Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 907
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Björke, Per Key
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kommunikation & konstnärlighet: Buddan från Ceylon1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 102.
  Björklund, Ellinor
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Man vill i alla fall ha en gilla liksom ...": om profilbildens roll i identitetsskapande och självrepresentation på Facebook2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi omges i vår vardag ständigt av bilder. Dessa spelar en roll för hur vi relaterar oss till omvärlden men också hur vi ser på oss själva. Idag är det enklare än någonsin att ta och dela med sig av fotografier och detta spelar roll för skapandet av vår egen identitet.

  Mitt arbete ställer frågan om hur profilbilden på Facebook är en del av  identitetsskapande processer. Jag försöker svara på frågan utifrån hur man ser på sitt eget användande av profilbilden och vad man som användare kan läsa in för betydelser i andras bilder. Eftersom det finns en pågående debatt om ungas användning av sociala medier och bilder på sig själva vill jag med detta arbete nyansera denna diskussion genom att beskriva de tankar och processer som ligger bakom unga och äldre användares användande bilder av sig själva på nätet.

  Frågan om ungas identitetsarbete har styrt både uppsatsen och den konstnärliga gestaltningen. Jag har genomfört intervjuer som jag studerat med hjälp av teorier kring hur vi använder och skapar vår identitet och relaterar oss till varandra, och på så sätt har jag kunnat visa att Facebook är en social scen eller arena som på många sätt fungerar som andra sociala arenor vi rör oss i. Mitt arbete visar på vilka olika sätt man försöker kontrollera den bild av sig själv andra får, samtidigt som man tolkar och påverkas av andras bilder. Det finns dock stora utmaningar i ett relativt nytt socialt forum som Facebook, och denna uppsats tar upp hur dessa utmaningar bemöts och hanteras.

  I min gestaltande del har jag valt att teckna profilbilder och animerat dessa. Över 3 miljarder bilder laddas upp på Facebook varje månad och denna ström av visuell information försöker jag illustrera. Men jag vill också visa att identiteten är mångbottnad och består av flera olika, ibland transparanta, lager och att vi spelar en mängd olika roller. Vår egen identitet blir till och förändras i mötet med andra identiteter; du, jag och de vi möter är en del av varandra. Jag gör medvetet mig själv till en del av min gestaltning. I mina intervjuer studerar jag de andras identitetsarbete men kan inte undvika att även bli en del av det, precis som de blir en del av min vardag och min identitet i nuet när jag skriver detta arbete. Jag har valt att försöka skildra hur vi tecknar vår egen identitet samtidigt som detta personliga arbete är en del av ett ständigt flöde där ingenting är fast och beständigt.

  Download full text (pdf)
  "Man vill i alla fall ha en gilla liksom ..."
  Download full text (pdf)
  Visuell dokumentation
  Download (mov)
  Film
 • 103.
  Björklund, Malin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Likheten i skillnaden: om stereotypa representationer, kulturell identitet och språkliga konstruktioner i konsten2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i närläsning av två samtida konstnärliga verk, eget gestaltande arbete samt med stöd av valda teorier vill jag undersöka hur samtidskonsten utmanar stereotypa representationer. Syftet med arbetet är att se hur konst kan laborera med vedertagna och stereotypa uttryck och hur dessa kan avslöja värderingar och normer. Det didaktiska syftet är att erbjuda exempel med vilka man kan synliggöra dessa föreställningar. Mitt föreslagna exempel visar på arbete med bildtolkning och eget konstnärligt gestaltande. Uppsatsen behandlar alltså vanliga och förhoppningsvis angelägna frågor med fokus på visuella och språkliga representationer.

  Jag använder mig av teorier som de flesta är förankrade i det postkoloniala fältet och närmar mig begrepp som kulturell identitet, stereotypi och semiotik. Dessa presenteras kortfattat innan jag gör en närläsning av de två verk jag valt som exempel från samtidskonsten. Jag avslutar med en sammanfattning av dessa samt en slutdiskussion där jag lägger fokus på konsten och dess tillvägagångssätt med hjälp av dessa exempel. Uppsatsen visar på samt diskuterar vanligt förekommande konstnärliga grepp och jag betraktar det som en möjlighet att få diskutera vissa teoretiska begrepp i förhållande till det bildpedagogiska fältet.

  I den egna gestaltningen har jag tillfrågat och fotograferat tio främlingar på gatan. Jag har inte velat laborera med tecknen likt de konstnärer jag närstuderat utan jag har mer förhållit mig till dem i tanken och undersökt hur jag kan lösa upp gränser och kategoriseringar. Går det att omöjliggöra en klassificering av den Andre, av främlingen?

  Download full text (pdf)
  Likheten i skillnaden
 • 104.
  Björkquist, Tova
  et al.
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Jonsved, Elisabet
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Invisible aesthetics: art as a catalyst for dialogue2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through an exchange partnership between Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design and Wits University we had the opportunity to stay in Johannesburg from July to October 2007. We arrived in this city with a prior interest in questions relating to public space and the politics of access to these spaces. In a city which continues to be segregated and in many ways difficult to access, these questions felt even more relevant. Through artistic research and the theories of Michel Foucault and Rosalyn Deutsche we address the question:

  How can art negotiatespace in order to alter power relationships?

  Our research is based on artistic practices, namely our own experiments and interviews with the two members of the Trinity Session, Stephen Hobbs and Marcus Neustetter, in which we interrogate an aspect of one of their projects. We have analysed these artistic practices through three keywords: public space, power relationships and embodied experience. Deutsche stresses the notion of public space being based in and on conflict. Foucault describes power as something we always produce through our actions. Embodied experience can be seen as a kind of lasting knowledge in the span between unspoken experience and outspoken knowledge.

  Some contemporary art projects have the capacity to offer people an embodied experience and through this, disturb the production of power because these mechanisms are working on the same level. Given Foucault’s argument that power is not one big entity but rather a series of small practices, these disturbances can be seen as the embryo for something new. To put it simply: micro power can be fought by micro actions.

  In the longer term we envisage these process-based art practices as having possibilities for the kind of work taking place in schools. We propose that this kind of contemporary art practice can make the art education of today more vivid. We also argue that the notion of embodied experience enriches pedagogical possibilities in school.

  A CD is attached to this paper which includes documentation from our artistic research and from the final exhibition we installed at Konstfack. We didn’t want to exhibit a representation of our work but rather attempted to produce an experience for people to demonstrate the notion of embodied experience. The form in which we had to work didn’t allow us to initiate a happening. Therefore our exhibition became a necessary reconfiguration where we used similar strategies and artefacts to the ones we have described in the paper but we also encouraged people to participate by sending pictures to a cell phone exhibited in the gallery. In this way our exhibition was interactive at the same time as it showed strategies we have been working with in our exam thesis.

  Download full text (pdf)
  Invisible aesthetics
 • 105.
  Björnlert, Märta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Glasklart miljötänkande: omformning av engångsglas i skolan2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106.
  Björnsson, Therese
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Design som i en liten ask: en undersökning om att skapa för att lära2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Skolverkets läroplaner och mål förespråkas ett vidgat textbegrepp som en angelägen del av undervisningen. I stark kontrast till det har estetiska ämnen, en fortsatt låg prioritet. Ett aktuellt exempel på det är att estetiska ämnen för närvarande föreslås bli valbara inom vissa gymnasieprogram. Medan läroplanerna talar för varje elevs rätt till lärande genom många olika uttrycksformer, tillmäter alltså de kunskapsideal som politiskt sett råder bildämnet en ringa status i praktiken. I skuggan av denna problematik pågår en pedagogisk forskningsdiskurs, där begrepp som multimodalitet och estetiska lärprocesser samt perspektiv som

  design för lärande behandlas och utvecklas.

  Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i min roll som blivande bild och designpedagog, valde jag att genomföra ett pedagogiskt projekt som undersöker hur lärande kan ske genom praktiskt, skapande arbete. Inom ramen för undersökningen fick närmare sextio skolelever i uppgift att tolka, konstruera och synliggöra resonemang kring begreppet

  design i en gestaltning. De gestaltningar som eleverna formgav anpassades efter och inrymdes i lådor av papp.

  Undersökningen behandlar följande frågor, på vilket sätt kan lärande ske när ett antal skolelever får tolka och konkretisera sina resonemang visuellt genom att formge, hur talar skolelever mellan 15 och 18 år kring innebörden av begreppet design och hur tolkar och kommunicerar de detta visuellt i en gestaltning?

  Undersökningens huvudsyfte är att undersöka på vilka sätt dessa elever kan tillgodogöra sig kunskap när de får synliggöra resonemang genom att utforma en gestaltning. Vidare syften är att ta reda på hur eleverna samtalar kring begreppet design, samt att utforska hur de går tillväga för att kommunicera detta visuellt.

  Något som blivit påtagligt i undersökningen är att kunskap och lärande kan ta form och komma till på många olika sätt. Under projektets gång växte en komplex bild av designbegreppet fram i elevernas arbeten. Trots uppgiftens förhållandevis snäva ramar, varierade metoderna för att visualisera olika idéer åtskilligt.

  Då det i dagens teknologiska samhälle enkelt går att finna rena faktakunskaper på exempelvis Internet, har logiska resonemang och reflekterande samtal alltmera börjat lyftas fram som en viktig del av skolans kunskapssyn. I en sådan undervisning kan de estetiska ämnena tillföra ytterligare en dimension, eftersom det i många fall kan underlätta att resonera kring något visuellt, än kring något som inte går att se på. Elevernas gestaltningar kommunicerar tillsammans med uppsatsen undersökningens resultat.

  Download full text (pdf)
  Design som i en liten ask
  Download (jpg)
  Bild 1
  Download (jpg)
  Bild 2
  Download (jpg)
  Bild 3
  Download (jpg)
  Bild 4
  Download (jpg)
  Bild 5
  Download (jpg)
  Bild 6
  Download (jpg)
  Bild 7
  Download (jpg)
  Bild 8
  Download (jpg)
  Bild 9
  Download (jpg)
  Bild 10
  Download (jpg)
  Bild 11
  Download (jpg)
  Bild 12
  Download (jpg)
  Bild 13
  Download (jpg)
  Bild 14
  Download (jpg)
  Bild 15
  Download (jpg)
  Bild 16
  Download (jpg)
  Bild 17
 • 107.
  Björsell, Frida
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En hermeneutisk litteraturstudie av det konstnärliga spelrummet: lekrum mellanrum läranderum2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mitt kandidatarbete undersökte jag hur en konstruktiv dialog om vår omvärld och oss själva kan ta form i växelspelet mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning. Syftet var att synliggöra möjligheter för hur man som bildpedagog kan lyfta fram olika former av språksystem med avsikt att stärka eleverna till självständigt reflekterande och ifrågasättande. I detta magisterarbete har jag fördjupat resonemangen utifrån en närläsning av Martin Heideggers Konstverkets ursprung. I Heideggers avhandling fann jag svar på frågor som ledde mig framåt i diskussionen kring hur man praktiskt och teoretiskt kan utforma diskurser som inte strävar mot enhetliga svar. Inom den filosofiska hermeneutiken, inom vilken Heidegger rör sig, är sanning inte ett slutgiltigt begrepp. Väljer vi att betrakta sanning som en konstruktion kan vi också dekonstruera den i bemärkelsen "översätta" eller främmandegöra den. Jag menar att den tolkande människan befinner sig i ett mitt-emellan, i en gränszon mellan klarhet och ifrågasättande – en plats, ett spelrum. Men hur kan vi som pedagoger öppna dörrarna till detta "rum" så att eleverna inser att deras tänkande, deras tolkning och deras meningsskapande är ett verk i sig. Att tolka och dra egna slutsatser är en aktiv handling oavsett om det sker på basis av ett teoretiskt förfarande eller genom ett praktiskt gestaltande.

  Uppsatsskrivandet är i sig en gestaltande process vilket jag har försökt visa i min disposition. Avsikten är inte att ställa fram färdiga svar. Intentionen är snarare att sporra läsaren att själv ta det konstnärliga spelrummet i bruk. Frågorna vad ett konstnärligt spelrum kan vara samt hur det kan tas i bruk genomsyrar arbetet på ett teoretiskt såväl som ett gestaltande plan. Detta "dubbla perspektiv" innebär att delarna interagerar och är avhängiga varandra. Inspirerad av Heideggers tes att "konst till sitt väsen är diktning", har jag som en del i min gestaltning skrivit en skönlitterär text med titeln Entropi – Att återvända. Det övergripande syftet med magisterarbetets gestaltning är att praktiskt pröva de hermeneutiska metoder jag undersöker. Uppsatsen och gestaltningens olika delar presenteras i sin helhet på Konstfacks vårutställning 2008.

  Download full text (pdf)
  En hermeneutisk litteraturstudie av det konstnärliga spelrummet
  Download (pdf)
  Abstrakt
  Download (pdf)
  Bilaga
  Download (pdf)
  Inlaga
  Download (pdf)
  Mellanrumstankar
 • 108.
  Björsell, Frida
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Teoribildning och bildtolkning som metod för nytänkande: en studie av heteronormativa diskurser med utgångspunkt i konstnären Chaterine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att belysa resonemang rörande normalt respektive onormalt, maktstrukturer, genusfrågor och kommunikationsprocesser, med utgångspunkt i konstnären Catherine Opies fotografi Self-Portrait/Cutting från 1993. Verket rymmer en komplexitet eftersom brottet mot våra heteronormativa föreställningar utrycks så explicit. Det finns en ambivalens och direkthet i verket som fascinerar. De motstridiga läsningarna väcker ett behov av att förstå bilden på ett mer nyanserat sätt. Jag har medvetet valt att studera Self-Portrait utifrån teorier som ligger till grund för många konstnärer som väljer att röra sig i gränslandet för det samhället satt upp som norm. Teoribildningar som behandlar dikotomier som normalt och onormalt samt synen på den Andre, ligger även till grund för min gestaltning, där jag i praktiken undersökt hur man kan arbeta med gestaltning som metod för ett ifrågasättande av invanda föreställningar. Sammantaget har jag frågat mig på vilket sätt examensarbetets gestaltande del och tolkningsprocessen av Self-Portrait, kan bredda min förståelse av heteronormativa diskurser, samt på vilket sätt växelspelet mellan konstnärlig gestaltning, teoribildning och bildtolkning kan fungera som metod för ett ifrågasättande av normer och nytänkande inom bildpedagogiken.

  Min uppfattning är att slentrianmässiga värderingar oftast grundar sig i okunskap, men också genom medias påtvingade ideologier. Det är språket som möjliggör att vi kan reflektera över våra handlingar och därmed över oss själva. När vi omsätter våra tankar i språk – tal, skrift och gestaltande – omstruktureras och förändras tanken. Bildundervisningen öppnar för möjligheten att lyfta fram olika former av språksystem som inte strävar mot enhetliga svar. Insikten att det ofta finns flera ”sanningar” och att det är viktigt att ifrågasätta sitt eget och andras tänkande, kan i bästa fall motverka stereotypa föreställningar samt förtryck av individer. Jag menar att den kritiska kommunikationen, där eleverna själva skapar mening kring egna och andras bilder, kan uppmuntra eleverna till självständigt reflekterande. Att tolka verk utifrån disparata teorier, som jag valt att göra i mitt examensarbete, kan vara ett led i den riktningen.

  Genom att använda den egna kroppen som medium i min gestaltning har jag undersökt hur iscensättningen kan möjliggöra en djupare förståelse för hur vi antar och växlar mellan olika roller och identiteter. Gestaltningen har även medfört en bredare diskussion kring maktstrukturer och en insikt i att synen på den Andre ytterst handlar om synen på oss själva. Min tolkning av Self- Portrait/Cutting och mitt gestaltningsarbete har varit en inkörsport till ökad förståelse och i förlängningen verktyg för hur jag som bildpedagog kan arbeta växelvis med teoribildning och bildtolkning som metod för ifrågasättande och nytänkande.

  Download full text (pdf)
  Teoribildning och bildtolkning som metod för nytänkande
 • 109.
  Blad, Eva
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ”Det känns som man är mellan den stressade staden och den lugna skogen”: En studie om när en konstnärlig metod används ämnesövergripande i grundskolans senare år2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se vad som händer när elever använder sig av en konstnärlig metod i grundskolans senare år och förankra den undersökta undervisningsmetoden på en vetenskaplig grund. Studiens teoretiska ram utgörs av socialkonstruktionismen och visuell kultur. De frågeställningar som studien söker svar på är: ”Vilka förmågor utvecklar elever genom att arbeta med en konstnärlig metod?” och ”Hur blir elevers förmågor synliga i representationer och iscensättningar i arbetet med en konstnärlig metod?” Den empiriska utgångspunkten är elevrepresentationer, i form av tal, skrift, bild och film, samt detta kompletteras med inspelade processamtal. Kopplat till begreppet visuell kultur är den undersökta konstnärliga metoden en undervisningsstrategi som ger eleverna möjligheter att undersöka sina för-givet-taganden om en plats. I den använda konstnärliga metoden väljer de en specifik position att betrakta platsen från. Denna distansering ger eleverna möjlighet att se platsen på ett nytt sätt och genom att visualisera sin förståelse i en iscensättning, skriver de en annan berättelse om den undersökta platsen. Studien visar att eleverna i sina representationer synliggör förmågor som finns inskrivna i styrdokumenten, både ämnesspecifika förmågor och förmågor som handlar om hur eleverna konstruerar och presenterar sig själva. En grundläggande tanke i socialkonstruktionismen är att subjektet konstrueras genom språket, och i de inspelade processamtalen blir det tydligt hur eleverna genom den konstnärliga metoden konstruerar egen och kollektiv identitet.

  Download full text (pdf)
  Ewa Bladh
 • 110.
  Bladh, Klara Danica Hansdotter
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilden av en förebild: En undersökning om hur förebilder används i H&Ms reklam för att skapa genus 2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisningen i skolan syftar att se till alla människors lika värde samt jämställdhet mellan könen. Men hur ser det ut i bilder och representationer som finns inom reklam och media? Vilket tyst budskap figurerar bakom de förebilder i media som möter ungdomar i deras vardag? Undersökningen analyserar två inspirationsfilmer som fanns tillgängliga på H&Ms hemsida under mars månad 2014. Filmerna använder sig av förebilder, på dam respektive herravdelningen. Med hjälp av bildutsnitt, val av kontext skapas skillnad i budskapet filmerna emellan. Miranda May Kerr är underklädesmodell och David Beckham är fotbollsproffs. Filmens handling avstannar för att fokusera på May Kerrs kropp. May Kerr presentation premierar det hon är tillskillnad från vad hon gör i filmen. David Beckham presenteras istället för vad han föresätter sig i filmen. Han presenteras som en man med god fysik som antar utmaningar och löser problem. Beckhams kropp är i fokus men kontexten är en annan, vilket gör att fokus på kroppen blir sekundär i presentationen. Främst premieras hans förmåga att lösa problem och förmågan att tänka samt agera självständigt.

  Mina funderingar har kretsat kring huruvida det är möjligt att analysera dessa filmer med hjälp av feministisk konsthistorieanalys? Jag har studerat konsthistorikern Nanette Solomons teorier om hur ikoniska bilder har skapat genus med hjälp av förebilder genom tiderna inom konst samt kultur. Pudicagesten gestaltar en kvinna som skyler sina intima delar. Motivet ska ursprungligen skildra en ögonblicksscen då Afrodite steg upp ur havet och skyndade sig för att ta täcka sin kropp. Denna scen har sedan anammats och reproducerats, även Miranda antar denna gest i H&Ms inspirationsfilm.

  Med tiden följer ideal och teknik, någonting som jag gestaltar i min cirka en minut långa film. Kvinnans kropp har under lång tid varit laddad med skuld och skam. Miranda May Kerr samt David Beckham som används i H&Ms reklamfilm på dess hemsida figurerar huvudpersoner i min rörliga video gestaltning. En ljudslinga med djungeltema samt trumljud konnoterar primitivitet och urålderlighet, det faktum att kroppen har varit med oss genom alla tider. Ideal, gudar, skönhet och förebilder har följt oss från människans första stund till där vi står idag. Inklipp av äldre genusideal, är att visa på hur kulturen har ett starkt inflytande över oss med sitt tysta budskap och dolda ideal. Överlappande bilder varvas med inklipp av bland annat Afrodite, David Beckham. Under Aristoteles tid var det atletiska unga män som stod modell för den ideala mannen. Bilder med högupplöst opacitet blandas med varandra från Afrodites tid till Miranda May Kerr. Filmens raster konnoterar 1980 talets television. Ett flimrande skimmer, konnoterar tidens förgänglighet liksom min begränsade förmåga att se hur det är för dagens ungdom. Jag härleder till min egen uppväxt med blandband, vhs och bärbar cd-spelare. Idoler på posters och veckorevyn. Bildrutorna i uppsatsen konnoterar tetris, ett spel som bygger på att en ska passa in en modul i en annan för att skapa en fungerande helhet. Det finns inte tid till eftertanke och minsta misstag skapar ett hål i helheten. Det är på det viset jag härleder till seendet som en social och kulturell praktik. Det är alla lager av bilder som tillsammans skapar bilden av en förebild.

  Genom en dekonstruktion av bilder inom reklam, kan elever lära sig mer om den demokratiska blicken. En blick som kan användas genom pedagogiska glasögon och ser till allas lika värde oavsett etnicitet, religiös tillhörighet, genus eller sexuell läggning.

 • 111.
  Blomberg, Carl E.
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Att undervisa i bild och engelska - skillnader och likheter: en enkätstudie bland lärare på mellan- och högstadiet1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Blomberg, Carl Erik
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Rörlig bild i lärarutbildningen vid Malmö högskola2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 113.
  Blomberg, Carl Erik
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Visuell yttranderätt i grundskolan2006Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna observationsstudie utgår från elevers bilder så som de exponeras i tre rum i tre grundskolor. Bilderna kategoriseras som visuella yttranden baserat på semiotikens sätt att se på bilder som betydelseskapande handlingar. FN:s barnkonvention bildar tillsammans med läroplanen för grundskolan och kursplanen för bildämnet i grundskolan bakgrund mot vilken studiens resultat ställs. Tre pedagoger, en från varje skola, är kompletterande informationskällor till elevernas bilder.  Studiens syfte är att försöka belysa hur den visuella yttranderätten i grundskolan ser ut i praktiken och synliggöra hur mötet mellan elevers yttranderätt och undervisningens mål kan se ut. 

  I arbetet ställs frågor som: I vilken utsträckning är grundskolan en plats för visuell yttranderätt? Vilken funktion får elevernas bilder? Var placeras, exponeras, elevernas bil der i de fall detta förekommer? När blir elevernas bilder klotter? 

  Tre bilder producerade av elever har valts ut ur materialet och får representera en samlad bild av yttranderätten vid de undersökta skolorna.

  Undersökningsresultatet tyder på att elevernas bilder har en svag ställning ur kommuni kationssynpunkt, då bilderna i större utsträckning ses som moment i teknikövning eller bildkomposition än som språkligahandlingar. Pedagogernas ambitioner att vidga elevernas medvetenhet om bildernas möjliga funktioner försvåras av ämnesuppdelning och traditioner. En del elever som vill yttra sig i angelägna frågor gör det genom att klottra, eftersom den pedagogiska verksamheten inte har plats för detta innehåll.

  Download full text (pdf)
  Visuell yttranderätt i grundskolan
 • 114.
  Blomström, Marianne
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Geniet i det bildpedagogiska rummet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med den här uppsatsen är att visa att ordet geni är mer än bara ett ord utan också ett uttryck som bär med sig ett system av maktstrukturer som är djupt rotat inom konstens historia. Jag vill också visa hur begreppet ”det konstnärliga geniet ” verkar i bildämnet i det obligatoriska skolväsendet idag, ur ett pedagogiskt perspektiv.

  Jag börjar med att undersöka begreppet geni utifrån kategorierna; kön, sexualitet, klass, etnicitet, medium, teknik och kontext. I min undersökning jämför jag begreppet med grundskolans kursplan i bild och lokala kursplaner i bild. Sedan går jag in på resultatet av en workshop på Konstfack där jag bad sju bildlärarstudenter att tolka olika citat från kursplanen. Jag berättar att det finns en skillnad med vad skolverket menar med kursplanens text och hur bildlärare och blivande bildlärare tolkar texten.

  I min gestaltning fortsätter jag att undersöka geniet och gör parafraser av sju stycken vanligt förekommande mästerverk i bildundervisningen genom att använda det individuella verkets och den kanoniserade konstens motsatser. Jag redogör gestaltningsprocessen och klargör min olika val i gestaltningens transformeringar.

  I slutdiskussionen diskuterar jag att vi i bildundervisningen riskerar att använda ett mycket exkluderande begrepp som norm och om kursplanen behöver förtydligas för att underlätta för bildlärare att våga ta in andra konstnärer, konstverk och tekniker i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  Geniet i det bildpedagogiska rummet
 • 115.
  Boda, Lena
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Facebook goes philosophy: Facebook - ett modernistiskt eller postmodernistiskt projekt?2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Facebook is a social Internet community started in 2004 by Harward student Mark Zuckerberg and it has by now around 222 million users all over the world.

  How can one, by examining a few aspects of young peoples activity on the site, understand the act of identityshaping and the look at ourselfs, in two different ways? One connected to modernism and the other to postmodernism.

  The philosopher Hegel’s concept of recognition and Nietzsche’s notion of our will to power are related to the terms modernism and postmodernism, and the observations made in the interviews with 13 highschool students are interpreted with the help of them.

  The analysis treats four themes visible in the interviews. First, the frequent checking out on others’ activities, which is partly seen as fun, partly as useless. It can be understood as a way to get to know oneself throug reflection - or as a method to find out what is a successfull way of being. Second, the strong aim to show who one is, which could be interpreted as a need to try the own identity by showing it to others -or as a strategic demonstration of a consciously shaped image. Third, the attitude towards giving and getting comments, which vary between an unproblematic liking, and a rejection of the need for confirmation of one’s being. Fourth and finally, the difficulties with having one profile to be seen by all the ”friends”. This can be usefull if one is in search for a true identity that is so to speak already in oneself from the beginning. But this shaping of an image that is successfull among multiple viewers is also seen as a rather undramatic, or unproblematic, activity. The conclusion made is that Facebook stimulates as well a modernistic as a postmodernistic way of identity shaping. Its tools encourage the demonstration of the personality, but as it is very easy to play with these tools, an unrestrained designing of the identity is also possible. But the site wouldn’t really be interesting if it was considered a theatre scene – and it is quite clear that there is a wish to show who one really is, and that there is an idea about other persons having that kind of true selfs as well. But the caracter of the medium is such that people frequently suspect others to manipulate their identitys.

  Download full text (pdf)
  Facebook goes philosophy
 • 116.
  Bodelson, Annie
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Ändligt och oändligt: en undersökning utifrån cirkeln och det vertikala strecket som symboler1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Bodnár, Gábor
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  IT is it! Is it?: om datorisering och IT i allmänhet och i bild och media i synnerhet1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 118.
  Bohlin Brundin, Pia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilder ur förfluten tid: tolkning och analys av gamla familjebilder1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Bohlin Brundin, Pia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Hur kan man använda datorverktyget i teorimedveten bildundervisning?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Bohlin, Jörgen
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad är avsikten med att använda datorer i undervisningen1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 121.
  Bohlin, Pia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Att förstå poängen med det hela": en studie av koncept i ämnet Bild under 1900-talet och i samtida praktisk bildpedagogik på grundskolans högstadium2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en studie av de ämneskoncept och traditioner som präglat bildundervisningen i grundskolans högre stadium under 1900-talet samt en överblick över de utredningar, forskningsprojekt och satsningar som haft till uppgift att undersöka och föreslå åtgärder för att förbättra kulturarbetet i allmänhet och bildarbetet i synnerhet i skolan och skolans ämnen. Mot dessa resonemang speglas fortsättningsvis resultatet av arbetets fältstudie som är en samtida blick in i några bildpedagogiska rum. Fältstudien syftar till att undersöka hur bildpedagogikens parallella ämneskoncept tar sig uttryck i bildlärares tänkande kring och beskrivning av sin undervisning . Fem bildlärare, utbildade vid olika tidpunkter har berättat om hur de bedriver den praktiska och gestaltande undervisningen i Bild i grundskolan (årskurs 6-9). I analysen av materialet utgår jag ifrån bildpedagogisk teori, ett kulturteoretiskt perspektiv samt den yrkespraktiska teorin.

  Resultatet pekar på många glädjeämnen men också att bildämnet utformas av den enskilde bildlärarens ämneskoncept i en blandning av gamla och nya bildpedagogiska traditioner – till synes utan ett gemensamt måltänkande som utgår från kursplanen i ämnet Bild för grundskolan. En stor del av bildarbetet ägnas åt ett förhållandevis oreflekterat fritt skapande och avbildande färdighetsträning med olika material och tekniker. Samtal kring och tolkning av elevernas arbeten förekommer i ringa omfattning. Vid en beräkning av hur de bildpedagogiska traditionerna fördelar sig i informanternas gestaltande uppgifterna, så utgör 50 % av dessa teknisk-mimetiska uppgifter, 20 % är orienterade mot ett konstpsykologiskt förhållningssätt och 20 % har bildspråklig karaktär. En ytterligare komplikation är att, oavsett traditionstillhörighet, tenderar de flesta arbetsuppgifter som presenteras i bildämnet att utmynna i avbildande gestaltande problem som eleven enbart kan lösa med den kompetens denne redan har. Ansvaret för att utveckla kunskaper i bildämnet ligger därför till stor del på eleven själv.

  Samtidigt riskerar bildämnet att få sina specifika kunskapskvalitéer ytterligare nedtonade om det integreras med andra skolämnen på ett oreflekterat sätt. Begrepp som Bildspråk och Bildkommunikation har figurerat i ämnets styrdokument under de senaste årtiondena men har, med vissa undantag, inte fått riktigt fotfäste i de arbetsuppgifter som eleverna arbetar med. I de fallstudier som här presenteras domineras ämnet av framför allt ett avbildande tekniskt koncept, även i de fall där läraren har bildspråkliga intentioner. Informanterna i arbetets fältstudie ger alla uttryck för svårigheterna att problematisera sitt ämne så att det inkluderar flertalet av eleverna. En effekt av detta blir att elever som inte har en naturlig begåvning på det gestaltande området istället exkluderas i arbetet. Mycket pekar alltså på att de problem som ämnet brottas med handlar om hur det problematiseras, konkretiseras, begreppsliggörs, metodiseras och presenteras för eleverna.

  Download full text (pdf)
  "Att förstå poängen med det hela"
 • 122.
  Bolin, Kristina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Syföreningen Bourdieu och Konstfack: en liten studie i kultursociologi1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 123.
  Boreson, Cecilia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vad gör konsten i skolan?1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 124.
  Boric, Amir
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Identitet av bosnier 1992-1995: "konst under belägring"2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning försöker jag synliggöra en folkgrupps identitet. Temat är: ”Bosnisk identitet 1992 – 1995” Dvs. den identitet som skapades under kriget i Jugoslavien – Bosnien och Hercegovina. Kriget i Bosnien tog ca. 250 000 liv och ca.1,9 miljoner Bosnjaker 1 fick fly.  I detta arbete diskuteras den kulturella identitetens roll, och konstens roll för att stärka betydelsen av den kulturella identiteten under krig. Huvudstad i Bosnien och Hercegovina är Sarajevo, en stad som var under belägring i 3 år. Under denna period skapades några av Bosniens största och viktigaste konstverk. Konst som har blivit viktig för den bosniska kulturella identiteten. Det var en tid då bosniska konstnärer utnyttjade sina kunskaper och sitt språk för att göra revolt och motstånd mot det våld som förstörde staden och dess invånare. Deras konstverk utgör samtidigt en sort Krönika och ett hopp om fred. Utifrån denna uppsats blir det möjligt att se hur viktig identitetstillhörigheten är för en människa och en folk grupp. Frågan hur farligt är det att ha en annorlunda identitet och vad kan det leda till, behandlas också.

  Gestaltning är i form av en installation. Gestaltning och uppsatsen behandlar samma problematik men från olika vinklar och på olika sätt. Det gemensamma är hur konsten kan agera som motstånd mot etnisk rensning och som förstärkning av identiteten. Gestaltningen innehåller fyra olika delar som skapar en helhet och hjälper oss att se situationen i Sarajevo. I gestaltningen kan vi som tecken på en tragisk händelse se blodiga fläckar på golvet och borttappade och kvarlämnade blodiga skor. Vi kan också se hur en krypskytt dödar civila i Sarajevo när de hämtar vatten för sina familjer. Jag har även byggt en fontän som liknar den fontän som i Sarajevo, byggts för alla civila offer i kriget. På fontänen står en TV där jag visar en film om kriget i Bosnien och Hercegovina. Under TVn rinner blod.

  Download full text (pdf)
  Identitet av bosnier 1992-1995
 • 125.
  Boström, Anders
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Design: ny teknik, ny teori och offentlig diskurs?2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 126.
  Boström, Anders
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gaykonstgallerier på internet: kan massproducerad gay/lesbisk konstmedia hjälpa att skapa individualism och personligt perspektiv?1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 127.
  Boustedt, Marga
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En lärare ser tillbaka på sitt liv och berättar om ett utvecklingsprojekt i bild2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 128.
  Boustedt, Marga
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Minnen av bilder och bildsakapande i barndomen: nedtecknade av en grupp studenter2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 129.
  Brandels, Agnes
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Drömrummet: Ett designpedagogisk projekt kring barns rum2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete som undersöker barns och vuxnas tankar kring barns rum, med frågan:

  Hur skulle barns rum utformas om barnen fick bestämma och hur tänker barnens föräldrar om utformningen?

  Syftet med undersökningen är att belysa barns rum hemma. Med utgångspunkt i drömrum och genom designpedagogiska workshops med vuxna och barn, undersöks miljön som skapas i barns rum och på så sätt kan också en barnrumsdiskurs utkristalliseras. I förlängningen kan denna undersökning ge ny insikt i hur vi ordnar rum för barn och låter barn vara medskapare av miljö. Det är viktigt att betona att det bara är en barnrumsdiskurs bland många. Undersökningen är gjord med barn mellan 3-9 år och deras föräldrar, som alla kommer från en kulturell medelklass i Stockholm. Tolkning och resultat bearbetas med socialkonstruktionistiska glasögon och med hjälp av en diskursanalys. I undersökningen togs gemenskap och närhet upp som en stor del i hur barnen vill bo. Den har sett ut på lite olika sätt, men gemensamt har varit att barnen gärna delar säng med sina föräldrar och att det är i närhet av familjen som de trivs bäst. I det skapades idén till gestaltningen. Ritningen till våningssängen kom till under den sista workshopen där flickan berättade att hon tyckte att det vore smart med fler våningar än två i en våningssäng. Hon ville att hela hennes familj skulle få plats att sova. Hennes mamma och pappa, mormor, farmor och farfar, familjevännerna och katterna. Gestaltningen, en nästan fem meter hög våningssäng med sex våningsplan och turkos stege, var en tolkning av flickans idé och ritning. Gestaltningen är ett försök att koppla ihop barnens drömmar och fantasi med föräldrarnas tankar kring funktion och estetik.

  Download full text (pdf)
  Drömrummet
  Download (pdf)
  Bilaga material
  Download (pdf)
  Bilaga workshop 2
  Download (pdf)
  Bilaga workshop 3
 • 130.
  Brodén, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vem är du? Vem är jag? Levande charader: Ett försök till att synliggöra en konstnärlig forskningsprocess samt de dolda kunskaperna som tillkommer2014Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  Utställning
 • 131.
  Brunnström, Åse
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Könskrigare": ett undersökande bildanalytiskt arbete av Åse Brunnström2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 132.
  Brunnström, Åse
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Varför är Cindy Shermans bilder intressanta för feministerna?2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 133.
  Brun-Svedmyr, Paula
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Mönster: från en enkel teckning till ett färdigt textiltryck1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 134.
  Bryngelsson, Anders
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En bild av mig: om hemsidan och identitetsskapandet1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 135.
  Bybro, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Visuell gestaltning som praktisk tillämpning i matematik2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om och hur visuell gestaltning kan användas för att konkretisera, levandegöra och skapa sammanhang och mening i matematik.

  Utifrån ovanstående syfte har följande forskningsfråga formulerats:

  Hur beskriver en grupp lärarstudenter sitt lärande och sin förståelse för matematik när de arbetar med matematik genom tredimensionell gestaltning?

  I studien används en kvalitativ metod med en etnografiskt orienterad studie av ämnesövergripande arbete med laborationer i bils och matematik. Som empiri används observationer och skrivna reflektionstexter knutna till detta ämnesövergripande moment. Även ett kollektivt minnesarbete har genomförts inom kursen som innehåller det undersökta moment. Även ett kollektivt minnesarbetehar genomförts inom kursen som innehåller det undersökta momentet. Intryck fråndetta har gett bilder åt studenternas tidigare matematiska erfarenheter och relationer till matematiksom skolämne.

  Resultatet presenteras beskrivande i teman kopplade till lärande OM, I, MED och GENOM visuell gestaltning av matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Byström, Eva-Lotta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Myteri1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 137.
  Bytoft, Nina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  www.rekl@m2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Bäckman, Mikael
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Chrysler'n eller Kristus1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Bäckman, Moni
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Dokusåpan: medel för sociala relationer?2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Camarillo Michelini, Liliana
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Från perifert till centralt: undersökning av åtta rörliga porträtt2011Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är baserad på min egen serie av åtta rörliga porträtt av ungdomar och hur de uttrycker sig framför kameran i varje porträtt. Syftet med studien är att undersöka vad ungdomarna uttrycker när de står och poserar framför kameran i ett rörligt porträtt (Moving Portrait). Jag ville även få djupare kunskaper i hur resultatet av min egen forskningsprocess kan användas av mig i min profession som mediepedagog och bildlärare.

  Jag har baserat undersökningen på en etnografiskt inspirerad metod och utifrån olika samtal, inspelningar av ljud och bild gjort en analys som har fokus på hur de olika modellerna uppträdde framför kameran och hur de valde att representera sin identitet under cirka en minuts tid. De teoretiska synsätten utgår från socialkonstruktionismens teorier. Jag ville använda det rörliga porträttet som en fri plats där modellerna kunde använda ett rum där de var kapabla att representera sin identitet.

  I porträttserien ville jag undersöka sammanhanget som de är tagna i. Detta gjordes genom att vara med i en ganska sluten grupp i Bagarmossen. Själva undersökningen bygger på porträtten där var och ett har sitt eget värde som självstående porträtt men är även en del av en serie.

  Varje porträtt visar inte bara en modell som står framför kameran utan olika moment som ger också utrymme till att modellen förändrar sitt uttryckssätt över tiden.

  Resultatet av min studie visar på att kameran är ett användbart medel för att kunna arbeta även i grupper som verkar svårtillgängliga eftersom kameran är ett välbekant objekt för modellerna. Genom att använda rörliga bilder kunde jag även synliggöra hur modellerna uttryckte sin identitet framför kameran. Studien belyser hur deras identitet skapas av den kulturen och tidsperioden de lever i. Eftersom de rörliga porträtten fångar in flera moment kunde jag studera dessa faktorers betydelse i ungdomarnas identitetskonstruktionen.

  Download full text (pdf)
  Från periferi till centrum
 • 141.
  Campbell, Malin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Individer i klassrummet: vilka pedagogiska konsekvenser medför en socialkonstruktivistisk syn på människan?2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 142.
  Cardelús, Olof
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Den svenska skolan: En mediakonstruktion i text och bild2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Carleke, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kök och kön i förändring2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 144.
  Carlson, Mattias
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Museibarnklubben: vad, varför, hur?2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Carlsson, Katarina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En hel del: en undersökning av leksaksdockan som tecken och konstnärens användning av denna i den samtida konsten2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den frågeställning som behandlas i uppsatsen är hur upplevelsen, förståelsen och tolkningen av leksaksdockan används av konstnären, samt hur detta tolkas/läses i verket av betraktaren. Undersökningens frågeställning är “Hur använder konstnären bilden av leksaksdockan för att skapa konstnärliga verk?” samt “Hur läser/tolkar jag som betraktare innehållet i dessa verk?”.

  Jag använder mig av semiotiken för att definiera begrepp kring leksaksdockan som tecken samt användandet av denna i konstverk. Bildanalyser utgör undersökningens centrala del.

  Leksaksdockan förknippas med en mängd saker. Det har blivit tydligt för mig hur jag som åskådare av de konstverk jag analyserat växlar mellan konstnärens budskap, de olika aspekterna av det dockan förmedlar och det jag själv läser in och konnoterar. Som läsare av verk där dockan förekommer pendlar man mellan att läsa och tolka dockan som en människa/ett tecken för en människa och mellan att se den som en docka − en leksak, att här läsa in saker man vet kring dockan som egen företeelse.

  I den gestaltande delen av examensarbetet har jag undersökt min egen fascination inför dockor. Jag har arbetat tredimensionellt med bl. a. lufttorkande papperslera och gips för att modellera dockor som jag gjort gjutit av och gjutit i porslin. I och med mitt gestaltande arbete kom jag fram till det jag ville undersöka närmre i uppsatsen − bl. a. miniatyren, dockan som avbildning av människan samt dockan som tecken. Något jag tagit fasta på i både den gestaltande och den skriftliga delen av arbetet är hur dockan − både som tecken och som ting − är uppbyggt av flera beståndsdelar vad gäller olika kroppsdelar, material, innebörd osv.

  En leksakdocka är ett föremål som jag tror att alla har en relation till − vare sig man lekt  med dessa som barn eller inte. Jag tänker mig att man som bildlärare skulle kunna låta elever använda sig av leksakdockor som material på en mängd sätt − för att göra iscensättningar, arbeta  berättande, undersöka avbildningar av människan m.m. Man skulle kunna arbeta med dockan som material att fotografera, göra animationer och installationer.

  Download full text (pdf)
  En hel del
  Download (pdf)
  Abstract
 • 146.
  Carlsson, Therése
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Mellanrum i skolan: En undersökning om rum för paus, möten och sociala relationer2011Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolan fostras nya samhällsmedborgare. Mycket av deras tillblivelse till att bli vuxna sker i skolan. Därför behövs egna mötesplatser för unga i skolan utan alltför stor vuxeninsyn. Dessa platser kallas pausutrymmen av arbetsmiljöverket.

  När vi träder in i ett rum och beroende på hur det rummet uppfattas aktiveras olika slag av uppförandekodex. Det gör att vi använder skilda regelsystem för att vägleda vårt eget handlande och tolka andras. Tanken med den fysiska utformningen av ett rum, dess design, är att den, ofta omedvetet, ska påverka människor att uppföra sig i en viss riktning.

  Denna undersökning ställer frågan om hur rum för paus, möte och sociala relationer ser ut i skolan. Syftet med denna studie är att genom intervjuer med elever på grundskolor, med inriktning mot de senare åren få kunskap om hur viktiga egna mötesplatser i skolan är för dem. Undersökningen fokuserar på hur rum för paus, möte och sociala relationer kan se ut i skolan och hur elever, i olika åldrar, upplever och använder utrymmena. 

    

  För att få material till uppsatsens undersökning valdes ett par skolor ut med inriktning mot de senare årskurserna som alla ligger inom samma kommun. Allt material kopplas samman och reflekteras över med annan insamlade data mot teoretiska aspekter och begrepp. Det användarna berättar under intervjuerna analyseras med det som ungdomsforskare, arkitekter och miljöpsykologiforskare tidigare skrivit om ämnet.

  I den konstnärliga gestaltningen och arbetets visual abstract används fotografier på elevers olika ”mellanrum” i skolmiljö. I en enkel installation vill jag skapa en vilja till avläsning. Animering är en konstnärlig metod där man provar rummet och ser ut dess betydelsebärande delar för att förstå dess funktion. Installationens bilder visar vad jag fick se under besöken av elevernas pausutrymmen i skolorna. Att lära sig uppleva ett rum som man aldrig tidigare besökt sätter fart på ens inre orienteringssystem. Enstaka element kan tala om ett rums funktion och gör att man själv sätts i rörelse och därmed mer medveten om sin omgivning. Bilder av ett rum som arbetar mot ett speciellt ändamål kan ur ett bildpedagogiskt syfte väcka intressanta diskussioner om rumslighet och bana väg för intressanta elevsamtal om hur rum arbetar.

  Nyckelord: Pausutrymmen, grundskolan, plats, miljöpsykologi, animering

 • 147.
  Casanova, Yanina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Interkulturell bildpedagogik: en studie om inkludering, mångkulturalitet och identitetsskapande i bildundervisning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av globaliseringen, vårt mångkulturella samhälle och den visuella kulturen som kommit att spela allt större roll i våra vardagliga liv synliggör studien vikten av att utveckla interkulturella metoder för lärande inom det bildpedagogiska fältet. Sverige ligger efter länder som Storbritannien, USA och Canada där forskning och utveckling inom bildämnen med mångkultur, mångfald och identitet i fokus pågått under längre tid. Då den forskning på området som finns i Sverige mestadels behandlar interkulturell pedagogik i allmänhet undersöker studien hur interkulturell pedagogik kan appliceras specifikt på bildämnet.

  Utifrån en fältstudie i två mångkulturella skolor undersöks på vilka sätt ett interkulturellt perspektiv kan användas i bildundervisning och hur man kan skapa inkluderande bildundervisning genom interkulturell pedagogik. Fältstudien bearbetas och diskuteras utifrån teorier om interkulturell pedagogik, kritisk pedagogik, visuell kultur och identitetsskapande. Resultatet av undersökningen ger flera exempel på interkulturell och inkluderande bildundervisning, som man skulle kunna arbeta vidare med.

  Studien visar både likheter och skillnader mellan de två skolorna men illustrerar framförallt hur mångkulturalitet kan vara olika. I vidare forskning skulle det vara intressant att se på mångkulturalitet utifrån teorier om intersektionalitet, vilket skulle betyda att studera hur faktorer som klass och genus spelar roll i hur mångkulturalitet skapas, struktureras och uppfattas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Ceder, Clara
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Design & Narration?: -A research exploring how design and narration, collectively, work as a means to expand the uncharted field of design pedagogy2011Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  This text process a design pedagogical research executed in Arvidsjaur during the fall of 2011. The formulation of questions that this study circles around regards how combining design and narration can be used in the development of design pedagogy. Also scrutinized, how did the formulation of this research affect the outcome and what means, in addition their attendance, did the people who partook contribute with?   

  The purpose is to find a pedagogic angle that moves focus away from the finished product and onto other aspects of the design process. To clarify, by investigating how narration adapts as a tool during a design process this research seek to enlighten ways that we comprehend, and make use of, our surroundings while working towards a common - designed - goal. What comes about when gathering a group of people and asking them to represent Arvidsjaur by designing a cup?

  The material used emanates from observations, narratives, images and finished artifacts – all deriving from a set of workshops held in the city of Arvidsjaur. To partake in the workshops was voluntary and the invite began with the question/statement: Design and narration? An ethnographically inspired method preceded the structure of the study and hence made it impossible to foreordain what would occur before arriving in Arvidsjaur. By placing the gathered material and observations along with a set of selected theories, such as sociocultural learning and social constructionism, I wish to enlighten and point out qualities, along with weaknesses, that this study occupies. 

  Beyond a written contribution, and the work on the field, the research resulted in a number of designed cups. These cups were photographed, processed, and depicted in three different ways – as posters and as a series of photographs. These images were on display during an exhibition at Konstfack in December 2011. My contribution to the exhibition was meant as a continuation on questions regarding design and narration. What happens e.g. with an item when it is displayed in this matter? When moved from one context to another? It is thus a way to stress the importance of questioning and challenge the way we apprehend our surroundings and what we chose to enlighten or leave out – a comment on a stirring development. I did not wish to explain to the viewer what the cups narrate; they were made to reveal something on their own. How they ultimately are received becomes yet another way of pointing out that how we experience something is dependent on a variety of circumstances.

  Download full text (pdf)
  Design & Narration?
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Gestaltning
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
  Download (jpg)
  Processbild
 • 149.
  Ceder, Jeanette
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Ideal och funktionalitet avseende skolans konstnärliga utsmyckningar"2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Ceder, Jeanette
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Veckotidningarnas ideal: om vilka signaler veckotidningarna sänder ut till målgruppen unga kvinnor - ur ett genusperspektiv2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 101 - 150 of 907
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf