Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 907
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aaltio, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Konsten och globaliseringen: en uppsats om okommunicerbarhet och utanförskap : släpp ingen djävul över bron!2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abelli, Carolina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Från Astrid till Bobby: En undersökning om vad det är vi gör då vi söker på nätet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en undersökning om hur det kan se ut då vi tar oss olika sökvägar på internet.

       Hur kan man synliggöra det vi gör då vi söker på nätet?

   

  För att undersöka detta har jag låtit gymnasieelever, studiekamrater och vänner utföra olika typer av internetbaserade sökningar och med hjälp av semiotiska analysverktyg har undersökningsmaterialet analyserats och reflekterats.

  Syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för hur man på olika sätt kan använda sig av visuellt material som elever och pedagoger redan använder.

  Som blivande bildpedagog vill jag tillsammans med mina elever utforska de tankeprocesser som sker då vi söker och delar information på internet. Genom att synliggöra mina egna tankeprocesser kan jag förstå andras. En förståelse som också gör det möjligt att förhålla sig till vår tids visuella kulturer.

  Tolkning och resultat har prövats med hjälp av internatbaserade undersöknings metoder. Även pedagogiska filosofier och teorier som jag stött på under min egen lärarutbildning samt situationer som jag själv upplevt på den gymnasieskola där jag arbetar har legat till grund för undersökningen.

  Resultat som framkommit ur bearbetningen av informanternas och mina egna internetsökningar har fått skapa det visuella abstraktet. Abstraktet med namnet Från Astrid till Bobby är framställd med video och har även fått ge namn åt det skriftliga examensarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
  Download (pdf)
  bilaga
 • 3.
  Abrahamsson, Ola
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  It´s called being fabulous!: Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort genom att studera innehållet och aktiviteten på fyra bloggar.

  Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskaper om hur mening görs och förhandlas inom unga nätkulturer. Studiens frågeställning är följande:

  • Hur skapas föreställningar kring genus och sexualitet i Pewdiepies videos?

  • Hur omförhandlas dessa betydelser i fansens tolkande praktik?

  Fokus i undersökning ligger på (de visuella) texterna och hur mening skapas utifrån dem. En utvidgad textanalys har gjorts med utgångspunkt ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) och en analysmodell som Simon Lindgren föreslår, kompletterat med genusteori som har bidragit med begrepp som används som ”verktyg” i analysen.

  Analysen visar att videohändelsen kan ses ge uttryck för en mängd olika och delvis motstridiga föreställningar kopplade till genus och sexualitet. Mycket av Pewdiepiesa gerande kan dock sägas vara grundat i en heteronormativ kultur. Detta ger sig till känna bland annat genom att Pewdiepie i videosekvensen överdriver och parodierar föreställningen om homosexualitet för att på detta sätt påtala att det är en annan sexuell läggning än heterosexualitet. Analysen visar bland annat att humor i form av förlöjligande kan spela en roll för att upprätthålla traditionella könsroller.

  Studie belyser vidare hur fansen i sin (visuellt) tolkande praktik konstruerar, omförhandlar och utvecklar positioner i sin respons på den aktuella videohändelsen. En tolkningsgemenskap som har framträtt i analysen av bloggarna är slashproducenterna. Slashproducenterna gör queera läsningar, vilket innebär ompositioneringar av texter bortom heteronormativa gränsdragningar.

  Avslutningsvis diskuteras vilka pedagogiska tankar som denna undersökning kan aktualiseraoch problematisera. Studien argumenterar bl.a. för att du som lärare genom att inkluderabilder och blickar som utmanar rådande normer kan arbeta för att förändraföreställningsvärldar och därmed öppna upp för en bredare tolerans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adelstedt, Katarina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Njuta bruka begagna: vad gör vardagliga föremål synliga?1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Adler, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kandinsky: färg, form och bortom2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Ahlberg, Kerstin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Rum för bildskapande2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur rummet och dess inredning möjliggör bildskapande sett i relation till styrdokumenten och aktuell bildpedagogisk forskning. Undersökningen kan placeras inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet Visuell kultur där förhållandet mellan seende och kunskap studeras och hur det i detta förhållande förhandlas fram och skapas mening. I arbetet har jag försökt att anlägga en konstruktionistisk syn på de undersökta lokalerna. Utgångspunkten har varit att mening skapas i mötet mellan det visuella, auditativa och spatiala och att rummen på så sätt skapar olika möjligheter för handling. Att planera skollokaler (i detta fall bildlokaler) och att inreda och utrusta förskolerum och klassrum kan ses som iscensatta teorier om barns och ungdomars behov, utveckling och lärande.

  Åtta lokaler från förskolan till gymnasiet dokumenterades med fotografier och jag intervjuade också lärarna som arbetade i lokalerna. Utifrån detta underlag har jag sedan analyserat varje lokal för sig. I resultatdelen beskrivs hur lokalerna nyttjas för bildskapande. I resultatet visas också att lokalernas utseende och möjligheter beror på en förhandlingsprocess som startar under byggprocessen och sedan fortsätter när lokalerna tas i bruk. Denna förhandling rör även barnens och ungdomarnas möjligheter att förhålla sig aktiva i rummen och själva ta initiativ till bildskapande. Olika traditioner inom bildämnet återspeglas genom de bilder som presenteras på väggarna och det material som finns synligt i lokalerna. Arbetet har gett insikter om vikten av välplanerade lokaler utifrån det arbetssätt eller den pedagogik man vill jobba efter. Men också om hur lokalernas inredning, det material och de bilder som presenteras återspeglar olika syn på bildämnet, på kunskap och på dem som vistas där.

  Download full text (pdf)
  Rum för bildskapande
 • 7.
  Ahlfors, Peter
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Allt ser ut som det brukar ... men ingenting är sig längre likt: om övergången till den postmoderna och samtida konsten2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Ahlfors, Peter
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  I traditionens skugga: en diskussion om teori och gestaltning utifrån Jacques Derridas dekonstruktion2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Ahlgren, Conny
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Fallet Lasse åberg och affischtrenden: den semiotiska bildanalysen i praktiken1986Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Ahlgren, Josefine
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Konst eller barnpornografi?2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Ahlner-Malmström, Elisabeth
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barns oro inför skolstarten uttryckt i förskolebarns bilder: barnbildens roll i samverkan mellan förskola och skola1988Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Ahlner-Malmström, Elisabeth
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barns språk och bildspråk: bilden en möjlig väg till processutveckling av vård, uppfostran och undervisning1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Ahlsten, Ulrika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Tapeten: funktion, estetik-moral1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ahrenby, Hanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Elevers syn på bildkunskaper2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2011 pågick diskussioner kring bildämnet i och med att Sverige antog nya läroplaner i grundskolan och gymnasiet. Röster hördes som menade att bild är mer av ett hobbyämne samtidigt som andra visade på ämnets värde och hur viktigt det är med visuell kompetens i dagen samhälle. År 2003 gjordes en nationell utvärdering av bildämnet som visade att de flesta elever tycker att bild är roligt men inte gav dem kunskaper som var nyttiga för kommande yrke. Denna utvärdering visade också att i bildämnet arbetade elever främst med hantverksmässig metoder trots att bildtolkning och analys samt digital bild borde ha plats i undervisningen. Det har nu gått nästan 10 år sedan denna utvärdering gjordes och en ny kursplan har införts där digitalt skapande och analys är tydligare inskrivet. Syftet med denna studie är att belysa hur eleverna ser på ämnet bild, vad det upplever att de gör och vad de har för användning av dessa kunskaper. Denna studie har ett elevperspektiv, där utgångspunkten för analys är det elever berättar i ord och bild om bildämnet. Den diskurs och den diskursiva identitet som kunde synliggöras hos eleverna jämfördes sedan med den diskurs och diskursiva identitet som kunde synliggöras med analys av Lgr 11.  Det är först när man vet var man står som det är möjlig att se hur man kan jobba vidare. Det som framkom i denna studie är att eleverna upplever bilden som ett hantverksämne och via bildskapande utvecklas kreativitet. Både Lgr 11 och eleverna anser att skapande utvecklar kreativitet och att detta är bra för individen. Det som skiljer dem åt är att i Lgr 11 beskrivs bildämnet som ett kommunikationsämne där analys och kunskap om bilder är lika viktig som skapande. Dessutom visar den att det digitala skapandet bör få minst lika stort utrymme som det hantverksmässiga. Eleverna anser att det är skolan som skapar ramarna för ämnet och begränsar det.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Aker, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lust att lära och eget ansvar: arbetet med en skoltidning på en Freinetskola2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats försöker beskriva vilka synsätt och didaktiska mål som genomsyrar ett skoltidningsprojekt i en Freinatskola i Sverige idag. Intervjuer med pedagogerna är det material som gett substans år arbetet.

  Syftet var att få mer insyn i arbetet med ett tidningsarbete och också få mer kunskap om hur man tänker och arbetar i en friskola med en specifik pedagogisk inriktning. Själva inriktningen med Freinet har fått mej att fundera på hur man kan arbeta mer praktisk och verklighetsnära tillsammans med mycket IT och med att låta eleverna få mycket eget ansvar.

  Jag har tagit avstamp i socialsemiotiken som teori och metod som främst hämtats ur boken Estetiska Lärprocesser, och de sociokulturella teorier som Vygotskij står för, men även den levande debatt som sker på internet idag om betydelsen av elevers ökande inflytande i skolan.

  I uppsatsen har jag anlagt ett jämförande perspektiv mellan dels de två pedagogernas svar i relation till de mål som skolan och Lgr-11 föreskriver. Det visar sig att en pedagogik med mycket elevansvar mycket väl går att förena med de nationella målen. Det stora antalet reformer de senaste åren har också inverkat negativt på pedagogernas syn på dokumentation och de uttrycker avsaknad av tid för de viktiga interaktionen med eleven.

  Forskningsfrågan handlar om hur det önskvärda lärandet ser ut från pedagogers perspektiv och från samhällets? Det handlar om hur lärare kan öka individens förmåga att engagera sig, att vara kreativ på ett meningsfullt sätt, hur lärprocesser kan utformas utifrån att det bildas nya komminikationsmönster och nya positioner i samspelet mellan lärare och elev. För detta krävs att både lärare och eleven är aktiva och medbestämmande.

  I min fältstudie har jag fått insyn i en skolkultur som å ena sidan är en friskola med sina egna uppställda mål och visioner, men som också å andra sidan måste fungera tillsammans med läroplanens mål. Jag har döpt skolan till Byskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Alberts, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Det sköna, det goda, det sanna2004Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Aleman, Madeleine
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Jag och Louise: om konsten att hålla näsan ovanför vattenytan1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Alenius Navlet, Frida
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Masken framför människan eller människan bakom masken1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Alfredsson, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kreativitet arbetar sig ut genom dörren från det inre rummet: kreativ förmåga1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Alling-Ode, Bitte
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Nästa år i Emmaus: om byn som bara försvann och människornas längtan att komma tillbaka1987Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Alm, Claes
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barnboken: eller konsten att berätta en historia på två språk2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Alm, Claes
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilden som en annan plats: om eskapism och drömbilder i det pedagogiska rummet2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Alm, Josefine
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Om man tittar ut genom ett fönster så ser man det ju inte": bilder av klimatförändringar och klimathot i trailern till The 11th Hour2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i trailern till filmen The 11th hour. Utifrån semiotik och retorik har undersökningen behandlat frågan hur klimathot formuleras i denna trailer och fokuserar på hur vi får kunskap om vår omvärld via media. Syftet har bland annat varit att som blivande mediepedagog få redskap för att i arbetet bland unga människor kunna prata om aktuella frågor och frågor som rör den tillvaro vi lever i. För att djupare komma åt min frågeställning har jag gjort intervjuer med hjälp av en fokusgrupp. Då unga människor är en viktig målgrupp för den här typen av frågor valde jag att använda mig av informanter som är i gymnasieåldern. Undersökning har tagit upp fenomenet att se via media och vad det har för betydelse att vi har kunskaper och upplevelser av klimathot utan att behöva uppleva det på egen hand.

  Jag har fått syn på att klimathotet formuleras för att uppröra och gripa tag samtidigt som detta kompletteras med bilder som vill ge ett hopp om en bra framtid. Det mest framträdande resultatet i undersökningen har varit upptäckten om rörliga bilder som ett viktigt medium för att sprida kunskap och att film kan fungera som ett verktyg för att få unga människor att reflektera över tillvaron.

  I gestaltningsdelen har jag arbetat med fotomontage utifrån ett citat från en av mina informanter: Om man tittar ut genom ett fönster så ser man det ju inte. Gestaltningen bär på en tanke om hur det skulle kunna vara om jag såg orsak och verkan av klimatförändringarna utanför fönstret istället för via media? Gestaltningen vill väcka tankar om hur nära detta hot måste komma, skulle det förändra sättet att se och betrakta frågan om det fanns på min egen bakgård? I Gestaltningen låter jag detta hot, som de flesta av oss endast upplever på avstånd, komma riktigt nära.

  Download full text (pdf)
  "Om man tittar ut genom ett fönster så ser man det ju inte"
 • 24.
  Almerheim, Lars
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kunskapsfilm eller katastroffilm: om metoder i film- och TV-analys1987Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Almlöf, Kristina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ... sen gör man så här, typ ...: vad är egentligen tyst kunskap?2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Al-Tai, Fanar
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Du kan väl ge bort. Lite.: om Relationell och Dialogisk estetik och hur man arbeta med det2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ge utan att vilja ha någonting tillbaka, hur ser vi på detta i vårt vardagsliv? I mitt arbete använder jag relationell och dialogisk estetik som ett verktyg för att förstå sociala strukturer. Det innebär att jag medvetet påbörjar en social förändrings- process och vinner insikt om den genom att själv driva processen. Den metod jag använder främst är dialogen. De frågeställningar jag arbetat med är: På vilka sätt kan jag begripa/tolka relationell/dialogisk estetik med mina arbetsmetoder/sociala experiment? Hur skapas dialoger och samtal genom icke-provokativa handlingar? Tyngdpunkten i undersökningen ligger i att pröva hur människor reagerar på min gestaltning på offentliga platser. Genom att iscensätta handlingar där jag använder mig själv för att anonymt ta kontakt med människor för att bjuda på olika former av gåvor i oväntade situationer, skapas

  sociala skulpturer. Vid sex olika tillfällen har jag provat att ge bort äpplen, godis, skjuts, tid, "pengar" och avlastning. Det handlar om att uträtta goda gärningar och små handlingar för att väcka människors uppmärksamhet. Den gestaltning som presenteras här är en rumslig installation bestående av en trettio minuter lång uppspelning av valda delar av ljudupptagningarna gjorda vid mina aktioner. På golvet i denna rumsliga installation valde jag att lägga ut olika typer av mattor med en skål frukt och nötter i mitten. Mitt motiv till detta är att jag vill att människor som går in i rummet inte ska känna sig tidsbegränsade. Idén är att sätta sig ner i lugn och ro för att ta sig tid att lyssna på inspelningen och kanske även öppna upp för samtal och diskussion med andra människor som befinner sig i rummet. Ljudet spelades in med dold diktafon och mikrofon-mygga. I alla aktioner, förutom där jag ger bort tid, är jag anonym och avslöjar inte att jag genomför en undersökning. Att ge bort tid och tjänster är någonting människor inte är vana vid i vårt samhälle, där det ständigt fattas tid och där det generellt finns bakomliggande motiv för att ge bort gåvor i det offentliga rummet. Med dessa icke-provokativa handlingar uppstod dialoger, när människor fick stanna till, reflektera, samtala eller ge gengåvor. Handlingarna baseras också på att de ansikten vi möter kommer vi också ta ansvar för.

  Download full text (pdf)
  Du kan väl ge bort. Lite.
 • 27.
  Andersson, Anna-Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Appropriering i konsten: om att använda andras bilder i eget namn2002Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Andersson, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Riddaren, prinsen på den vita springaren: förhoppningarnas schablon1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Andersson, Arne
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Rottrådar från när och fjärran: en studie av invandrarbarns teckningar i bildundervisningen1986Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Andersson, Cecilia
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gatukonstpraktik: ett informellt (kun)skapande2009In: Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer / [ed] Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 1. uppl., p. 19-30Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Andersson, Cecilia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Om det fula: att synliggöra det fula, det avvikande hos människan : vilka begränsningar innebär normer och värderingar, vilka konsekvenser kan detta ge?2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Andersson, Cecilia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Samtal pågår2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Andersson, Cherstin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kvinnlighet som begrepp1997Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Andersson, Christian
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Berättelsen om den interaktive läraren: hur skapas förståelse för information i ett interaktivt läromedel?1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Andersson, Isabelle
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  MATERIAL, - vad, hur och varför?: - En undersökning om material i bildundervisningen.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Jan
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Indianer: mina bilders inspirationskälla1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Andersson, Jessica
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Vem?: gruppen - kontra en ensam individ2000Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Andersson, Josefina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Konstfeminismen i det bildpedagogiska rummet2005Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Andersson, Lisa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Känslor som vägvisare?: om våra känslor och hur vi avgör relevansen i information1995Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 40.
  Andersson, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Avbildningens problematik: och de bildpedagogiska traditionerna2003Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Andersson, Marlene
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Landskapet: som bild och erfarenhet2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om skillnaden i reception och erfarenhet i betraktande av landskap, endera som illusorisk bild och som mer erfarenhetsmässig upplevelse av landskapskonsten. Denna frågeställning behandlar den illusoriska bildens övergång till installation och platsspecifika konstverk ute i dess kontext. Jag behandlar rum, ram, plats och betraktarens positionering inför och med konstverket inom detta tema. Där jag undersökt villkoren för vilka erfarenheter man får av konstverket som endera illusoriskt och även som processbeskrivning. Det didaktiska syftet är att eleverna ska få möjlighet att undersöka närvarons platsspecifika betydelse för konstverket. Vidga platsen för skapandet, genom att gå ut och tillverka ett verk utanför skolans väggar och miljö. Jag ville ge dem en möjlighet att se hur man kan gestalta något från ett landskap på platsen.

  I min gestaltningsundersökning har jag bearbetat dessa frågor om landskapet som en processbeskrivning. Den rör frågor som representation av ett landskap i rummet och i en undersökande process. Betraktarens positionering inför och med konstverket. Kan man ta in natur i gallerirummet? Är naturen i sig konst nog? Jag har undersökt bilden och beskrivningen av ett landskap.

  Frågor som jag ställt mig är hur man kan ta in natur i konstrummet, hur den illusoriska bilden flyttats ut till vad den avbildat. Det inramade landskapet som ett substitut till det verkliga. Jag har tittat på hur konstnärer försökt att spränga gränserna mellan ramen och det verkliga landskapet. Lyckades de platsspecifika verken ute i det verkliga landskapet spränga konstrummets väggar? Visst lyckades man göra detta, men många gånger kom dessa verk tillbaka i form av tvådimensionella fotografier upphängda på väggen i ett gallerirum, långt bort från den naturplats som den var skapade för.

  Download full text (pdf)
  Landskapet
 • 42.
  Andersson, Ove
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bildspel: har den postmoderna bilden någon funktion bortom tvättmedelsreklamen?1996Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Andersson, Åsa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Våndor och lyckor: en uppsats om kreativitetsångest1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Andgren Olsson, Anna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Det symboliska självporträttet: om en bilduppgift i tre gymnasieklasser2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Andrén, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kläder är väl ingen konst: ... eller rollen kläder spelar för det egna identitetsskapandet : en uppsats om relationen mellan kläder och konst2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Annerborn, Jan
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gränssnittsdesign: om yta och struktur på hemsidor1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Arbelund, Regina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Självporträtt: och dess giltighet2001Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Ardel, Camilla
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En befriande process: ett arbete om det informella måleriet1994Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Arfvelin, Maria
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Form och reform: ett arbete som reflekterar över samtida, kritisk design som företeelse samt dess relevans i estetiska läroprocesser2007Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samtida, kritisk design som företeelse är ett, om inte helt nytt, ändå moderniseratfenomen inom det designkulturella området som under kort tid blivit tämligen utbrett. Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap för området för mig som blivande lärare inom design. Det känns viktigt att vara uppdaterad i samtida designrörelser för att ge undervisningen ett aktuellt perspektiv. För att söka kunskap om områdets profession undersöker jag med vilka intentioner formgivare har arbetat inom området samtida kritisk design. Litteraturstudier hjälper till att synliggöra utmärkande teman, frågeställningar och arbetssätt inom området. Genom semiotiska analyser av ett urval av verk inom samtida kritisk design, skapas en djupare förståelse för fältet. Med hjälp av analyserna utreder jag dessutom på vilket sätt formgivare genom betydelseförskjutningar av föremål, kan utmana rådande normer.

  Med bakgrund i företeelsen samtida kritisk design undersöker jag med vilket syfte frågeställningar, teman och arbetsmetoder inom kritisk design kan aktualiseras i en pedagogisk kreativ miljö. Med intentionen att hitta relevanta kopplingar till att behandla kritisk design i skolsammanhang använder jag mig av gymnasieskolans styrdokument. Litteratur som behandlar pedagogiska teorier blir också användbar för undersökningen. För att ge uppslag till hur en samtida företeelse på designfältet såväl kan tillämpas som problematiseras i skolans värld, genomför jag en designpedagogisk workshop på en gymnasieskola i Jakobsberg, Järfälla. Genom workshopen söker jag praktisk erfarenhet och kunskap av hur omformning av föremål kan vara fruktbar som estetisk läroprocess i skolan. Under workshopen får eleverna omforma en i skolan vanligt förekommande väggklocka. Genom omformningen ges eleverna en möjlighet att utöva kritisk design genom att utmana skolans normativa visuella miljö, och skapa mer personliga uttryck. Arbetet har resulterat i en förståelse för samtida kritisk design samt motivering för hur området är viktigt för gymnasieskolans estetiska undervisning.

  Gestaltningsarbetet består av samtliga elevernas färdiga klockor från workshopen. Visualiseringen syftar till att synliggöra mångfalden av individer, och de olika estetiska uttryck som befinner inom skolans opersonliga och neutrala väggar.

  Download full text (pdf)
  Form och reform
 • 50.
  Arnström, Charlotta
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Revolt: historien om en soptunna1998Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 1 - 50 of 907
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf