1 - 12 of 12
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Stockman, Lovisa
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Tång - ett material: Från havets djup till design för interiörer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Cheyne, Bethany Rose
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Rattvisematta2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Sarskog Steigleder, Johanna
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Vardagsval: Konsumtionsbeteenden i livsmedelsbutiker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frågan om en hållbarare framtid berör hela mänskligheten, både globalt och lokalt och att förändra människors konsumtionsvanor är ett viktigt steg mot en ökad hållbarhet visar FN:s Globala målen för hållbar utveckling. 

   

  I mitt examensarbete utforskar jag konsumtionsbeteenden i mindre livsmedelsbutiker genom observationer, intervjuer, enkätundersökningar och användartester. Jag har använt en metod som kallas “nudging” som är ett beteendevetenskapligt verktyg för att påverka människors beteenden genom att arrangera en valsituation utan direkt belöning eller bestraffning. Jag vill främja beteenden som kan vara till nytta för naturen och samhället. Med mitt designförslag vill jag få konsumenter att stanna upp och tänka igenom sina rutinmässiga val.

   

  Jag har formgivit en kundkorg i trä för livsmedel med en valfri avdelare som framhäver klimatsmarta livsmedel. Märkning på matbutikens hyllor, i form av en symbol, är kopplad till avdelaren vars uppgift är att bidra till att konsumenter gör mer hållbara vardagsval. Träkorgen är ett förslag som skulle kunna komplettera befintliga standardkorgar. Den ska känneteckna den medvetna konsumenten i mataffären och förhoppningsvis inspirera andra till att handla mer klimatsmart.

 • Holmquist, Anna-Lovisa (Designer, Creator, Editor, Author of introduction, etc.)
  University of Arts, Crafts and Design. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.
  FOLKFORM PRODUCTION NOVELLAS2017Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  Through the manufacturing of Production Novellas, Folkform aim to communicate knowledge of the design production process behind objects, focusing on past industrial processes and craft techniques. The production novellas are an ongoing investigation of manufacturing traditions and old industrial processes in local contexts and craft techniques that are threatened to disappear.  The Production Novellas include momories, situations, fragments and scenes from the production process as described by the designer, through both visual and textual material. 

 • Bergfalk, Maria
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Forging discourse: språk som handling i konstskolepedagogik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. Empirin består av intervjuer med sju lärare från sex förberedande konstskolor i Stockholm. Med titeln Forging discourse, vill jag synliggöra min diskursteoretiska ansats där jag ser språket som handling. Donna Haraway bistår undersökningen med det situerade kunskapsbegreppet och Pierre Bourdieu med sin fältteori.

  Den snåriga empirin utgör en styrka genom att vara rik och nyanserad och av samma anledning svårtillgänglig för analys. Många diskurser samexisterar i fältet, utan att de verkar uppenbart motsätta varandra. Konstskolepedagogiken konstrueras i förhållande till det kulturella fältet och pedagogik inom andra institutionella ramar. Det ligger något mycket intressant i att betänka konstskolan som en institution där flera intellektuella traditioner inom fältet kan samspela. Eftersom konstskolan i stor utsträckning konstrueras i förhållande till det kulturella fältet, reflekterar den även mycket av dess sammansättning, vilket jag i resultatet lyfter fram som en institutionell styrka. Min förhoppning är att jag på något vis genom undersökningen lyft relevanta aspekter av samtida konstskolepedagogik, men vad undersökningen egentligen kanske har lett till är ett betraktande av konsten genom ett pedagogiskt nyckelhål eller en språklig resa i konstens domäner.

  Den gestaltande delen av arbetet består av en interaktiv installation som ställdes ut på Konstfacks vårutställning 2018. Verket; Mötet - Det sanktionerade tittandet, finns dokumenterad i uppsatsen och tog sin form utefter den teckningsövning (teckna av varandra utan att titta på papperet) som inledde varje intervju i undersökningen. Med teckningen som verktyg ville jag undersöka vad Darla Crispin benämner som the fold - vecket mellan självet och det transpersonella. Detta unfolding lade grunden till samtalen och gav en möjlighet för mig och informanterna att betrakta varandra - ett sanktionerat tittande. Teckningarna förekommer parvis i texten, för att understryka undersökningens dialogiska upplägg och ge en visuell förankring till det område kring vilket dialogerna kretsar.

 • Karjalainen, Karolina
  et al.
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Scheutz, David
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Samverkan mellan forskare och bibliotek: Mot en förändrad syn på publiceringsstrategier2014In: SVeP Studenttidskriften Vetenskaplig Publicering, Vol. 1, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitets- och högskolebiblioteken har i allt större utsträckning fått en viktig roll att spela i spridandet av det egna lärosätets forskning. Detta ger utrymme för samarbete mellan bibliotek och forskare: biblioteket behöver kunskap om de faktorer som styr hur forskarna väljer att sprida sina resultat, för att i sin tur kunna ge forskarna stöd i valet av publiceringskanaler och publiceringsstrategier. I detta paper undersöker vi attityder och strategier hos fyra forskare med anknytning till Kungliga Tekniska högskolans bibliotek, samt föreslår möjliga vägar till samverkan mellan bibliotek och forskare.

 • Norman, Ulf
  et al.
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Scheutz, David
  KTH, Publiceringens infrastruktur.
  Kvalitet, enhetlighet och täckning: granskning av lokala publikationsdatabaser2013Report (Other academic)
 • Hultman, Annelie
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Individuella koppar: Co-design, mänskliga behov och teknikbaserad produktdesign2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet "Individuella Koppar" - som jag sammanfattar i denna rapport - är uppbyggd kring ett antal teman, dessa är: teknik, användarbehov, co-creation och gestaltning.  

  Mitt arbete grundar sig i hur majoriteten av massproducerade produkter i dagens samhälle inte tar hänsyn till de olikheter, begränsningar och möjligheter som våra kroppar har. Jag valde utifrån detta att arbeta med olika funktionsvariationer och fokusera på användarens händer och deras relation till koppen och handtaget. Handen är den mest anpassningsbara kroppsdelen vi människor har, men också drycken som grunden för vår överlevnad. Syftet var att koppens och handtagens former mer effektivt ska kunna ge stöd och utgå från användarens olika behov.

  Min metod är den additiva produktionsmetoden - 3D printning i porslinslera - där jag har utforskat möjligheten till att fler produkter anpassas med och utifrån individen. 

 • Mattisson Chue, Elise
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design.
  Modulära dofter: Ett tillfälle för personer med synnedsättningar och deras familj och nära att samlas runt för att utforska doft.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våra fem sinnen hörsel, syn, doft, smak och känsel är sinnen som vi använder varje dag för att ta del av information, läsa av och kommunicera med vår omgivning. För personer med synnedsättningar kan kommunikation med omgivningen upplevas begränsad, eftersom de visuella förmågorna är nedsatta och vårt samhälle fäster oerhört stor vikt vid just dessa uppfattningsförmågor.

  Att ha någon form av synnedsättning kan försvåra uppfattningen av vår omgivning, eftersom det blir svårare att ta in information om vad som händer runt omkring. Däremot kan andra förmågor som känsel och beröring utvecklas alldeles utmärkt, dessa kallas taktila förmågor. Det finns flera taktila verktyg och metoder idag som gör att personer med synnedsättningar har möjlighet att öva upp självständighet och ta sig fram obehindrat.

  Samtidigt måste personer med synnedsättningar koncentrera sig mycket för att läsa av information från omvärlden. För personen i fråga kan detta ta mycket energi och stundvis kännas frustrerande och en konsekvens av detta kan vara att personen i värsta fall isolerar sig från omvärlden.

  Luktsinnet är ett fantastiskt instrument som de flesta av oss bär med oss hela tiden men som inte ges lika mycket utrymme som andra sinnen, som exempelvis de visuella och det auditiva. Genom mitt examensarbete vill jag belysa luktsinnets betydelse och emotionella värde i våra liv, samt utveckla ett designförslag där det visuella och auditiva inte är nödvändiga för att ta del av mitt möte. 

 • Lindqvist, Karin
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Möjliga identiteter: En undersökning av tre bildlärares visuella material2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen grundar sig i ett intresse för normkritisk pedagogik samt visuell kultur;vilka normer som görs i det visuella. I lärarutbildningen på Konstfack har vi många gångertalat om unga människors identitetsskapande processer, vilket har väckt frågan:Vilka subjektspositioner blir möjliga i förhållande till de visuella representationer som användssom exempel i bildundervisningen och vilka normer manifesteras i diskurserna?För att undersöka detta har material från tre bildlärare i grundskolan samlats och analyserats.Uppsatsen bygger på en socialkonstruktionistisk grundsyn, och först och främst användsMichel Foucaults diskursanalys som teori och metod. I utbildningen vid Institutionen förbildpedagogik brukas vetenskapliga och konstnärliga metoder parallellt och examensarbetetbestår av en skriftlig samt en gestaltande del. Den gestaltande delen i detta examensarbete harinspirerats av konstnären Marianne Lindberg de Geers bok ”Jag tänker på mig själv” och bestårav en bildserie som fått namnet ”Jag ser på mig själv”.Undersökningens främsta slutsats är att vi verkar behöva reflektera mer över vilka bilder,blickar och berättelser vi förmedlar. Kanske i synnerhet i skolan, som har vad Foucault skullekalla ett högt sanningsanspråk. Eftersom den kunskap, makt och mening som bilderna producerarär beroende på sin kontext; hur de presenteras och behandlas, borde de flesta bilder kunnaanvändas i undervisning så länge maktförhållanden synliggörs. Men vi måste också aktivtarbeta med att inkludera så många olika människor och synsätt som möjligt, i de bilder ochberättelser vi använder oss av, med vilka vi framställer och formar världen, oss själva ochandra.

 • Björkquist, Tova
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Olydnadens Agens: Konst Politik Pedagogik – en icke-linjär studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning kan du läsa om hur konstnärliga strategier har använts som didaktiska redskap i bildundervisning och hur dessa kan synliggöra en radikal potential inom bildpedagogik. Studien handlar om konst, om politik och om pedagogik. Med konst menar jag framförallt konstnärligt tänkande, ett undersökande, ett förhållningssätt. Det kan gestaltas i olika uttryck, former, frågor och upplevelser. Genom kursen Gatans Galleri på Södra Stockholms folkhögskola närmar jag mig skapande undervisning från ett praktiskt håll, där jag tar erfarenhet från golvet i ett klassrum/staden in i akademin. Kursen i vilken jag finner min empiri är en terminskurs som undersöker det offentliga rummet i, om och genom konst. Undervisning och teorier undersöks med hjälp av A/R/Tography från tre vinklar: Mig som lärare, ett deltagarperspektiv och också av mig som konstnärlig utövare. En del av empirin består av en konstdagbok med egna experiment som gestaltas i uppsatsen genom bilder och gröna texter. De är tänkta att läsas ihop med sidan de gestaltas mot. Som en störning (dissensus) mellan olika sorts texter. I dagboken ingår egna experiment, textfragment, sparade exempel från genomgångar, gestaltande av teorier och minnen från tidigare uppgifter jag gjort i klassrummet. I bearbetningen av materialet framträder strategierna förflyttning, förskjutning och omförhandling som används för att dekonstruera materialet. Foucaults teorier om disciplinering och makt ligger sedan som en grundpremiss för analysen som tillsammans med teoretikerna Hannah Arendt och Jaques Rancière diskuterar hur ovisshet, skapandet av dissensus, och ett subjektskapande via handling (agens) kan ses som politiska och har potential till motstånd. Dessa handlingar och metoder utmanar strukturer inom den nyliberala skoldiskursen som mätbarhet, linjärt tänkande, hierarkiska strukturer och individualism. Radikaliteten visar sig finnas i metoden och inte i uttrycket, ett kollaborativt och experimentellt förhållningssätt i kombination med ett handlande kan skapa agens, utmana normer i skolan, offentligheten och vad vi gör och inte gör inom bildundervisning. Jag hoppas att denna uppsats fungerar både som en störning och inspiration i tänkandet kring bildundervisning.

 • Sjöstrand, Sanna
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Visual Arts and Sloyd Education.
  Stilkonsumtion framför nyproduktion: En kvalitativ studie med unga konsumenter kring konsumtionsvanor och identitetsarbete2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De bilder som omger oss i vardagen är alla en del i hur vår identitet formas och utarbetas. Kläder och mode kan betraktas som en del av dessa bilder och har således stor påverkan på hur identitetsprocesser ser ut och och uppvisas. Den första introduktionen av oss själva sker genom de plagg vi bär och att konsumera plagg är en vikig del i skapandet av sig själv och sin identitet. 

  I den här studien har jag genom en designpedagogisk workshop fått ta del av fyra gymnasieungdomars taktila och verbala utsagor kring modekonsumtion och identitetsuttryck. Med utgångspunkt i sina egna garderober har deltagarna genom praktiskt arbete utmanats till att omvärdera och uppdatera ett plaggs egenskaper och genom samtal synliggjort individuella och kollektiva konsumtionsmönster. De har utifrån egna erfarenheter diskuterat plaggets relation till stilen och jaget och hur den relationen förändras över tid och i olika situationer.

  Tre primära diskurser framträder i studien där den första diskursen ringar in stilen som identitetsuttryck. Den andra placerar stiluttrycket i en konsumtionsdiskurs med hänsyn till identitet och grupptillhörighet. Den tredje sätter stil och identitetsuttryck i förhållande till hållbarhet samt etik och moral.