Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 343
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Ola
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  It´s called being fabulous!: Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort genom att studera innehållet och aktiviteten på fyra bloggar.

  Det övergripande syftet med studien är att bidra till kunskaper om hur mening görs och förhandlas inom unga nätkulturer. Studiens frågeställning är följande:

  • Hur skapas föreställningar kring genus och sexualitet i Pewdiepies videos?

  • Hur omförhandlas dessa betydelser i fansens tolkande praktik?

  Fokus i undersökning ligger på (de visuella) texterna och hur mening skapas utifrån dem. En utvidgad textanalys har gjorts med utgångspunkt ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) och en analysmodell som Simon Lindgren föreslår, kompletterat med genusteori som har bidragit med begrepp som används som ”verktyg” i analysen.

  Analysen visar att videohändelsen kan ses ge uttryck för en mängd olika och delvis motstridiga föreställningar kopplade till genus och sexualitet. Mycket av Pewdiepiesa gerande kan dock sägas vara grundat i en heteronormativ kultur. Detta ger sig till känna bland annat genom att Pewdiepie i videosekvensen överdriver och parodierar föreställningen om homosexualitet för att på detta sätt påtala att det är en annan sexuell läggning än heterosexualitet. Analysen visar bland annat att humor i form av förlöjligande kan spela en roll för att upprätthålla traditionella könsroller.

  Studie belyser vidare hur fansen i sin (visuellt) tolkande praktik konstruerar, omförhandlar och utvecklar positioner i sin respons på den aktuella videohändelsen. En tolkningsgemenskap som har framträtt i analysen av bloggarna är slashproducenterna. Slashproducenterna gör queera läsningar, vilket innebär ompositioneringar av texter bortom heteronormativa gränsdragningar.

  Avslutningsvis diskuteras vilka pedagogiska tankar som denna undersökning kan aktualiseraoch problematisera. Studien argumenterar bl.a. för att du som lärare genom att inkluderabilder och blickar som utmanar rådande normer kan arbeta för att förändraföreställningsvärldar och därmed öppna upp för en bredare tolerans.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ackerman, Emilie
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Ceramics & Glass.
  to continue / att ta vid: om glashantverket i förändring2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Adebäck, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Going offline2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My interest in Going Offline was twofold. (1) I wanted to investigate how the entrance of a new (virtual) space had affected our understanding of the concepts of space, time and body, and what this could entail for the sole individual. (2) I wanted to, in a really hands on manner, create a small bug in an otherwise well functioning, fast and effective system of communication. In other words to intervene the course of events in my everyday life to affect myself and others connected to it. Like the small stone thrown into the water creating rings (movements) on the surface, where the closest one, which is the most vigorous, influences the next one and so on. Overall I aimed to explore the sole individual’s connection to social structures and a global phenomena.

 • 4.
  Ahlner-Malmström, Elisabeth
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Barns språk och bildspråk: bilden en möjlig väg till processutveckling av vård, uppfostran och undervisning1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Ahlstedt, Isabella
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Paint Against the Machine: Konstnärliga processer inom digitalt måleri2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur måleriskt arbete fokuserat på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet kan tillgängliggöras och förstärkas inom det digitala måleriprogrammet Photoshop. En pedagogisk metod och den digitala miljön (”workspacet”) analyseras och optimeras för syftet. Diskurser inom digital bildkonst analyseras och synliggörs för att ytterligare möjliggöra en konstnärlig frihet på fältet. Arbetet syftar till att vara en grund för bildpedagogisk undervisning och uppgiftsbyggande. Studiens empiri genererades av ett småskaligt cykliskt måleriexperiment utfört i Photoshop.

  Studien finner att måleriskt arbete i Photoshop överlag kan tillgängliggöras och förstärkas genom att låta problemlösande och innoverande driva kunskapandet, samt ger ett förslag på hur ett specialanpassat måleriworkspace kan vara uppbyggt. Vidare finner den även att det är möjligt att öka tillgängligheten till och förstärka fokus på kvalitéer utöver avbildande, funktion och skönhet inom digitalt bildskapande genom att använda visuell diskursanalys som motståndspraktik.


  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Aker, Linda
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lust att lära och eget ansvar: arbetet med en skoltidning på en Freinetskola2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats försöker beskriva vilka synsätt och didaktiska mål som genomsyrar ett skoltidningsprojekt i en Freinatskola i Sverige idag. Intervjuer med pedagogerna är det material som gett substans år arbetet.

  Syftet var att få mer insyn i arbetet med ett tidningsarbete och också få mer kunskap om hur man tänker och arbetar i en friskola med en specifik pedagogisk inriktning. Själva inriktningen med Freinet har fått mej att fundera på hur man kan arbeta mer praktisk och verklighetsnära tillsammans med mycket IT och med att låta eleverna få mycket eget ansvar.

  Jag har tagit avstamp i socialsemiotiken som teori och metod som främst hämtats ur boken Estetiska Lärprocesser, och de sociokulturella teorier som Vygotskij står för, men även den levande debatt som sker på internet idag om betydelsen av elevers ökande inflytande i skolan.

  I uppsatsen har jag anlagt ett jämförande perspektiv mellan dels de två pedagogernas svar i relation till de mål som skolan och Lgr-11 föreskriver. Det visar sig att en pedagogik med mycket elevansvar mycket väl går att förena med de nationella målen. Det stora antalet reformer de senaste åren har också inverkat negativt på pedagogernas syn på dokumentation och de uttrycker avsaknad av tid för de viktiga interaktionen med eleven.

  Forskningsfrågan handlar om hur det önskvärda lärandet ser ut från pedagogers perspektiv och från samhällets? Det handlar om hur lärare kan öka individens förmåga att engagera sig, att vara kreativ på ett meningsfullt sätt, hur lärprocesser kan utformas utifrån att det bildas nya komminikationsmönster och nya positioner i samspelet mellan lärare och elev. För detta krävs att både lärare och eleven är aktiva och medbestämmande.

  I min fältstudie har jag fått insyn i en skolkultur som å ena sidan är en friskola med sina egna uppställda mål och visioner, men som också å andra sidan måste fungera tillsammans med läroplanens mål. Jag har döpt skolan till Byskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Alanko, Minna
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  The Redheaded Man2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Illustrating the same story in three different ways explores illustration processes and demonstrates the impact of illustration on the interpretation of the story. Enhancing the transparency of creative processes places an illustrator into the highlighted position as the producer of visual content and ideas. 

  The story of The Redheaded Man, written by Russian absurdist Daniil Kharms in 1937, functions as a framework for this conceptual illustration research. Although the anti-narrative features of the story almost reject illustration, its polysemous nature opens a path for the variety of approaches in visualization of the text.

  In the attached report I introduce three different approached and illustrated responses to the story of The Redheaded Man realized during the MA degree work project, as well as the reflections and categorization of the content and ideas behind each illustration project.

  The outcome of the project addresses the questions of creative processes and illustrator’s visual decisions on both personal and meta-level, addressing the need of developing the theoretical content for the field of illustration.

 • 8.
  Albornoz, Rodrigo Nicolas
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Purification: Research & Exhibition2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years I have been working on topics related to Post-colonialism in South America, as well as the conditions of immigrants in Europe. The main interest of my work involves questions about my roots and personal stories of migration. This situation has been the engine of my art for the last ten years. Through my installations, I have tried to express or represent some certain facts, that have marked the post-colonial situation in Latin America and Europe over the last years. 

  The slavery and exploitation of illegal labor are common working conditions for many people in South America, especially for those located in the jungles and slums. The Indigenous culture -its languages, values and traditions- have begun to disappear and been displaced by Western culture. Here in Europe, on the other hand, I feel 'alien' to the territory of my ancestors, due to the fact that my family comes from European immigrants in Argentina. Illegal labor has been also a part of my life, having experienced the condition of 'otherness' in Europe. Therefore, this project reflects upon my personal experience in relation to the unfair conditions of labor in autochthonous communities, researching the concept of 'otherness' taken from Post-colonial theories. It is for this purpose, that my methodologies include self-reflection, parallelism and metaphor.

  One of my purposes is toreveal those 'fake stories' used by the European acculturation in South America. I called these fake stories 'strategies', as they were used by the Colony for the reconstruction of a new National Identity in those countries. Therefore, convincing the Indigenous culture to adopt Western culture.

  The parts of my essay are a metaphor of different stages of narcotic's production, best called 'mobile labs' of the Amazon jungle.I have taken this concept to tell my story and to build up the laboratory as final representation. The first stage of this process is to weigh and measure the ingredients, followed by a mixture of substances and chemicals. Once mixed, it proceeds to three stages of filtering and purification. Then it is subjected to a press for semi-solid consistency and introduced into the oven to reach the compact state. The blocks will finally be packed with plastic film and adhesive tape, protecting them from adverse environmental conditions during transport and storage. Each chapter of this essay is also connected to the 'machines' constructed for my solo exhibition, following the same steps of Purification.

  Through this essay, I wanted to broaden my concept relating three main aspects: the colonial strategies of domination in South America, my personal work experience in Europe, and finally the unfair working conditions in marginal societies. Each of the 'machines' constructed for my installation is functional, ready to be activated according to the different parts of the cooking process and as a representation of a 'production line' in the system of labor. I also have chosen to wrap my body, as well as carefully chosen representative objects of the popular culture of South America, to finally pack them in cling film. As a result of this process of Purification, I have produced the 'final products' ready to be consumed here in the Western European countries.

  Download full text (pdf)
  Purification Essay
 • 9.
  Amy, Worrall
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Crafts (KHV), Ceramics & Glass.
  Not a Girl, Not yet a Woman.: How do I look at Girls?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I’m not a girl, not yet a woman, but I do have popular sensibilities.

  Pop music plucks ideas and symbols from where ever it pleases to create a new narrative. So do I. Reflecting on how I see women and how the gaze of others affects this. By mapping my magpie like collection of images, songs, paintings and films I tell the story of my girl gang. My ceramic sculptures are a physical manifestation of my research into different ways of looking at girls.

  Download full text (pdf)
  Not a Girl, Not yet a Woman.
 • 10.
  Anckarsvärd, Jakob
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  "DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING": Estetiska resonemang och diskussioner vid bildsamtal2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ”DEN ÄR FINT MÅLAD, MEN GER INGENTING” Estetiska resonemang

  och diskussioner vid bildsamtal, strävar efter att närmare beskriva och analysera hur

  skolelever i årskurs 6 resonerar och uttrycker sig då de tolkar och diskuterar konst. Detta

  för att fördjupa bildpedagogens förståelse för den teoretiska delen av sitt uppdrag: att lära

  elever om bilder, analys och konsthistoria. Uppsatsens empiri tar upp hur de förhåller sig

  till estetik och antiestetik. Det senare är en slags motreaktion till rådande estetiska normer

  inom konstvärlden. Diskussionen tar upp ny teknologi, sociala media och dess eventuella

  inverkan på detta ämnesområde. Undersökningen analyseras och tolkas genom en

  kombination av diskurspsykologi och diskursteori. För metoden används bildelicitering.

  Fokusgrupperna för detta består av 6 deltagare och bildeliciteringen dokumenterades med

  film och genom anteckningar.

  Uppsatsen diskuterar hur eleverna tolkar bilder med sina erfarenheter från sociala media

  och rörlig bild, hur de reagerar på det som beskrivs som antiestetiska bilder, och hur de

  värdesätter bilders kvalitéer. Resultaten som lyfts fram i uppsatsen är att eleverna i

  studien inte skyr antiestetiska verk utan snarare inspireras till diskussion av sådana. Det

  framkom även att eleverna gärna gör narrativa associationer och tolkningar av

  konsthistoriska bilder såsom om målningarna hade ”filmiska” kvalitéer. Det framkom

  också det att estetik inte nödvändigtvis handlar om fint och fult för 12- 13- åringar. Lika

  gärna kan de se kvalitéer i konstverk beroende på deras förmåga att väcka känslor hos

  betraktaren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andreassen, Aleksander Johan
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  See you soon2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Arve, Johanna
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Något helt och synligt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här texten beskriver hur jag använder mig av känslor i min konstnärliga praktik och varför det är viktigt för mig. I texten skriver jag också om hur lapptäcken länge varit ett sätt att uttrycka sig på genom komposition, hur en kan använda sig av ornament för att kontextualisera ett objekt och agens. Vad lapptäcken och ornament har gemensamt med min konstnärliga praktik är hur känslor har kunnat och kan formuleras i material före dem artikuleras i ord. 

 • 13.
  Axell, Pär
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Förskjutningar & förflyttningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Babrak, Kamran
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Ädellab/Metal.
  Alternate Perception of Objects2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Humans are surrounded by objects. The human-object interaction is more frequent than the human-human interaction. The history of objects is as old as the history of human beings. This fact establishes and defines their meanings in a social and cultural context.

  This essay aims to look at the established meanings of corpus objects and possibilities of developing new meanings of tableware and other objects related to table in contemporary craft. To investigate if the perception of the object changes with the change of material or its formal aesthetics. How can the meanings of the objects and their identities be altered  or substituted? Do we recognize the objects the same way if their form and function is altered? What role does material play in how one reads an object?

  This essay looks at the importance of objects and the role they play in our daily life. To explore what lies in an object beyond its function and the notion of materiality, what can be the boundaries and limitations of our perception, understanding and tradition of objects? 

  Download full text (pdf)
  Alternate Perception of Objects, Kamran Babrak
 • 15.
  Baltzersen, Idun
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Kanksje det å gjøre noe som har blitt gjort mange ganger før også kan være en ytring: Mastertekst2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My text is about drawing. My artistic practice is a practice where drawing has completedictatorship. I have learnt other techniques too, but none of them can give me exactly what I want,they still leave me unsatisfied. They can't relieve the pressure. I want to adress as well as toemphasize the use of drawing as a process and let this process be a part of the concept of a work ofart. My exam work consisted of a really big woodcut and - this "theoretical" part that i have uploaded as a pdf.

 • 16.
  Bauer, Petra
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Sisters! Making Films, Doing Politics: An Exploration in Artistic Research2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  How does film become a political act? That is the question that the artistic research project Sisters! Making Films, Doing Politics revolves around. Taking Hannah Arendt’s ideas about the constitution of the political arena as its point of departure, this dissertation reflects on the aesthetic mechanisms that underlie contemporary strategies for collective and feminist filmmaking. Sisters! Making Films, Doing Politics draws on the particular historical archive of radical filmmaking and film theory that relates to the British film collectives of the 1970s: The Berwick Street Film Collective, Cinema Action and The London Women’s Film Group. Inspired by a Marxist-feminist tradition, these collectives explicitly sought to involve film in the political discussions and events that at that time took place in British society. In the dissertation’s first chapter, which deals with these film collectives, a theoretical, historical and artistic framework is established that is subsequently developed in four chapters that discuss the film productions that constitute the artistic core of the project: Sisters! (2011), Mutual Matters (2012), Choreography for the Giants (2013) and Conversation: Stina Lundberg Dabrowski Meets Petra Bauer (2010). As the dissertation argues, each of these films productions discloses specific aspects of the relation of politics and film aesthetics. It goes on to identify the precise relationships and the displacements that take place between the historical material, Arendt’s concept of the political act and the production of the films. A the centre of the investigation stands Sisters!, a film project carried out in collaboration with the London-based feminist organisation Southall Black Sisters.

 • 17.
  Bengtsson, Magnus
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Lucifer: ljusbringaren i rummet, om olika filmvisningskontexter2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  I´m too ashamed to show you är ett undersökande projekt som består dels av filmen Satisfaction (2011) och dels av uppsatsen Lucifer – Ljusbringaren i rummet, om olika filmvisningskontexter. Projektet är en observation och analys av visningssammanhangets betydelse för filmmediet och hur man som besökare är med och konstruerar de rumsliga konventionerna för den rörliga bilden. Titeln Lucifer anspelar dels på ordets latinska innebörd (lucem ferre) som betyder ljusbringaren och dels på att Lucifer inom den kristna mytologin har identifierats med Satan. Bildskärmar eller projiceringar bringar ljus till rummet och Tv:n har också ofta liknats vid en lägereld. Samtidigt har bildskärmar i olika tider setts som ett hot mot samhället, med videovåld, våldspornografi, videospelsvåld, och beskyllts för att vara både fördummande och att man blir fyrkantig i ögonen om man tittar för länge på den.

  Projektet är framförallt en jämförande studie av porrfilmens -, spelfilmens - och konstfilmens visningsinrättningar och dess betydelse för upplevelsen. I filmen Satisfaction som är en undersökande lek med de skilda filmgenrernas konventioner, har jag utgått från en porrfilm som jag omarbetat och senare visat i en utställningskontext. Detta för att försöka se vad som händer med ursprungsfilmen och hur man som betraktare också förhåller sig till den nya filmen i utställningsrummet. Blir det porrfilm, videokonst eller kortfilm?

  Undersökningen bygger framförallt på intervjuer och deltagande observationer på respektive inrättning. Och utifrån min förförståelse och i mötena med de olika institutionerna har jag fått en ökad förståelse för deras olika synsätt och förhållningsätt till filmmediet. Filmmediets presentationsformer utvecklas hela tiden och i takt med ny teknologi sker det också förflyttningar mellan hur vi väljer att använda filmmediet i hemmet och hur vi konsumerar det i mer offentliga sammanhang. De olika visningsinrättningarna måste förhålla sig till filmmediet på olika sätt, faktorer som ekonomi, visningstraditioner och ändamål spelar in. Men det är svårt att veta om det är det filmen som skapar rummet eller rummet som skapar filmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bergkvist, Jennifer
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Form & Formalia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my degree project, I investigate the interplay between content and form, with particular focus on the book, its role in today’s society, and the medium’s historical heritage and limitations. The project aims to illustrate the force and potential in form, materiality, and perception — in short, emotion — in relation to content.

  Today, emotion is often used as an instrument for evoking interest and motivation. We can see it being used in art, film, music, politics, activism, advertising, journalism. We rarely feel it in academic publication and scientific literature, but all the more often through modes of expression such as fiction and poetry.

  Experimental and feminist book design can be applied as a tool for mediating and enhancing emotion in text. Why has emotion and affect so seldom been deployed as methods in book design throughout history? Why have certain text formats been given prominence, ascribed with respect, legitimacy, and authority, while others have not? To problematise the conventional book format, and its lack of emotion, illustrates larger structural tensions in society between emotion and intelligence, affect and rationality, narrative and science.

 • 19.
  Berglund, Kajsa
  University of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  Lillkajk och Levi: En bilderbok för barn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 180 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Bergström, A.Erika
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Måleri: En essä om att formulera det ordlösa2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Bergström Hansen, Nicola
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  The Jonestown Library2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Bergström, Lill
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Sexvåldsvideo & ungdomar: socialisationsproblematik kring bilder av sex och våld1990Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Björk, Carola
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  About body-building2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Not always so remarkable but still most important. Every day. The beautiful, small, horrible and often insignificant experiences that makes us who we are, fascinates me. You see, choose and become with no interruption. The constant change inspires me. 

  This is a text circulating around an artistic practice, it´s an illustration of a why how what. Or, maybe more an attempt to put words onto a wish to see for tracing, where an aim is being become became. Be

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Björke, Per Key
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Kommunikation & konstnärlighet: Buddan från Ceylon1995Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Björklund, Manne
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  The Comet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My degree project consisted of both a creative and a written part. My work was about making an animated short film. For 10 weeks, I animated a movie called The Comet. A film about longing, missing and the feeling of loneliness. In addition, I also wrote a report describing my process, inspiration, references, results and thoughts about my exhibition in connection with the work.

  Download full text (pdf)
  The Comet
 • 26.
  Blockson, Marcus
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Vad är en Bildsal?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Lektionssalen i skolämnet bild är bildsalen. Bildsalen är nära sammankopplad med själva bildämnets födelse och utveckling ur det som tidigare var teckningsämnet.          Teckningsämnet var under ett sekel ett inarbetat ämne i den svenska skolan. Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80 innebar stora förändringar. Den fastslog att teckningsämnet skulle byta namn till bild och ta formen av ett mer allsidigt och kommunikativt bildämne.            Själva bildsalens anor härleds till slutet av 1800-talet men så som vi känner igen den idag är det i samband med den fysiska planering som tillkom under ”Det fria skapandets era” på 1950-talet som ställde stora krav på såväl variationer av teknik som redskap samt material.[1]                    För att upprätthålla bildsalarnas funktionalitet fanns fram till 1980-talet inspektörer anställda av bland annat Stockholms stad, vilka hade till uppgift att inspektera skolors bildsalar ifråga om bestånd och tillämpning. Sedan 1981 har ingen offentlig rekommendation utfärdats för hur en bildsal skall utformas.[2] 

  I min studie har jag valt att ta reda på vad en bildsal är för lärare och elever på de skolor jag har besökt. Det här mot bakgrund av att allt fler skolor bedriver sin bildundervisning utan en anpassad bildsal. Genom fältstudieinspirerade studier på fyra väldigt olika skolor med klassrumsobservation genomförde jag studier med fokus på bildsal-och redskapsanvändning. Besöken avslutades med att lärare såväl som elever fick fylla i enkäter om redskapens och bildsalens roll. I min studie har jag använt mig av läroplansteorins diskussioner om hur en nationell läroplan realiseras i praktiken.[3] Läroplanens förverkligande kräver en fysisk planering för att den skall kunna genomföras. Bildämnet är nära förbundet med sina material och sina redskap. Jag har bland annat använt mig av tidigare års examensarbeten från Konstfacks bildlärarutbildning som grund för min egen studie. De har båda studerat förändringar inom själva bildlärarutbildningen sedan slutet av 60-talet. Fokus har de lagt på olika saker men båda kommit fram till att utvecklingen av bildlärarutbildningen har gått mot en mer teoretiskt betonad utbildning, samtidigt som de nämner att lektionsuppläggen inom ämnet bild inte ändrats nämnvärt ute på skolorna.[4] Mitt huvudsakliga resultat är att bildsalen är en plats planerad för skolämnet bild. Lärare såväl som elever förväntar sig att bildsalen skall vara

  [1] Pettersson, S. & Åsén, G (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Stockholm: HLS Förlag.

  [2] Skolöverstyrelsen (1981). Bildlokaler för grundskolan: ett servicematerial.

  [3] Hanses, E. En konservativ massaker på bildämnet. Konstfack, Institutionen för bildpedagogik. 2016.

  [4] Nordin, M. Teckningsrevolt. Konstfack, Institutionen för bild och slöjdpedagogik. 2018.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Blücher, Emelie
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  CHAIR BOX: Sittandet som aktivitet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder utforskas för att synliggöra interaktion.

  Stol-labb, en workshop med inbjudna medforskare fungerar som grund till projektets riktning och frågeställning; Vad kan vi i laborativa, kollektiva processer synliggöra genom att undersöka stolen?

  Den didaktiska ingången till projektet är sittandet som socialiserande. Studien kan fungera som hjälpmedel för att få syn på kommunikationssituationer i klassrummet, ämnet Bild kan i de gestaltande arbetsmetoderna framhävas som ämnesexempel. De roller som vi skapar och görs till kan synliggöras genom att undersöka materia omkring oss, våra förhållanden till materian, erfarenheter och beteenden efter objekt.

  Vem blir subjektet med stolen som form och sittandet som aktivitet? Hur kommunicerar vi beroende på hur vi sitter placerade? Hur får olika placeringar oss att känna, att bli?

  Sittandet som aktivitet gestaltades på Konstfacks vårutställning 2017. Installation med boxar i trä bjöd in besökarna till att delta genom att sitta, samtala, placera om och bygga upp fler boxar på platsen. Boxarna visar på sittandet som en aktivitet och refererar till begreppet Blackboxing, inom vilket stol kan ses som en osynlig aktör i interaktionsprocesser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bohlin Brundin, Pia
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Hur kan man använda datorverktyget i teorimedveten bildundervisning?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Bonnet, Claire
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  FEMME: extinct stereotypes2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My research is about stereotypes of women. Responding to scepticism towardsfeminist movements, my degree project aims to challenge the power structure of today’s Western society. How does visual communication play a big role in creating and/or reproducing inequalities? I have created a retro-futuristic exhibition, placed in an imaginary museum. In a utopian world based in 2050, the exhibition femme: extinct stereotypes, aims to show, explain and deconstruct how women were portrayed around 2020; how society and (pop)culture were deforming humans into stereotypical women.I have created a speculative scenario through different objects and artifacts displaying the expectations and instructions on how women should or should not behave. By showcasing the past and its conventions, this retro-futuristic exhibition questions their normality and rationality.

  Download full text (pdf)
  Claire_Bonnet_FEMME_extinct_stereotypes
 • 30.
  Borén, Ossian
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  white cube gamecube2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Boustedt, Marga
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Minnen av bilder och bildsakapande i barndomen: nedtecknade av en grupp studenter2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Bragason, Gudmundur
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Uppskjutarbeteende, ångest och sovmorgon.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag tänker sammanfatta mina tre år på konstfack.Ta med lite funderingar och fakta runt mina verk och lite grejer jag tänkt under tiden.

 • 33.
  Bystrup, Mette Jensen
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration. Mette Bystrup.
  Du er her ikke: Projektrapport2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My master's project is a graphic novel with the title You are not here. It touches upon topics such as identity, duality, loneliness and twinship. The narrative is built up in a fragmented structure, where glimpses of memories are alternated with fantasies, where the image is the primary focus. At the core of this story are the many conflicting emotions that are present in family relations and in particular between siblings.

  Download full text (pdf)
  Projektrapport
 • 34.
  Bäcklund Dakhil, Ishtar
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Aldrig ensam: Bilderbok till VR2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Never Alone: Picture Book into VR

  I have studied the picture book and tried to develop a new narrative form that invites the reader to enter a deeper dimension while also giving the picture book a chance to come to “life” in a physical way. I have done this by recreating a children’s book, which I illustrated and wrote in collaboration with Dr. Heather Briscoe, into a VR experience.

  By bringing in my watercolour illustrations from the picture book, I explore the contrast between the analogue two-dimensional and the digital three-dimensional through the theme “Relationship to nature”. The narrative is about moments from a child’s life and the family ties that introduce nature’s cycles through timeless wisdom.

  Download full text (pdf)
  Aldrig ensam – Ishtar Bäcklund Dakhil
 • 35.
  Bärtås, Magnus
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Script card used in the making of the video essay Madame & Little Boy, 20092016In: Text not necessarily meant to be viewed as art / [ed] Roger von Reybekiel and Julie Cirelli, Stockholm: Konstfack Collection , 2016, p. 123-124Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Callum, Harper
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Another Conscious Other2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Throughout the past 18 months I have adopted a construct for creating art in regards to what will be presented in this text.

  Research and statistics about LGBT legislation and societal attitudes inform perceptions of citizens and values within specific cities. Perceptions of these attitudes inform my experiences within these cities. The experiences within these cities inform the creation of text I write. The text I write informs the art, whether it be text, video or performance, that I create.

  This methodology has been applied before, during and after travelling to Stockholm, Copenhagen, Helsinki, Lappeenranta, Tallinn, Riga, Kaunas and Vilnius, during 2015 and 2016. As an Australian, as an other.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Camarillo Michelini, Liliana
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Från perifert till centralt: undersökning av åtta rörliga porträtt2011Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är baserad på min egen serie av åtta rörliga porträtt av ungdomar och hur de uttrycker sig framför kameran i varje porträtt. Syftet med studien är att undersöka vad ungdomarna uttrycker när de står och poserar framför kameran i ett rörligt porträtt (Moving Portrait). Jag ville även få djupare kunskaper i hur resultatet av min egen forskningsprocess kan användas av mig i min profession som mediepedagog och bildlärare.

  Jag har baserat undersökningen på en etnografiskt inspirerad metod och utifrån olika samtal, inspelningar av ljud och bild gjort en analys som har fokus på hur de olika modellerna uppträdde framför kameran och hur de valde att representera sin identitet under cirka en minuts tid. De teoretiska synsätten utgår från socialkonstruktionismens teorier. Jag ville använda det rörliga porträttet som en fri plats där modellerna kunde använda ett rum där de var kapabla att representera sin identitet.

  I porträttserien ville jag undersöka sammanhanget som de är tagna i. Detta gjordes genom att vara med i en ganska sluten grupp i Bagarmossen. Själva undersökningen bygger på porträtten där var och ett har sitt eget värde som självstående porträtt men är även en del av en serie.

  Varje porträtt visar inte bara en modell som står framför kameran utan olika moment som ger också utrymme till att modellen förändrar sitt uttryckssätt över tiden.

  Resultatet av min studie visar på att kameran är ett användbart medel för att kunna arbeta även i grupper som verkar svårtillgängliga eftersom kameran är ett välbekant objekt för modellerna. Genom att använda rörliga bilder kunde jag även synliggöra hur modellerna uttryckte sin identitet framför kameran. Studien belyser hur deras identitet skapas av den kulturen och tidsperioden de lever i. Eftersom de rörliga porträtten fångar in flera moment kunde jag studera dessa faktorers betydelse i ungdomarnas identitetskonstruktionen.

  Download full text (pdf)
  Från periferi till centrum
 • 38.
  Carlsson, Hans
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Bibliotopia2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  1.1 Projektets syfte och mål

  Bibliotopia analyserar bibliotekets samhällsroll. På ett mer generellt plan fungerar

  projektet som en undersökning av informationsspridningens premisser. Allt vilar

  på ett antagande: att själva kunskapsförmedlingens form har betydelse för hur vi

  uppfattar och tillslut värderar information. Till denna form räknas allt från

  bokhyllor till mer diskursiva utrymmen och distributionsvägar.

  1.2 Metod och teori

  Den skola inom mediaforskning som tituleras mediadeterminism, gör gällande att

  allt i samhället påverkas av hur utbytet av information människor emellan ser ut.

  Detta blir ett slags mediamarxistiskt förhållningssätt, och att i detta försöka utröna

  exakt hur eller varför vissa informationsflöden påverkar människors liv verkar

  svårt för att inte säga omöjligt. Bibliotopia kommer därför inte att systematiskt

  undersöka informationsspridningens konsekvenser. Istället sker analysen på

  praktisk mikronivå – det vill säga genom små experiment och ingrepp i

  biblioteksvärlden.

  När de ryska formalisterna på tjugotalet sökte nya sätt att tolka konst och

  litteratur, genomsöktes litteraturen efter beståndsdelar som fick människor att

  ifrågasätta språket konventioner. God litteratur skulle - genom att vända och

  vrida på syntax, grammatik och stavning - studera ordens och textens inflytande

  på omvärlden. Genomgående var föreställningen att det fanns en uppsättning

  regler som kunde kategorisera ”det litterära”. Att konsten besitter en inneboende

  särart är en tanke som annars återfinns i 1900-talets modernism, såväl som i

  romantikens föreställning om det sublima.

  Den relationella estetiken skydde romantikens och den ryska

  formalismens estetiska parenteser. Istället föreslogs konsten möjligheten att ingå

  i distributionsformer; att utgöra en del i produktiva led och sociala sammanhang.

  Häri föds en ny estetik, en estetik som rubbar föreställningen om ett explicit

  symboliskt konstverk. Under senare delen av 1900-talet förekomm också ett

  antal konstriktningar som antingen problematiserar sin egen institutionalisering,

  eller som aktivt sökte sig bort från gallerier och museer för att istället ta plats i det

  offentliga rummet.

  Utan att sparka in några öppna dörrar: hela den diskrepans som här

  spårats mellan den explicit samhällsengagerade och den strikt symboliska

  konsten är överspelad. Enligt Jacques Rancière går det att förstå allt som ett och

  samma – som ett delande av erfarenhet. 10 Konsten försöker, oavsett intention,

  förmedla erfarenheter, tankar och idéer genom att “konstruera ett specifikt rum,

  en ny form av uppdelning av den gemensamma världen".11

  Med Bibliotopiaprojektet önskar jag följa den väg som Rancière stakat ut,

  och kommer därför att söka teoretiska verktyg från olika håll: Dels från

  tanketraditioner som studerar konsten särart och avskildhet, men också från den

  analys som kontextualiserar och intresserar sig för konsten som ett samhälleligt,

  ekonomiskt och socialt fenomen. Målet är att med olika metoder göra

  diskussionen om kunskap- och informationsförmedling till en gemensam och

  publik angelägenhet.

  Bibliotopia kommer därför också att i praktiken fungera på två sätt: Dels

  genom att gestalta bibliotekets verksamhet och dess historia. Och dels genom att

  utnyttja bibliotekets egna redskap för att sprida information och kunskap.

 • 39.
  Carlsson-Bay, Linnéa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  En vild enhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Illusion om kontinuum -Inledning

  "Not only is the instant an immobile section of movement, but movement is a mobile section of duration, that is of the Whole or of a whole" 1

  Jag har en form-önskan för min uppsats. Jag vill att den skrift som följer skrivs ner i ett oavbrutet flöde, från sida 1-17. Att uppsatsen ter sig hel, oredigerad -skapad i ett stycke med ett metanarrativ, som håller ihop micro med macro i tid och rum.

   Jag önskar att min uppsats kan representera en obruten holistisk idé om subjektet i det fysikaliskt enhetliga tidsrummet -en berättarröst som är skapande och till lika del logiskt beräknande som samspelar med 'the to come'2

  -det framtida scenariot,  det med blivande-potential och det som faktiskt blir.

                        Det som ska skrivas i denna uppsats ska också vara ett sant yttrande, ärligt -fritt från paradoxer som kan leda till differens i systemet. Jag vill att den ska vara så livsnära att den kan gnistra till till en sten; skapa det omöjliga, bli till handfast materia. Andas och lukta jord.[1]Ett intellektuellt märke som blir ett stycke som nästan går att röra vid på något/några vis. En enhetlig handling. En uppsats med naturlig och konkret stomme, som likställer den metafysikaliska naturen med texten. Ett kreativt och subjektivt tolkande av den intersociala naturen; omvärlden - ett annat, som innehåller andra subjektkroppar; logiska magneter i omlopp kring en bild, en nedkokt symbol.

  Författarens/min närvaro gör sig gällande i textkroppen.

   Denna uppsats är i stora drag ett undersökande av form, en redovisning för mitt konstnärskap. En berättelse om indelningarnas särskildhet -en sökan efter sanningen mellan land, vatten/planet, rymd och satellit (i bredaste symbolmening), -ett ihopkopplande av punkter som kanske talar obefläckat om något, något bortanför/utanför, något inuti/något genomgripande, något onåbart, allvetande, allätande det/ett/ur.

  1 G. Deleuze 1-8 Cinema 1: The Movement Image,  University of Minnesota Press,1983

  2  'The to come': begrepp från Derrida i ex Derrida and Husserl

  -The Basic Problem of Phenomenology, Indiana University Press 2002

   

 • 40.
  Carlstedt Javette, Lena
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  nu2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What makes us happy? This bechelor project consist of illustrated pair of images. One of the illustrations shows what the advertisement tells us, wants us to feel and act, the other illustration shows how we can have it instead through happy moments. For happiness dwells not in the imaginary consumtion world of advertising, but within ourselves. In our own personal experience of happiness.

  Download full text (pdf)
  NU_Processbeskrivning
  Download full text (pdf)
  Bilaga1_Att sprida budskap
  Download full text (pdf)
  Bilaga2_Broschyr
  Download full text (pdf)
  Bilaga3_Vykort
 • 41.
  Carter, Linden
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration. År.
  Och just när vi smälter ihop skiljs vi åt (And just as we melt together we part): visual poetry on non-nuclear family living2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ”I spend my days with a baby and that, patriarchy says, is not the stuff of art”*

  I noticed how I partly consisted of stories I wasn’t telling; even to myself. On thoughts and feelings generated by sharing life with a child; every other week. On being a mother. I needed get them down on paper, to blast out a space for them. The process has been a turbulent ritual of (self-)validation. And the result is an epic existential drama in a fragmented graphic-novelish book format.

  *Claire Vaye Watkins, On Pandering

 • 42.
  Casta, Maline
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Graphic Design & Illustration.
  Not Playing By The Rules2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My degree project consists of several parts: a theorethical essay, sketches, modells, photos, experiments and an installation showed at Konstfack Spring Exhibition 2014.

  Departing from the infamous Fredric Jameson quote ”It’s easier to imagine the end of the world than the end of capitalism” I have investigated the relationship between play, daydreaming and economical system.

  Political scientist Wendy Brown has argued that we exist at a time in history where we have an urgent need for alternative spaces, both in the physical room and in the mind, where an alternative longing can grow. In my degree project I have taken a closer look at this space – what could it be, how does it work, what would it look like if it was made real?

  By exploring play theory I try to understand how and if play can be triggered and how this can be translated into a space. By deepening my knowledge about imagination and the relation between imagination and social development, I try to seek answers to how play can be used as a starting point for change. By treating play as a space in a double sense – both as a physical room and a special place inside us, I explore the possibilities this space has for creating new dreams.

  This is also a project where I try to restore my own belief in storytelling as something beyond escapism. Aiming to create an in-between, a fusion between scenography, illustration and installation, I seek to create a platform where my work can be the basis for new discussions and meetings. By exploring the performative elements of a room I want to invite the visitor to enter the image and merge with the content. I want to create a work that embraces the visitor and that can be experienced on many different levels depending on the visitor’s interest, age and prerequisites.

  The essay consists of three parts. My project started with an analysis of the current economical situation. In the first part of this essay I make a summary of this research, and give a brief background to my experiences working in the gap of storytelling and economics.

  In the second part I will investigate the basic functions of imagination and play, and see how our longing is linked to the development of society.

  In the third part I will talk about the physical outcome of my project - my process, choices, difficulties and conclusions.

  For practical reasons I have choose to put all images in a separate appendix at the end. These images shows extracts from my artistic process as well as a documentation of the installation showed at the Spring Exhibition.

  Download full text (pdf)
  Casta
 • 43.
  Cedlind, Michael
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Ett antal visioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Cedlind, Michael
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Fine Art.
  Field Recordings2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Chaffe, Tomas
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  The Secret Writer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay reflects a particular method and way of working that I employ when undertaking artistic research. My artworks are rooted and develop from the situation I find myself in as an artist, the very context I exhibit the work within. I do this by trying to understand this position, both on the micro and macro scale. As an artist currently studying at—and subsequently exhibiting in relation to— Konstfack, I base my research with the physical manifestation of the school. An imposing building that was part of a huge headquarters and factory site for the telecommunication company, Ericsson, in south Stockholm.

  The title of my essay is from the translation of a unique German cipher machine, the Geheimschreiber, made known to me through enquiry into this site. Throughout the Second World War the German army used this machine to send highly encrypted military messages across Swedish telephone cables. Following one of the greatest accomplishments in the history of cryptography, a Swedish mathematician broke this German code and subsequently assisted in designing a deciphering machine on behalf of the Swedish Intelligence branch. This device, known as the App, was secretly developed and manufactured by Ericsson, possibly where I now study.

  In exploring the theme of secrets, this essay originates from an underpinning desire and subject of my work to reveal what is concealed or overlooked. Through researching and writing this essay I attempt to have a better understanding on the notion of secrets, in both the private and public realms. Introducing the artistic process and situation I am working from, I explore the central role that secrets play within society. In order to understand secrecy today I introduce the intertwined and associated contemporary debates of privacy, (both private and public) and transparency through such subjects as Google’s new privacy policy, mobile phone hacking, WikiLeaks and offshore banking. 

  Download full text (pdf)
  thesecretwriter
 • 46.
  Chanakot, Wattanai
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Can I be with you?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays we live individually, having the right to choose for ourselves without having tocompromise so much. We are “free” to choose and yet remain unhappy. Our purpose in life becomesself-fulfillment; Charles Taylor quoted Nietzche's 'Last men' in his book 'The Ethics of Authenticity'on individualism, "they have no aspiration left in life but to a pitiable comfort."1 Taylor mentionedas one of his malaises toward individualism that people lost the broader vision because they focuson their individual’s life. It "flattens and narrows our lives, make them poorer in meaning, and lessconcerned with others or society"2. He described it as 'Permissive society,' 'Me generation,'Narcissistic'. People now don't have God or King to turn to, even though it seems that we're free tochoose for our “true” self, we find ourselves restricted by economic arrangement, media, childhoodupbringing and so on. Through globalization of the media, we standardize our relationship and ourself. We have certain perception of personal relationships and cannot obtain to that standard. Manypeople desperately seeking for close relationships or to break from this suffering.

  ‘Can I be with You?’ is a participatory process based work where individuals are invited toexperience a close relationship of their choice with me. It has evolved to the form of a workshop anda modified mini workshop during Konstfack Exhibition 2011. Through the process of negotiation,‘script’ writing, role-playing and reflexive discussion, we investigate our perception of closerelationships, underlying needs, questioning our idea of intimacy and authenticity of the self.

  My initial personal interest in the project was due my personal question of what do I want in arelationship. What influenced that thought? What is truly necessary in a relationship? As I’m inSweden now, I would like to know how the Swedes think and hope to learn from them, as I enjoylearning from people and experiment together. As I believe that everyone has personal experience,insights, and knowledge concerning close relationships and the self that they can share with me. Ifeel that I can learn from anyone, and I value their opinions.

  As I believe everyone has something valuable to give and share therefore individual participation isheld dearly in the project. Participation is needed not only in our society, but in art. I believe thatpeople should have the access to art and culture as much as to health care and education, andparticipatory artwork is a way to get people involved and interested in art.

 • 47.
  Chang, Jonathan
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  Neither Here Nor There, But Altogether Elsewhere: A Brief Study of Distance2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Knowing is often framed by language; this moving arrangement of parts helps us make sense of our surround, rendering possible ways of relating, acting, and responding. Situated yet unsettled, the play of language enables us to mediate distances, to make sense of our frames while seeking other ways of being with and for. Through dialogue, these works attempt to reroute and reorient so that we may learn to see each other — and to see ourselves. 

  Download full text (pdf)
  Neither Here Nor Theere, But Altogether Elsewhere - JC - 20190624.pdf
  Download (mp4)
  Neither Here Nor There-JC-20190528.mp4
  Download (mov)
  Partial Attempts in Brokenness-JC-20190528.mov
  Download (mp4)
  Poetics of Information-JC-20190528.mp4
  Download (mp4)
  OPENNESS-01-JC-18042018.mp4
  Download (mov)
  IMGNATION-JC-20180319.mov
 • 48.
  Chirgwin, Keith
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Gränstrakt: ett konstnärligt utvecklingsarbete i bild1993Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Chlapowska, Anita
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  På vilket sätt kan bilden bli hela skolans verktyg?: undersökning av samarbetsformer i Bild på högstadiet1991Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 50.
  Cohen, Josefine
  University of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Konst (K).
  Avgränsningen, koncetrationen, färgen2017Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts)), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver mitt arbete och vad min övergång från att arbeta med andra medier till att arbeta med måleri inneburit. Jag sätter min egen ingång till måleri i relation till teoretiska och historiska synsätt på mediet. 

1234567 1 - 50 of 343
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf