras för att bättre passa in. Den andra videon är inspirerad av den i bildundervisning vanligt förekommande parafrasuppgiften. I utställningen iscensattes ett rum där det visades skärmbilder med QR-koder till videoklippen, parafraser i form av digitalt bearbetade bilder samt behållare innehållande uppklippt kursplan i bild. Besökarna inbjöds till att bidra till verket genom att vid ett arbetsbord få måla egna parafraser, på stenciler av min Mona Lisa-teckning, som de sedan fick sätta upp på utställningsväggen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Hedenström, Christina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild, biologi och många slags hjärtan: Om ungdomar, deras lärare och ämnesintegrerad undervisning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 158.
  Hegen, Barbro
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Begravningsfärd eller fisketur?: hur barn med ett visuellt språk har större förmåga att avläsa visuella budskap och koder än barn med ett vokalt språk1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 159.
  Helgesson, Bruno
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilder i läromedel: författarsynpunkter1989Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Hellman, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att sitta vid en dator är ju inte bild: bildpedagogiska traditioner i en ämnesintegrerad gymnasieskola2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bildtraditioner, ämnesintegrering och elevperspektiv är viktiga ingredienser i denna C-uppsats. Undersökningen tar sin plats på en gymnasieskola som arbetar ämnesintegrerat, KF Gymnasiet, där jag själv är bild- och medielärare. Jag har valt att följa eleverna i en projektgrupp genom deras arbetsprocesser i ett ämnesintegrerat filmprojekt. Genom intervjuer och enkäter har eleverna fått berätta om sina uppfattningar om bildämnet; ett material som sedan bearbetas genom diskursanalytisk metod. Jag har arbetat med eleverna med både teckning och måleri, för att sedan ämnesintegrera bild med svenska och engelska i ett filmprojekt. Syftet är att ta reda på vad eleverna väljer att berätta för mig om sina erfarenheter av bildämnet. Hur uttrycker eleverna sina åsikter om bildämnet då det är ämnesintegrerat grupparbete i projekt och handlar om film/media snarare än handgjorda bilder? Resultaten i min undersökning visar att elevernas svar kan ringas in i fyra huvudsakliga diskurser, eller traditioner, som ofta vävs in i varandra eller existerar parallellt. I slutdiskussionen resonerar jag kring rimliga konsekvenser av resultaten, jag låter bla elevernas svar bli motiveringen till bildämnets fortsatta existens i gymnasieskolan. Komplexiteten med samarbetet i grupp belyses också utifrån elevernas berättande. Jag riktar ett stort tack till alla mina handledare; Kersti, Emelie och Lisa. Ni har alla bidragit till inspiration och tankeutveckling på olika sätt. Tack också till Per som har stöttat mig med allt från tekniktrassel till bildpedagogiska diskussioner, en ovärderlig sparringpartner.

  Download full text (pdf)
  Att sitta vid en dator är ju inte bild
  Download (pdf)
  Bil. 1: Projekthandbok
  Download (pdf)
  Bil. 2: Filmprojekt
  Download (pdf)
  Bil. 3: Filmuppgift
  Download (pdf)
  Bil. 4: Utvärdering
  Download (pdf)
  Bil. 5: Enkät
  Download (pdf)
  Bil. 6: Enkötsvar
 • 161.
  Helmersson, Berith
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad är rätt perspektiv på bilden?2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Hillerhag, Mia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Va' fan - det är ju bara ett bildspel!": om digitalt berättande och lärande2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mina frågeställningar i denna undersökning har varit Vad kan arbete med digitalt berättande i några olika pedagogiska sammanhang innebära? Vad krävs för att digitala berättelser ska skapa förutsättningar för lärande i skolan?

  Bakgrunden till mitt intresse för digitalt berättande grundar sig i min egen erfarenhet från en workshop i digitalt berättande som Kulturskolan Stockholm genomförde 2006 i projektet 1000 unga berättar. Jag upplevde väldigt starkt att denna metod kunde vara mycket användbar i skolan. Mitt arbete har en pedagogiskt didaktisk inriktning och syftar till att förstå vad digitala berättelser faktiskt kan tillföra arbetet i skolan och framförallt till allt att kartlägga möjligheter och begränsningar i förhållande till läroprocessen.

  I mitt intresse har också varit att fördjupa min förståelse av vad begrepp som det vidgade textbegreppet och digital kompetens kan innebära i skolans praktik genom att sätta dem i relation till digitala berättelser. Undersökningen har haft sin bas i Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik, som bygger på hur vi genom narrativ aktivitet och kommunikation konstruerar förståelsen av oss själva och vår omvärld, och som också betonar reflexionens betydelse för utveckling.

  Jag har tittat på hur det ursprungliga digital storytelling-konceptet är konstruerat och hur denna struktur modifierats till digitalt berättande i svenska pedagogiska sammanhang. Syftet har varit att se på vilket sätt det har förändrats och vad det ger för effekt. Min empiri har jag avgränsat till intervjuer med personer som både arbetar med, och utbildar i, digitalt berättande, samt intervjuer med lärare som använder detta i skolan. Jag har även tittat på digitala berättelser från workshops och på nätet.

  Sammanfattningsvis ser jag en stor potential med denna arbetsform för ”ett ovanligt lärande” i skolan. Metoden kan bland annat användas till; personligt berättande i ett identitetsarbete, alternativ redovisningsform, en kunskapstest eller initialt i ett projekt, för att ta reda på vilken förförståelse som finns. Den är inte minst viktig som en möjlighet till ”lustfyllt” lärande.

  Om digitalt berättande ska kunna bidra till lärprocesser i skolan förutsätter det att både lärare och elever har ett språk för, både skapandet av och reflektionen kring, visuella berättelser. Det är också en förutsättning att tillräckligt med tid avsätts för reflektion.

  Den gestaltande delen av arbetet består av tre egna digitala berättelser och en från den egna ”workshop” jag haft med en femteklass. Genom min gestaltning har jag velat visa hur digitala berättelser kan kommunicera narrativt utanför den personliga berättelsen. Genom att delvis frigöra mig från ”grundkonceptet”, vill jag visa på några av dess möjligheter.

  Download full text (pdf)
  "Va' fan - det är ju bara ett bildspel!"
 • 163.
  Hjalmarsson, Jan
  Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek.
  Wikipedianer: om Wikipedia i undervisningen2009In: Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekariens roll för studenters och doktoranders lärande / [ed] Birgitta Hansson, Anna Lyngfelt, Lund: BTJ Förlag , 2009, p. 123-136Chapter in book (Other academic)
 • 164.
  Holmberg, Fanny
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att skapa en del & dela idé: en studie av det informella lärandet i bild och formgivning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen prövar värdet av ett informellt lärande i bild och formgivning. Syftet har varit att undersöka fritidens informella lärande i ett skapande arbete. Uppsatsen behandlar frågeställningen: Vilka processer blir synliga i det informella lärandet, där tonvikten läggs på att vi skapar, snarare än hur, vad och varför vi skapar - inom gruppen, hos individen, och mellan pedagog och deltagare?

  Den informella lärandemiljön har iscensatts med hjälp av ett förutbestämt ramverk där tyngdpunkten har lagts på skapandet som handling både individuellt och i grupp och där en fokusering på delaktighet varit styrande. Min utgångspunkt var att deltagarna skulle uppleva workshopen som en ”frizon” snarare än som något som tillhörde ett visst specifikt ämne med specifika krav på teknik, analys och resultat.

  Undersökningen har bestått av ett etnografiskt fältarbete som utförts genom en praktisk workshop där pedagogen tillsammans med besökarna på en fritidsgård har skapat ett lapptäcke. Materialet från skapandeprocessen har analyserats utifrån den ryska psykologen Lev Semënovic Vygotskijs teorier om lärandet och fantasin.

  Resultatet visar att det överenskomna målet att göra ett lapptäcke med bordet som gemensam arbetsplattform och därtill samtalen under arbetets gång har åstadkommit en gruppkänsla. Med fokus på att skapa själv och i grupp avdramatiseras det individuella skapandet. Att sitta runt ett bord samtidigt som man är aktiv och skapar med händerna möjliggör samtal som utvecklar relationen mellan de berörda och kan öppna upp för samtal av mer allvarsam karaktär. Det förutbestämda ramverket i kombination med den etnografiska undersökningen har resulterat i att pedagogens roll mer blir att lyssna och inspirera än att styra och bedöma. I det informella lärandet är det svårt att få en ”rättvis” fördelning av pedagogens uppmärksamhet eftersom betoningen på det kollektiva och samtalet ger dem redan socialt kompetenta ett visst försprång.

  Resultatet ställs också ut på konst- och designhögskolan Konstfack i form av ett lapptäcke där det individuella blir det kollektiva. Lapptäcket bär spår av de processer som blivit synliga runt det gemensamma arbetsbordet: samtalen, identiteterna och de personliga uttrycken. Rutorna är besläktade med varandra styrda i sin storlek men fria i sitt uttryck där någons idé befruktat en annans, som skapar en gemensam helhet - en symbol för gruppen.

  Lapptäcket tillsammans med uppsatsen besvarar undersökningens frågeställning.

  Download full text (pdf)
  Att skapa en del & dela idé
  Download full text (pdf)
  Visuell dokumentation
 • 165.
  Hopstadius, Nathalie
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  ALWAYSLAND: En kvalitativ undersökning om hem som bildskapare.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alwaysland är en metafor för hemmet i författarens mening. Denna studie har sin grund i enautoetnografisk undersökning som gjordes under tidigare studier på Konstfack i Stockholm.Där undersöktes bildframställningar och dess betydelse, resultatet blev måleriet som ett svarpå hemlängtan. Genom en kvalitativ undersökningsmetod där en film med tillhörande frågorpublicerades på sociala medier inkom ett deltagarantal på sju personer. En fortsättning påursprungsundersökningen blev att klargöra vad hem kan vara för de olika deltagarna baseratpå deras personliga beskrivningar. Även hur dessa bilder och framställningar av hem kananvändas som utgångspunkt och material för konstnärligt arbete. Studien som presenterasnedan är således uppdelad i två. Först ett textunderlag från ett frågeformulär med deltagarnassvar som grund för en innehållsanalytisk undersökning. Senare ett gestaltande arbete däranvändningen av metaforer kring deltagarnas svar resulterat i en film som presenterades påKonstfacks vårutställning 2017. I studien används ett socialkonstruktionistiskt perspektiv därindividens uppfattning i förhållande till platsen undersöks. En fenomenologisk strategianvänds för en förståelse för deltagarnas känslor relaterat till hem. Som metod användsinnehållsanalys och utifrån detta skapandet av metaforer genom en dramaturgisk ingång.Studien resulterar i en nyanserad bild av vad hem är för deltagarna, där frihet, gemenskap,lugn och barndomsminnen är en stor del av beskrivningen. Genom de känslor som deltagarnabeskriver i förhållande till hem skapades en film där användningen av metaforer ochmetonymer möjliggjorde användningen av andras berättelser i ett personligt konstnärligtuttryck. Symboliken i filmen kopplar ihop beskrivningar av minnen i relation till färger,känslor och material. Även rörelse och närvaro representeras genom huvudpersonens kropp iförhållande till miljön som omger den. Filmen är uppbyggd av en dramaturgisk infallsvinkeldär metaforer beskriver olika känslor, artefakter eller platser och metonymer beskriverhelheten av deltagarnas gemensamma överenskommelse kring hem. I filmen behandlasupplevelsen och erfarenheten av hem i sin helhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 166.
  Horner, Ruth Odette
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Hypermedia ett nytt språk?: en studie av multimedia och dess möjligheter i grundskolans värld1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 167.
  Hussain, Saadia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lekotek: en studie i att använda och återanvända leksaker2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen redovisar jag min designpedagogiska undersökning som behandlar frågeställning Vilken form och funktion ska ett Lekotek ha för att motsvara barnens behov enligt dem själva? Syftet är att förstå och förändra situationen för barns behov och möjligheter till lek och leksaker samt åskådliggöra hur design på ett aktivt sätt kan påverka uppbyggnaden av en ny kultur och samhälle som rör sig mot en mer hållbar social, ekonomiskt och ekologiskt utveckling.

  Jag vänder jag mig till barn som leker och använder leksaker för att se och undersöka hur de förhåller sig till möjligheten att låna hem leksakerna istället för att köpa och äga dessa. Hur ser deras intresse ut för en plats som Lekotek? Vad vill de att Lekoteket ska erbjuda?

  Mitt undersökningsmaterial består av de iakttagelser, berättelser, bilder och leksaker som har kommit till genom användarnas(barnens) och föräldrars aktivt deltagande och samarbete. Deltagarnas roll och medverkan samt deras intryck och uttryck kring ämnet är det som gett mig möjlighet till att observera och analysera för att förstå det ur barnens perspektiv. Jag har genom observationer, fältanteckningar och fotodokumentationer samlat in det empiriska materialet. Jag valde transformationsdesign som teori och metod främst för dess fokus på användarperspektivet som passade väl min frågeställning. Lekolab fungerade som ett designlaboratorium och ett designpedagogiskt rum där insamlingen av leksaker och workshop hölls. Workshopen formulerades utifrån de tre grundläggande stegen i hållbar utvecklingsarbete: Recycle(återvinna), Reduce(reducera) och Reuse(återanvända). Resultatet tolkade jag därefter utifrån de tre centrala stegen i arbete med ”användarperspektivet” observera, synligöra och testa.

  Mina resultatet visar på att det finns ett stort intresse för ett lekotek dvs en plats som kan öka tillgången av leksaker för barn att leka med, låna hem och även möjligheten till att köpa leksaker. Resultaten visade även att leksakerna kan transformeras/omvandlas från gamla till nya, från ointressanta till intressanta och därmed användas och återanvändas. Jag fick även se och uppleva att nya idéer, möjligheter och former kan etableras och accepteras som självklara och givna på väldigt kort tid.

  Undersökningen redovisas dels i skriftlig form och dels genom en gestaltning. Gestaltningen bestod av en installation som byggdes upp av hundratals leksaker som donerades till Lekoteket.

  Download full text (pdf)
  Lekotek
 • 168.
  Hyrske, Fanny
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Ljusprojektioner och ränder: om magiska ögonblick och skapandet av en gestaltningsmetod2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur upplever vi former och färger när de flyttas från ett papper till ljusprojektioner? Det här är en av frågorna jag ville få svar på när jag började med detta projekt. Allting utmynnade sig i en studie jag valt att kalla för, Ljusprojektioner och ränder. Det är ett experimenterande arbete där former, mönster och den upplevda erfarenheten av dem har undersökts ur ett fenomenologiskt perspektiv. Studien har utförts i form av två designpedagogiska experiment på Konstfack tillsammans med sju deltagare. Genom att laborera med projektioner och ljus har nya former och mönster skapats. Olika ränder projicerades på deltagarnas kroppar och i detta möte skapades oväntade uttryck, som jag valt att kallat för ”magiska ögonblick”. I samspel med projektionerna agerade deltagarna intuitivt genom att röra sig i rummet och en sorts performance skapades i stunden. Den performativa akten skapade nya uttryck och former och utmynnade sig i en metod som jag kallar för Performativ design. Performativ design kan användas som en alternativ designprocess i skapandet av form och mönster och ett arbetssätt som jag vill uppmana bildlärare att utveckla vidare.

  Utöver den teoretiska delen, består arbetet även av en visuell gestaltning av projektet som presenteras i en separat bilaga. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Häger, Elsa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att grundlägga en god självkänsla under skolåren2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 170.
  Hällzon, Ruth
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Ingen riktig feminist: Om bilders betydelse för bloggar och bloggare2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (mov)
  fulltext
 • 171.
  Håkmar, Emelie
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild & distansutbildning: bildämnet & textkommunikation i distansgrundskola2012Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här undersökningen ville jag få reda på hur det går till att undervisa, handleda och att studera ämnet bild via internet och datorn, i vad som kallas distansutbildning. Mina undersökningsområden var en distansgrundskola i Sverige samt en skola utomlands där de bedriver distansutbildning genom att få utbildningsmaterial från distansgrundskolan i Sverige.

  Jag intervjuade en distanslärare i bild på distansgrundskolan i Sverige, samt mailintervjuade en handledare och två distanselever som befinner sig utomlands. Eleverna studerar på en skola utomlands där de får distansutbildning från Sverige. De studerar ämnet bild genom att få bild-uppgifter via internet av bildläraren i Sverige. En handledare finns till hjälp för distanseleverna på skolan utomlands för att de ska klara av distansstudierna.

  Den här undersökningen gjordes utifrån mitt eget intresse för distansstudier. Jag hade dock inga förkunskaper om hur bildämnet fungerar på distansgrundskola. De distanskurser jag själv studerat har varit på universitets och högskolenivå, och kan därför inte riktigt jämföras med grundskolans distansundervisning. Därför blev undersökningen spännande för mig och jag fick reda på sådant som jag inte visste angående hur distansstudier kan vara på grundskolan.

  Distansutbildning tycker jag inte behöver vara kopplat till att vara ”distanserad” utan snarare så kan man genom distansutbildning hålla kontakt med varandra via internet. Några frågor som uppkom i denna undersökning var:Vad är det roligaste med att undervisa på distans? Finns det några svårigheter med distansundervisning i grundskolan och vilka i såfall?Vad finns det för orsaker till att elever studerar på distans? Blir distanselevernas bilder mer olika varandra tror du?

   

  Download full text (pdf)
  Bild & distansutbildning
 • 172.
  Hörtin, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD: en studie av två dagstidningars förstasidesbilder ur ett bildspråkligt perspektiv2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks två västerländska dagstidningars förstasidesbilder som

  tidningens anslag. Tidningarna är Dagens Nyheter, Sverige och The Times,

  Storbritannien och de studeras under en 3 månadersperiod. Anslagens likheter och

  olikheter analyseras utifrån bildspråkligt perspektiv. Här ses tydliga skillnader i

  Dagens Nyheters helhetsperspektiv och The Times personliga anslag som en

  konsekvens av deras medvetet valda bildutsnitt. När jag närmare studerar bildernas

  innehåll och funktion ses här tydliga likheter i anslagen såsom antal färgbilder och hur

  svartvita bilder används, antal nationella bilder som dominerar, att positiva kontra

  negativa budskap i bilderna är relativt lika representerade och att det finns ett

  generellt negativt budskap i internationell rapportering. Lika tydliga olikheter finner

  jag i budskapen kring aktiva eller passiva personer i bilderna, i val av ämnen och hur

  män respektive kvinnor representeras i dessa ämnesval. Även bildutsnittens olikheter

  är stor och skapar en i grunden tydlig skillnad hur man förmedlar sitt budskap.

  Olikheterna speglar de nationella skillnader som finns och förstärker de fördomar jag

  bär om våra länders syn på oss själva och varandra.

  Många frågor som kommer upp i materialet får inga svar. Jag har i denna uppsats

  endast skrapat på ytan med att synliggöra hur de anslag som vi ser via förstasidans

  bild kommunicerar med oss som mottagare. Det finns stort utrymme för att forska

  vidare kring delar i materialet som jag har undersökt, exempelvis utifrån genus och

  olika nationella diskurser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 173.
  Ingesson, Marguerithe
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Det är ungefär som på bilden faktiskt": en klassrumsstudie av social interaktion mellan fem ungdomar som samarbetar kring en taktil bild2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag beskriver i detta arbete en klassrumsstudie där fyra seende och en synskadad elev samverkar kring ett taktilt bildarbete. Undersökningen har fokus på den sociala interaktionen mellan ungdomarna. Den metod som använts har främst varit etnografinspirerad, där jag dokumenterat med hjälp av filmkamera tre olika lektionstillfällen, när eleverna gjorde en taktil bild av en känd konstbild. Bearbetningen har skett via en induktiv analys där målet har varit att utgå från mitt filmade material för att hitta vilka former av interaktioner som uppstått under just det ögonblick kameran har fångat handlingarna mellan eleverna.

  Syftet har varit att få en insikt i hur kunskaper om hur synskadade ska få ökade tillgångar till bilden och bildämnet på grundskolan. Den frågeställning som varit aktuell har fokuserat på hur elever med synskada kan integreras i klassrumsundervisning i ämnet Bild och vilken form av interaktion som uppstått mellan eleverna.

  Eftersom även den pedagogiska rollen inbegripits beskrivs också skolverkets riktlinjer för att hjälpa elever med synskada eller andra funktionella handikapp att nå målen i kurs -och läroplaner. Jag redogör också för hur instanser i samhället vill skapa bättre resurser, material och undervisningsmetoder och utöka samarbetet mellan olika aktörer som dessa barn möter i skolan. Vidare visas hur tidigare forskning beskriver bemötandet och integreringen av elever med synskada i undervisningen. Eftersom detta är ett underbeforskat område hoppas jag att min undersökning kan vara ett litet steg i kunskaper om synskadade och bilduppfattning.

  Download full text (pdf)
  "Det är ungefär som på bilden faktiskt"
 • 174.
  Ingschöld, Ann-Charlotte
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Bilder av platser: Diskursens och den visuella kulturens betydelse för platsens identitet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Images of Places- Visual Culture's Importance of a Place's Identity I have examined three different sites that strongly differ from each other. These sites are Malexander, a small village in the south of Östergötland, and the parlor of Örebro, Olaigatan. I personally have a strong connection to these two sites. The third site is Tuscany in Italy. I have visited this place only in my imagination and through other people's photos. During ten days in april 2017, I traveled to Tuscany for the first time in my life to see how my estimated picture of the site was compared to reality. As a whole, my work is about how these sites are described by the visual culture of rhetoric and discourse, and how others regard the sites. In today's society, many different ranking lists flourish, which means that winners and losers are appointed. How does this affect the people who happen to live in the "scrapheap'’ in comparison to ''the expanding fields’’? And how can knowledge of this lead to a more contemporary and urgent schooling? Urban and rural space, for instance what identities that exist within and between them? Or how people relate to them?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Isaksson, Jessica
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Fint&Fult: En undersökning av hur estetiska omdömen kan argumenteras för rationellt2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt? 

   

  Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. 

  I dagsläget verkar det oklart hur vi diskuterar estetiska värden i samhället. Uppfattningar om vad som är estetiskt tilltalande kan ställa till med ekonomiska problem i fråga om bostadsplanering och turism. I skolvärlden påverkas bedömning av lärarens smak som i sin tur ger en föreställning om elevers resultat. Även i kunskapskraven för ämnet Bild antyds subtila estetiska värderingar. Det har visat sig att estetikens övergripande teori är svårfångad för att rationellt kunna argumenteras för, eftersom det estetiska värdet bygger på svag implikation. Det finns heller ingen färdig teori för att fastställa det estetiska värdet. Med stöd av religionsfilosofen Hugo Meynells analogin av estetiska värden som sekundära egenskaper kan ett schema konstrueras först efter att verket har upplevts, det är svårt att göra en vetenskaplig predikation av estetiska upplevelser. 

    

    Estetik kräver bekantskap, hänsyn till kontext och “tid” när ett verk ska bedömas. En paradox av estetiska omdömen är att de både är subjektiva och objektiva. Dessa egenskaper behöver urskiljas så det objektiva bedöms oberoende av våra responser och det subjektiva utifrån uppfattning och erfarenhet. 

   

  I uppsatsen analyseras arbetsmetoder och argumentation med hjälp av empiriskt material från Stockholms stads Skönhetsråd. En semistrukturerad kvalitativ intervju med rådets kanslichef Henrik Nerlund har gjorts för att få syn på befintliga metoder för argumentation kring estetiska värden. Teorier för hur en kan argumentera samt förståelse kring det estetiska värdet är tagna av religionsfilosofen Hugo Meynells resonemang ur En fråga om smak. 

   

  Gestaltning 

   

  Min gestaltning består av en serie målningar. Till målningarna medföljer en instruktion för betraktaren att se på bilderna och skriva ner sina upplevelser och göra en kort övning där denne skriver ner beskrivande värderingar kring bilderna. Jag är ute efter att betraktaren ska ta sig tid och tänka över verket och utmana sig själv. I samband med undersökningen har jag upptäckt att vi ofta kastar ur oss alltför personliga känslouttryck kring verk som superfin, trevlig, rolig utan att vi kan motivera varför. Ibland verkar det som att vi inte kan skilja på påståendena. Genom att ställa oss frågan varför något är superfint kan vi lättare påbörja ett samtal kring bilderna och se över vår egen smak samt fylla konstupplevelsen med kontemplation och kanske någon form av tillfredsställelse.       

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Isotalo, Frida
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  PERFORMING LOLITA: Göra, vara, visa mode och femininitet som motstånd2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the spring of 2014, I have investigated the visual culture of Lolita as practiced in Sweden and Japan. My focus has been on the performative aspect of Lolita. By looking and participating in this colorful subculture, I have met people who are living the Lolita lifestyle on a daily basis as well as former Lolita practitioners. My main concern has been how does one use Lolita.

  I’ve tried to investigate if it is possible to look at Lolita as being more than just a clothing style. Can it be seen as an everyday performance? Can it be seen as a kind of subversive counterpart to the images of femininity that we are being fed everyday from media and via tradition? In my text I argue for the opportunity to consider the Lolita movement as a post-structuralist version of the female masquerade. By enhancing many of the attributes that are traditionally linked to femininity in the West, the Lolita style highlights the conflicting aspects of the female gender role. With her doll-like silhouette the Lolita crosses, breaks down and defies everyday boundaries.

   

  I have organized Lolita workshops in Stockholm and Tokyo. At these gatherings I and other participants have discussed the topic of Lolita while dressed in Lolita clothes. The participants have answered a survey, and the whole arrangement has been concluded with a tea party performance. I have recorded these sessions on film and with photography and written down my impressions afterwards. I have also met with people who are former Lolita practitioners in Sweden and Tokyo and interviewed them.

   

  The visual portrayal of my work is a short film where I present the making and use of Lolita as a dreamlike vision; PERFORMING LOLITA, which was exhibited at the Konstfacks Spring exhibition 2014. In the movie I change the settings from Tokyo to Stockholm and back by using slow motion clips connected by transitions. The original soundtrack is made by Linus Hansson.

  Download full text (pdf)
  PERFORMING LOLITA
 • 177.
  Jackson, Julia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kejsarens olika kläder: en visuell kulturstudie om "nörden"2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag hur stereotypen ”nörden” framställs i populärkulturella texter. Syftet är att blottlägga de strukturer som ligger bakom denna framställning. Vem kan t ex inte vara nörd och vad säger det om relationen mellan manligt och kvinnligt? Hur kan konstruktion av genus undersökas och förstås genom att studera en viss stereotyp? I media och inte minst i populärkulturella texter figurerar tydliga framställningar av olika stereotyper. Dessa representationer säger något om vilka roller vi ”kan” och förväntas ta. Eftersom flera av dessa texter vänder sig direkt till ungdomar, t ex amerikanska college-filmer, tycker jag att det är viktigt ur didaktisk synvinkel att studera och analysera samma texter. Mitt mål är att tillsammans med elever utforska och problematisera dessa ”konstruktioner” för att luckra upp stereotypers fixering. Det handlar också om värdegrund, hur vi som pedagoger påverkar elevers möjlighet att ”inta olika roller”. För att undersöka nörden analyserar jag med hjälp av en diskursanalytisk modell olika populärkulturella texter (läs bilder). Utifrån teoretiska begrepp från feministisk och postmodern teori tolkar jag sedan bilderna för att reda ut och besvara mina frågeställningar. Det jag har upptäckt är hur enkla men samtidigt komplicerade de populärkulturella framställningarna är. När man väl börjar skrapa på ytan visar sig nya lager som i sin tur bär på andra underliggande betydelser. Tydligt har det framgått hur starka och cementerade våra genusföreställningar är och hur olika ”krav” på oss försvårar om inte förhindrar nya rollfördelningar. I mitt gestaltande arbete undersöker jag samma stereotyp men här lämnar jag den visuella aspekten av nörden och beger mig ut i ”verkligheten”. Här tar jag fasta på ordets egentliga betydelse, nämligen: ” A person with a devotion to something in a way that places him or her outside the mainstream. This could be due to the intensity, depth, or subject of their interest”.

   

  Med kameran som verktyg undersöker jag min fars största passion, nämligen frimärken, för att se hur detta specifika intresse kan ta sig uttryck. Gestaltningen interagerar med uppsatsen såtillvida att den behandlar samma stereotyp men på ett annat och mer personligt plan. Jag har sett mitt gestaltande arbete som ett andra undersökningsverktyg med vilket jag försökt visa på andra aspekter av ”min” stereotyp och på så sätt problematiserat den ytterligare. Tankar som gestaltningen väckte har i sin tur berikat den skriftliga uppsatsdelen och vice versa.

   

  Download full text (pdf)
  Kejsarens olika kläder
  Download (zip)
  Film
 • 178.
  Jacquet, Eva
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Läsa. Lära. Leva!: en undersökning kring ett pedagogiskt försök att använda boken "Elvis, Elvis" som referensram till elevernas egna livserfarenheter i syfte att öka elevernas självkännedom och livskompetens1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 179.
  Jarl, Agnes
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Här och nu: en undersökning om närvaro och motivation2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att elever inte alltid kommer i tid till en lektion är nog ett problem som de flestagymnasieskolor i Sverige har. Utifrån sen ankomst som bakgrund och diskussion med eleverom skolans riktlinjer kring sen ankomst, utvecklades intresset för att utforska eleversmotivation för skolnärvaro. Jag har bett elever i årskurs två på gymnasiet att kommunicerasina erfarenheter om motivation, närvaro och sen ankomst. Genom a/r/tography somförhållningssätt har syftet varit att undersöka min egen ämnesdidaktik för att kunna skapaförutsättningar kring elevers motivation och närvaro i bildämnet och i klassrummet. Detövergripande syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers motivation ibildämnet samt att medvetandegöra eleven genom skapande, om sin egen plats och närvarorent fysiskt och psykiskt. Studien utgår från frågeställningen, Hur formulerar och gestaltargymnasieeleverna sin upplevelse kring motivation och närvaro. Vad synliggörs när jagundersöker skolfrånvaro genom den bildpedagogiska praktiken tillsammans med eleverna?I undersökningen består en del av empirin av kakelplattor i lera skapat av eleverna därde kommunicerar erfarenheter och tankar kring motivation och närvaro. Resultatet visar hurelevernas motivation för skolarbetet ofta ligger utanför den specifika pedagogiska praktiken.Många anger CSN som motivation, då deras studiestöd vid frånvaro riskerar att dras in. Andratänker mer långsiktigt på närvaron som nödvändig för goda skolresultat och framtidaarbete. Även skolan som en plats att träffa vänner är motiverande för skolnärvaro. Genomeget skapande undersöker även jag dessa frågor parallellt med eleverna i denna undersökningoch som en medskapare av bilder. Elevernas kakel har satts samman till en vägg likaså harmina kakelplattor bildat en vägg. Utöver att dessa kakelplattor analyseras enskilt iuppsatsen, så visas också den praktiska och konstnärliga undersökningens resultat påKonstfacks vårutställning.Mitt arbete och mina slutsatser pekar mot att eleverna också motiveras av att arbetatillsammans, med en utställning som mål. I analysen har jag kommit fram till och förståttderas tidigare erfarenheter om skolan som en plats där motivation att komma till skolan i rätttid präglas av förväntningar av omgivning lika mycket som motivationen av att vilja ha enljus framtid och en utbildning för sin egen skull.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Jeppås, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Av med kepsen och ut med tuggummit!": om gamla och nya attityder i skolan1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 181.
  Johansen, Sara
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Missbrukad ungdom: Att ge röst åt de svåra självupplevda erfarenheterna2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En narrativ undersökning av kvinnliga självbiografiska verk. En undersökning i hur svåra självupplevda erfarenheter genom olika konstnärliga former kan ”bli till”, bli kommunicerbara och subversiva. I undersökningen har jag sett historiskt på kvinnlig självbiografi, bekännelselitteratur och självbiografisk subversion. Jag har även undersökt erfarenheter, möten, skam och skuld. Utifrån detta har jag analyserat två av kvinnor skrivna självbiografiska texter, samt arbetat parallellt med gestaltning av egen självbiografisk subversion. Mitt fokus har varit svåra kvinnliga självupplevda erfarenheter kopplade till skam och skuld och olika konstnärliga former att göra berättandet möjligt genom.

  Till min undersökning hör gestaltningen, Blå timmen - en självbiografisk subversion, där jag söker vägar att göra de svåra självupplevda erfarenheterna möjliga att berätta. Jag använder den blå timmen som en tillflykts ort och samtidigt som en kanal för erfarenheter. Den blå timmen blir ett andrum, ett hål i tiden. I den blå timmen blir det möjligt att närma sig det som inte går att berätta och det som inte går att lyssna till, det som är fyllt av skam och skuld. Det är ett sökande efter en väg ut, en plats eller ett rum där det går att möta och vända det som plågar till en kraft att söka kunskap och förändra med.

  Download full text (pdf)
  Missbrukad ungdom: Att ge röst åt de svåra självupplevda erfarenheterna
  Download (mov)
  Film: Missbrukad ungdom
 • 182.
  Johansson, Cecilia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gammal konst på nya sätt: en undersökning av Nationalmuseums pedagogiska verksamhet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste årtiondena har det kommit att riktas kritik mot de sätt som museer ställer utoch arbeta med föremål. Ofta har kritiken riktats mot hur museer gett uttryck för etnocentrismoch nationalism men också mot att museer har ett maskulint och evolutionsinriktat framställningssätt.I den nya museiologin som växt fram vill man istället belysa hur den kunskap sommuseet skapar är kontextuell och situerad i sin samtid. Många museer har kommit att arbetamed besökaren och betraktaren på nya sätt och bjuder in denne till utforskande och deltagande.

  Med den nya museiologin som bakgrund vill denna studie undersöka hur Nationalmuseum iStockholm har valt att utforma sin pedagogiska verksamhet. I uppsatsen undersöks museetsverksamhet som riktar sig till grundskolan åk 4-9 samt gymnasiet. Eftersom museet framföralltställer ut och arbetar med äldre konst tänker jag mig att detta också innebär att det finnstraditioner av hur sådan konst visas upp och lärs ut, men att verksamheten också måste förhållasig till den kritik som den nya museiologin innebär. Undersökningen efterfrågar såledeshur museets pedagogiska verksamhet ser ut och varför den ser ut på detta sätt. Men också vadverksamheten får för konsekvenser för positioneringen av betraktare såväl som konstverk. Jagundersöker detta genom att delta i undervisningssammanhang på museet samt genom intervjuermed pedagoger på museet. Verksamheten analyseras med hjälp av Helene Illeris beskrivningav dominerande konstpedagogiska diskurser och hur dessa positionerar olika personerpå museet. Trots att Nationalmuseum många gånger ställer ut sina samlingar ganska traditionellthar man i den pedagogiska verksamheten valt olika grepp för att ge eleven andra ingångartill konsten. Museet arbetar med tematiserade visningar och program där man knytersamlingarna till en nutida bildkultur. I verksamheten arbetar man med bildtolkning samt försökerbjuda in eleverna till diskussion och även till viss del överlämna den kulturella auktoritetentill eleverna.

  I examensarbetets gestaltande del undersöker jag hur man kan arbeta medäldre konst utan att sätta in det i konsthistorisk epok eller diskutera konstnärens intentionermed verket. Jag skapar en berättelse om Myrons diskuskastare med hjälp av film som också belyser positionering och seende på ett konstmuseum.

  To experience old art in new ways- a study of art education at the Nationalmuseum inStockholm

  Download full text (pdf)
  ceciliajohansson
  Download (mov)
  visuelltabstract
 • 183.
  Johansson, Frida
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilder av lärare: En kvalitativ undersökning av lärargestaltningar i serien Klass 9A2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag intresserar mig i stort för berättande av olika slag och vems berättande som får ta plats. En del berättelser omvärderar vår förståelse av världen, medan andra förstärker den förståelse och ordning som redan finns. Mediers bilder spelar en roll då de kan ses som förebilder som vi förhåller oss till när vi skapar våra åsikter och värderingar. I mitt examensarbete har jag undersökt serien Klass 9A som har visats på SVT under våren. Syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för vilka bilder av lärare som visas i media. Jag undersöker hur lärare berättas och medieras i Klass 9A och hur mediet formulerar bilden av lärare. Genom bilder och berättelser skapas normer om hur lärare kan vara men också hur de inte kan vara.

  För att undersöka detta analyserade jag två avsnitt ur serien med hjälp av teorier om berättande, dramaturgi, diskurs och dikotomier. Med hjälp av teorierna tolkade jag min analys för att kunna besvara min frågeställning. Analysen gjorde mig uppmärksam på hur det talas om personerna i serien och att det görs en uppdelning mellan lärare och pedagoger. Denna uppdelning visar hur man som lärare ska göra, vad som är rätt och fel. Min undersökning visade också att serien Klass 9A är en berättelse, vinklad för att bli spännande tv och inte så mycket en dokumentation av verkliga lärare. Serien visar snarare karaktärer än individer.

  I undersökningen arbetar jag med det så kallade dubbla perspektivet. Då utbildningen är tvärvetenskaplig undersöker jag genom ett gestaltande arbete som har pågått parallellt och i samspel med uppsatsskrivandet. I mitt gestaltande arbete undersökte jag samma frågeställning som i uppsatsen. Med olika metoder närmade jag mig serien. Det resulterade i en film där man ser mig imitera och efterlikna lärarna och pedagogerna i Klass 9A samtidigt som man hör ljudet ifrån serien. Det var ett undersökande av gester, miner och tal där jag använde mig av mig själv i bearbetningen. Gestaltningen interagerar med uppsatsen på det sättet att de tankar och idéer som gestaltningen väckte har berikat den skriftliga uppsatsdelen och tvärtom.

  Download full text (pdf)
  Bilder av lärare- Frida Johansson
  Download (mpeg)
  Frida Johansson-Bilder av lärare
 • 184.
  Johansson, Hjördis
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barnbild och modern konst: barnet och konstnären i vår tid1988Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 185.
  Johansson, Veine
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad är datorgrafik?1983Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 186.
  Johnsson, Helena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Staden som pedagogiskt rum: en studie i att praktisera aktiviteten Stadsstudier på kvarteret Telefonfabriken och torget Telefonplan med tillhörande huvudgator2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 187.
  Jonsson, Yvonne
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Målaren som modell?: konstruktion av betydelser i Lucian Freuds målning Painter and model2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188.
  Jonsved, Elisabet
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Move your ass and your mind will follow: samtidskonstens pedagogiska potential genom en undersökande metod2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsten har genomgått en rad dramatiska förändringar de senaste decennierna och frågan är om konstpedagogiken har hängt med. I mitt arbete undersöker jag den pedagogiska potential och tvärvetenskapliga natur som samtidskonsten har. Min frågeställning lyder: Hur kan en pedagogisk metod utvecklas, där kroppsligt agerande och den erfarenhet som görs skapar ingångar till och förståelse för samtidskonst? Mitt nyckelbegrepp är ”mellanrum” och undersökningen handlar om vad som händer när mellanrum aktiveras. Jag använder mig av och integrerar två olika sorters verktyg i min undersökning. Det ena är min egen kropp och det andra är teorier av filosofen Gilles Deleuze. Det är hans begrepp skillnad och repetition och hur han beskriver verkligheten som faktisk och virtuell som jag försöker förstå genom att själv agera och iscensätta situationer.Många konstnärer i dag har ett undersökande förhållningssätt och arbetar i projektform. Aktioner, happenings och relationell estetik har gjort att konsten tar sig direkt kroppsliga uttryck, konsten är i många fall människokroppar. Också som utställningsbesökare engageras vi ofta rent fysiskt när konstnärer bygger installationer och jobbar med rumslighet. Därför har jag i min undersökning använt mig just av min egen kropp. Jag försätter mig i situationer, jag agerar och upplever. Min erfarenhet blir kunskap som jag sedan bär med mig. Samtidskonst handlar i mångt och mycket inte om att förstå i traditionell bemärkelse. Det handlar om att träna upp sin kognition och sina sinnen och hitta ett förhållningssätt att öppna upp sig inför det som presenteras som konst.Mitt arbete är tvärvetenskapligt och jag rör mig inom både pedagogik, filosofi och konstvetenskap. Arbetet har också ett dubbelt perspektiv där en konstnärlig gestaltning integreras i det vetenskapliga arbetet med uppsatsen. I mitt arbete är det mina egna aktioner som är den integrerade konstnärliga biten. Inför Konstfacks vårutställning reproducerade jag en av mina aktioner i en anpassad form för utställningssammanhang. En rumslig installation med två videoprojektioner och grus på golvet visade hur jag och en medaktör aktiverat rummet mellan Kaknästornets utkikspunkt och marken nedanför.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Josefsson, Elaina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Voussoir Bridges: Refining the cornerstone of art education - the effect of culture shock on intercultural learning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Jäder Sundberg, Helena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild i utveckling - utveckling i bild: tre samtal om bildämnet som stöd för elevers identitetsskapande1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Järvklo, Ann-louise
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barn ritar väl ändå!: en undersökning om förutsättningar för bild- och formverksamhet för yngre barn i skola och fritidshem2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om förutsättningar för skapande verksamhet för barn i årskurs 1 och 2 samt på fritidshem i Stockholmstrakten. När och hur används skapande verksamhet? Bilder i skolan tillverkas exempelvis med olika syften, dels för att illustrera berättelser eller som hjälp att lättare förstå basämnen. Eget skapande, mest i form av teckning används som något att göra i väntan på att lärare ska komma eller för att vänta in kamrater som ska bli klara med skoluppgifter. Vilka möjligheter finns det för skapande verksamhet under dagen i skola och fritidshem? Min frågeställning har varit vilka förutsättningar som finns för bild- och formverksamhet i barngrupperna. Ett syfte har varit att kunna relatera till min egen situation som pedagog. Resultatet visade att pedagoger är intresserade av att bedriva bild- och formverksamhet med barnen om de så kallade ramfaktorerna medger detta. Speciellt på fritidshemmet gäller idag stora barngrupper för en liten personalgrupp, vilket gör mindre förutsättningar för bild- och formverksamhet. En viktig förutsättning är också att pedagogerna har kunskaper i ämnet. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod med fallstudier genom intervjuer av fem pedagoger.

  Download full text (pdf)
  Barn ritar väl ändå
  Download (pdf)
  Bilaga
 • 192.
  Jönsson, Elin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lära.online: en teoretisk och praktisk undersökning om interaktiva läromedel på Internet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En bok, en film, ett bibliotek, ett museum eller Internet innehåller ingen kunskap i sig. De är på olika sätt och i olika grad möjligheter till att producera kunskap för den person som har den kompetens som krävs för att tillgodogöra sig den. Mitt intresseområde i detta magisterarbete är hur Internet som plats kan användas i ett pedagogiskt syfte och frågeställningen lyder:

  Hur kan Internet som plats och Internets visuella möjligheter användas, för att utveckla ett interaktivt läromedel? Hur kan detta interaktiva läromedel utformas så att bilden blir huvudsaklig informationskälla?

  Mot bakgrund av frågeställningen ovan består en del av magisterarbetet av att förarbeta, planera, strukturera och skissa fram en webbsida som jag kallar Animationshuset. På denna sida ska användarna kunna lära sig enkel animation. Målgruppen är 12-16 år. Arbetets teoretiska diskussion och analysdelen berör framför allt frågor om kunskapsproduktion i olika kontexter och medier och har legat till grund för sidan. Min avsikt har varit att låta magisterarbetets respektive delar ge näring och nya erfarenheter åt varandra. Intentionerna med Animationshuset är att utnyttja det digitala mediets och platsen Internets möjligheter för att användarna ska skapa nya lärdomar. Mötet mellan den praktisk pedagogiska och den tekniska kontexten är den stora utmaningen, det pedagogiska måste samverka med den digitala tekniken.

   

  En av Internets främsta egenskaper är att alla, oavsett tid och rum, kan vara med och producera information. Därför ska sidans användare kunna dela med sig av de erfarenheter och kunskaper de gör i sina egna animeringar. Animationshuset kommer att ha ett grundskelett och en grundstruktur, därefter ska användarna bygga vidare huset med sina erfarenheter och kunskaper. Kombinationen av att vara en styrande åskådare till visuell information (genom interaktivitet), utföra det praktiska arbetet (själva animerandet) samt att vara medskapare till Animationshuset (pedagogens roll), resulterar i ett performativt lärande där kunskapens relationella natur synliggörs.

  Arbetets resultat presenterades på Konstfacks vårutställning 2009. Utställningens besökare kunde där prova en liten del av Animationshuset på en interaktiv Activeboard.

  Download full text (pdf)
  Lära.online
 • 193.
  Jönsson, Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bild från åk 1 till åk 9: beskrivning och analys av ett lokalt utvecklingsarbete1992Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 194.
  Jönsson, Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Livets dans: ett temaarbete i tillvalet bildkonst1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 195.
  Jönsson, Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Skoltiden: elevers bilder av tidens betydelse i skolan1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 196.
  Kalimo, Pirkitta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Diskursanalys av elevers reflektioner om samtidskonst i finsk bildkonstundervisning.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 197.
  Kaminska Novomestská, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Jaget genom laget: En studie av en grupp unga fotbollsspelares kollektiva estetiskalärprocesser.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Slöjdämnet är ett av de mest omtyckta ämnena i grundskolan även om nationella utvärderingarvisar att det är ett av de mest individualiserade ämnena. Sprunget ur en praktik starkt prägladav ett kollektiv har jag genom en fallstudie undersökt hur kollektiva estetiska praktikerutanför skolans ramar kan bidra till en ökad förståelse av bild- och slöjdundervisningens kollektivaarbetsmetoder. Huvudfrågeställningen i studien lyder: Hur kan ett möte mellan tvåkulturer- fotbollskulturen och skapandekulturen, skapa pedagogiska vinster och insikter förmig som blivande bild- och slöjdlärare? Studiens empiri består av inspelat material frånworkshopar med unga fotbollsspelare, där deras verbala och visuella kommunikation medvarandra under ett pågående skapande arbete har analyserats. Resultatet visar att spelarnaskommunikation med varandra är avgörande för arbetets utformning och problemlösningarsamt att arbetet med stora material bidrar till lek vilket kommenteras och gestaltas i en 4 x 4meter stor banderoll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 198.
  Karlberg, Hanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Tillbaka till istiden: Om lärprocesser och inre motivation2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Tillbaka till istiden
 • 199.
  Karlberg, Mary
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Listen with your eyes: om färgens psykologiska påverkan och barn med svårigheter1989Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 200.
  Karlsson, Kenneth
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Fotografiets natur: vilka är den fotografiska bildens säregenheter1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf