Change search
Refine search result
1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bevort, Marianne
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Världen som vi ser den: En undersökning om hur vi läser trovärdighet i andefotografier2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om olika sätt att titta på och uppfatta fotografier. Frågeställningen tar upp hur vi läser av trovärdighet i ett fotografi. Undersökningen tar upp olika synsätt och faktorer som kan påverka fotografiers trovärdighets som till exempel hur fotografiets teknik och dess koppling till det avbildade påverkar hur vi ser på fotografier. Eller till exempel hur möjligheten att bearbeta fotografier påverkar trovärdigheten. Temat i undersökningen är fotografier på spöken och andar. Just dessa fotografier visar tydligt att vårt förhållningssätt till det avbildade påverkar hur vi ser på fotografierna och detta gör det svårt att fastställa om fotografierna är äkta eller inte. Vi ställs alltså inför frågan om vi kan tro på dessa fotografier eller inte. I undersökningen låter jag ett medium, en fototeknisk expert och en grupp elever i gymnasiet uttala sig om dessa bilder för att få fram olika synsätt och uppfattningar om fotografier. Fotografier är de bilder vi har flest av i vårt samhälle idag och de används i olika sammanhang och har olika funktioner. Vi behöver fundera över vad vi använder fotografier till och vad vi har för syn på fotografier.Gestaltningen tar upp frågan om vilken koppling fotografier har till verkligheten. Vad uppfattas som verkligt och hur kan ett fotografi visa verkligheten, eller vara en bild av verkligheten? Denna fråga tas upp genom att låta betraktaren jämföra olika fotografier av samma motiv. Jag har fotograferat samma miljö med ett vanligt objektiv och genom ett infrarött filter. Genom ett infrarött filter får vi se en bild av världen som visar det vi inte kan se med våra egna ögon. Gestaltningen tar även upp frågan om hur vi kan granska fotografier. Negativ har setts som ett original till fotokopian som ger möjlighet att granska fotografier, vilket inte går att göra på samma sätt med digitala bilder. Därför får betraktaren en chans att se fotografier med tillhörande negativ och avgöra om fotografiet blir mer trovärdigt då.Resultatet av undersökningen visar att det i slutändan är upp till betraktaren att avgöra om ett fotografi känns trovärdigt, även om det finns en mängd faktorer som påverkar trovärdigheten som till exempel tekniken, kontexten, bildskaparen och det som faktiskt avbildas och hur.

 • 2.
  Björklund, Ellinor
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  "Man vill i alla fall ha en gilla liksom ...": om profilbildens roll i identitetsskapande och självrepresentation på Facebook2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi omges i vår vardag ständigt av bilder. Dessa spelar en roll för hur vi relaterar oss till omvärlden men också hur vi ser på oss själva. Idag är det enklare än någonsin att ta och dela med sig av fotografier och detta spelar roll för skapandet av vår egen identitet.

  Mitt arbete ställer frågan om hur profilbilden på Facebook är en del av  identitetsskapande processer. Jag försöker svara på frågan utifrån hur man ser på sitt eget användande av profilbilden och vad man som användare kan läsa in för betydelser i andras bilder. Eftersom det finns en pågående debatt om ungas användning av sociala medier och bilder på sig själva vill jag med detta arbete nyansera denna diskussion genom att beskriva de tankar och processer som ligger bakom unga och äldre användares användande bilder av sig själva på nätet.

  Frågan om ungas identitetsarbete har styrt både uppsatsen och den konstnärliga gestaltningen. Jag har genomfört intervjuer som jag studerat med hjälp av teorier kring hur vi använder och skapar vår identitet och relaterar oss till varandra, och på så sätt har jag kunnat visa att Facebook är en social scen eller arena som på många sätt fungerar som andra sociala arenor vi rör oss i. Mitt arbete visar på vilka olika sätt man försöker kontrollera den bild av sig själv andra får, samtidigt som man tolkar och påverkas av andras bilder. Det finns dock stora utmaningar i ett relativt nytt socialt forum som Facebook, och denna uppsats tar upp hur dessa utmaningar bemöts och hanteras.

  I min gestaltande del har jag valt att teckna profilbilder och animerat dessa. Över 3 miljarder bilder laddas upp på Facebook varje månad och denna ström av visuell information försöker jag illustrera. Men jag vill också visa att identiteten är mångbottnad och består av flera olika, ibland transparanta, lager och att vi spelar en mängd olika roller. Vår egen identitet blir till och förändras i mötet med andra identiteter; du, jag och de vi möter är en del av varandra. Jag gör medvetet mig själv till en del av min gestaltning. I mina intervjuer studerar jag de andras identitetsarbete men kan inte undvika att även bli en del av det, precis som de blir en del av min vardag och min identitet i nuet när jag skriver detta arbete. Jag har valt att försöka skildra hur vi tecknar vår egen identitet samtidigt som detta personliga arbete är en del av ett ständigt flöde där ingenting är fast och beständigt.

 • 3.
  Dahlberg, Anders
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilden av stormen: fotografiets minnesfunktion och mediebildens iscensättning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min undersökning har jag intresserat mig för bilder från en katastrof. Jag har valt en katastrof som jag själv har upplevt, stormen Gudrun som 2005 svepte in över södra Sverige. Min frågeställning har varit: Hur berättar privata bilder respektive mediebilder om stormen Gudrun och vilka funktioner fyller de olika bildtyperna? Jag har valt att undersöka dels den mediala bilden, men också den privata bilden i form av fotografier av stormen Gudrun. Jag har kategoriserat mediebilder från stormen Gudrun utifrån olika semiotiska modeller. Jag har fått syn på hur bilder iscensätts och dramatiseras av media och hur man kan se mönster i medias bildrepresentationer från katastrofer i ett vidare perspektiv. Anledningen till att jag ville göra en undersökning om mediebilden, är att bilder redigeras av tidningar och ges en viss form beroende av vilken känsla eller information som ska förmedlas. Mediebilden påverkar vår uppfattning om hur vi förstår och ser på världen. Jag har också undersökt den privata bilden av stormen Gudrun utifrån privata fotografier och intervjuer och har på så sätt fått syn bildens minnesfunktion och som ett verktyg för berättande. Ur ett didaktiskt perspektiv som blivande medielärare är det viktigt att fördjupa mina kunskaper om bilders olika funktioner, samt hur bilder verkar på oss. Bilder är en stor grund på vad vi bygger vår förståelse om saker. Jag har i mitt gestaltande arbete laborerat med faktiska bilder som skapar en illusorisk bild. Jag ska vid utställningen/examinationen visa en film där jag har filmat samma händelse med två kameror, fast med en liten förskjutning. Det är förskjutning som skapar 3d effekten när man betraktar de båda filmerna. Efter att ha undersökt mediebilden och den privata bilden av stormen blir mitt eget gestaltande arbete en tredje mer personlig undersökning.

 • 4.
  Frykstam, Sophia
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Att berätta en lögn sanningsenligt: Modalitet inom dokumentärfilmsgenren2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”I ett litet förråd i Värmland hittades nyligen några tavlor som visat sig haft ett verkligt inflytande i utvecklingen av modernismen.”Detta är ett citat från inledningen av den fiktiva dokumentärfilm jag skapade som konstnärligt forskningsprojekt, vilket ingick i mitt avslutande självständiga arbete på IBIS, Konstfack. Filmen med titeln ”Autoismens Apostlar” som blev under 20 min lång visades rullande i en TV-monitor i samband med Konstfacks vårutställning. Filmen handlar om upptäckten av en hittills okänd konströrelse som florerade i Paris i början 1900-talet och som påverkade futurismen och kubismen genom sin fascination över och ockulta dyrkan av, olika motordelar. Några gånger visades den på stor duk och vid ett tillfälle anordnade jag ett samtal efter visningen där en moderator från Konstfack och konstexperten från Lund samtalade. Av frågorna från publiken förstod jag att en del personer tolkade filmen som en sann berättelse.Vilka berättarmässiga och filmiska grepp bidrar till att den aktuella filmen framstår som trovärdig? Forskningen kring att skapa dokumentärfilmen gjordes mot bakgrund av att vi lever i en tid när behovet av mediekompetens och källkritiskt kunnande ökar. Med hjälp av socialsemiotiska analysmetoder och multimodala begrepp analyserade jag filmen. På så sätt fick jag syn på hur filmens verklighet kan representeras, hur aktörerna i filmen positionerar sig, (vilket indirekt visar hur betraktaren positioneras) och hur filmen inom den här specifika genren organiserar mediets olika modes för att skapa trovärdighet och begriplighet. Vilka mediepedagogiska möjligheter framträder ur undersökningen? Min undersökning kan ses som en diskurs-analys av dokumentärfilmsgenren. Att göra elever medvetna och kritiska genom att arbeta med att skapa fiktiva berättelser i en viss genre ser jag som ett möjligt mediepedagogiskt projekt i skolan. Detta skulle kunna ge bättre förutsättningar för elever att tolka och kritiskt granska budskap i de medier de omger sig med.

 • 5.
  Frölunde, Lisbeth
  et al.
  Danish School of Education, Aarhus University.
  Gilje, Øystein
  Institute for Educational Research, University of Oslo.
  Lindstrand, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Öhman-Gullberg, Lisa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Methodologies for tracking learning paths: designing the on-line research study Making a Filmmaker2009In: Mediekultur, ISSN 0900-9671, E-ISSN 1901-9726, Vol. 25, no 46, p. 73-85Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article concerns the design of a collaborative research project (2008-09) entitled Making a Filmmaker, which examines how young Scandinavian filmmakers create their own learning paths in formal and/or informal contexts. Our interest is in how learning experiences and contexts motivate the young filmmakers: what furthers their interest and/or hinders it, and what learning patterns emerge. The aim of this article is to present and discuss issues regarding the methodology and methods of the study, such as developing a relationship with interviewees when conducting interviews online (using MSN). We suggest two considerations about using online interviews: how the interviewees value the given subject of conversation and their familiarity with being online. The benefit of getting online communication with the young filmmakers is the ease it offers, because it is both practical and appropriates a meeting platform that is familiar to our participants.

 • 6.
  Fuentes Muller, Alejandra
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Graphic Design & Illustration.
  On top of the mountain: The ascendant path of success2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

     An analogy between the social idea of success and the concept: on top of the mountain, using as an interactive and participative method, the activity of climbing mountains. What is success? Why do we climb the mountain? Is there enough space at the top? I try to answer these questions, by sharing thoughts and experiences with other mountain climbers, aiming to find an alternative to values like conquest, dominance, competition, independence and painful sacrifice. Do I have to play the hero to go to the top?These values reproduce a hierarchical structure that is deeply rooted in the patriarchal society, starting with our visual conceptualization of the bottom and the top, ideas on status and an oppressive one-way relationship with nature and other human nature. The final result is a short Film, which aims to reproduce a feeling that has to do with sisterhood, togetherness, care, reciprocity, equality, and gratefulness; based on the utopic idea of interdependence and thinking the top as a transitional space.

 • 7.
  Grönvall, Karin
  et al.
  Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek.
  Hjalmarsson, Jan
  Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek.
  Bildning för vår tids bibliotek2014In: Att växa som människa: om bildningens traditioner och praktiker / [ed] Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, p. 301-319Chapter in book (Refereed)
 • 8.
  Halvars Franzén, Olle
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  MED VISUELL UTGÅNGSPUNKT: En undersökning av en metodprövande och multimodal animations-workshop2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 1972 skickade NASA upp en rymdsond, kallad Pioneer 10, ut i rymden med en bild fastsatt på sondens utsida. Bilden var ett meddelande till utomjordiska varelser och illustrerade information om människan och jorden. Med bilden som en visuell utgångspunkt har jag designat en workshop för åtta gymnasielever i två olika grupper som fått i uppgift att skapa en animation att skicka upp i en rymdsond idag. Genom att omformulera den digitala berättelsens metod har jag velat undersöka hur deltagarnas process och animation kommer att formas om utgångspunkten är visuell.

   

  Jag har utifrån mina didaktiska designval undersökt vad deltagarna har gjort för egna val, material och tillvägagångsätt de använt sig av. Under projektets gång har jag samlat in empiri i form av ljudupptagningar, filmmaterial, fotografier och fältanteckningar samt analyserat deltagarnas animationer. Genom att använda mig av den multimodala diskursanalysen som teori har jag fått en inblick i hur deltagarna genom förhandlingar i diskussioner tolkar tecken och bygger upp idéer. I analysen framkommer hur de kommunicerar genom olika resurser som bygger upp ramar för hur handlingen konstrueras i animationen. Handlingen, tematiken i animationen, har kretsat kring var vi bor i Vintergatan, evolutionen, fortplantning och klimatskillnader etc. Under en och en halv dag har deltagarna utifrån en idé gjort ett bildmanus, lärt sig alla moment och till sist animerat en kortfilm. Dessa animationer har jag valt att visa upp på vårutställningen på Konstfack som den gestaltande delen i mitt arbete. Jag har även formgivit en affisch som ringar in den didaktiska designen och deltagarnas arbete i processen. 

 • 9.
  Hennix, Ylva
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Ungdomars sociala lärande och kommunikation genom strategispelet League of Legends: en etnografisk studie om socialt lärande och kommunikation bland tonårskillar2014Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete, som skrivits inom området media vid Konstfack ägnas åt tonårskillars sociala lärande i strategispelet League of Legends. Jag har undersökt hur ungdomarna kommunicerar med varandra och vilka olika metoder de använder för att inskaffa kunskap som är nödvändigt för att utvecklas som League of Legendsspelare. Jag har utgått från kvalitativa intervjuer med tre femtonåriga killar och etnografiskt orienterade videodokumentationer som bas för min undersökning. Socialsemiotisk teori med ett multimodalt perspektiv används. Begrepp som jag använder mig av för att förstå och analysera min empiri är lärande och design.

  Analysen av intervjuer och videodokumentationerna vägleds av mina frågor kring hur ungdomarna lär sig av varandra och vilka resurser de skapar tillsammans. Resultatet visar att det sker en ständig läroprocess som styrs av ungdomarnas intresse och deras strävan efter att bli bättre League of Legends spelare och social tillhörighet. Samarbete kring hur strategiska val diskuteras mellan ungdomarna och formar dem att bli multikonstnärer som behärskar skrift, tal och gester. Min undersökning via videodokumentationerna blev mitt dubbla perspektiv, det jag inte kunde finna via skrift och intervjuer såg jag via filminspelningen. Jag har jag valt att klippa ihop en film om mitt sökande på svar kring hur ungdomarna kommunicerar. Denna film visas som min gestaltande del på Konstfacks vårutställning 2014.

 • 10.
  Insulander, Eva
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Kjällander, SusanneStockholms universitet.Lindstrand, FredrikUniversity College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.Åkerfeldt, AnnaStockholms universitet.
  Didaktik i omvandlingens tid: Text, representation, design2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Didaktik i omvandlingens tid ger författarna en bred syn på didaktik och på hur miljöer och resurser utformas för att understödja lärande. Boken tar avstamp i en tid då kommunikation blir alltmer utvecklad genom ny teknologi. Hur lärare använder teknologin får då avgörande betydelse för undervisningen. Författarna sätter fokus på design för lärande och multimodalitet och betonar särskilt de kreativa och mångfasetterade aspekterna av lärande, undervisning och bedömning.

 • 11.
  Karjalainen, Karolina
  et al.
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Scheutz, David
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Samverkan mellan forskare och bibliotek: Mot en förändrad syn på publiceringsstrategier2014In: SVeP Studenttidskriften Vetenskaplig Publicering, Vol. 1, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitets- och högskolebiblioteken har i allt större utsträckning fått en viktig roll att spela i spridandet av det egna lärosätets forskning. Detta ger utrymme för samarbete mellan bibliotek och forskare: biblioteket behöver kunskap om de faktorer som styr hur forskarna väljer att sprida sina resultat, för att i sin tur kunna ge forskarna stöd i valet av publiceringskanaler och publiceringsstrategier. I detta paper undersöker vi attityder och strategier hos fyra forskare med anknytning till Kungliga Tekniska högskolans bibliotek, samt föreslår möjliga vägar till samverkan mellan bibliotek och forskare.

 • 12.
  Kristoffersson, Sara
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK).
  Framgångar kräver sina sagor2009In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2009-03-07Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Kristoffersson, Sara
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK).
  Reklamavbrott i må gott-farbriken2009In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2009-06-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Kristoffersson, Sara
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK).
  Varumärkets magi intar våra sinnen2012In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2012-06-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under strecket

  Förenklade, laddade, igenkännbara. Vissa symboler känns igen över hela världen. Logotyperna har blivit mäktigare än varan de marknadsför och har en lika självklar som kontroversiell plats i vår vardag.

 • 15.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Grasping action in multimodal transformative processes2018In: 9ICOM: Book of abstracts / [ed] Boeriis et al, Odense, Danmark: Syddansk Universitet, 2018, p. 23-23Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Grasping action in multimodal transformative processes

  Fredrik Lindstrand, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm

   

  A multimodal and social semiotic (Hodge & Kress, 1988) approach to learning, focusing on semiosis and semiotic change, provides an important contrast to the fields of research that currently inform political discourse on education and learning. By conceptualising learning as socially situated processes of sign-making and approaching learners as meaning-makers engaged in semiotic work (Kress, 2003; 2009), social semiotics affords valuable possibilities to grasp the social and epistemological complexities of learning and education (Insulander & Lindstrand, 2013; Insulander, Kjällander et al., 2017). In a world of instability and change, this seems as crucial as ever (cf. Kress, 2008).

  However, approaching learning in ways that utilise the potentials of social semiotic theory calls for a research design that opens not only for analyses of signs and resources, but also for grasping sign-making as a process of decision making in situ over time (cf. van Leeuwen, 2005; Lindstrand, 2010). Differently put, it is a matter of balancing the two sides of social semiotics: the functional/social and the systemic parts of semiosis (Machin, 2016).

  Building on examples from two research projects, the paper suggests that ethnographical approaches may offer ways to orchestrate this in practice (see also Dicks, Soyinka & Caffrey, 2006; Dicks, Flewitt et al., 2011). One of the projects, Making difference (Lindstrand, 2006; 2009) used ethnographic approaches to show how understandings of aspects related to ideational, interpersonal and textual features of communication with moving images were construed gradually in the transition between different phases, modes and media in collaborative filmmaking processes. The other project, The Mission (Lindstrand, 2016), used ethnographic approaches to track how various elements from a convergent learning process about WW2 were used as resources in the collaborative production of a written fictive story.

   

  References

  Dicks, B., Soyinka, B. & Coffey, A. (2006) Multimodal Ethnography. Qualitative Research 6(1), 77-96.

  Dicks, B., Flewitt, R., Lancaster, L. & Pahl, K. (2011) Multimodality and ethnography: working at the intersection. Qualitative Research 11(3), 227-237.

  Hodge, R. & Kress, G. (1988) Social semiotics. Ithaca, New York: Cornell University Press.

  Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (eds.)(2017) Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design. [Didactics in times of transformation. Text, representation, design]. Stockholm: Liber.

  Insulander, E. & Lindstrand, F. (2013) “Towards a social and ethical view of semiosis. Examples from the museum”. In Böck, M. & Pachler, N. (red.) Multimodality and Social Semiosis: Communication, Meaning-making, and Learning in the Work of Gunther Kress. New York: Routledge. 225-236.

  Kress G. (2003) Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

  Kress, G. (2008) Meaning and learning in a world of instability and multiplicity. Studies in Philosophy and Education 27(4), 253-266.

  Kress, G. (2009) Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

  Lindstrand, F. (2006) Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film [Making difference. Representation, identity and learning in teenagers' work and communication with film]. Diss. Stockholm University. Stockholm: HLS Förlag.

  Lindstrand, F. (2009) "Lärprocesser i den rörliga bildens gränsland" [Learning processes in the marches of filmmaking], in Lindstrand, F. & Selander, S. (eds.). Estetiska Lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer [Aesthetic Learning Processes - Experiences, Practices and Forms of Knowledge]. Lund: Studentlitteratur. 153-174.

  Lindstrand, F. (2010) Interview with Theo van Leeuwen. Designs for Learning 3:1-2, 84-90.

  Lindstrand, F. (2016) Med berättelsen och berättandet som mål och medel i en gränsöverskridande lärprocess kring andra världskriget. [Story and storytelling as target and means in a cross-boundry learning process about WW2]. Project report. Sandviken: Litteraturhuset Trampolin.

  Machin, D. (2016) The need for a social and affordance-driven multimodal critical discourse studies. Discourse & Society 27:3, 322-334.

  van Leeuwen, T. (2005) Introducing Social Semiotics. London: Routledge.

   

   

 • 16.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Mike the Knight: Divergence of Politics in the Remediation of Education2018In: / [ed] Staffan Selander, Theo van Leeuwen, 2018Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Relevanta utsvävningar på digitala arenor: om YouTube, literacy och genremedvetenhet2018In: Trampolinmodellen: Ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling / [ed] Karin Forsgren Anderung & Elin Folkesson, Sandviken: Sandvikens kommun , 2018Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En kort text om hur även uttryck som framträder som enkla och slumpmässiga kan förstås som meningsfulla uttryck för kunnande och engagemang.

 • 18.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Signs of multimodal genre awareness in young YouTubers' online engagements2018In: 9ICOM: Book of abstracts / [ed] Boeriis et al, Odense, Danmark: Syddansk Universitet, 2018, p. 103-103Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, big efforts are currently being made in what is referred to as the "digitization of school" (cf. Government of Sweden, 2017) and in the work to support media and information literacy (MIL) at a more general level. Since many young people today are deeply engaged in various forms of digital media on the one hand (Swedish Media Council, 2017) while lacking commitment to their education on the other, a focus on digitization and media literacy could perhaps bridge these motivational gaps – at least to some extent, for some pupils. However, instead of listening to and acknowledging children's knowledge and experience within this field there seems to be a tendency to frown upon their engagements in digital media and to describe their activities on digital platforms as potentially harmful.

  This paper presents results from of an on-going pilot project, Learning in Digital Wastelands (Lindstrand, 2018), on children's learning and designs for learning (cf. Selander & Kress, 2010; Bezemer & Kress, 2008) in digital arenas outside school. The aim of the project is to investigate meaning-making and designs for learning in digital contexts outside school where children and young people are engaged in multimodal sign-making practices (Kress, 2003; 2010). An incentive is, perhaps naïvely, that this may offer new perspectives on resources and designs for learning suitable for children today.

  More specifically, the paper presents a multimodal analysis of the opening sequence of a video posted on YouTube by a nine-year old. By contextualising the video and its modal configuration and orchestration through comparisons with other YouTube videos referred to by this young producer, the paper claims that the video indicates a high level of multimodal genre awareness. As a conclusion it is suggested that a curiosity in what children do outside school could give great leads in terms of how to take pedagogy further and work within genres, modes and media that are relevant to children today. Who knows what genres will be dominant tomorrow (cf. Hyon, 1996; Johns, 2002)?

  References

  Bezemer, J. & Kress ,G. (2008) Writing in Multimodal Texts. A Social Semiotic Account of Designs for Learning, Written Communication 25(2).

  Government of Sweden (2017) "Action on digital transformation", retrieved 20180110 from http://www.government.se/pressreleases/2017/06/action-on-digital-transformation/

  Hyon, S. 1996. Genre in three traditions: Implications for ESL. TESOL Quarterly 30(4):693-722.

  Johns, A.M. (Ed.). (2002). Introduction. Genre in the classroom. Multiple perspectives. London: Lawrence Erlbaum, pp. 3-13.

  Kress, G. (2003) Literacy in the new media age. London: Routledge.

  Kress, G. (2010) Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

  Lindstrand, F. (2018, in press) "Relevanta utsvävningar på digitala arenor - om YouTube, literacy och genremedvetenhet" [Relevant dissipations on digital arenas - on YouTube, literacy and genre awareness] in Forsgren Anderung, K. & Folkesson, E. (eds.) Trampolinmodellen [The Trampoline model]. Sandvikens kommun: Kulturcentrum.

  Selander, S. and Kress, G. (2010) Design för lärande. Ett multimodalt perspektiv. [Designs for learning. A multimodal perspective]. Stockholm: Norstedts.

  Swedish Media Council [Statens Medieråd] (2017) Ungar och medier 2017 [Kids and media 2017]. Retrieved 20180111 from https://statensmedierad.se/publikationer

 • 19.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Frölunde, Lisbeth
  Gilje, Oystein
  Öhman-Gullberg, Lisa
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Scandinavian filmmakers across contexts of learning2010In: Media Literacy and Education: Nordic Perspectives / [ed] Arnolds-Granlund, Britt; Erstad, Ola; Högberg, Lasse; Kotilainen, Sirkku; Lundgren, Per & Tufte, Birgitte, Helsingfors: Nordicom & the Finnish Society on Media Education , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Stockholms Universitet.
  Gilje, Øystein
  Universitetet i Oslo.
  Multimodal ethnography: understanding meaning making in practices and across contexts2018In: 9ICOM: Book of abstracts / [ed] Boeriis et al, Odense, Danmark: Syddansk Universitet, 2018, p. 20-20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Multimodal ethnography – understanding meaning making in practices and across contexts

  Multimodal ethnography brings together social semiotics and ethnography. In this perspective, researchers are in particular concerned with: ‘accounts of cultural and social practices through prolonged fieldwork in a particular setting’ (Jewitt, Bezemer, & O'Halloran, 2016, p. 118).

  Consequently, two things characterize this approach. First, the research emphasis on everyday practices and contexts, and second, the ethnographer documents these practices by collecting artefacts, writing field notes.

  The question about the relationship between multimodality and ethnography has been raised a number of times during the last two decades (Dicks, Flewitt, Lancaster, Pahl, & Kress, 2011; Flewitt, 2011). Gunther Kress claimed that ethnography and social semiotics should be brought together to ‘mutual advantage’ in the article: ‘partnership in research’: multimodality and ethnography (2011). Here, he argued that social semiotics emphasizes ‘the ceaseless social (re) making of a set of cultural resources (Kress, 2011, p. 242 italics in original text). Kress argues that ethnography has the task to provide us with information about the setting that surrounds the social interaction. Also from a multimodal ethnographic perspective, other researchers have paid attention to materiality and multimodality (Pahl & Rowsell, 2010), as well as literacy practices in diverse contexts (Pahl & Rowsell, 2005).

  This symposium brings together three papers that discuss and develop multimodal ethnography. Eva Insulander presents and discusses examples of how methods from the field of ethnography were used within the frames of a research project on learning and designs for learning. Øystein Gilje's paper focuses on values of ethnographic fieldwork in relation to analyses of meaning-making practices across sites and contexts by following the individual learner or/and a semiotic artefact. Fredrik Lindstrand uses examples from two projects to suggest how ethnographical approaches can be used to encompass a focus on both functional/social and systemic aspects of semiosis in multimodal research.

  Discussant: Professor Anders Björkvall, Örebro Universitet. Anders.Bjorkvall@oru.se

  References

  Anderson, K. T. (2013). Contrasting Systemic Functional Linguistic and Situated Literacies Approaches to Multimodality in Literacy and Writing Studies. Written Communication, 30(3), 276-299. doi: 10.1177/0741088313488073

  Bateman, J., & Schmidt, K.-F. (2012). Multimodal film analysis: how films mean. New York: Routledge.

  Boeriis, M. (2009). Multimodal Socialsemiotik & Levende Billeder. (PhD thesis Ph D), Faculty of Humanities, SDU, Syddansk Universitet.

  Flewitt, R. (2011) Bringing ethnography to a multimodal investigation of early literacy in a digital age. Qualitative research 11(3), 293-310)

  Gilje, Ø. (2010a). Mode, mediation and moving images: an inquiry of digital editing practices in media education. (Ph D collection of articles), University of Oslo, Oslo.

  Gilje, Ø. (2010b). Multimodal Redesign in Filmmaking Practices: An Inquiry of Young Filmmakers’ Deployment of Semiotic Tools in Their Filmmaking Practice. Written Communication, 27(4), 494.

  Jewitt, C., Bezemer, J., & O'Halloran, K. (2016). Introducing multimodality: Routledge.

  Kress, G. (2011). ‘Partnerships in research’: multimodality and ethnography. Qualitative Research, 11(3), 239-260. doi: 10.1177/1468794111399836

  Lindstrand, F. (2006). Att göra skillnad: Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film [Making difference. Representation, identity and learning in teenagers' work and communication with film] (PhD), Stockholm: HLS Förlag.

  Pahl, K., & Rowsell, J. (2005). Literacy and education: understanding the new literacy studies in the classroom. London: Paul Chapman.

  Pahl, K., & Rowsell, J. (2010). Artefactual literacies: Every object tells a story: Teachers College Press. 

 • 21.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Mälardalens Högskola.
  Selander, Staffan
  Stockholms Universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Mike the Knight in the Neo-Liberal Era: A Multimodal Approach to Children's Multimedia Entertainment2016In: Journal of Language and Politics, ISSN 1569-2159, E-ISSN 1569-9862, Vol. 15, no 3, p. 336-350Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, in the neo-liberal era, goal-oriented learning seems to be a ubiquitous demand for almost all kind of play activities. Different resources for play, like toys and games, are motivated from a learning perspective. Promises from media corporations, such as "Your kids are learning while they watch!" (www.nickjr.com), indicate an assumption that parents expect more than mere entertainment from the products that their children engage with. The parents' assumed demand for more than 'mere' entertainment could also be interpreted as a 'new' form of caring, where caring for the overall development of the child has been transformed into an emphasis on stimulating its learning success (Holmer Nadesan 2002, 424). Earlier ideas about a” universal” child and an ”autonomous” child are no longer at the fore. Rather, it is the idea of how to construe the ”superchild” – a child that can learn (more than ever before) and develop a capacity for making rational decisions – that seems to become a dominating paradigm (Kaščák & Pupala 2013). This shift can also be seen as a sign of change of social positions, activities and responsibilities between agents within formal (e.g. school), semi-formal (e.g. museum) and non-formal (e.g. home) sites of learning.

  Our intention in this article is to show how the discourse about the "superchild" is articulated multimodally (Kress & van Leeuwen 2001) in a number of media texts related to the trans-medial (see Aarseth 2006; Jenkins 2006; Lemke 2004) brand Mike the Knight. We will do so by introducing three examples – a digital story app, online games and a "Chivalrous Reward Chart" – that are part of a wider body of research.

 • 22.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Stockholms universitet.
  Selander, Staffan
  Stockholms universitet.
  Multimodal representations of gender in young children's popular culture2016In: MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, ISSN 0900-9671, E-ISSN 1901-9726, Vol. 32, no 61, p. 6-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article poses questions regarding learning and representation in relation to young children’s popular culture. Focusing on gender, the article builds on multimodal, social semiotic analyses of two different media texts related to a specific brand and shows how gender and gender differences are represented multimodally in separate media contexts and in the interplay between different media. The results show that most of the semiotic resources employed in the different texts contribute in congruent ways to the representation of girls as either different from or inferior to boys. At the same time, however, excerpts from an encounter with a young girl who engages with characters from the brand in her role play are used as an example of how children actively make meaning and find strategies that subvert the repressive ideologies manifested in their everyday popular culture.

 • 23.
  Ljus, Mats
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Betrakta hemtrakten: Om mediekonstruktionen av staden Säffle och dess invånare i dokusåpor och andra rörliga bildmedier2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min hemstad Säffle har varit medialt exponerad i dokusåpor sedan början av 2000-talet. På webbplatsen YouTube läggs privata klipp upp om staden och människorna som lever där. Vad får exponeringen för konsekvenser? Undersökningens syfte vill synliggöra på vilka sätt en mindre stad presenteras och konstrueras i rörliga bildmedier. Hur ser några av Säffles ungdomar på hur deras hemstad framställs och de dokusåpadeltagare som representerar staden? Jag reste till Säffle för att intervjua fyra elevinformanter som går i årskurs nio på en grundskola om hur de ser på mediernas framställning av staden. De analyserade också YouTube-klipp om staden Säffle i ett filmsamtal. Informanterna introducerades efter intervjun till att själva skapa en reflekterande dokumentation med filmkamera om sin hemstad. Deras filmmaterial presenteras i undersökningens gestaltningsdel.

  Diskursanalys har använts som verktyg för att synliggöra vad som gör att mediebilden av Säffle presenteras inom konventionella och stereotypa ramar. Undersökningen visar att språket och dialekten är en viktig ingrediens för vem som äger rätt att vara den trovärdiga säfflebon, snarare än visuella attribut. Framför allt TV-medierna verkar vilja få oss att med exotisk blick betrakta landsortens lustiga karaktärer, som tycks skapa bättre TV med utpräglad dialekt. Medierna förstärker dokusåpornas deltagare med hjälp av musik, redigering och utsätter dem för planerade ”lekar” i programmen. På så sätt skapar mediernas berättelser hyperreella karaktärer där gränsen mellan det verkliga och fiktiva upplöses, på samma sätt som en lögnaktig men underhållande skröna.

  Undersökningen visar att Säffle framställs i medierna som en stad där invånarna gör bort sig och är pinsamma, trots programmens lättsamt humoristiska underhållningsanspråk. Många av de YouTube-klipp som används i undersökningens filmsamtal stämmer väl överens med hur Säffle är, enligt informanterna. Kanske är det så att gränsen mellan ”såpans” konstruktion och dokumentärens ”verklighet” är så hårfin att den knappt är märkbar, även för kritiska säfflebor.

  Två filmer (Informantfilm och Säffle på YouTube) finns tillgängliga som hör till examensarbetet.

 • 24.
  Lovisa, Hammar
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  En resa i betygsskalan: en studie av hur medieelever beskriver att bli betygssatta i de medie-estetiska ämnena2014Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My thought behind the investigation is that grading and different forms of grading are questions that teachers have to deal with in their profession, from a power and pupil perspective. As a teacher you have the power to open respectively close doors for pupils, and then grades becomes decisive for the pupils further education. My issues are: What do media pupils tell about their experiences of being graded? How do media pupils describe the impact of the grading on their self image? My informants are studying at 3rd grade at a media orientation on an esthetical program. With them I do interviews where they reflect on being graded in media esthetical subjects. This essay uses ethnographical methods based on interviews and discourse as an analytical tool and theory. My aim is to understand how grading impacts on my informants’ life and how it finally works in a bigger social context. The study showed that the teachers have an influential role when it comes to how the pupils feel after the grading situation. The result in the investigation shows that it is difficult to define what a "fair grading" really implies and that it is individual how the pupil understands the communication with the teacher. In that way you can see that the communication between the teacher and the pupil is the core in how the grading is being brought up. It demands professionally skilled teachers that are clear with the requirements of knowledge and that conversations with the pupils are being held in a constructive way. To sum up, this calls for research within this subject and resources on a political level. My interpretation is a prolongation of my ethnographical investigation. There the pupils studying on different esthetical orientations – music, media, florist, musical and theatre, are discussing with each other about what they think about being graded in an esthetical subject and generally what they think about grading. This resulted in a number of portrait photographs later being exhibited on the spring exhibition at Konstfack in 2014.

 • 25.
  Martling Palmgren, Lisa
  et al.
  University College of Arts, Crafts and Design.
  Nordgren, Per
  University College of Arts, Crafts and Design.
  Schmidt, Oliver
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Industrial design.
  Materialbibliotek på Konstfack: Rapport Fas 2: Initiering och integrering2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningarna för att skapa och bygga upp ett materialbibliotek på Konstfack. Frågan var alltför omfattande för att direkt börja bygga upp en prototypsamling. Vi valde att göra en förstudie i form av en enkel invärldsorientering för att undersöka om det fanns intresse och engagemang inom Konstfack. Vi har även gjort en omvärldsorientering för att undersöka hur det ser ut på andra högskolor, institutioner och kommersiella alternativ i Sverige, Norden och världen…. När väl förstudiens mål var uppfyllda låg det på Konstfacks ledning att avgöra om och hur en materialbiblioteksprototyp skulle kunna byggas upp. Detta kom till stånd i och med att anslag beviljades till projektets andra del, Fas 2 Initiering och integrering. Då fick vi möjligheten att omsätta kunskaperna från förstudien ochhitta praktiska och konkreta tillämpningar och forma materialbibliotekets roll inom skolan. Frågor inför den andra fasen var: Hur ska samlingen förvaras och exponeras på Konstfack/Telefonplan? Hur bör en materialdatabas med våra behov vara uppbyggd? Hur integrerar vi materialen i bibliotekskatalogen? Hur utvecklar man pedagogiken kring materialsamlingen? Hur ser intresset för samarbete ut? Hur samarbetsvilliga är företagen egentligen?

 • 26.
  Martling Palmgren, Lisa
  et al.
  University College of Arts, Crafts and Design.
  Schmidt, Oliver
  University College of Arts, Crafts and Design, The Department of Design, Crafts and Art (DKK), Industrial design.
  Materialbibliotek på Konstfack: en förstudie2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En industridesigner, lärare på Institutionen för industridesign, Oliver Schmidt, och en bibliotekschef, ansvarig för informationsförsörjningen för studenter och lärare på Konstfack, Lisa Martling Palmgren, kom på samma idé. 

  Idén är sprungen ur ett behov: materialen, som vi hela tiden använder, utvecklar och relaterar till, måste finnas bättre tillgängliga. 

  Vi sökte och fick KU-medel under 2003.

  I vår rapport beskriver vi hur vi vill utveckla ett materialbibliotek på Konstfack. 

  Under vårt projektarbetes gång har vi upptäckt att det inte bara är vi som återigen har börjat intressera oss för material. Det finns mässor och konferenser, samlingar på högskolor och privata, kommersiella initiativ. Alla med en pedagogisk ambition! För att citera Margaret Pope, konsult som arbetar med att  utveckla och stödja  materialbibliotek i England: "Everybody is talking about material nowadays!"

  De förebilder - inspiratörer - vi haft kontakt med har gett oss en ganska bred bild, och gett oss mycket att bygga vidare på.

 • 27.
  Nassirov, Farhad
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Identitet, diskurs och ideologi i filmen "Watchmen": En studie om subjektspositioner i en populärkulturell film.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Norman, Ulf
  et al.
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Scheutz, David
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Kvalitet, enhetlighet och täckning: granskning av lokala publikationsdatabaser2013Report (Other academic)
 • 29.
  Sandahl, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ”DET ÄR JU SÅ MYCKET ANNAT HELA TIDEN”: Grundskollärares syn på digitala medier och MIK i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en bild av förutsättningarna lärare har att arbeta med digitala verktyg och metoder i undervisningen idag. Hur uttrycker sig den enskilde läraren kring detta samt de nya krav som de upplever ställs på dem i denna digitala tidsålder? Jag intresserar mig för vad lärare anser krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum. På samma sätt intresserar jag mig för vilka möjligheter och hinder de ser, och hur de uttrycker sig kring lärandet i en digital vardag. Genom att jämföra denna bild med teorier kring medieundervisning idag i fråga om till exempel Media- och informations- kunnighet och deltagarkulturer vill jag skissa en samtidsbild. Frågeställningen jag har valt är; Hur talar lärare i grundskolan om förutsättningarna för att använda sig av digitala medier i skolan och undervisningen? Vad anser de krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum? Hur uttrycker de sig kring lärandet i en digital vardag? Jag har haft förmånen att besöka fyra skolor med väldigt olika förutsättningar och intervjuat grundskollärare som undervisar i ämnena so, svenska och bild. Genom mötet med informanterna har det bland annat blivit tydligt hur viktigt det är med en kunnig skolledning som leder och stödjer arbetet med digitala medier i undervisningen. En ledning som har genomtänkta strategier för implementering av digital teknik och nya arbetsmetoder i undervisningen och som kontinuerligt ger utrymme för pedagogiska diskussioner och gemensam utveckling. Bristen på tid återkom genomgående, och flera informanter berättar att det är vanligt att lärare inte alls tar sig an de digitala medierna då de inte ser syftet med dem och de ofta förknippas med tekniktrassel. Undersökningen visar att man i skolans värld behöver öka den digitala allmänbildningen, men också eftersträva att låta elevernas digitala vardagsupplevelser tas in/upp i undervisningen. Om eleverna kommer att möta en medie- och informationskunnig lärare är idag fortfarande en fråga om en slump, vilket innebär att många barn och ungdomar riskerar att inte få de kunskaper det har rätt till och behöver för att ta sig fram i dagens samhälle. Digital bildning borde vara ett grundkrav för dagens lärare, oavsett ämne. 

 • 30. Winka, Liselotte
  Fred Forbats boksamling i Arkitekturmuseets bibliotek2002In: Bibliotek och arkitektur: byggnader, rum, samlingar / [ed] Magdalena Gram, Stockholm: Arkitekturmuseet , 2002, p. 250-261Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Fred Forbat (1897-1972) was born in Pécs, Hungary. He was educated as an architect in Budapest and Munich. After having finished his studies in 1920, Forbat was employed in Walter Gropius' architect's office at the Bauhaus in Weimar. Due to the political situation, Forbat decided to emigrate to Sweden in 1938. During the 1940s and 1950s he concentrated on urban planning, and was appointed Professor of Urban Planning at the Royal Institute of Technology in Stockholm in 1959.

  The Fred Forbat Book Collection is one of nearly 250 architects' collections donated to or otherwise acquired by the Swedish Museum of Architecture. The Forbat Collection mainly consists of literature on architecture and housing questions in Germany during the 1920s and 1930s, which reflects the early Functionalistic period in Europe. The collection contains approximately 200 titles. The author's text concentrates on some 50 titles, selected with regard to Forbat's architectural work and his reading interests. The book collection is divided into six categories or subjects: art and architectural theory, monographs on architects and artists, art history, history of architecture, literature on housing questions and urban planning.

1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf