Change search
Refine search result
1 - 37 of 37
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abelli, Carolina
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Från Astrid till Bobby: En undersökning om vad det är vi gör då vi söker på nätet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en undersökning om hur det kan se ut då vi tar oss olika sökvägar på internet.

       Hur kan man synliggöra det vi gör då vi söker på nätet?

   

  För att undersöka detta har jag låtit gymnasieelever, studiekamrater och vänner utföra olika typer av internetbaserade sökningar och med hjälp av semiotiska analysverktyg har undersökningsmaterialet analyserats och reflekterats.

  Syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för hur man på olika sätt kan använda sig av visuellt material som elever och pedagoger redan använder.

  Som blivande bildpedagog vill jag tillsammans med mina elever utforska de tankeprocesser som sker då vi söker och delar information på internet. Genom att synliggöra mina egna tankeprocesser kan jag förstå andras. En förståelse som också gör det möjligt att förhålla sig till vår tids visuella kulturer.

  Tolkning och resultat har prövats med hjälp av internatbaserade undersöknings metoder. Även pedagogiska filosofier och teorier som jag stött på under min egen lärarutbildning samt situationer som jag själv upplevt på den gymnasieskola där jag arbetar har legat till grund för undersökningen.

  Resultat som framkommit ur bearbetningen av informanternas och mina egna internetsökningar har fått skapa det visuella abstraktet. Abstraktet med namnet Från Astrid till Bobby är framställd med video och har även fått ge namn åt det skriftliga examensarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
  Download (pdf)
  bilaga
 • 2.
  Arnkil, Harald
  et al.
  Aalto University School of Art and Design, Helsinki .
  Fridell Anter, Karin
  University College of Arts, Crafts and Design.
  Klarén, Ulf
  University College of Arts, Crafts and Design.
  Matusiak, Barbara
  Norwegian University of Science and Technology, Department of Architectural Design, Form and Colour Studies, Trondheim.
  PERCIFAL: Visual analysis of space, light and colour2011In: AIC 2011, Interaction of Colour & Light in the Arts and Sciences, Midterm Meeting of the International Colour Association, Zurich, Switzerland, 7–10 June 2011: Conference Proceedings, CD / [ed] Verena M. Schindler and Stephan Cuber, Zurich: pro/colore, 2011 , 2011, p. 229-232Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the need for better and more accurate methods of recording and analyzing the visual experience of architectural space. PERCIFAL (Perceptive Spatial Analysis of Colour and Light) is an ongoing project that aims at developing a method of analysis that can capture coherent spatial experiences of colour and light. The starting point for PERCIFAL is a method of visual evaluation of space and light, developed by Professor Anders Liljefors at the former department of architectural lighting at KTH Architecture. PERCIFAL is based on direct visual observations and the recording of these observations by verbal-semantic descriptions using a questionnaire. It has been developed primarily as an educational tool, but we see in it potential for a design tool for professionals as well as for an analytical method for research. The first test results, conducted in Sweden, Norway and Finland, show that the method has significant pedagogical merits and that it allows interesting comparisons between physical measurements and visual experiences of space, light and colour. 

  Download full text (pdf)
  PERCIFAL Visual analysis AIC Zurich 2011
 • 3.
  Farah, Katia
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Helt på distans!: Hur handens kunskap kan förmedlas via internetbaserad distanskurs2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se hur en kurs i ett praktiskt-estetiskt ämne skulle kunna fungera om den gavs helt på distans. Undersökningen fokuserar bl.a. på användandet av rörlig bild, text, ljud, foto och internet som kommunikationsmedel. Materialet undersöker vad som kan fungera och inte fungera med en distanskurs i ett praktiskt-estetiskt ämne. Ett praktiskt-estetiskt ämne har av tradition varit beroende av pedagogens fysiska närvaro för att t.ex. lära ut ett handarbete. Därför ligger utmaningen i att använda nya kommunikationsmedel för att förmedla handens kunskap. Hur förmedlas handens kunskap på distans? Hur kan en kurs i textilslöjd utformas och genomföras helt på distans? Vilka fördelar och nackdelar finns det med att bedriva ett praktiskt-estetiskt ämne helt på distans? Undersökningen visar att det krävs stor tydlighet av undervisningsmaterialet för att eleven ska förstå och kunna utföra praktisk-estetiska ämnen på distans. Om en elev känner att en uppgift är svår kan det underlätta att ha ett ansikte att se på och tala till. Det främsta problemet med distansstudier är pedagogens svårighet att finnas till för eleven just när hen behöver stöd. Den här studiens undersökande och analyserande arbete resulterade även i en visuell gestaltning. Den gestaltande delen av undersökningen har varit ett redskap för min undersökning. Testerna består av olika delar som innehåller text, stillbild och rörlig bild för att se hur kommunikation mellan student och pedagog kan fungera på distans. Gestaltningen föreställer filmsekvenser projicerade på vit vägg, en vit soffa, bord med nystan och virknålar placerade på och vid bordet i en korg. Projektionerna förställer samtal via webbkamera mellan pedagog och informant och en instruktionsfilm om hur man virkar en mormorsruta. Syftet med gestaltningen är att bjuda in åskådaren att delta genom att sätta sig i soffan, titta på instruktionsfilmen och virka en mormorsruta.

  Nyckelord: Distanskurs, Textilslöjd, Multimodala redskap, Handens kunskap, Estetiskt-praktiskt ämne

 • 4.
  Gordon, Adam
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  How Can One Decide and Stick to One Creative Idea from Several?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In pursuing my aim to provide a methodical easy to follow ideation to creationprocess didactic instructional tool to be used both for design and art projects, ledme to produce a multimedia film.An A2 poster with 3 5 step tried and tested hybrid methods started action research,acting as a didactic teaching tool and point of reference.Further to an interview with gymnasium (high school) art and storytelling teacher,the defining process began by editing live test case documentation from her finalyear 2013 art and design class. Audio clips from a creative director and teacherinterviews’ along with still picture quotes added valuable process method narration.Practical hands on experience in addition to the gymnasium class usability findings,led to final stage development in the form of a digital mobile application, "id'8." Anend sequence animation illustrates simplified, refined and combined 2 5stepprocesses in action, as I work the id’8 process tool interactively.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Gustafsson, Kristin
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Där vilda saker är: en didaktisk metod för att formulera upplevelse2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur man kan bearbeta och formulera upplevelser av en film med hjälp av figural analys. Denna analys har jag hittat i filmvetenskapens fält. Syftet är att med hjälp av denna vidga filmens möjligheter som verktyg i skolan. Tillsammans med en fenomenologisk ansats och gestaltande metod söker jag en didak-tisk metod/upplägg för elever att formulera upplevelser, som ett komplement till tra-ditionell filmanalys.Med utgångspunkt i Svenska filminstitutets filmhandledningar konstaterar jag vad som inte behandlas när man i skolan ser en film. I filmhandledningarna uppmanas eleverna till en diskussion från frågor som rör värdegrunden, och upplevelsen av filmens bilder lämnas därhän. Jag har undersökt det figurala som ett sätt att komma åt möjligheten att formulera upplevelsen av en spelfilm man har sett i skolan, med hjälp av rörliga bilder. Det figurala är ett begrepp som syftar till vårt omedvetna begär och primära fantasi och vår upplevelse. Med en figural analys kan man fokusera på bildmaterialet utan att söka tecken och betydelse för de bildelement man finner. Teknikens möjligeter, såsom dubbelexponeringar, animeringar, hastighetsvariationer och så vidare utgör nya visuella uttryck.I filmen ”Where wild things are” har jag undersökt vad jag kan komma åt i en spelfilm med hjälp av en figural analys. Detta har jag sedan arbetat med i min gestaltande metod som utgår från en filmad skogspromenad. I gestaltningen har jag återberättat scener ur filmen från mitt eget liv, där jag har liknande upplevelser, då upplevelser kan sägas bottna i tidigare erfarenheter. Vidare har jag förstärkt min upplevelse, med teknikens hjälp, i filmredigeringen. Jag har, bland annat, arbetat utifrån Deleuzes tankar om montage som det effektfullaste sättet att med hjälp av teknikens möjligheter bana väg för en upplevelse hos betraktaren. Till min hjälp har jag Karl Hanssons avhandling, ”det figurala och den rörliga bilden” i Filmvetenskap vid Stockholms universitet .Min slutsats är att man i skolsammanhang, utan att nämna ett svårt begrepp som det figurala, kan använda sig av denna analys och metod för att ge elever möjlighet att också få fokusera på sin egen upplevelse, och resonera kring sin egen vardag som något större. På detta sätt kan man lägga fokus på en större del av människan, då hela människan ska få plats i skolan, så som värdegrunden är formulerad.

  Download full text (pdf)
  Där vilda saker är
  Download (mov)
  The figure
 • 6.
  Hallberg, Oskar
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Bilder i sexualundervisningen: En undersökning om bilders betydelser och möjligheter i sexualundervisningen2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När det kommer till bilder i sexualundervisningen verkar uppfattningen vara att det är svårt att välja ett visuellt material som är representativt för det som undervisningen ska handla om. De bilder som förekommer är antingen schematiska bilder över könsorganen eller bilder som är utvalda och anpassade till bildtexten. Om andra bilder förekommer blir det ofta en fråga om bilden är moraliskt korrekt, för otydlig eller för gammal.

  Bilder av kärlek, sex och relationer har stort utrymme i vårt samhälle. Samtidigt är vår relation till dessa ämnen något som är oerhört privat. Anja Hirdman skriver: ”sexualitet är både det mest intima och det mest offentliga, det mest fysiskt grundade och det mest symboliskt framställda, det mest medfödda och det mest inlärda, det mest autonoma och det mest relationella i tillvaron”. Jag tror att det blir en krock mellan skolvärldens bilder och de bilder som elever bemöts av i sin omgivning. När dessa sedan ska anpassas till undervisningen utan att bli för privat kan det bli svårt att hitta ett bra undervisningsmaterial. Speciellt i bilder.

  Kanske handlar det emellertid inte om vilka bilder som används utan hur dessa bilder används. Att det inte handlar om att hitta ”rätt” bilder för en fråga eller en fundering utan vilka tankar som bilder väcker hos oss. Genom bildsamtal med elever och lärare undersöker detta arbete hur det visuella materialet ser ut och används i skolan och om det skulle kunna finnas andra sätt att bedriva sexualundervisning där det visuella materialet möjligheter tas till vara på.

  Syftet är delvis att undersöka om och hur bilder använd i sexualundervisningen men även att försöka skapa en medvetenhet kring bilders betydelse som kommunikationsmedel och öppna upp för en dialog kring hur bilder skulle kunna användas som pedagogiskt verktyg.

  Download full text (pdf)
  Bilder i sexualundervisningen
  Download (mov)
  Visuell gestaltning
 • 7.
  Hanquist, Johanna
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Ett livslångt lekande: En undersökning om lekens konstnärliga och pedagogiska potential2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks vad som händer i relationen mellan förskolans ochgymnasiets styrdokument och teorier om lek och barnets lek, i förhållande till den vuxnakroppen. Syftet är synliggöra processer i leken för att utveckla pedagogiska och konstnärligastrategier för både lärare och elever. Uppsatsen behandlar följande frågor: Vilka lärande- ochkonstnärliga processer synliggörs då den vuxne försätts i ett ramverk för barnets lek? Hurskulle dessa processer kunna användas som en metod för lärande i bildämnet?Undersökningen är inspirerad av konstnärliga och etnografiska metoder med deltagandeobservation och fokusgrupper. I det empiriska materialet har lek har iscensatts med vuxnadeltagare för att få syn på relationen mellan styrdokument och teorier om lek.I den gestaltande delen, som visades på Konstfacks vårutställning, tillverkade jag ett objektoch skrev en text som handlar om mitt eget försök till lek som vuxen. Objektet är etthjälpmedel för att återerövra en barndomslek. Den leken handlade om att under kontrolleradeformer våga utmana min rädsla för höjder. Verket innehöll även en text genom vilket jag villeförtydliga min konstruktion men även få betraktaren att återkoppla till en egen lek ellerkänslan av att leka eller kanske minnas en lek som gått förlorad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Insulander, Eva
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Kjällander, SusanneStockholms universitet.Lindstrand, FredrikUniversity College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.Åkerfeldt, AnnaStockholms universitet.
  Didaktik i omvandlingens tid: Text, representation, design2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Didaktik i omvandlingens tid ger författarna en bred syn på didaktik och på hur miljöer och resurser utformas för att understödja lärande. Boken tar avstamp i en tid då kommunikation blir alltmer utvecklad genom ny teknologi. Hur lärare använder teknologin får då avgörande betydelse för undervisningen. Författarna sätter fokus på design för lärande och multimodalitet och betonar särskilt de kreativa och mångfasetterade aspekterna av lärande, undervisning och bedömning.

 • 9.
  Insulander, Eva
  et al.
  Stockholms universitet.
  Lindstrand, Fredrik
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Selander, Staffan
  Stockholms universitet.
  Designing Multimodal Texts about the Middle Ages2017In: Journal of Educational Media, Memory and Society, ISSN 2041-6938, E-ISSN 2041-6946, Vol. 9, no 2Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Insulander, Eva
  et al.
  Stockholms universitet.
  Lindstrand, Fredrik
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Selander, Staffan
  Stockholms universitet.
  Designing the Middle Ages: Knowledge emphasis and designs for learning in the history classroom2016In: Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, E-ISSN 2203-7543, Vol. 3, no 1, p. 31-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Contemporary teaching and learning implies that pupils encounter curricular content in the form of multimodal representations such as film, museum visits, PowerPoint presentations, roleplay and digital games. Spoken language is no longer the only mode for knowledge representation and meaning-making. This means a new demand for teaching (and assessment), since the school tradition is heavily based on verbal language and assessments of verbal representations. In this article, we will present an analysis of the use of resources and different media in classroom work about the Middle Ages, and discuss the need for the development of assessment tools.

 • 11.
  Klarén, Ulf
  University College of Arts, Crafts and Design.
  PERCIFAL - Perceptiv rumslig analys av färg och rum2011Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  PERCIFAL -Perceptiv analys av färg och ljus- presenterar begrepp och metodiska ramar för beskrivning och analys av visuell upplevelse i rumsliga sammanhang. Utgångspunkten är en metod för visuell utvärdering av ljus i rum, som utarbetats vid Arkitekturskolan, KTH i Stockholm av professor Anders Liljefors.Anders Liljefors har också medverkat som konsult i PERCIFAL-arbetet. Syftet är att möjligöra beskrivning och kommunikation kring färgens och ljusets rumsliga helhetsverkan; genom diskussion och analys av systematiskt insamlade data kan man lära känna sitt synsinne och få en bättre förståelse för hur färg och ljus formar vår rumsupplevelse. Arbetsprocessen ligger nära konstnärens; mindre väsentliga detaljer offras till förmån för helhetsintrycket. Härigenom kan man beskriva grundläggande viktiga estetiska och visuellt funktionella rumsliga kvaliteter, som man inte kan komma åt på andra sätt. 

   

  Download full text (pdf)
  Percifal
 • 12.
  Leijon, Marie
  et al.
  Malmö Högskola.
  Lindstrand, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Socialsemiotik och design för lärande: två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande2013In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 17, no 3-4, p. 171-192Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Lind, Ulla
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 14.
  Lindberg, Frida
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Är det viktigt att lära sig teckna?: En undersökning om bildlärares ämneskonception2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bild är ett av de skolämnen som varit mest föränderligt och rörligt genom historien. Genom tiderna har många olika ideal och normer genomsyrat utbildningen. Detta arbete har som syfteatt belysa 4 yrkesverksamma bildlärares ämneskonceptioner – sättet de ser på sitt ämne och påsin egen bildlärarroll. Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt belyser jag dessa läraresdiskurser kring sin egen lärarroll, dessa lärares syn på elevernas förväntningar kring bildämnet och om vad dessa bildlärare anser vara viktigast med ämnet. Jag intresserar mig också för om äldre metoder som t.ex. teckning fortfarande är en regerande norm inombildundervisningen idag. Genom denna undersökning vill jag belysa hur gamla traditioner i bildämnets historia fortfarande påverkar oss och eventuellt lever kvar idag. Syftet är att kritiskt reflektera över min och dessa bildlärares roll i skapandet av diskurser om bildämnet. Jag har använt mig avkvalitativa och semi-strukturerade intervjumetoder för att insamla mitt empiriska material och sedan gjort en diskursanalys på det transkriberade materialet. Som gestaltande del till detta arbete har jag gjort en autoetnografisk undersökning där jag fokuserat på min egen ämneskonception och virkat ett porträtt som en del av undersökning avatt bemöta en äldre teckningsmetod – porträtt, med ett annat slags material och metod än det förväntade. Genom detta arbete har jag kommit underfund med vad syftet med min egen blivande bildundervisning kommer att vara, vad jag anser vara viktigast att eleverna får med sig från bildundervisningen. Resultatet av analysen visar att dessa bildlärare delvis arbetar kring äldre diskurser om bildämnet som en metod till att uttrycka sina känslor, ett sätt att må bra och diskurser om att hantverksskickligheten är avgörande för elevernas estetiska arbeten i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Lindstrand, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Att erkänna och urskilja: Ett designorienterat multimodalt fokus på barns meningsskapande2011In: Teks og tegn: Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn / [ed] Smidt, J.; Tønnessen, E. S. & Aamotsbakken, B., Trondheim: Tapir Akademisk Forlag , 2011, 1, p. 51-62Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Lindstrand, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Competent Toddlers: A Study of Engagement, Social Interaction and Meaning Making In Front Of The TV Screen2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on the results from a Swedish research project, this paper investigates young children's meaning-making in relation to moving images in a preschool context. The specific focus of the paper is to look at if – and how – two year-old children can be said to make meaning during the screening of a series of short animated films at their preschools. What kind of meanings are made and how are they communicated by the children? How do the films become resources for childrens meaning making and to what extent can social interaction with peers and preschool teachers be said to influence childrens meaning making during the screening of the films? The results presented are based on analyses of both interaction in front of the TV screen and of the animated films.

  The theoretical framework is based on a social semiotic (Hodge & Kress, 1988; Kress, 2003; van Leeuwen, 2005) and multimodal (Kress & van Leeuwen, 2001; Jewitt, 2009) approach, which implies a view of communication and representation as a social process of signmaking. Both theories are united in a common interest in understanding how people communicate and make meanings with a wide range of resources, or modes. Semiotic resources are used both to produce and interpret texts, in the same way as signs are made both externally and internally. The analyses of both interaction and of the animated films were guided by the theoretical assumptiom that all texts simultaneously construct different types of meanings through three metafunctions (Jewitt & Oyama, 2001; Iedema, 2001; van Leeuwen, 2005). They represent some aspect of the world (the ideational metafunction); represent and construct relations between represented and interactive participants (the interpersonal metafunction); and are organised as coherent texts (the textual metafunction). Meanings are made through the use of various modes in relation to these different aspects.

  The project included studies at eight preschools spread over three Swedish municipalities. Approximately 150 children in the ages from two to four participated in the project. They watched the films in groups of four to six children. Nine screenings were recorded with video camera and mp3 recorders. All video material was transcribed multimodally and analysed by means of the social semiotic and multimodal framework presented above. Aspects that were attended to specifically in the transcriptions included verbal interaction, gaze/eye movements, gestures, posture, mimics and motions. Apart from the filmed material, interviews were made with children, parents and preschool teachers. The role of the interviews was to construct a background in terms of how moving images were used in the preschools and how familiar the children were with different kinds of media etc. Accordingly, interviews were transcribed more thematically than the video material.

  The paper shows that the children indeed make meaning in relation to the fillms and that they make a number of forms of meaning during the screenings. The meanings are made in different modes and are influenced by a number of factors, such as the social interaction with peers and preschool teachers, whether or not the stories are familiar to the children from before, and the childrens previous experiences of moving images . The paper also shows that the young children are highly competent in practicing literacy skills during the screenings, exemplified by their expertise in interpreting various aspects related to film language

  References

  Banks, Marcus (2001): Visual Methods in Social Research. London: SAGE Publications.Hodge, Robert & Kress, Gunther (1988): Social semiotics. Ithaca, New York: Cornell University Press.Iedema, Rick (2001): “Analysing film and television: a social semiotic account of Hospital: an Unhealthy Business”. In Van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey (red): Handbook of Visual Analysis. London: SAGE Publications. P 183-206.Jewitt, Carey (ed.)(2009): The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London & New York: Routledge.Jewitt, Carey & Kress, Gunther (eds)(2003): Multimodal literacy. London: Routledge. Jewitt, Carey & Oyama, Rumiko (2001): “Visual meaning: a social semiotic approach”. In van Leeuwen, Theo & Jewitt, Carey (eds): Handbook of Visual Analysis. London: SAGE Publications. P 134-156Kress, Gunther (1993): “Against arbitrariness: the social production of the sign as a foundational issue in critical discourse analysis”. In Discourse & society, vol 4(2). P 169-191.Kress, Gunther (1997). Before writing. Rethinking the paths to literacy. London: Routledge.Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. London: Routledge.Kress, Gunther; Jewitt, Carey; Ogborn, Jon; Tsatsarelis, Charalampos (2001): Multimodal Teaching and Learning. The Rhetorics of the Science Classroom. London: Continuum.Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001): Multimodal Discourse. The modes and media of contemporary communication. London: Arnold.Lindstrand, Fredrik (2006) Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film. Doctoral thesis. Stockholm: HLS Förlag.Lindstrand, Fredrik (1998) "Snuttefilm i förskolan - en studie av engagemang och meningsskapande". In Rönnberg, M. (ed.): Blöjbarnsteve. Uppsala: Filmförlaget.Van Leeuwen, T. (2005) Introducing social semiotics. London & New York: Routledge.

 • 17.
  Lindstrand, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Film i  förskolan: om de yngre barnens meningsskapande kring rörlig bild2010Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Grasping action in multimodal transformative processes2018In: 9ICOM: Book of abstracts / [ed] Boeriis et al, Odense, Danmark: Syddansk Universitet, 2018, p. 23-23Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Grasping action in multimodal transformative processes

  Fredrik Lindstrand, Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Stockholm

   

  A multimodal and social semiotic (Hodge & Kress, 1988) approach to learning, focusing on semiosis and semiotic change, provides an important contrast to the fields of research that currently inform political discourse on education and learning. By conceptualising learning as socially situated processes of sign-making and approaching learners as meaning-makers engaged in semiotic work (Kress, 2003; 2009), social semiotics affords valuable possibilities to grasp the social and epistemological complexities of learning and education (Insulander & Lindstrand, 2013; Insulander, Kjällander et al., 2017). In a world of instability and change, this seems as crucial as ever (cf. Kress, 2008).

  However, approaching learning in ways that utilise the potentials of social semiotic theory calls for a research design that opens not only for analyses of signs and resources, but also for grasping sign-making as a process of decision making in situ over time (cf. van Leeuwen, 2005; Lindstrand, 2010). Differently put, it is a matter of balancing the two sides of social semiotics: the functional/social and the systemic parts of semiosis (Machin, 2016).

  Building on examples from two research projects, the paper suggests that ethnographical approaches may offer ways to orchestrate this in practice (see also Dicks, Soyinka & Caffrey, 2006; Dicks, Flewitt et al., 2011). One of the projects, Making difference (Lindstrand, 2006; 2009) used ethnographic approaches to show how understandings of aspects related to ideational, interpersonal and textual features of communication with moving images were construed gradually in the transition between different phases, modes and media in collaborative filmmaking processes. The other project, The Mission (Lindstrand, 2016), used ethnographic approaches to track how various elements from a convergent learning process about WW2 were used as resources in the collaborative production of a written fictive story.

   

  References

  Dicks, B., Soyinka, B. & Coffey, A. (2006) Multimodal Ethnography. Qualitative Research 6(1), 77-96.

  Dicks, B., Flewitt, R., Lancaster, L. & Pahl, K. (2011) Multimodality and ethnography: working at the intersection. Qualitative Research 11(3), 227-237.

  Hodge, R. & Kress, G. (1988) Social semiotics. Ithaca, New York: Cornell University Press.

  Insulander, E., Kjällander, S., Lindstrand, F. & Åkerfeldt, A. (eds.)(2017) Didaktik i omvandlingens tid. Text, representation, design. [Didactics in times of transformation. Text, representation, design]. Stockholm: Liber.

  Insulander, E. & Lindstrand, F. (2013) “Towards a social and ethical view of semiosis. Examples from the museum”. In Böck, M. & Pachler, N. (red.) Multimodality and Social Semiosis: Communication, Meaning-making, and Learning in the Work of Gunther Kress. New York: Routledge. 225-236.

  Kress G. (2003) Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

  Kress, G. (2008) Meaning and learning in a world of instability and multiplicity. Studies in Philosophy and Education 27(4), 253-266.

  Kress, G. (2009) Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

  Lindstrand, F. (2006) Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film [Making difference. Representation, identity and learning in teenagers' work and communication with film]. Diss. Stockholm University. Stockholm: HLS Förlag.

  Lindstrand, F. (2009) "Lärprocesser i den rörliga bildens gränsland" [Learning processes in the marches of filmmaking], in Lindstrand, F. & Selander, S. (eds.). Estetiska Lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer [Aesthetic Learning Processes - Experiences, Practices and Forms of Knowledge]. Lund: Studentlitteratur. 153-174.

  Lindstrand, F. (2010) Interview with Theo van Leeuwen. Designs for Learning 3:1-2, 84-90.

  Lindstrand, F. (2016) Med berättelsen och berättandet som mål och medel i en gränsöverskridande lärprocess kring andra världskriget. [Story and storytelling as target and means in a cross-boundry learning process about WW2]. Project report. Sandviken: Litteraturhuset Trampolin.

  Machin, D. (2016) The need for a social and affordance-driven multimodal critical discourse studies. Discourse & Society 27:3, 322-334.

  van Leeuwen, T. (2005) Introducing Social Semiotics. London: Routledge.

   

   

 • 19.
  Lindstrand, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Interests in motion: Young Scandinavian filmmakers' representations of film making as a knowledge domain2010Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Lindstrand, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Interview with Gunther Kress2008In: Designs for Learning, ISSN 1654-7608, Vol. 1, no 2, p. 60-71Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Interview with Gunther Kress, who gives an account of some of the central interests and influences that has formed a background to his theoretical work on social semiotics and multimodality. From the online journal Designs for Learning.

 • 21.
  Lindstrand, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Länkar över tid och rum: Elevarbetet ur ett designperspektiv2009In: Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande / [ed] Staffan Selander & Eva Svärdemo Åberg, Liber: Stockholm , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Lindstrand, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Lärande och meningsskapande i filmens värld2011Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Mike the Knight: Divergence of Politics in the Remediation of Education2018In: / [ed] Staffan Selander, Theo van Leeuwen, 2018Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Lindstrand, Fredrik
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Signs of multimodal genre awareness in young YouTubers' online engagements2018In: 9ICOM: Book of abstracts / [ed] Boeriis et al, Odense, Danmark: Syddansk Universitet, 2018, p. 103-103Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, big efforts are currently being made in what is referred to as the "digitization of school" (cf. Government of Sweden, 2017) and in the work to support media and information literacy (MIL) at a more general level. Since many young people today are deeply engaged in various forms of digital media on the one hand (Swedish Media Council, 2017) while lacking commitment to their education on the other, a focus on digitization and media literacy could perhaps bridge these motivational gaps – at least to some extent, for some pupils. However, instead of listening to and acknowledging children's knowledge and experience within this field there seems to be a tendency to frown upon their engagements in digital media and to describe their activities on digital platforms as potentially harmful.

  This paper presents results from of an on-going pilot project, Learning in Digital Wastelands (Lindstrand, 2018), on children's learning and designs for learning (cf. Selander & Kress, 2010; Bezemer & Kress, 2008) in digital arenas outside school. The aim of the project is to investigate meaning-making and designs for learning in digital contexts outside school where children and young people are engaged in multimodal sign-making practices (Kress, 2003; 2010). An incentive is, perhaps naïvely, that this may offer new perspectives on resources and designs for learning suitable for children today.

  More specifically, the paper presents a multimodal analysis of the opening sequence of a video posted on YouTube by a nine-year old. By contextualising the video and its modal configuration and orchestration through comparisons with other YouTube videos referred to by this young producer, the paper claims that the video indicates a high level of multimodal genre awareness. As a conclusion it is suggested that a curiosity in what children do outside school could give great leads in terms of how to take pedagogy further and work within genres, modes and media that are relevant to children today. Who knows what genres will be dominant tomorrow (cf. Hyon, 1996; Johns, 2002)?

  References

  Bezemer, J. & Kress ,G. (2008) Writing in Multimodal Texts. A Social Semiotic Account of Designs for Learning, Written Communication 25(2).

  Government of Sweden (2017) "Action on digital transformation", retrieved 20180110 from http://www.government.se/pressreleases/2017/06/action-on-digital-transformation/

  Hyon, S. 1996. Genre in three traditions: Implications for ESL. TESOL Quarterly 30(4):693-722.

  Johns, A.M. (Ed.). (2002). Introduction. Genre in the classroom. Multiple perspectives. London: Lawrence Erlbaum, pp. 3-13.

  Kress, G. (2003) Literacy in the new media age. London: Routledge.

  Kress, G. (2010) Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

  Lindstrand, F. (2018, in press) "Relevanta utsvävningar på digitala arenor - om YouTube, literacy och genremedvetenhet" [Relevant dissipations on digital arenas - on YouTube, literacy and genre awareness] in Forsgren Anderung, K. & Folkesson, E. (eds.) Trampolinmodellen [The Trampoline model]. Sandvikens kommun: Kulturcentrum.

  Selander, S. and Kress, G. (2010) Design för lärande. Ett multimodalt perspektiv. [Designs for learning. A multimodal perspective]. Stockholm: Norstedts.

  Swedish Media Council [Statens Medieråd] (2017) Ungar och medier 2017 [Kids and media 2017]. Retrieved 20180111 from https://statensmedierad.se/publikationer

 • 25.
  Lindstrand, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Snuttefilmsprojektet i Gävleborg: en studie kring rörlig bild i förskolan2011Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Lindstrand, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Transformations in progress: multimodal meaning-making at the museum2009Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Carlsson, Camilla
  Lärande och meningsskapande i gestaltande arbete2011Conference paper (Other academic)
 • 28.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Insulander, Eva
  Stockholms universitet.
  Design för lärande på museer2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Insulander, Eva
  Mälardalen University, School of Education, Culture & Communication, Västerås, Sweden.
  Towards a social and ethical view of semiosis: Examples from the museum2013In: Multimodality and Social Semiosis: Communication, Meaning-making, and Learning in the Work of Gunther Kress / [ed] Margit Böck, Norbert Pachler, New York: Routledge , 2013, p. 225-236Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Insulander, Eva
  Stockholms Universitet.
  Selander, Staffan
  Stockholms Universitet.
  Design för lärande Historia: Medeltiden som exempel2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medeltiden är en epok som har avsatt många olika avtryck också i vår tid, inte minst som en mytomspunnen inspirationskälla. Detta gestaltas på många vis, bland annat i romaner, filmer, tv-serier, spel, lajv och arrangemang som "Medeltidsveckan" eller Nordisk festival för medeltida musik. Bruket av medeltiden säger därför också något väsentligt om vår egen tid, och blir ett intressant "nyckelhål" för att förstå både vilken bild vi skapar av oss själva och vilken bild vi skapar om en historisk epok.I den här boken söker vi svar på frågor som: Hur gestaltas och används medeltiden i olika sammanhang? Vilka aspekter lyfts fram som centrala, och vilka tonas ner? Dessa frågor rör historiebruk och historiemedvetande, som ju också är centralt för skolans undervisning. Därför vill vi också se närmare på hur medeltiden representeras (multimodalt) och bearbetas i förskolans och skolans värld jämfört med hur medeltiden tar gestalt i andra sammanhang.Boken - med fokus på design för och design i lärande - vänder sig till lärarutbildning och lärarfortbildning, men också till studerande i pedagogik och didaktik såväl som studerande inom andra discipliner som intresserar sig för hur kunskap gestaltas och används i olika sammanhang.

 • 31.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Selander, Staffan
  Stockholms Universitet.
  Pusselbitar, metod och estetiska lärprocesser: att lära med samtidskonst2011In: SKISS: konst, arbetsliv, forskning: Nio rapporter / [ed] Anders Widoff, Stockholm: Konstfrämjandet , 2011, p. 158-195Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Selander, Staffan
  REMAKE : Representation, resources and meaning-making: The Middle Ages as a knowledge domain in different learning environments2012In: 6ICOM. 6th International Conference on Multimodality. London. August 22-24, 2012., 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses the outline and implications of a recently initiated research project, ”REMAKE: Representations, resources and meaning-making. The Middle Ages as a knowledge domain in different learning environments”, funded by the Swedish research council. The aim of the project is to study how – and with what social and epistemological consequences – a knowledge domain is realized in different learning environments. Here, we look at how the subject of history, and more specifically “the Middle Ages”, is realized in pre-school, compulsory school and upper secondary school contexts.

  Based on a design-theoretic, multimodal perspective on learning and communication (Rostvall & Selander, 2008; Selander & Kress, 2010), the project takes a starting point in the assumption that a given knowledge domain is realized in different ways in different learning environments, as a result of a complex interaction of selections, representations and actions by the participants involved. There is not a given core or consensus of what this domain is or what parts or aspects the subject area should encompass.

  The project will put an emphasis on the resources used by teachers and learners in their work to design and re-design the subject content, and on how specific designs for learning shape the possibilities for how one can learn and engage with a certain knowledge domain. The resources brought into play will be analysed in terms of how they are used, what they add to the representation of the historical epoch in focus, and how they affect the learners’ possibilities to make meaning.

  By means of classroom observations, where all work around the Middle Ages will be documented in a selection of groups and classes, the project will investigate a) teachers didactic design; b) different representations of the Middle Ages and c) how children/pupils interpret, transform and design their conception of the knowledge domain. Doing this, we deal with questions of agency, cultures of recognition (what is acknowledged as history, as knowledge/knowing in relation to history and as resources for learning about history) and the uses of history in different contexts.

  On a more comprehensive level, the project aims at comparing the differences within the educational system. We ask ourselves: How do the representations of the middle ages differ in pre-school, compulsory school and upper secondary school? What may the long term consequences of these differences be in terms of learners’ abilities to engage with and deepen their understanding of the specific domain?

 • 33.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Seleander, Staffan
  Stockholms universitet.
  Insulander, Eva
  Stockholms universitet.
  Museet, utställningen, besökaren: Meningsskapande på en ny arena för lärande och kommunikation2010Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  Stockholms universitet.
  Åkerfeldt, Anna
  Stockholms universitet.
  En förändring av lärandets kontext: aspekter på lärande i gestaltningsarbete med digitala resurser2009In: Individ, teknik och lärande / [ed] Jonas Linderoth, Stocholm: Carlsson bokförlag , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Lindstrand, Fredrik
  et al.
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI). University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Öhman, Lisa
  University College of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Ett dubbelt perspektiv i högskolepedagogiken: om kunskapens representationsformer2015In: Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

   Ett dubbelt perspektiv i högskolepedagogiken - om kunskapens representationsformer 

  I en tid där digitala medier mer och mer utvecklats till en vardaglig kommunikationsresurs, utmanas traditionella gränser och förhållningssätt ifråga om hur kunskap kan gestaltas. Som en följd av denna utveckling engagerar sig allt fler lärosäten och utbildningar i samtal om kunskapens representations-former. Det handlar då dels om hur vi kan ta vara på de pedagogiska potentialer som står att finna när vi sammanför teori och praktik, dels hur vi kan förhålla oss de frågor som uppstår i relation till bedömning och ifråga om vilka uttryck för kunnande som ska (eller inte ska) erkännas inom ramen för den akademiska utbildningen. Mest aktuell blir kanske frågan i förhållande till examensarbeten på olika nivåer inom utbildningen. Rundabordssamtalets syfte är att ge utrymme för en dialog kring dessa frågor och med särskild utgångspunkt i erfarenheter från högskolepedagogiskt arbete med ett så kallat ”dubbelt perspektiv”. Utmärkande för denna pedagogiska form är att både teori och gestaltning används som verktyg och kunskapsformer i lärprocesser och inom examensarbeten på högskolan. Ett dubbelt perspektiv handlar på så vis om hur man utifrån olika mål kan kombinera teori med gestaltning på akademisk nivå, utan att ställa olika kunskapsformer emot varandra (Giroux & Shannon, 2013). Utgångspunkten är att teoretisk och praktisk kunskap gör olika saker och kan användas på olika sätt för att undersöka en och samma fråga (Selander & Kress, 2010). Temat för detta samtal är angeläget, då det fortfarande finns mycket lite forskning som undersöker olika skärningspunkter mellan teori och gestaltningspraktiker, så väl nationellt som internationellt (Göthlund, & Lind, 2010).

 • 36.
  Nordin, Marie
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Teckningsrevolt: Förändringsprocesser i teckningsundervisning med 68-vågen på Konstfack2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study takes its starting point in a shift identified at the Teacher Institute of Drawing (Teckningslärarinstitutet - TI) within the Konstfack School of arts and crafts in Stockholm at the time of the wave of radicalism that took place in about 1968. Changes in the drawing instruction at TI have been examined through interviews with former students at the institute, student fanzines and archive materials relating to the restructuring of the Konstfack School during the 1960s. Here, it emerges that the curriculum previously focused largely on aspects of form in the mastery of tools used to produce images. After 1968, however, the drawing education became substantially more theoretical. It came to focus more on discussing pictures and images and understanding the societal functions of drawing, which were emphasized more than students’ own creative work. During the period studied, subject categories were also restructured, with new constellations arising and the boundaries between different media becoming more diffuse. Ingredients in these changes included photographic media, analyses of mass media and a critical questioning of an autonomous artistic domain. A disrupted balance in power relations at the school, with students questioning established norms, contributed to this new orientation. 

  In a creative process, accompanying the research, I have engaged in practices of picturemaking no longer included in the training at the current Department of Visual Arts and Sloyd Education at Konstfack, evolved from the former Teacher Institute of Drawing. This work could be described as a form of experimental archaeology, in which I have reflected on how practices might tread new paths when excluded from a previous context. I tested a method of free expression in painting and practised life drawing. I produced a large sculpture, to afford space for creating with physical materials. I also investigated drawing as a basis for other forms of pictorial expression, such as sculpture. The experience of this process enhanced my understanding, contributing an independent comment on the theoretical and historical investigation. The result is a monument in the form of an installation, constituting a tribute to the historical profession of drawing teacheresses.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Sandahl, Annika
  University College of Arts, Crafts and Design, Institutionen för Bildpedagogik (BI).
  ”DET ÄR JU SÅ MYCKET ANNAT HELA TIDEN”: Grundskollärares syn på digitala medier och MIK i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en bild av förutsättningarna lärare har att arbeta med digitala verktyg och metoder i undervisningen idag. Hur uttrycker sig den enskilde läraren kring detta samt de nya krav som de upplever ställs på dem i denna digitala tidsålder? Jag intresserar mig för vad lärare anser krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum. På samma sätt intresserar jag mig för vilka möjligheter och hinder de ser, och hur de uttrycker sig kring lärandet i en digital vardag. Genom att jämföra denna bild med teorier kring medieundervisning idag i fråga om till exempel Media- och informations- kunnighet och deltagarkulturer vill jag skissa en samtidsbild. Frågeställningen jag har valt är; Hur talar lärare i grundskolan om förutsättningarna för att använda sig av digitala medier i skolan och undervisningen? Vad anser de krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum? Hur uttrycker de sig kring lärandet i en digital vardag? Jag har haft förmånen att besöka fyra skolor med väldigt olika förutsättningar och intervjuat grundskollärare som undervisar i ämnena so, svenska och bild. Genom mötet med informanterna har det bland annat blivit tydligt hur viktigt det är med en kunnig skolledning som leder och stödjer arbetet med digitala medier i undervisningen. En ledning som har genomtänkta strategier för implementering av digital teknik och nya arbetsmetoder i undervisningen och som kontinuerligt ger utrymme för pedagogiska diskussioner och gemensam utveckling. Bristen på tid återkom genomgående, och flera informanter berättar att det är vanligt att lärare inte alls tar sig an de digitala medierna då de inte ser syftet med dem och de ofta förknippas med tekniktrassel. Undersökningen visar att man i skolans värld behöver öka den digitala allmänbildningen, men också eftersträva att låta elevernas digitala vardagsupplevelser tas in/upp i undervisningen. Om eleverna kommer att möta en medie- och informationskunnig lärare är idag fortfarande en fråga om en slump, vilket innebär att många barn och ungdomar riskerar att inte få de kunskaper det har rätt till och behöver för att ta sig fram i dagens samhälle. Digital bildning borde vara ett grundkrav för dagens lärare, oavsett ämne. 

  Download full text (pdf)
  Det är ju så mycket annat hela tiden_Annika Sandahl
1 - 37 of 37
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf