Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 512
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abbott, Elizabeth
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ädellab (Jewellery and Corpus).
  Unravelling the Monstrosities Within: How can characters in stop motion animation illustrate the monstrosities that live inside us and help us to be kind to them?2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper looks upon monsters as a medium; how concentration of fear can result in the demonisation of individuals. It explores how the use of craft, with a focus on stop motion animation, can be used as a tool to build empathy and help to heal fragmentations of society. Working with contemporary mythologies, crafted techniques are metaphorically related to the fragility of societal structures and collective narratives. Hand crafting references relics of consumer culture and explores variable autonomies over personal narrative, investigating imbalances of power.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Ola
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  It´s called being fabulous!: Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort genom att studera innehållet och aktiviteten på fyra bloggar.

  Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskaper om hur mening görs och förhandlas inom unga nätkulturer. Studiens frågeställning är följande:

  • Hur skapas föreställningar kring genus och sexualitet i Pewdiepies videos?

  • Hur omförhandlas dessa betydelser i fansens tolkande praktik?

  Fokus i undersökning ligger på (de visuella) texterna och hur mening skapas utifrån dem. En utvidgad textanalys har gjorts med utgångspunkt ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) och en analysmodell som Simon Lindgren föreslår, kompletterat med genusteori som har bidragit med begrepp som används som ”verktyg” i analysen.

  Analysen visar att videohändelsen kan ses ge uttryck för en mängd olika och delvis motstridiga föreställningar kopplade till genus och sexualitet. Mycket av Pewdiepiesa gerande kan dock sägas vara grundat i en heteronormativ kultur. Detta ger sig till känna bland annat genom att Pewdiepie i videosekvensen överdriver och parodierar föreställningen om homosexualitet för att på detta sätt påtala att det är en annan sexuell läggning än heterosexualitet. Analysen visar bland annat att humor i form av förlöjligande kan spela en roll för att upprätthålla traditionella könsroller.

  Studie belyser vidare hur fansen i sin (visuellt) tolkande praktik konstruerar, omförhandlar och utvecklar positioner i sin respons på den aktuella videohändelsen. En tolkningsgemenskap som har framträtt i analysen av bloggarna är slashproducenterna. Slashproducenterna gör queera läsningar, vilket innebär ompositioneringar av texter bortom heteronormativa gränsdragningar.

  Avslutningsvis diskuteras vilka pedagogiska tankar som denna undersökning kan aktualiseraoch problematisera. Studien argumenterar bl.a. för att du som lärare genom att inkluderabilder och blickar som utmanar rådande normer kan arbeta för att förändraföreställningsvärldar och därmed öppna upp för en bredare tolerans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ackerman, Emilie
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Ceramics & Glass.
  to continue / att ta vid: om glashantverket i förändring2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Adebäck, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Going offline2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My interest in Going Offline was twofold. (1) I wanted to investigate how the entrance of a new (virtual) space had affected our understanding of the concepts of space, time and body, and what this could entail for the sole individual. (2) I wanted to, in a really hands on manner, create a small bug in an otherwise well functioning, fast and effective system of communication. In other words to intervene the course of events in my everyday life to affect myself and others connected to it. Like the small stone thrown into the water creating rings (movements) on the surface, where the closest one, which is the most vigorous, influences the next one and so on. Overall I aimed to explore the sole individual’s connection to social structures and a global phenomena.

 • 5.
  Ahlner-Malmström, Elisabeth
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barns språk och bildspråk: bilden en möjlig väg till processutveckling av vård, uppfostran och undervisning1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Ahlstedt, Isabella
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Paint Against the Machine: Konstnärliga processer inom digitalt måleri2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur måleriskt arbete fokuserat på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet kan tillgängliggöras och förstärkas inom det digitala måleriprogrammet Photoshop. En pedagogisk metod och den digitala miljön (”workspacet”) analyseras och optimeras för syftet. Diskurser inom digital bildkonst analyseras och synliggörs för att ytterligare möjliggöra en konstnärlig frihet på fältet. Arbetet syftar till att vara en grund för bildpedagogisk undervisning och uppgiftsbyggande. Studiens empiri genererades av ett småskaligt cykliskt måleriexperiment utfört i Photoshop.

  Studien finner att måleriskt arbete i Photoshop överlag kan tillgängliggöras och förstärkas genom att låta problemlösande och innoverande driva kunskapandet, samt ger ett förslag på hur ett specialanpassat måleriworkspace kan vara uppbyggt. Vidare finner den även att det är möjligt att öka tillgängligheten till och förstärka fokus på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet inom digitalt bildskapande genom att använda visuell diskursanalys som motståndspraktik.


  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahmad, Aziza
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV).
  Aziza's Friendship Compendium, 1st Edition (Annotated and Expanded)2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aziza's Friendship Compendium, 1st Edition is my illustrated textbook that is part-compendium, part-manifesto. It provides a social, cultural and political analysis of friendship as an inherently anti-oppression, radical tool of resistance. 

  This study of friendship investigates the form and function of friendship, as well as how neoliberalism and the patriarchy cause friction in its functioning, and the ultimate fantasy of friendship that is possible through its untangling of systems of oppression.

  The Annotated and Expanded version of the Compendium shared here details the process and outcomes surrounding this publication and my master's degree project as a whole. This project is an argument for friendship, a celebration of friendship, a dissection of friendship and a resurrection and recontextualisation of friendship. 

  ˜”*°•♥ I hope you & your friends enjoy it ♥•°*”˜

  Download full text (pdf)
  Aziza’s Friendship Compendium 1st Edition (Annotated & Expanded)
 • 8.
  Aker, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lust att lära och eget ansvar: arbetet med en skoltidning på en Freinetskola2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats försöker beskriva vilka synsätt och didaktiska mål som genomsyrar ett skoltidningsprojekt i en Freinatskola i Sverige idag. Intervjuer med pedagogerna är det material som gett substans år arbetet.

  Syftet var att få mer insyn i arbetet med ett tidningsarbete och också få mer kunskap om hur man tänker och arbetar i en friskola med en specifik pedagogisk inriktning. Själva inriktningen med Freinet har fått mej att fundera på hur man kan arbeta mer praktisk och verklighetsnära tillsammans med mycket IT och med att låta eleverna få mycket eget ansvar.

  Jag har tagit avstamp i socialsemiotiken som teori och metod som främst hämtats ur boken Estetiska Lärprocesser, och de sociokulturella teorier som Vygotskij står för, men även den levande debatt som sker på internet idag om betydelsen av elevers ökande inflytande i skolan.

  I uppsatsen har jag anlagt ett jämförande perspektiv mellan dels de två pedagogernas svar i relation till de mål som skolan och Lgr-11 föreskriver. Det visar sig att en pedagogik med mycket elevansvar mycket väl går att förena med de nationella målen. Det stora antalet reformer de senaste åren har också inverkat negativt på pedagogernas syn på dokumentation och de uttrycker avsaknad av tid för de viktiga interaktionen med eleven.

  Forskningsfrågan handlar om hur det önskvärda lärandet ser ut från pedagogers perspektiv och från samhällets? Det handlar om hur lärare kan öka individens förmåga att engagera sig, att vara kreativ på ett meningsfullt sätt, hur lärprocesser kan utformas utifrån att det bildas nya komminikationsmönster och nya positioner i samspelet mellan lärare och elev. För detta krävs att både lärare och eleven är aktiva och medbestämmande.

  I min fältstudie har jag fått insyn i en skolkultur som å ena sidan är en friskola med sina egna uppställda mål och visioner, men som också å andra sidan måste fungera tillsammans med läroplanens mål. Jag har döpt skolan till Byskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Alanko, Minna
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  The Redheaded Man2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Illustrating the same story in three different ways explores illustration processes and demonstrates the impact of illustration on the interpretation of the story. Enhancing the transparency of creative processes places an illustrator into the highlighted position as the producer of visual content and ideas. 

  The story of The Redheaded Man, written by Russian absurdist Daniil Kharms in 1937, functions as a framework for this conceptual illustration research. Although the anti-narrative features of the story almost reject illustration, its polysemous nature opens a path for the variety of approaches in visualization of the text.

  In the attached report I introduce three different approached and illustrated responses to the story of The Redheaded Man realized during the MA degree work project, as well as the reflections and categorization of the content and ideas behind each illustration project.

  The outcome of the project addresses the questions of creative processes and illustrator’s visual decisions on both personal and meta-level, addressing the need of developing the theoretical content for the field of illustration.

 • 10.
  Albornoz, Rodrigo Nicolas
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Purification: Research & Exhibition2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years I have been working on topics related to Post-colonialism in South America, as well as the conditions of immigrants in Europe. The main interest of my work involves questions about my roots and personal stories of migration. This situation has been the engine of my art for the last ten years. Through my installations, I have tried to express or represent some certain facts, that have marked the post-colonial situation in Latin America and Europe over the last years. 

  The slavery and exploitation of illegal labor are common working conditions for many people in South America, especially for those located in the jungles and slums. The Indigenous culture -its languages, values and traditions- have begun to disappear and been displaced by Western culture. Here in Europe, on the other hand, I feel 'alien' to the territory of my ancestors, due to the fact that my family comes from European immigrants in Argentina. Illegal labor has been also a part of my life, having experienced the condition of 'otherness' in Europe. Therefore, this project reflects upon my personal experience in relation to the unfair conditions of labor in autochthonous communities, researching the concept of 'otherness' taken from Post-colonial theories. It is for this purpose, that my methodologies include self-reflection, parallelism and metaphor.

  One of my purposes is toreveal those 'fake stories' used by the European acculturation in South America. I called these fake stories 'strategies', as they were used by the Colony for the reconstruction of a new National Identity in those countries. Therefore, convincing the Indigenous culture to adopt Western culture.

  The parts of my essay are a metaphor of different stages of narcotic's production, best called 'mobile labs' of the Amazon jungle.I have taken this concept to tell my story and to build up the laboratory as final representation. The first stage of this process is to weigh and measure the ingredients, followed by a mixture of substances and chemicals. Once mixed, it proceeds to three stages of filtering and purification. Then it is subjected to a press for semi-solid consistency and introduced into the oven to reach the compact state. The blocks will finally be packed with plastic film and adhesive tape, protecting them from adverse environmental conditions during transport and storage. Each chapter of this essay is also connected to the 'machines' constructed for my solo exhibition, following the same steps of Purification.

  Through this essay, I wanted to broaden my concept relating three main aspects: the colonial strategies of domination in South America, my personal work experience in Europe, and finally the unfair working conditions in marginal societies. Each of the 'machines' constructed for my installation is functional, ready to be activated according to the different parts of the cooking process and as a representation of a 'production line' in the system of labor. I also have chosen to wrap my body, as well as carefully chosen representative objects of the popular culture of South America, to finally pack them in cling film. As a result of this process of Purification, I have produced the 'final products' ready to be consumed here in the Western European countries.

  Download full text (pdf)
  Purification Essay
 • 11.
  Al-Khateeb, Sahar
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art. Konstfack.
  Reconstruction2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  RECONSTRUCTION is a conversation that shifts between analyzing and locating the artist’s position in their society. Especially the power of the majority in the society over the individual. Reconstruction is a way of resistance, or the only way of resistance, at least for me. 

  In these pages I will talk about reconstruction as a tool in my art, and find connections between my experience and others, people who share one or several of the identities that I have, as an artist, asylum seeker, or queer. Illustrating the different use of the concept of reconstruction that I’m working on, I will introduce the artist Leileh Babirye, a Ugandan artist, living in New York. She works in a multidisciplinary practice that transforms everyday materials into objects that address issues surrounding identity, sexuality and human rights. I will also discuss the work of Miriam Cahn, through the book “I as Human'', proposing new perspectives on her writing, and her paintings based on her personal experiences, from other writers like Poul Preciado, a Spanish writer, with a long history of writing about trans struggle and rights through his own experience. 

  In this essay I want to try to explore and discuss the relationship between the artwork (with it’s why, when, what etcetera), the artist and the audience. For me, they are connected, and I want them to be so. My ideal, or at least what engages and interests me, is when we let art be a communication. When the work is facilitating a conversation. I see the art piece as a connecting point, with different points outside it, that exchange their reflections and communicate. I want to make this connection clear and obvious. It’s a multiple way conversation, everyone both receiving and reaching for the other. I see the artwork as a communication channel, which should have a shape that conveys the concept to make the conversation possible. That means that the artwork is a material. 

  That was one of the things that I tried to research in the past two years in my master studies at Konstfack. I did an experiment around this at my solo exhibition. I didn't include an art statement to explain about the work, instead I was in the space to make a conversation with the audience and tried to listen first to what my artwork was telling them. I saw how my concept was perceived, got their reflections and reflected back. And through the conversations arose the issues I’m trying to talk about through the installation. At the same time I didn’t try to “correct” anyone, didn’t try to remove the abstract, or the dramatic stories people told about the piece. The balance, the sides, the unequal power dynamics: all this I got the opportunity to discuss with my audience. In person. 

  I also address a number of questions connected to my work. Like: When is art private? is art always political? Does my existence in this field have to be a political statement? Making art as a minority: how the position as artist makes the art political, and how the audience makes the context political. I’m questioning how we read and engage with the artwork, the visual output and the concept of the work, how they work together to convey the artist's conclusion of a process, is it convenient to address the environment that surrounds the artwork. This is a process of discovering and digging and revealing whether it is just about the work itself or also the way it is read depending upon its context. Everything that comes spontaneously and makes it a statement. 

  Download full text (pdf)
  Reconstruction
 • 12.
  Alling, Ebba
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Water me every now and then2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 25,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan man vila i en bild?

  En nervös linje försöker skilja det inre och det yttre. Ritandet som en plats mellan hjärnan och handen. En plats att vila: i en färg, i en textur.

  Att bygga en värld skapar många möjligheter, jag kan forma den precis som jag vill. Protestera genom att drömma. I detta projekt försöker jag skapa en plats som leker med verkligheten, där allt kan ifrågasättas. Berättelser om trädgården som en plats för känslor och inre rum – pressen att blomma och längtan efter en alternativ plats. Kan fantasi vara nyckeln till motstånd?

 • 13.
  Alvestad Lopez, Beatrice
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ädellab (Jewellery and Corpus).
  Metaplasm2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   In this paper I look at my practice and master project through a broader lens – tying it with theoretical concepts in particular that of Rosi Braidotti`s book Metamorphoses becoming woman-animal-insect. I show how my practical and theoretical dimensions meet through the mediums and narratives I work with. Performance and ritual centralize the practice whilst crafted objects and residue is significant in the process using the materials of wood, textile and clay. I have this year introduced gold as embodied practice by eating it- I mention alchemy in that respect as an inward essence. Metaplasm is the title of the master project incorporating the fleshy and linguistic signifier coined by Donna Harraway in The  Companion Species Manifesto, in 2016, as my project unfold into text, performance and crafted sculptures. 

  Download full text (pdf)
  Metaplasm_Beatrice_AlvestadLopez
 • 14.
  Amy, Worrall
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ceramics & Glass.
  Not a Girl, Not yet a Woman.: How do I look at Girls?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I’m not a girl, not yet a woman, but I do have popular sensibilities.

  Pop music plucks ideas and symbols from where ever it pleases to create a new narrative. So do I. Reflecting on how I see women and how the gaze of others affects this. By mapping my magpie like collection of images, songs, paintings and films I tell the story of my girl gang. My ceramic sculptures are a physical manifestation of my research into different ways of looking at girls.

  Download full text (pdf)
  Not a Girl, Not yet a Woman.
 • 15.
  Anckarsvärd, Jakob
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  "DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING": Estetiska resonemang och diskussioner vid bildsamtal2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ”DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING” Estetiska resonemang

  och diskussioner vid bildsamtal, strävar efter att närmare beskriva och analysera hur

  skolelever i årskurs 6 resonerar och uttrycker sig då de tolkar och diskuterar konst. Detta

  för att fördjupa bildpedagogens förståelse för den teoretiska delen av sitt uppdrag: att lära

  elever om bilder, analys och konsthistoria. Uppsatsens empiri tar upp hur de förhåller sig

  till estetik och antiestetik. Det senare är en slags motreaktion till rådande estetiska normer

  inom konstvärlden. Diskussionen tar upp ny teknologi, sociala media och dess eventuella

  inverkan på detta ämnesområde. Undersökningen analyseras och tolkas genom en

  kombination av diskurspsykologi och diskursteori. För metoden används bildelicitering.

  Fokusgrupperna för detta består av 6 deltagare och bildeliciteringen dokumenterades med

  film och genom anteckningar.

  Uppsatsen diskuterar hur eleverna tolkar bilder med sina erfarenheter från sociala media

  och rörlig bild, hur de reagerar på det som beskrivs som antiestetiska bilder, och hur de

  värdesätter bilders kvalitéer. Resultaten som lyfts fram i uppsatsen är att eleverna i

  studien inte skyr antiestetiska verk utan snarare inspireras till diskussion av sådana. Det

  framkom även att eleverna gärna gör narrativa associationer och tolkningar av

  konsthistoriska bilder såsom om målningarna hade ”filmiska” kvalitéer. Det framkom

  också det att estetik inte nödvändigtvis handlar om fint och fult för 12- 13- åringar. Lika

  gärna kan de se kvalitéer i konstverk beroende på deras förmåga att väcka känslor hos

  betraktaren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Cecilia
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gatukonstpraktik: ett informellt (kun)skapande2009In: Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer / [ed] Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 1. uppl., p. 19-30Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Andersson, Jussi
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art. Institute of Nomadic Alchemy.
  MUTUAL MUTANT: The biological clock2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An essay using philosophical and poetic language to describe the process of the Henriksberg industrial area, about to be demolished in Stockholm. When buying or establishing a home. What are we looking for? A place to live, eat and sleep? In a mine you dig for metals or minerals underneath the surface of the earth, when extracted they will later be refined into products. Moving from the ground to the surface, translating meaning and purpose. In a city we have invisible powers, refining value from land. An alchemical process is activated in city planning, using buildings and its inhabitants to create value as a commodity, establishing the home as an object of desire. 

 • 18.
  Andreassen, Aleksander Johan
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  See you soon2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Ankersen Rydh, Palle
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Världarnas gråvatten2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete har bestått av två delar - en gestaltande och en skriftlig. Den förstnämnda resulterade i utställningen Kung Minos hjärna som löst kretsade kring den grekiska myten om Minotauren och labyrinten. Utställningen bestod av tio tusch- och akrylteckningar (dessa föreställde bland annat djur, människor och skelettdelar i olika rum och landskap) samt en kort text om det gamla Grekland, den bestod mest av gissningar eller kanske en slags önskningar. Den gestaltande delen var alltså också den delvis skriftlig. 

  Examensarbetets andra del, Världarnas gråvatten, är den här uppsatsen. Jag har skrivit om mitt liv (inte i sin helhet utan noggrant utvalda delar) och om hur jag tänker på min och andras konst. Jag driver linjen att bilder existerar mitt emellan den fysiska världen och betraktarens inre samt att till synes statiska konstverk förändras innehållsmässigt över tid. Uppsatsen innehåller också ett avsnitt om fiktionens ursprung, jag försöker reda ut det hela från början. Allt avslutas med en beskrivning av hur jag arbetar, hur jag blandar samman olika intryck till en ny helhet. Min skriftliga uppsats är delvis gestaltande. 

  Download full text (pdf)
  Världarnas gråvatten
 • 20.
  Arnell, Zara Anna Cetacea
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Fragment av minnen / Fragmenterat minne: Examensuppsats 20212021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete är till lika delar ett sorgearbete liksom ett minnesarbete och ett handens arbete. Det tar avstamp i det tomrum som en förlust lämnar efter sig. I minnet av någon, minnet av en lukt, minnet av en känsla. De suddas ut, bleks och omformas. Via dessa fragment undersöker jag dialogen mellan det analoga och digitala, då och nu. Mitt arbete handlar om omsorg och att föra vidare ett arv. Jag tar upp tråden där min mormor lämnade den. 

  Download full text (pdf)
  Zara_Arnell_Text
 • 21.
  Arve, Johanna
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Något helt och synligt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här texten beskriver hur jag använder mig av känslor i min konstnärliga praktik och varför det är viktigt för mig. I texten skriver jag också om hur lapptäcken länge varit ett sätt att uttrycka sig på genom komposition, hur en kan använda sig av ornament för att kontextualisera ett objekt och agens. Vad lapptäcken och ornament har gemensamt med min konstnärliga praktik är hur känslor har kunnat och kan formuleras i material före dem artikuleras i ord. 

 • 22.
  Asklund, Klara
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV).
  Osynligt sjuk2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är den rapport jag skrivit om mitt masterarbete Osynlig sjuk vilket jag arbetatpå från vt2021 till vt2022 vid Konstfack. Målsättningen jag gick in i projektet medvar att börja arbetet med att bredda narrativet och förståelsen om reumatism. Skapanya bilder för att visualisera den fysiska, känslomässiga och mentala upplevelsen avkronisk sjukdom. Att ge en större och bredare bild av vad det innebär att vara sjuk,till de som inte är det men också till de som är det.I slutändan blev detta projekt en samling med berättelser om reumatisk sjukdom.Genom intervjuer samlade jag in upplevelser från 17 individer, vilka alla har olikatyper av reumatism, de upplevelserna tillsammans med min egen blev grunden tillprojektet. Jag skapade en mängd illustrationer vilka jag publicerade på en hemsidasamt deltog vid Konstfacks vårutställning för master-och bildlärarstudenter. Minförhoppning är att genom mina illustrationer utbilda och informera, men även skaparepresentation för oss som kanske aldrig förut sett oss själva.Det finns många fler berättelser och upplevelser än de som existerar här,detta är inget annat än en början.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Axell, Pär
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Förskjutningar & förflyttningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Babrak, Kamran
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Ädellab/Metal.
  Alternate Perception of Objects2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Humans are surrounded by objects. The human-object interaction is more frequent than the human-human interaction. The history of objects is as old as the history of human beings. This fact establishes and defines their meanings in a social and cultural context.

  This essay aims to look at the established meanings of corpus objects and possibilities of developing new meanings of tableware and other objects related to table in contemporary craft. To investigate if the perception of the object changes with the change of material or its formal aesthetics. How can the meanings of the objects and their identities be altered  or substituted? Do we recognize the objects the same way if their form and function is altered? What role does material play in how one reads an object?

  This essay looks at the importance of objects and the role they play in our daily life. To explore what lies in an object beyond its function and the notion of materiality, what can be the boundaries and limitations of our perception, understanding and tradition of objects? 

  Download full text (pdf)
  Alternate Perception of Objects, Kamran Babrak
 • 25.
  Baltzersen, Idun
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Kanksje det å gjøre noe som har blitt gjort mange ganger før også kan være en ytring: Mastertekst2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My text is about drawing. My artistic practice is a practice where drawing has completedictatorship. I have learnt other techniques too, but none of them can give me exactly what I want,they still leave me unsatisfied. They can't relieve the pressure. I want to adress as well as toemphasize the use of drawing as a process and let this process be a part of the concept of a work ofart. My exam work consisted of a really big woodcut and - this "theoretical" part that i have uploaded as a pdf.

 • 26.
  Bartos, Veine
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Interior Architecture & Furniture Design.
  I want to become a barn2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a new order on the farm, the animals are long since gone, new people have moved in. On a farm in Bergslagen, which is also my home, a barn (or lada in Swedish) stands empty. The original function of this barn, to house a small number of cows and their feed, has been lost. Since moving to the farm, we have asked ourselves how it should be used.  It is here the project I Want to Become a Barn plays out. In my degree project, I explore how to have a dia-logue with the building and how the barn can be approached by starting from its current condition.  The work process is guided by a care for that which has been, where the new has to adapt to the old. The history of the place, the ravages of time, and the forces of gravity are elementary starting points. The project proposes that the building can be made habitable and meet basic everyday needs. When does it stop being a stable for animals and when does it start to become a home for humans?

  Download full text (pdf)
  I want to become a barn
 • 27.
  Bauer, Petra
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Sisters! Making Films, Doing Politics: An Exploration in Artistic Research2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  How does film become a political act? That is the question that the artistic research project Sisters! Making Films, Doing Politics revolves around. Taking Hannah Arendt’s ideas about the constitution of the political arena as its point of departure, this dissertation reflects on the aesthetic mechanisms that underlie contemporary strategies for collective and feminist filmmaking. Sisters! Making Films, Doing Politics draws on the particular historical archive of radical filmmaking and film theory that relates to the British film collectives of the 1970s: The Berwick Street Film Collective, Cinema Action and The London Women’s Film Group. Inspired by a Marxist-feminist tradition, these collectives explicitly sought to involve film in the political discussions and events that at that time took place in British society. In the dissertation’s first chapter, which deals with these film collectives, a theoretical, historical and artistic framework is established that is subsequently developed in four chapters that discuss the film productions that constitute the artistic core of the project: Sisters! (2011), Mutual Matters (2012), Choreography for the Giants (2013) and Conversation: Stina Lundberg Dabrowski Meets Petra Bauer (2010). As the dissertation argues, each of these films productions discloses specific aspects of the relation of politics and film aesthetics. It goes on to identify the precise relationships and the displacements that take place between the historical material, Arendt’s concept of the political act and the production of the films. A the centre of the investigation stands Sisters!, a film project carried out in collaboration with the London-based feminist organisation Southall Black Sisters.

 • 28.
  Bengtsson, Magnus
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lucifer: ljusbringaren i rummet, om olika filmvisningskontexter2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  I´m too ashamed to show you är ett undersökande projekt som består dels av filmen Satisfaction (2011) och dels av uppsatsen Lucifer – Ljusbringaren i rummet, om olika filmvisningskontexter. Projektet är en observation och analys av visningssammanhangets betydelse för filmmediet och hur man som besökare är med och konstruerar de rumsliga konventionerna för den rörliga bilden. Titeln Lucifer anspelar dels på ordets latinska innebörd (lucem ferre) som betyder ljusbringaren och dels på att Lucifer inom den kristna mytologin har identifierats med Satan. Bildskärmar eller projiceringar bringar ljus till rummet och Tv:n har också ofta liknats vid en lägereld. Samtidigt har bildskärmar i olika tider setts som ett hot mot samhället, med videovåld, våldspornografi, videospelsvåld, och beskyllts för att vara både fördummande och att man blir fyrkantig i ögonen om man tittar för länge på den.

  Projektet är framförallt en jämförande studie av porrfilmens -, spelfilmens - och konstfilmens visningsinrättningar och dess betydelse för upplevelsen. I filmen Satisfaction som är en undersökande lek med de skilda filmgenrernas konventioner, har jag utgått från en porrfilm som jag omarbetat och senare visat i en utställningskontext. Detta för att försöka se vad som händer med ursprungsfilmen och hur man som betraktare också förhåller sig till den nya filmen i utställningsrummet. Blir det porrfilm, videokonst eller kortfilm?

  Undersökningen bygger framförallt på intervjuer och deltagande observationer på respektive inrättning. Och utifrån min förförståelse och i mötena med de olika institutionerna har jag fått en ökad förståelse för deras olika synsätt och förhållningsätt till filmmediet. Filmmediets presentationsformer utvecklas hela tiden och i takt med ny teknologi sker det också förflyttningar mellan hur vi väljer att använda filmmediet i hemmet och hur vi konsumerar det i mer offentliga sammanhang. De olika visningsinrättningarna måste förhålla sig till filmmediet på olika sätt, faktorer som ekonomi, visningstraditioner och ändamål spelar in. Men det är svårt att veta om det är det filmen som skapar rummet eller rummet som skapar filmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bergkvist, Jennifer
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Form & Formalia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my degree project, I investigate the interplay between content and form, with particular focus on the book, its role in today’s society, and the medium’s historical heritage and limitations. The project aims to illustrate the force and potential in form, materiality, and perception — in short, emotion — in relation to content.

  Today, emotion is often used as an instrument for evoking interest and motivation. We can see it being used in art, film, music, politics, activism, advertising, journalism. We rarely feel it in academic publication and scientific literature, but all the more often through modes of expression such as fiction and poetry.

  Experimental and feminist book design can be applied as a tool for mediating and enhancing emotion in text. Why has emotion and affect so seldom been deployed as methods in book design throughout history? Why have certain text formats been given prominence, ascribed with respect, legitimacy, and authority, while others have not? To problematise the conventional book format, and its lack of emotion, illustrates larger structural tensions in society between emotion and intelligence, affect and rationality, narrative and science.

 • 30.
  Berglund, Kajsa
  University of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  Lillkajk och Levi: En bilderbok för barn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Bergman, Hedvig
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  White egg, wide eye2023Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This essay is written in parallel to my studio work at the Master in Fine Art’s program at Konstfack 2021-2023. I began to write with the intention that this essay was going to be about the sculptures I made during my MFA. I begin to write, as I work with my sculptures - on impulse - and the essay unfolded as another kind of text. It is a montage, written close to my sculptures, but not directly about them. The text reveals the historic, scientific, linguistic aspects of my sculptures and how they are connected. Memories, anecdotes and dreams are also part of the montage. 

  In the essay I refer to Gravity and Grace by Simone Weil, Powers of Horror - An essay on abjection by Julia Kristeva, Complete Stories by Clarice Lisbector and On Freedom by Maggie Nelson and more.

 • 32.
  Bergman, Nisse
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  A study of two sculptures and how they might interact with humans2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We describe two sculptures from the exhibition made by Nisse Bergman the 14th of November 2019 at Konstfack University of Arts, Crafts and Design. We place the production of the sculptures in a scientific as well as artistic context showing that the human brain plastically change through external stimulus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bergman, Nisse
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  An analogue picture maker2022Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I present a novel optical device capable of faithfully reproducing arbitrary images and image sequences by utilizing the interplay between mirrors and colored surfaces acting as interactive mosaics. My main contribution is describing a method for pre-computing the mirror lattice configuration and mirror orientation as well as a ways of finding the corresponding diffuse color pattern in the spatio-temporal domain. 

  The method is fast enough to allow rapid iteration by enabling physically based light ray simulation ahead of fabrication.I demonstrate the effectiveness of my method in a wide range of image and image sequence scenarios as well as multiple device configuration variants. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bergström, A.Erika
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Måleri: En essä om att formulera det ordlösa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Bergström Hansen, Nicola
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  The Jonestown Library2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Bergström, Lill
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Sexvåldsvideo & ungdomar: socialisationsproblematik kring bilder av sex och våld1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Besenovsky, Ludmila
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  A Home is a Portal2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A Home Is a Portal is a collection of illustrated short stories documenting a quest for home across disparate geographies. Part illustrated book, part physical installation, the project visualizes how inherited memory and ancestral loss of homeland can transcend space and time and investigates what a path to healing might look like. Weaving together family lore, natural splendor, synchronicities with strangers, and cultural in-betweenness, the project's introspective illustrations make tangible a lifelong struggle to set down roots. Drifting between memory, daydreams, and the mundane, the work asks: Will rooting in a physical place ever be enough to conjure the feeling of home? 

  Download (pdf)
  A Home is a Portal
 • 38.
  Björk, Amanda
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  numb grounds gas2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The alchemical term solve et coagula describes the two stages of the refinement process that materials go through to transform into another form. This work is a result of an idea of how dissolution and coagulation can occur in painting and how it manifests physically.

  Each physical object, break it apart to its core and elements, and you will find it in the land. As a thought, a dream, or a memory, it is part of the landscape of your mind. And like a word that exists in our social landscape.

  Download full text (pdf)
  numb grounds gas
 • 39.
  Björk, Carola
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  About body-building2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Not always so remarkable but still most important. Every day. The beautiful, small, horrible and often insignificant experiences that makes us who we are, fascinates me. You see, choose and become with no interruption. The constant change inspires me. 

  This is a text circulating around an artistic practice, it´s an illustration of a why how what. Or, maybe more an attempt to put words onto a wish to see for tracing, where an aim is being become became. Be

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Björke, Per Key
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kommunikation & konstnärlighet: Buddan från Ceylon1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Björklund, Manne
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  The Comet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My degree project consisted of both a creative and a written part. My work was about making an animated short film. For 10 weeks, I animated a movie called The Comet. A film about longing, missing and the feeling of loneliness. In addition, I also wrote a report describing my process, inspiration, references, results and thoughts about my exhibition in connection with the work.

  Download full text (pdf)
  The Comet
 • 42.
  Blockson, Marcus
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vad är en Bildsal?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Lektionssalen i skolämnet bild är bildsalen. Bildsalen är nära sammankopplad med själva bildämnets födelse och utveckling ur det som tidigare var teckningsämnet.          Teckningsämnet var under ett sekel ett inarbetat ämne i den svenska skolan. Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80 innebar stora förändringar. Den fastslog att teckningsämnet skulle byta namn till bild och ta formen av ett mer allsidigt och kommunikativt bildämne.            Själva bildsalens anor härleds till slutet av 1800-talet men så som vi känner igen den idag är det i samband med den fysiska planering som tillkom under ”Det fria skapandets era” på 1950-talet som ställde stora krav på såväl variationer av teknik som redskap samt material.[1]                    För att upprätthålla bildsalarnas funktionalitet fanns fram till 1980-talet inspektörer anställda av bland annat Stockholms stad, vilka hade till uppgift att inspektera skolors bildsalar ifråga om bestånd och tillämpning. Sedan 1981 har ingen offentlig rekommendation utfärdats för hur en bildsal skall utformas.[2] 

  I min studie har jag valt att ta reda på vad en bildsal är för lärare och elever på de skolor jag har besökt. Det här mot bakgrund av att allt fler skolor bedriver sin bildundervisning utan en anpassad bildsal. Genom fältstudieinspirerade studier på fyra väldigt olika skolor med klassrumsobservation genomförde jag studier med fokus på bildsal-och redskapsanvändning. Besöken avslutades med att lärare såväl som elever fick fylla i enkäter om redskapens och bildsalens roll. I min studie har jag använt mig av läroplansteorins diskussioner om hur en nationell läroplan realiseras i praktiken.[3] Läroplanens förverkligande kräver en fysisk planering för att den skall kunna genomföras. Bildämnet är nära förbundet med sina material och sina redskap. Jag har bland annat använt mig av tidigare års examensarbeten från Konstfacks bildlärarutbildning som grund för min egen studie. De har båda studerat förändringar inom själva bildlärarutbildningen sedan slutet av 60-talet. Fokus har de lagt på olika saker men båda kommit fram till att utvecklingen av bildlärarutbildningen har gått mot en mer teoretiskt betonad utbildning, samtidigt som de nämner att lektionsuppläggen inom ämnet bild inte ändrats nämnvärt ute på skolorna.[4] Mitt huvudsakliga resultat är att bildsalen är en plats planerad för skolämnet bild. Lärare såväl som elever förväntar sig att bildsalen skall vara

  [1] Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag.

  [2] Skolöverstyrelsen (1981). Bildlokaler för grundskolan: ett servicematerial.

  [3] Hanses, E. En konservativ massaker på bildämnet. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2016.

  [4] Nordin, M. Teckningsrevolt. Konstfack, Institutionen för bild och slöjdpedagogik. 2018.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Blücher, Emelie
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  CHAIR BOX: Sittandet som aktivitet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder utforskas för att synliggöra interaktion.

  Stol-labb, en workshop med inbjudna medforskare fungerar som grund till projektets riktning och frågeställning; Vad kan vi i laborativa, kollektiva processer synliggöra genom att undersöka stolen?

  Den didaktiska ingången till projektet är sittandet som socialiserande. Studien kan fungera som hjälpmedel för att få syn på kommunikationssituationer i klassrummet, ämnet Bild kan i de gestaltande arbetsmetoderna framhävas som ämnesexempel. De roller som vi skapar och görs till kan synliggöras genom att undersöka materia omkring oss, våra förhållanden till materian, erfarenheter och beteenden efter objekt.

  Vem blir subjektet med stolen som form och sittandet som aktivitet? Hur kommunicerar vi beroende på hur vi sitter placerade? Hur får olika placeringar oss att känna, att bli?

  Sittandet som aktivitet gestaltades på Konstfacks vårutställning 2017. Installation med boxar i trä bjöd in besökarna till att delta genom att sitta, samtala, placera om och bygga upp fler boxar på platsen. Boxarna visar på sittandet som en aktivitet och refererar till begreppet Blackboxing, inom vilket stol kan ses som en osynlig aktör i interaktionsprocesser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bohlin Brundin, Pia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Hur kan man använda datorverktyget i teorimedveten bildundervisning?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Bonnet, Claire
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  FEMME: extinct stereotypes2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My research is about stereotypes of women. Responding to scepticism towardsfeminist movements, my degree project aims to challenge the power structure of today’s Western society. How does visual communication play a big role in creating and/or reproducing inequalities? I have created a retro-futuristic exhibition, placed in an imaginary museum. In a utopian world based in 2050, the exhibition femme: extinct stereotypes, aims to show, explain and deconstruct how women were portrayed around 2020; how society and (pop)culture were deforming humans into stereotypical women.I have created a speculative scenario through different objects and artifacts displaying the expectations and instructions on how women should or should not behave. By showcasing the past and its conventions, this retro-futuristic exhibition questions their normality and rationality.

  Download full text (pdf)
  Claire_Bonnet_FEMME_extinct_stereotypes
 • 46.
  Borén, Ossian
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  white cube gamecube2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Boustedt, Marga
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Minnen av bilder och bildsakapande i barndomen: nedtecknade av en grupp studenter2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Bragason, Gudmundur
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Uppskjutarbeteende, ångest och sovmorgon.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag tänker sammanfatta mina tre år på konstfack.Ta med lite funderingar och fakta runt mina verk och lite grejer jag tänkt under tiden.

 • 49.
  Bystrup, Mette Jensen
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration. Mette Bystrup.
  Du er her ikke: Projektrapport2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My master's project is a graphic novel with the title You are not here. It touches upon topics such as identity, duality, loneliness and twinship. The narrative is built up in a fragmented structure, where glimpses of memories are alternated with fantasies, where the image is the primary focus. At the core of this story are the many conflicting emotions that are present in family relations and in particular between siblings.

  Download full text (pdf)
  Projektrapport
 • 50.
  Bäcklund Dakhil, Ishtar
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Aldrig ensam: Bilderbok till VR2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Never Alone: Picture Book into VR

  I have studied the picture book and tried to develop a new narrative form that invites the reader to enter a deeper dimension while also giving the picture book a chance to come to “life” in a physical way. I have done this by recreating a children’s book, which I illustrated and wrote in collaboration with Dr. Heather Briscoe, into a VR experience.

  By bringing in my watercolour illustrations from the picture book, I explore the contrast between the analogue two-dimensional and the digital three-dimensional through the theme “Relationship to nature”. The narrative is about moments from a child’s life and the family ties that introduce nature’s cycles through timeless wisdom.

  Download full text (pdf)
  Aldrig ensam – Ishtar Bäcklund Dakhil
1234567 1 - 50 of 512
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf